Archives

Så får du det nya livet. Appell av J Lindroos /Pånyttfödelse.

637foto Maria

Så får du det nya livet

Appell av Jörgen Lindroos
Det finns många människor i vår tid som säger sig vara ateister. Man tror inte på någon Gud. Vi fokuserar gärna på det, och försöker överbevisa människor om att det finns en Gud. Men vi träffar också många människor som tycker att det Jesus sa var intressant. De säger att de tror på en högre makt.  Man kanske också går på ett och annat möte. Jag träffar många människor på mitt jobb som inte är uttalade ateister. De tror att det ändå finns en gud, men de har en ouppklarad situation med Gud och har inte tagit de nödvändiga stegen.
Bibeln är väldigt klar och tydlig då det gäller att komma in i Guds rike. Det finns steg som är helt nödvändiga att ta. Vi ska läsa ett sammanhang ur Paulus brev till församlingen i Rom. Det kan vara litet svårt att förstå vad Paulus talar om här:
-Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans (Rom 6:3-5).
Här talar aposteln om Jesu död och uppståndelse. Men så säger han att också vi måste vara förenade med Jesus i hans död och uppståndelse. Det är en upplevelse som vi kristna kallar pånyttfödelse. Det handlar om att bli född på nytt. För att komma in i Guds rike är det absolut nödvändigt att bli född på nytt.
Mitt på natten kom det en man till Jesus. Han var en av Israels skriftlärde. Det var inte så populärt i den gruppen att visa att man var intresserad av det Jesus talade. De ledande i den tidens religiösa krets, var emot det Jesus sa. Man sökte hela tiden efter tillfällen att arrestera honom och få bort honom. Men Nikodemus, som den här mannen hette, hade intresse av vad Jesus sa. Han besöker honom mitt på natten. Och så säger han till Jesus: -Jag vet att du är en lärare. Du har en god lärare, och jag vet att det du gör kommer från Gud. De tecken du gör är så stora och underbara; det du gör kommer från Gud. Då säger Jesus direkt till honom: -Ska du komma in i Guds rike, så måste du bli född på nytt! Det går inte bara komma här och säga att jag vet att du är en god lärare. Du måste göra den här upplevelsen. Du måste födas på nytt.
En av profeterna som det är skrivet om i Gamla testamentet har de flesta som rört sig i kristna sammanhang hört talas om. Det finns många illustrerade barnböcker om honom. Han hette Jona. Vi har säkert sett bilder av den här fisken som simmar i vattnet och slukar Jona. Och hur sedan fisken spottar upp Jona igen. Jesus talar också om Jona. Det ska ges ett tecken. Liksom Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter, ska Människosonen vara i jordens mull tre dagar och tre nätter. Sedan ska han uppstå.Jona fick en kallelse. Det var så historien började. Han fick en kallelse av Gud att gå till den stora staden Nineve, och där skulle han förkunna att de måste omvända sig. Deras ondska hade blivit så stor, så nu skulle hela staden raseras. Jona skulle gå dit och förkunna domen. Han blev kallad av Gud. Det står i bibeln att många är kallade; alla har vi fått en kallelse av Gud. Han kallar och manar. Jag vet inte om du har känt i ditt hjärta att Gud kallar dig, men varje människa har en besökelsetid, då Gud kallar och manar. När Jona fick den här kallelsen, ville han inte gå. Han började fly bort ifrån Guds ansikte. Han gick ombord på en båt som förde honom bort ifrån dit Gud ville att han skulle gå. Men att inte lyda Gud får konsekvenser. Olydnad mot Herren är synd, och det får konsekvenser.
Herren sände en stark vind mot båten, det blev en svår storm. Och där har du människan som har sagt nej till Guds kallelse och flyr bort, undan Guds kallelse. Det stormar i hjärtat. Det stormar därinne, därför att man har sagt nej till Gud. Därför att man har en ouppklarad situation i förhållande till Gud, därför att man inte följer Guds kallelse.
Det stormar och sjömännen i besättningen förstår att det är något som inte stämmer. Det här måste vara Guds vrede. Vem är det ibland oss som inte följt Gud, vem ibland oss har varit olydig? Så kastar man lott, och den faller på Jona.  -Vad har du gjort Jona? Och Jona erkänner. Då frågar besättningen: -Vad ska vi göra med det här då? Jona måste bara säga: -Ni får kasta mig överbord. Det är enda sättet att få den här stormen att sluta. Sjömännen kastar Jona överbord, och stormen slutar. Havet lägger sig.
Det kunde ha varit slutet för Jona där han omsluts av vattenmassorna och sjunker ned mot havets botten. Men Herren hade en plan, han ville något mera. Han sände den stora fisken som slukade Jona. Vi vet vad Jesus sa: ”Liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skulle Människosonen vara i jordens mull i tre dagar och tre nätter.” Det är en bild på Jesu död och uppståndelse.  Men vad gör Jona här, mitt i denna bild? Han som hade flytt undan Gud, han som hade varit olydig mot Gud, vad gör han här?
Jona börjar be, och vi ska läsa hans bön:
-Jag ropade till HERREN i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmar omslöt mig, alla dina brottsjöar och vågor svepte över mig. Jag tänkte: Jag har drivits bort från dina ögon. Men jag skall åter få skåda ditt heliga tempel. Vatten omslöt mig ända upp till halsen, djupet omgav mig, sjögräs snärjde in mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ner, jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Men du förde mig levande upp ur graven, HERRE, min Gud. Medan min själ tynade bort i mig tänkte jag på HERREN, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått. Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos HERREN! (Jona 2:2-9)
Efter tre dagar och tre nätter spottade fisken upp Jona på land, och så fick han bli det redskap som Gud hade tänkt att han skulle vara. Han får gå ut med budskapet, och han får en mening med sitt liv därför att han lyder Gud. Han har kommit in i ett nytt liv.Nu vill jag fråga dig: Sitter du i Jonas båt, på flykt undan Guds kallelse?  Du vill gärna säga; det här är intressant, det finns säkert en Gud, men du svarar inte när han kallar och manar dig att komma. Just nu kan du uppleva att du avslöjas. Vi läser i första Korintierbrevet, där aposteln Paulus går igenom mötesordningen i församlingen. Han talar om en atmosfär där människor kommer in och blir avslöjade. Avklädda. Och deras hjärtans hemligheter blir uppenbarade. Detta kan bli tillfället då du blir avslöjad, då du måste ge upp och överlämna dig till att kastas i havet, liksom Jona. Då får du uppleva detsamma som Jona; du får uppleva att följa Jesus i hans död. Då får du också uppleva att följa Jesus i hans uppståndelse, till ett nytt liv.
När Jesus uppstod, så blev det sagt om honom att han var den förstfödde bland de döda. Det står också i bibeln att han blev förstfödd bland många bröder. Det är många som efter honom fått gå samma väg, den nya och levande vägen som han öppnade. Efter honom har många fått gå samma väg, till samma kors, dö samma död, men fått uppstå igen till ett nytt liv!
Jag skulle önska att du som sitter i Jonas båt, kanske passiv och likgiltig inför Guds kallelse, att du skulle bli avslöjad, så att du kan överlämna dig till Gud. Överlämna ditt liv åt Honom, så att han kan göra sitt verk i dig. Då blir du född på nytt, uppstånden tillsammans med Herren Jesus Kristus, förenad med honom i hans död, förenad med Honom i hans uppståndelse. Det evangelium vi har och förkunnar är underbart. Du kan få ett nytt liv! Amen.

