Archive | december 2006

År 2007! Välsignat år till alla

 

Året 2006 är snart slut. Timmarna försvinner en efter en för att mötas av en ny tid. Av hela mitt hjärta önskar jag er alla ett Gott Nytt Välsignat År 2007!

Ett nytt år behöver träda in med kärlek och omtanke. Ett Nytt år… Så många möjligheter till förändring. Så många nya hjärtan i brand för det som värker i människors hjärtan.

Jag hoppas att längtan efter Ordet skall fylla allt fler.

Du som inte tror och som läser detta; till dig vill jag skicka en tanke och ett ord. En förändring finns alltid att få. Hur det än ser ut omkring dig, finns det alltid något nytt att få. Kanske står du i något du inte vill ha. Då finns det läge för att ändra på saker. Jag fick mitt liv förvandlat, därför skriver jag.

 

Jesus säger: “Jag är livets bröd. Ingen som kommer till mig skall någonsin bli hungrig igen. och den som tror på mig behöver aldrig bli törstig.” /Joh 6:35

Han säger också i vers 38:

“För jag har kommit från himlen för att göra Guds vilja, inte min egen. Det är Gud som har sänt mig. och hans vilja är att jag inte skall förlora en enda av alla som han har gett mig, utan att jag ska uppväcka dem till evigt liv på den yttersta dagen. För det är min Fars vilja att alla som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv. och jag ska uppväcka dem på yttersta dagen.” Det är Jesu egna ord till oss alla.

Jag är lycklig att kunna gå in i det nya året med tacksamhet och glädje att jag fick min frälsning. Mitt liv är fullt av glädje över att få tjäna honom med att göra hans vilja.

/Maria

 

Evangelium / Radikalt budskap

 

Varför pratar jag om Evangelium? Varför behöver människor evangelium? Varför vill de inte ha evangelium?

Många frågor men egentligen bara ett svar.

Evangelium är det mest radikala budskap som kan förkunnas. Vi har olika politiska partier, vi har olika sorters budskap och program om allt möjligt i världen, men vi har bara ett budskap om Evangelium. Jesu program handlar om att bli en ny människa.

Vi har bara en Jesus som lever och som vill bli din vän och hjälpare. Vad kan då evangelium göra för dig?

Den som blir pånyttfödd gör upp med det gamla livet. Ekonomiska problem klaras upp. Den man varit ovän med ber man om förlåtelse. Familjer blir enade. Hat förbyts i kärlek.

Hela världen behöver detta livsmönster. När vi får detta är vi inte längre Satans tjänare utan vi blir Jesu tjänare. Livet får en ny inriktning. Detta är något som vi alla innerst inne längtar efter: En total förändring.

Nytt liv; Jesus ger oss det nya livet, och han är med och hjälper oss att bygga upp det nya. Under hans beskydd kan vi leva i trygghet och kärlek och förändring. Vi kan inte förändra detta själva, men med Jesu hjälp kan vi få våra liv på rätt köl.

Vi behöver inte se på våra brister och tro att inget kan ändras, för det kan det. Vi behöver titta på våra önskemål om ett annorlunda liv, ett liv i tro, hopp och kärlek. Vi behöver hjälp med att få detta nya till stånd och det är där som Jesus är den stora kraften. Amen.

Tyvärr är människor så rädda för ordet tro , så rädda för förändring, så rädda för att våga tro på Gud att de inte vågar ens att fråga Jesus om vem han är. Men vet du: Jag talar inte om att bli en religiös människa…. jag talar om att få ett nytt liv. Ett liv som blir glatt, bra på alla sätt och med en sjungande ton i hjärtat.Förändrad på insidan.
Tyvärr är människor så förstockade och sovande och ointresserade av sitt eget bästa att de inte törs att fråga efter ett liv som sprudlar och sprakar av glädje. Jag kan inte göra så mycket mer än att fortsätta att vittna om Jesus, skriva och tala om vem han är. Det är mitt bidrag till människors nya liv. Amen.

“Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa, offrar han sig, Då han på korset dör och för mig.” / Ps. 519:1

Bibelord/ Matt 12:30

blinkies_i0000284.gif

“Den som inte är för mig är emot mig, och den som inte hjälper mig skadar mig.”

Det är omöjligt att vara neutral inför Kristus. Den som inte aktivt följer honom har tagit ställning emot honom. Var och en som försöker vara neutral i den universiella striden mellan gott och ont väljer i själva verket att bli skild från Gud, den ende som är verkligt god. Att vägra följa Kristus är att ställa sig på djävulens sida.

