Archive | augusti 2007

Att berätta om Petrus

dsc00218.JPG

Det första Jesus sa till Petrus var: “Följ mig.” (Mark 1:17)

Det sista han sa var samma ord, men med lite annan betoning: “Följ du mig!” (Joh 21:22)

Petrus gick i Jesu fotspår varje steg av vägen mellan dessa båda uppmaningar, även om han råkade “snubbla” då och då.

När Jesus kom in i Petrus liv förvandlades denne från en enkel fiskare till en person med helt nya mål och ideal. Men han var sannerligen inte perfekt och han slutade aldrig att vara Simon Petrus. Man kan undra vad det var Jesus såg i Simon, eftersom han gav honom namnet Petrus (klippan, sten). Den impulsive och häftige Petrus påminde verkligen inte om en stadig klippa.

Men när Jesus valde sina efterföljare sökte han inte perfekta modeller, utan han sökte män. han valde människor som kunde förvandlas av hans kärlek och sändas ut i världen och berätta att vem som helst dög till lärjunge, även den som då och då misslyckades.

Vi är inte perfekta någon av oss, men Jesus hjälper oss att bli värdiga hans namn.

Man kan undra vad det är Jesus ser hos oss, i oss, när han kallar oss att följa honom……………..

Lärjungar

dsc00259.JPG

Lärjungarna som lärde av Jesus och följde honom, tänk vilka tider detta var. Tänk att få vara med Jesus personligen hela dagar o nätter för att  lära för livet.

Lärjungarna hade fått se fantastiska resultat. De hade också som sagt en otrolig förmån- de var ögonvittnen. De såg Jesus agera, och det måste ha varit underbart, men det tog lång tid innan de fattade vad som egentligen hände i det de såg och lärde.

Det är lättare för oss att förstå vad som hände och att förstå Gud om vi granskar hur Jesus gjorde i olika situationer.

Mycket i detta livet ser ut att tillhöra de vackra, de rika, eliten bland människor. Jesus tänkte eller tyckte aldrig så. Han visade på att Guds rike tillhör alla i precis samma utsträckning, oberoende av ställning eller inflytande.

Vi kommer inte till Jesus på grund av egna förutsättningar utan i barnslig tro och tillit. Låt oss stämma in i Jesu bön och tacka Gud för att vi alla har samma förutsättningar.

Lita på Gud, inte på dina personliga egenskaper eller ditt medborgarskap i Guds rike, utan på Gud i första hand.

Människofruktan

dsc00211.JPG

Leva som kristen eller som en okristen, ja det finns många val. Jag har personligen valt att gå med Jesus. Min tro betyder så oerhört mycket. Skulle jag känna människofruktan? Jag kanske borde det…. Eftersom tonerna är sådana nuförtiden att man ofta räknas som lite tokig som tror.. av en del människor.

Jag känner definitivt ingen människofruktan, utan bara glädje. Den som vill klaga får väl göra det, jag vet ju vem jag tillhör. Hans namn är Jesus.

Han tar mig igenom det som kan vara svårt, han ger mig glädje, ingen fruktan. Skulle jag däremot leva som en okristen idag, skulle jag kanske, nej jag skulle känna människofruktan, för människor över lag är inte riktigt snälla.

Det finns massor av egoister, det finns elaka människor, det finns snälla människor. Ja alla sorter finns det, OCH Gud älskar dem alla. Önskar dig en bra dag!

Lärjungar

dsc00191.JPG

Lärjungar. Ja, det är vi, vi som tror på Gud och hans son.

Jesus sände ut 35 tvåmannateam för att vinna massorna. De skulle inte behöva göra allt själva. En av uppgifterna var att be Gud sända fler arbetare. Det är kanske frestande att omedelbart börja med att försöka nå ofrälsta människor när man ska evangelisera, men här föreslås en annan metod- börja med att mobilisera folk i förbön.

