Profetiska budskap! /Superkyrka…

 image3c.gif

Hur ser den religiösa världsarenan ut idag? Vad kommer att hända och vad säger profetiorna? Uppenbarelseboken är den bok som talar om hur vi ska förstå det som händer idag.Många vill inte läsa den för att den är “jobbig” att förstå, och en del tycker den är för hemsk, med ord om framtiden och slutet på allt. Men jag tycker inte så…

“Det finns tre strömningar idag som skulle kunna vara antydningar om skökans ankomst. Det första är de fortsatta ansträngningarna för en enad *världskyrka*, oberoende av trossats eller till och med religion. Den som inte ägnar sig åt sådant är kanske inte medveten om att det finns ett KYRKORNAS VÄRLDSRÅD, vars mål är att ENA alla religioner.

Kyrkornas världsråd har sitt ursprung i Universal Christian Council on Life and Work som hölls i Stockholm år 1925. Resultatet av de gemensamma konferenserna som hölls mellan detta råd och det äldre International Missionary Council blev att Kyrkornas världsråd bildades i Amsterdam år 1948. KV:s delegater, som utnämnts av medlemskyrkor eller religiösa organisationer, sammanträder vart sjunde år i en generalförsamling. Var sjätte månad sammanträder en 150 medlemmar stark central kommitté, men den verkliga makten ligger hos sekretariatet i Genéve.

I The Coming World Church säger dr J De Forest Murch:

**KV består av ett brett urval kyrkor med stora skillnader i teologiska trossatser, kyrkoorganisation och gudstjänster. De företräder många nationaliteter, politiska ståndpunkter och sociologiska bakgrunder. De är unitariska och trinitariska… Det finns dussintals olika ceremonier och liturgier för nattvard och gudstjänst. Det finns sovjetkommunister och andra kommunister, det finns socialister, demokrater och republikaner. —-

Den 10 maj 1970 rapporterade Los Angeles Times följande: **Enligt dr Maurice E Eisendrath kommer en religiös världskonferens för fred att hållas i Kyoto, Japan, den 16-22 okt. Representanter för världens stora religioner: judendom, kristendom, buddhism, hinduism, sgintoism och andra, kommer att delta, sade dr Eisendrath, ordf i Union of American Hebrew Congregations.

…Det blir ett första försök av de stora religionernas mäktiga ledare att finna en GEMENSAM trosståndpunkt när det gäller ett ämne som är centralt för de flesta religioner- FRED i vår tid. Konferensen, den första i sitt slag, kommer också att sända sitt budskap om fred på vägnar av de flesta av världens 3,5 miljarder människor, till världens politiska ledare på ett sätt som knappast kan förbigås. …. Bland de kristna som infunnit sig kunde man höra John Cardinal W från Vatikanen och dr Eugene Carson generalsekr i KV säga:

**Det finns knappast någon religion i Orienten eller i väst som inte kommer att representerad” sade dr E. “Den omfattande geografiska representationen kommer att inbegripa ledare från andra sidan järnridån, från Afrika och från så gott som varje hörn av världen. Den kommer att vara UNIK. Konferensens mål är att MOBILISERA världens religiösa grupper och använda respektive fredsläror för att åstadkomma FRED”. /William R Goetz /Maria

Ja nu har du läst lite om vad som bestämt för så länge sedan och vi är på väg mot en SUPERKYRKA. Och detta kommer att prisge kyrkans bibliska uppgift. Jag kommer att skriva mer om detta i senare inlägg, i den mån jag kan och hinner. /M  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.