Vid Jesu födelse blev Satans makt och kontroll över mänskligheten störd. I öknen övervann Jesus hans frestelser, och vid uppståndelsen tog Jesus ifrån honom hans starkaste vapen, döden. En dag kommer Satan att bli betvingad för alltid, (Upp 20:10) och ondskan kommer inte längre att genomsyra världen. Jesus har fullständig makt och auktoritet över Satan och hans styrkor.

“Ett stycke trä som tecknar våldets märken, och tydligast av alla kärlekens. Ett stycke trä, solkat utav blod och tårar blir livets, hoppets segertecken.” / B Karlsson

Antikrist/ Ett nytt ekonomiskt världssystem

 

 

Antikrist…666… Förvirring…

“Framtiden är vår”

***Jag har i min ägo en bok av Josef Östby, som talar mycket om den tid som skall komma. J Ö har skrivit enormt bra i sin bok och därför tar jag idag med olika små stycken ur hans bok. Läs och begrunda!***

Nationer som inte vill veta av Kristus söker sig en annan lösning på sina problem. De öppnar väg för en fredsprofet som motsvarar deras önskemål. Bibeln kallar den kommande storhärskaren för Antikrist.

Aposteln Johannes understryker att det finns flera “Antikrister” i den mänskliga historien och de kännetecknas av att en antikrist inte erkänner Jesus vara Guds son. Att detta skall vara ett utmärkande drag är mycket intressant. Bibeln konstaterar därmed att det hela djupast rör sig om en andlig kamp. Det kommer att bli en trendatt man från kristet håll framhåller att Jesus inte är unik.

*Tar man ifrån Jesus hans gudomlighet blir han precis som alla andra.*

De trender och krafter som idag behövs för att skapa förutsättningar för ett framträdande av en antikrist är ganska klara. Till dem hör kravet på ett nytt ekonomiskt världssystem. Vi vet att världsekonomin är i obalans…

Vi har redan de tekniska möjligheterna för att skapa ett kontantlöst samhälle. kraven på ekonomiska förändringar följs av krav på insyn i andra människors liv. Datan gör det möjligt att registrera oss in i minsta detalj. I det kontantlösa samhället kommer kontokortet att ersätta pengarna.

Det är intressant att Johannes i Uppenbarelseboken skriver om en typ av kodkort, som han menar blir framtidens köpkort. I det sammanhanget tar Johannes upp ett förhållande, som dagens datateknik öppnat möjlighterna för, nämligen att tillsammans med kortet registrera exempelvis bärarens trosuppfattning.

Johannes profeterar att Antikrist kommer att kräva speciella koder för att det skall bli möjligt för att köpa och sälja. (Upp 13:16-17; 20:4)

I Europa har under senare år den gemensamma markanden EG (Nuvarande EU) vuxit fram. Sedan länge har många bibelforskare sagt att Europas förenta stater kommer att uppstå och när det är klart skall det bestå av tio stater. Europa blir basen för det antikristliga systemet.

Det var denna världsdel som var den första utanför Palestina att ta emot evangelium om Jesus och härifrån har stora väckelser gått ut. Det Europa som födde både Luther och den stora musikens mästare, men också den världsdel som gav utrymme för diktatorer som Hitler.

Europa som blivit så förödmjukat genom sina missgärningar kommer att stå fadder till det värsta system världen har skådat, det antikristliga. /J Östby.

Himlen; Gud plats

 

En himmel full av behag. Ska vi vara där en gång, du och jag? Ja jag tror att himlen är Guds plats. Därifrån ser han allt och vet allt om oss, små människor. Han ger oss allt vad vi behöver. Som en tältduk har han spänt upp himlen, över molnen har han gjort sig en boning. Han rider på vindens vingar. Blixtarna är hans tjänare.

Han vakar över oss i sin himmel. Vi växer aldrig ifrån behovet av hans vakande öga över oss.

Gud säger till Job:

“Har du utforskat havets källor och oändliga djup? Hat platsen för dödsrikets portar uppenbarats för dig? Vet du hur stor jorden egentligen är? Tala om det för mig, om du vet det!” /Job 38:16
Gud säger också: ” Vill du fortfarande diskutera med den Allsmäktige? Eller tänker du sluta? Har du som kritiserar Gud några svar att komma med?” /Job 39:35

Jag tror på en rättvis och god Gud! I en himmel full av behag.

Gud har en plan med ditt liv

 

 

Tänk att Gud har en speciell plan med just Ditt liv. Är inte det en spännande tanke?

Du kanske undrar varför jag säger detta, eller vad jag menar med dessa ord..

