De sista tiderna /NWO/ MINDCONTROL! CHIP!

 

 

Mindcontrol i dessa tider

Vi talar en del om de sista tiderna och om Jesu återkomst, jo. Men talar vi lika mycket om många människors eventuella rädsla inför det som kan komma att hota oss och våra kroppar? Jag skriver “eventuella rädsla”, på grund av att en del människor tycks vara helt oberörda inför orden: Chip, Mindcontrol, Tvång, NWO …osv.  Den troende vet att man kan döda kroppen men inte själen, men den otroende som läser här kanske inte vet det, därav inlägget här och länken nedan berättar verkligen för oss om VAD chip och dylikt är och dess skadeverkningar. Läs denna länken/artiklar och bekanta dig med vad som kan komma att ske mycket Snart! Ja det sker redan, men kommer att bli värre.

http://www.mindcontrol.se/?page_id=157
I länken säges/skrives följande:

VAD ÄR ICT-INPLANTAT?

*Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet…ICT-inplantat kan påverka nervsystemet, i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmande-rätt…ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och mental kapacitet. Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle eller öka avstånden mellan industrialiserade nationer och övriga delar av världen…ICT-inplantat i människokroppen kan  anses som en potentiell risk, eller t o m som ett möjligt hot emot mänsklig värdighet eller till andra etiska principer. Det måste betonas att det inte finns några pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsan relaterade till ICT-inplantat i människans kropp…Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i våra hjärnor? Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket?” Vem vill ge sitt liv till det?  Ge upp självständighet och inlemmas i experimentell forskning där även allvarliga skador förklaras som tänkbara följder.*
Och:
DAGENS INTERNATIONELLA DYSTOPI

I den här saken har mardrömmarna distanserats. Experimenten med ovetande människors hjärnor pågår och den som tagit sig rätt till utnyttjandet har självklart ingen moral som säger stopp, hit men inte längre. EU-gruppens ord i deklarationen 2005 sa att: ”Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet…Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip,  kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter.”

Det var inte bara några teorier utan en brutal verklighet. FOI:s ord om att ”Verksamheten inom totalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor med risk för allvarliga skador” är något vem som helst kan drabbas av. Det kan styrkas att man nedsövt intagna på häktet i Stockholm sedan 1970.  Tryckt upp transmitters i den frontala hjärnan och förstört funktioner i de främre loberna. Impulskontroll, förståelsen av sina egna gärningar och möjligheten att bryta med gamla beteenden finns där. Sahlgrenska sjukhuset gjorde 1997 en undersökning av 21 mördare och grava våldsmän och fann att samtliga hade identiska skador i sina hjärnor. Vi har röntgenbilder av f d kriminella med just de hjärnskadorna från inplanterade transmitters. Andra läkare har verifierat att offer haft upp till fyra transmitters inplanterade i sina hjärnor och huvuden.

___________________

Högst allvarligt, och detta som du läst önskar jag att du vill sprida vidare!  /Maria

Jesus säger:

Mat 10:28  Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. –
Mat 10:29  Säljas icke två sparvar för en skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja.
Mat 10:30  Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.
Mat 10:31  Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.

2 thoughts on “De sista tiderna /NWO/ MINDCONTROL! CHIP!

  1. Hej
    Jag tror inte det svenska folket förstår att det går till på detta sätt, jag tror inte de förstår att man använder sig av mindcontrol på många vis, se bara på tv-tittande, m m
    Sverige är inget undantag- det pågår försöksverkamhet och andra fula saker men man blundar- sådant händer ju inte här- stickhuvudetisandensyndromet. Många lever i sin lilla bubbla. /Maria
    /Maria

  2. När ska svenska folket inse att Sveriges regering och riksdag tillåter mindcontrol på sin befolkning med berått mod?!

    Sveriges folk är försökskaniner för både det ena och det andra experimentet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.