Från:  http://www.midnattsropet.se/2015/07/sa-far-du-det-nya-livet.html
NamnlösMaria

Att berätta om Jona

dsc00141.JPG

Varför blev Jona så irriterad över att Gud skonade Nineve?

Guds folk ville inte att andra nationer skulle få del av Guds budskap till mänskligheten. Situationen var densamma som på Paulus tid (1 Thess 2:14-16). De hade glömt Guds syfte med dem som nation- att vara en förebild och en välsignelse för alla andra folk genom att förkunna Guds budskap för dem (1 Mos 22:18).

Jona trodde inte att det var möjligt att gå med ett budskap till ett ogudaktigt och hedniskt folk. Låt oss be Gud om att alla troende i vår tid verkligen skal inse att ingen enda människa är undantagen hans generösa erbjudande om frälsning.

Jona var arg på Gud och Jona glömde att Gud hade skonat honom själv från en svår situation. Han borde ha glatt sig åt att så många tog emot budskapet. (jfr Luk 15:10)

Jona avslöjar varför han först vägrat att gå till Nineve. Han säger: ”Detta är precis vad jag trodde du skulle göra Herre, när jag var hemma i mitt eget land och du för första gången sa till mig att gå hit. Det var därför som jag försökte komma undan och ge mig iväg till Tarsus, för jag visste ju att du var en nådig och barmhärtig Gud, som sällan blir vred men är god och omtänksam. Jag visste hur lätt det skulle vara för dig att ändra dina planer på att förgöra detta folk.”

Jona insåg inte att Gud inte bara är Israels Gud utan hela världens Gud. Därför ska vi veta att vi inte ska begränsa Guds möjligheter att rädda människor. Ingen av oss har ju förtjänat hans nåd.

Att berätta om Jona

Ni kanske har läst om Jona, och hur han fick ett uppdrag från Gud, men han försökte komma undan Gud och hans kärlek och kallelse. Jona insåg snart att han inte kunde komma undan Gud.

Jona visste att han varit olydig, och att Gud sänt stormen i hans väg. Mitt under flykten förstod Jona att han måste underordna sig Gud. Och när Jona hade mist allt hopp vände han sig till Gud igen. Detta är typiskt människan. När allt går väl bekymrar vi oss inte, men när något går snett så ropar vi på Gud om räddning.

Med ett sådant sätt att leva blir vårt andliga liv som en berg-och-dalbana. En daglig kontakt med Gud ger vår tillvaro stadga, den som vi så väl behöver. Räkna med Gud! både i med- och motgång!