Personligen har jag ju fått uppleva att det är just så. Innan jordens grund var lagd, fanns du och jag i hans tankar och i hans planering. Underbart, eller hur? När man kommer en bit på väg i sin tro, förstår man förr eller senare att det är precis så det är.

Man kan nog aldrig säga att man förstår Guds tankar, men när man tänker djupare på detta med en plan för ens liv, då kommer också tanken fram att det faktiskt är så. När man säger ett ja till Jesus och hans frälsningsgåva och börjar vandra i tron då börjar det hända saker. Så var det för mig, människor kommer i ens väg, Jesus leder en människa sakta men säkert till det den skall bli och vara.

Inte visste jag för arton år sedan att jag
ex skulle sitta vid datorn och ha flera hemsidor om tro. Hade någon sagt det hade jag undrat väldigt. Men det ena har gett det andra och jag ser Guds ledning i allt.

Det är så för alla som vill gå i tro, att man bejakar det Gud säger i ens hjärta, och man går framåt…. om man vill. Det farliga är att stanna upp och tycka att man är nöjd med sitt kristna liv, att inget mer kan hända… Att stanna och inte tänka på vad Gud verkligen vill, det är inte att rekommendera. Nej, gå vidare och se på vad han vill för dig.

Älskar du honom med en innerlig kärlek kan du räkna med att det kommer att hända otroliga saker. Trösklar och hinder är till för att övervinnas. Och får man hinder på vägen bör man stå i tro på Guds allmakt och kärlek och ledning.

Halleluja, vad jag är glad över att vara frälst!

Han kommer, till vår frälsning sänd, och nådens sol, av honom tänd, skall sig ej mera dölja. Han själv vår herde vara vill, att vi må honom höra till och honom efterfölja, nöjda, höjda över tiden, och i friden av hans rike en gång varda honom like. /J O Wallin

Evangelium / Under och Mirakel. Joh 4:46-54

crssreflect3.gif

Gud är mäktig att göra under. Detta kommer vi att få se framöver, i världen. Gud kommer att visa sin kraft och makt.

Jesus beskriver sig själv som livets bröd, livets vatten, världens ljus, grinden till fårfållan och den gode herden. Johannes återger delar av Jesu undervisning som inte finns på någon annan plats i Bibeln. Jesu andra under är när han botar en regeringstjänstemans son.

” Under vandringen genom Galileen kom han till staden Kana där han en gång hade förvandlat vatten till vin. En regeringstjänsteman, som bodde i staden Kafernaum, hade en son som var svårt sjuk. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen och var på väg genom Galileen gick han till Kana. Där träffade han Jesus och bad honom följa till Kafernaum och bota pojken som låg döende.

Jesus frågade: “Kan ni verkligen inte tro på mig, om ni inte ständigt får se under?”

Men mannen bad: ” Herre, kom med innan min pojke dör.”

Då sade Jesus till honom: “Gå hem igen. Din son är botad.”

Mannen trodde

på vad Jesus sa och begav sig hem. Medan han var på väg möttes han av några av sina tjänare med nyheten att allt var väl och att pojken hade blivit frisk. Han frågade dem då när han hade börjat att må bättre.

De svarade: “Igår eftermiddag vid ettiden försvann plötsligt febern. Då förstod fadern att det hänt i samma ögonblick som Jesus hade sagt till honom: “Din son är botad.”

Och regeringstjänstemannen och hela hans familj blev övertygade om att Jesus var Messias. Detta var det andra under Jesus gjorde i Galileen sedan han hade kommit dit från Judeen.

** De under Jesus gjorde var inga illusioner. Pojken blev frisk trots att han befann sig på fera mils avstånd. Han blev botad i och med att Jesus uttalade orden om hälsa. Avstånd är inget hinder i andens värld. Vi kan aldrig komma så långt bort från Jesus att han inte kan hjälpa oss.**

Jesus

jesuslambindex.gif

Jag försöker se honom i så
många olika ljus.
Först för att han är ett stort
ljus för mig, för mänskligheten,
för dig…

När jag är glad (vilket jag oftast
är)Hur ser han ut då? Jag tycker mig
se ett jätteleende i hans ögon och
hans mun ler mot mig.

När jag ler tillbaka, får jag ännu
mer av hans kärlek, vi är nära varann.

Är jag sorgsen, inte ledsen, men sorgsen,
då sitter jag vid hans fötter, jag vet
att han är med, allt är gott.
Han ser sakta på mig, han frågar hur jag
mår, han ger mig ett leende, det sprider
sig över hans ansikte.