Den metoden tycker jag är alldeles utmärkt bra. Bönen är den starkaste kraften- den största.

Som kristna är vi aldrig arbetslösa- för Gud har alltid arbete åt oss för sitt rike. Att gå in i bön och få reda på vad vi skall eller bör göra är ett sätt att få kunna gå ut på rätt sätt.

Vi behöver inte vara rädda för att misslyckas- vi vet ju att Gud leder oss rätt. Om vi lyssnar.

Lärjungar

dsc00177.JPG

Att vara en lärjunge är härligt. Att få lära sig av Jesus, den bäste läraren någonsin, om livet, för livet.

Jesus sände ut sjuttio lärjungar för att förbereda sin ankomst till många städer och byar. De lärjungar som han valde ut var inga högintellektuella eller med den högsta utbildning.

De hade heller inte heller den högsta status eller annat anmärkningsvärt. Vad hade de då?

De hade: en medvetenhet om Jesu kraft och en vision att nå ut till alla människor. Det är så viktigt att ge sin kunskap och förmåga i tjänsten för Guds rike, men det ännu viktigare att vi har en personlig upplevelse av hans kraft och en klar vision om vad han vill uträtta här i världen.

Därför är det så gott att veta att fast t ex jag inte är högutbildad eller stormrik så är jag ändå vald av Jesus att gå ut med hans ord till människor.

Hur vet jag det då? Jo, för han frälste mig, och den som han frälser sänder han ut med sitt ord till människor. Underbart!

Ordspråksboken /Hålla löften

dsc00498.JPG

Många människor vill gärna ge till organisationer, kyrkor och församlingar, och pengar skall gå till behövande. Man kanske lovar att ge, ger ett förhastat löfte. Det är inte bra att i stundens ingivelse prata om att ge men sedan inte göra det. Det står så här i Ordspråksboken 25:14

“Den som inte ger den gåva han har lovat är som ett moln som driver över öknen utan att avge en droppe regn.”

Beroendet av andra människors givande är stort då det gäller hjälpverksamhet. Vi får se till att vi ger det som är nödvändigt för andra människors överlevnad. Det kan också gälla en granne som vi hjälper, eller en god vän som har det svårt…. behoven är många och stora…

Bibelord. / Mika kap 6 vers 8

dsc00431.JPG

Nyckelvers i profeten Mika bok ser ut så här:

“Nej, han har talat om för er vad det är han vill: att ni gör det som är rätt och barmhärtigt och vandrar i ödmjukhet inför Gud.”

Fred och rättvisa skriver Mika om, och belyser Guds kärlek och Guds vrede på ett målande och dramatiskt sätt.

Om vi alla går i ödmjukhetens dräkt så blir vi goda emot andra. Att se andra, hjälpa andra och vara redskap för Gud, det vill han. Han som skapat oss vet precis vad han vill att vi ska göra och vad han ämnat oss till. Dags att ta till sig….

Dikter

dsc00422.JPG

Överlev smärtan, säg ja till livet,

Vagga det lilla barn som är du.
Frihet och frid vill nå dig.
Tålamod bygges upp för att hitta
det som föll.
Världen ligger där fortfarande,
väntar på dig.
Det finns en sång som du aldrig hört

Frihetens sång har nyss fått en melodi.

* *

.Maria.

Den helige Ande

20070803.jpg

Den kristne bör vara angelägen om att gå framåt, att nå ut. Gud längtar efter att ge den mer än den är angelägen att få. Låt därför din bön bli målmedveten, sträva efter mål.

Vi får be i Anden. *Men I min älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande.*/Jud v 20

När vår ande är samstämd med Guds Ande, blir vår bön efter Guds vilja, och då ber vi om vad Gud vill ge.

Vi kan titta på Rom 6 26-27 där det står:

“Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp, ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi icke, men Anden själv manar manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag, som han manar gott för de heliga.”