Gud älskar varje människa så högt att han vill ge henne tid och möjlighet att söka honom.

Gud skonade sjömännen från undergång, Han räddade Nineve när de lyssnade till Jona förkunnelse. Gud svarar på varje bön om hjälp som riktas emot honom.

Hans yttersta vilja är att varje människa ska söka honom och bli räddade för evigheten. I Bibeln finns all den undervisning man behöver. Om vi följer hans uppmaning skonar han oss och benådar oss från det straff vi egentligen förtjänat.

Att berätta om Jona

Forts på vem Jona var och vad han hade för uppdrag…
Havet blev lugnt efter att sjömännen kastat Jona överbord. Sjömännen blev så häpna att de lovade att tjäna Gud och de offrade till honom.

Men, nu hade Herren förberett det så, att en stor fisk kom och svalde Jona. Han blev kvar inne i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. (profetia om Jesus som var i Dödens rike….)

Jona bad till Gud där han låg i fiskens mage: ”I min stora nöd ropade jag till dig och du svarade mig. Från dödens djup bad jag till Herren, och du hörde mig! Du kastade mig i havets djup. Jag sjönk i djupet, ner under de vilda vågorna. Då tänkte jag: ”Herre, du har förkastat mig. Får jag någonsin mer se dig i ditt heliga tempel?…”

Jona bad och prisade Herren, och slutade med att säga: ”Jag ska hålla mina löften till dig, för min befrielse och räddning kommer enbart från Herren.”

Då gav Herren fisken befallning att spotta Jona upp på land, och Jona for ut ur fisken och var räddad.

Då talade Herren till Jona igen och sade: ”Gå till den stora staden Nineve, och varna dem som bor där. Du kommer ihåg vad jag tidigare sa till dig.”

Denna gång lydde Jona och gav sig iväg till Nineve. Det tog tre dagar att komma igenom den, för det var en stor stad. Jona började predika så snart han kom till staden, och han ropade ut till alla människor som samlades omkring honom:

”Om fyrtio dagar ska denna stad förgöras!” Och man trodde honom och man utlyste en fasta, och alla klädde sig i säcktyg för att visa att man menade allvar och ville bättra sig.

Kungen i Nineve tog Jona på allvar och gav order till de boende om hur de skulle uppföra sig och hur de skulle lyda Gud. Gud såg att de försökte göra hans vilja och ångrade sina planer på att förstöra staden. Vad händer nu då? Continue reading

Vem var Jona?

Profeten Jona är det väl många som förundrats och undrat över? Ja jag tror att de allra flesta har hört om mannen Jona som hamnade i den stora fiskens buk. Men varför hamnade han där? och vad var meningen med allt han gick igenom? Jag skall berätta lite om Jona för dig:

Handlingen utspelar sig omkring år 785-760 f Kr. Jonas bok skiljer sig från övriga profetböcker genom att den handlar mer om profeten än om hans profetior. Budskapet som Jona (egentligen var det från Gud, till Jona, till folket…) ville ha fram till Nineve är koncentrerat till en enda vers ( Jona 3:4).

Man har ifrågasatt om Jonas äventyr är ett historiskt faktum, men det under han fick vara med om är inte märkligare än andra under i Bibeln. Jesus nämner Jonas erfarenhet som en bild på sin egen Död och Uppståndelse (Matt 12:38-42)

Jona fick ett uppdrag. På den tiden var Assyrien en stormakt, det var en ond och ogudaktig nation och det var Israels mest fruktade fiende. Assyrierna stoltserade med sin makt inför Gud och hela världen genom att utsätta andra nationer för oerhörda grymheter. När Jona förstod att Gud ville att han skulle gå till Assyrien och uppmana dess befolkning till ånger och omvändelse, flydde Jona i helt motsatt riktning.

Jag har alltid haft Jona som en speciell tanke i mitt hjärta. För jag har många gånger läst om hur Gud gav Jona ett uppdrag, och hur Jona flydde från Gud och uppdraget. Det är ju uppenbart hur mycket Gud älskade Jona och hur mycket han trodde på att Jona skulle klara av det. Men Jona, han….

Assyriens huvudstad Nineve var väl egentligen inte förtjänt av sådana godheter som Gud vill ge dem, men Gud är en rättvis och god Gud, så han hade bestämt att Jona skulle tala till detta folk. Jona själv var inte förtjust i Assyrierna, han hatade dem, och han ville ta hämd och var inte beredd att gå iväg.

Vad hände då? Jo, Jona gick ner till kusten och försökte gömma sig där för Gud. Han kom till hamnen i Jafo och gick ombord på en båt som skulle till Tarsis. På denna båt trodde han att han skulle få vara ifred för Gud. Han trodde fel, naturligtvis.

När fartyget kommit ut på öppet vatten sände Herren en våldsam storm, och fartyget höll på att gå under. Sjömännen belv rädda och ropade till sin gud om hjälp. De lämpade lasten överbord…

Vad händer?

Continue reading