Han stryker mig ömt över kinden och säger:
Gudrun Maria; jag tycker som du, men männi-
skor förstår mig inte, de vill inte veta
vem jag är. Du kan hjälpa mig med att all-
tid vara sann, och tala om vem jag är.
Du kan hjälpa mig med att alltid vara ödmjuk
mot dem som söker.
Jag vet att du kan och vill be för människor,
fortsätt med det.
De behöver det, och jag svarar på bön.
Visa ödmjukhet i allt du gör.
När jag ser hans lidande ansikte,
och tänker
på vilka vidriga saker han fick genomgå,
då gör det ont i mig, i mitt innersta.
För jag vill egentligen inte se det, men
det får mig att växa.

Om jag inte ser på såren han fick och allt
som gjorde ont, kan jag inte förstå hans
lidande, jag vill inte vända mig bort, som
så många andra gör och har gjort.
För han ger och han ger, och han
ger igen och
igen.
Han har inget slut, Han är Evig.
Ibland är jag som ett barn, jag bara måste
ha tröst; nu genast. Då klamrar jag mig fast
vid honom, som tar bort all min oro.
Jag kan få gråta ut min ilska
och förtvivlan.
Jag vet att han förstår.
Mina ögon svämmar över av de
salta tårar, som
också är hans, de rinner ner över
kinden min,
han får torka av dem, det
gör han så gärna.
För han älskar mig.
Han stryker mig ömt över kinden,
och jag blir lugn igen.
När jag är glad, det är jag oftast, då gläds
han med mig.
Han tackar sin Far för bönesvar, och jag vet
att han har bett för mig.
Då ler han sitt underbara leende, för mig,
med mig.
Sådan är han, den jag älskar mest av allt.
Han kan tillrättavisa mig, då jag gör fel
blir han ledsen på mig, men han förlåter
alltid.
Då ser jag en ledsen blick, jag ber om
förlåtelse.

Han är med mig i varje ögonblick av mitt liv.
Varje stund…

I varje människas själ finns en önskan om
stillhet och ro.
Den ron vill han ge till alla.

Jag har funnit den.

in_his_hands.gif

Bibelord / Matt 6:33

Matt 6:33

“Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja.”

Detta är ett av de svåra bibelorden att förstå; säkert tycker många så. Jag tyckte också så förut, för jag gick och funderade länge på vad det egentligen betydde. Men jag har förstått vad det betyder att ge honom första platsen.

Att vi går till honom, Gud med allt vi funderar över. Att vi fyller våra tankar med sådant som är behagligt för honom. Att vi har hans sinnelag som förebild, och lyder och tjänar honom i allt. Vi kan ju fundera över också vad som är viktigt i våra liv? Är det pengar och status som upptar alla våra tankar, då har Gud inte stor möjlighet att påverka oss med sin kärlek.

Det är så lätt att ambitioner och jakt på saker och nöjen blir det som styr oss. Men det är ju fel enligt Gud.

Det som är meningen är ju att han skall uppta varje del av oss. Tankar vi tänker skall handla om honom och hans vilja med våra liv. Önskningar skall vara hans önskningar om det vi bör göra. Det kan lätt bli en kollision här. Men jag har förstått att allt handlar ju om ett vilje-och kärleksbeslut.

Att vilja följa honom, att vilja älska honom, att vilja göra hans vilja i sitt liv. Det är ett personligt val vi har. Att jag valt detta sätt att leva, är för att jag älskar honom mer än allt annat. Jag säger som Paulus: Jag kan ha mycket och jag kan ha litet….
Det handlar om förändring i människors hjärtan. När Jesus har kommit in i härtat och man har all den kärleken han vill ge, då ändrar man sig, den helige Ande visar och leder och man blir förvandlad. Jag kan bara tacka Jesus för hans inträde i mitt hjärta. Att jag ständigt får förändras till att bli mer lik honom.

Bibelord Filipperbrevet 3:7-11

bible70a1.gif

I Filipperbrevet som är skrivet av Paulus kan vi läsa följande ord som pekar på vikten av att följa Kristus, och att leva för honom och hans uppståndelsekraft. Så kan vi leva idag.

Men allt detta som jag en gång tyckte var värdefullt, det har jag lämnat, för att kunna sätta all min tro och allt mitt hopp till Kristus. Ja, allt annat är värdelöst, när man jämför det med det omätliga värdet i att känna Jesus Kristus, min Herre. Ingenting annat är värt något, och därför har jag övergett allt för att kunna äga Kristus och bli ett med honom. Och jag inbillar mig inte längre att jag kan bli frälst genom att vara tillräckligt god eller genom att lyda Guds lag.