Bli stilla inför Guds ord och Andens ledning. Be om klarhet, så får du bestämda saker att be om/be för. Bön om helig Ande är en bön som Gud gärna hör. Anden vill leda dig i bönen, han vill visa dig vad ditt behov är idag…

Jeremia–

dsc00243.JPG

Föremål i Jeremias liv som får profetisk betydelse.

Mandelträd: Jer 1:11-12 /Gud ska låta hotet om straff bli verklighet.

Kokande gryta. Jer 1:13 / Grytan kommer från norr och töms över Juda- en bild på Guds straff.

Höftskynke: Jer 13:1-11 /Höftskynket som Jeremia grävde ner ruttnade och blev oanvändbart- folket hade missbrukat vad Gud gett dem.

Lera: Jer 18:1-17 / Gud kan forma om oss om vi inte blir vad han tänkt oss.

Lerkruka: Jer 19:1-12 / Gud kan krossa oss om vi inte lyder honom.

Fikon: Jer 24:1-10 / De färska fikonen är den kvarleva av Israel som överlevde- de ruttnade är alla de som gick under.

Ok: Jer 27:2-11 / Varje nation som vägrade underkasta sig Babylons ok skulle bestraffas.

Stenar: Jer 43:8-13 / Nebudkadnessar skulle placera sin tron där stenarna murats fast den dag han intog Egypten.

Bokrulle: Jer 51:59-64 / Bokrullen slängdes i Eufrat- Babylon skulle försvinna som nation för all framtid

Läser man Jeremias bok några gånger ser man vilken stor man/profet han var. De första 38 kapitlen handlar om det förenade Israel (alla stammarna) och om sydriket Juda. Att vända tillbaka till Gud, var det som Jeremia ville få folk att göra…

Idag kan många av oss känna oss som Jeremia, förtvivlade över människors kallhet, att de inte vill lyssna. Låt oss gå ut med frimodighet och låt trohet prägla vårt liv.

Dikter / Så trogen

dsc00154.JPG

Så trogen

Så trogen du är mot min själ,
Skänker mig mer av glädje var dag.


Jag är inte förvånad
För jag har gett dig mitt liv.


Du är min glädje

Du är min sång.
Du gav mig ett sjungande
Hjärta.
När missmodet knackar på dörren
Släpper jag friden i sinnet in
Att ge dig allt vad jag har
Skänker min vardag
ljusblå himmel
och strålande sol.
Du är min Herre
Du är min Far
Glädjen är stor.

*Maria*

Guds folk / Starkhet

dsc00025.JPG

Gud finns anser jag. Jesus lever. Ja eftersom jag tror på detta, tror jag också på ett starkt folk, ett Guds folk, som kan och vet att följa Gud.

Gud vill ha vår lydnad, vår kärlek, vår uppskattning, hans vilja ska vara vår vilja.

För att bli en stark människa i Gud, behöver man först vara svag. För att växa till i kraft och i det liv som han har för oss, måste vi växa och växa i ord och i handling. Gud vill att vi ska lära oss varje dag att ta hand om våra inre med hans hjälp.

För att bli en människa som kan gå de ärenden han skickar ut oss på, behöver vi slipas och formas. Om vi överlåter våra liv i hans händer och låter honom göra det som han vill med våra liv, ja då kommer vi att gå fram i glädje och kärlek och med en okuvlig vilja.

Hur blir man då en gudsmänniska?

Det blir man genom att dag efter dag av osjälvisk lydnad följa Gud. Varje lydnadshandling i sig själv är som en enstaka sten, men med tiden byggs en stark mur som hindrar varje frestelse att tränga igenom.

Lyd Gud varje dag, och i varje ögonblick av dagen.

Vänta dig tilltal om hur du ska gå tillväga i olika situationer, välj att vänta på hans ledning, och du kommer att få se under ske.

This entry was posted on 24 augusti 2007, in Okategoriserade. Leave a comment