Det är bara genom att tro på Kristus som jag kan bli frälst. Det är Guds sätt att föra oss in i ett rätt förhållande till honom. Nu har jag gett upp allting annat. Det är enda möjligheten att verkligen lära känna Kristus och att uppleva den mäktiga kraft som har fört oss tillbaka till livet igen. Jag vill bli lik honom och vill lida och dö på samma sätt som han gjorde. Då skall också jag tillsammans med alla som tror på Kristus få del i samma uppståndelse från de döda.”

Vad är det Paulus menar här? Continue reading

Tro

image001132.gif

Ja nog vågar jag tro. På en Gud som är god. På en Gud som är alltigenom rättvis. Som styrker och leder och gör mina dagar ljusa och klara. Även om det skulle finnas moln som skymmer sikten så vet jag alltid att ljuset kommer åter. En bönestund gör att man kommer så nära Gud och känner sig verkligt levande.

Att kunna tänka sig att det finns en Gud, det är svårt för många,jag vet det. Det är inte lätt att förstå förrän man själv prövar sig fram och vågar fråga om han finns.

“Har du prövat att tro på din Frälsare, När ditt hjärta är tungt och trött? Har du känt, att vid tron på Jesus Har du kraften och livsglädjen mött?

Kör: “Ja jag har prövat att tro på Jesus, och jag har funnit, att det går an. Vad ingen annan i världen kunde, Det både ville och kunde han.”

Så går en sång vers 1 av Hans Jacob Mygind. Den säger mycket tycker jag.

För det som inte människor kan lösa av smärta och problem, det kan han, Jesus. Att få komma till honom och lägga ner sin börda, det är det bästa man kan få göra.

Därför fortsätter jag att tro, den vägen lämnar jag aldrig. Därför fortsätter jag att prisa hans namn, Namnet över alla Namn. Jesus.

Lydnadens väg

Det finns en väg som alltid bär till hemlandsmålet fram. Om än den stundtals stenig är och svår att gå ibland. Den för mig genom törnsnår men är dock ljuv att gå. Och när den genom öknen går så är den bäst ändå.

Vännen Hans Wirgin diktar för oss.

Barn / se dem, älska dem, värna om dem

cutie14.gif

Hur kan någon låta ett barn lida? det är något som jag aldrig kommer att begripa. Så länge jag lever kommer jag aldrig att kunna fatta varför barn skall få uthärda så mycket ont som de faktiskt utsätts för. Varje timme plågas ett barn svårt…. Vad har barnen för rättigheter? Det finns något som heter instanser, Barnkonvention… det finns många ord på saker som inte fungerar.

*******

Senast idag har jag läst om ett barn som varit nära att dö. Denne pojke höll på att få sitt liv släckt av en skolkamrat. Jag mår illa av att se och höra detta. Vad hände egentligen? Jag behöver inte få reda på detaljer, det räcker att jag vet att ett barn mår dåligt. Det får mig alltid att må lika illa. Senast i dag läste jag om en liten flicka som tydligen utsattes för mycket grovt våld och våldtäkt. En liten tjej… En liten pojke…

*******

Jag är upprörd och ledsen och förtvivlad. Det måste få ett stopp allt detta oerhört snuskiga och fruktansvärda som händer. Det får räcka nu, det är nog.

Jag kan ingenting göra…Jo jag kan vara en vuxen person som SER, jag kan reagera i simhallen, på bio, i affären, på zoo, överallt där jag är kan jag försöka vara en vuxen med pondus. Jag kan be för världens alla barn, om ett mer humant samhälle, att alla tar sitt ansvar, och att det sker en förändring i människors hjärtan. Regler, paragrafer och annat måste ändras. Ta bort de människor som sitter i fel positioner och låt det finnas människor på posterna som begriper någonting.

*******

Det finns oerhört många och oerhört icke kompetenta personer i vårt samhälle som är duktiga på att inte kunna se och höra. Antingen vill de inte eller också är de fega eller de fullständigt befinner sig i en annan värld, jag vet inte, jag vet bara att det är fruktansvärda fel begångna.

*******

Ja sorgen är stor över alla dessa barns sorg och ensamhet.

*******

Vi skall gå in i barnens värld och hälsa på och eventuellt stanna där ett tag. Vi ska stå för förståelse och trygghet. Tala med dem, lyssna på dem, SE dem. Stärka deras mod, ge dem kraft och tillförsikt och glädje. Berömma dem och göra dem glada. Ge dem riktlinjer, principer, mjukhet, skratt, respekt och mycket mer…….

img019141.jpg