Berätta om Gamla Testamentet/Israel

proudchristian.gif

Inta landet…

Gud befallde Jousa att leda israeliterna in i löfteslandet (också kallat Kanaan) och att inta det. Detta var inte ett utslag av deras egen strävan efter makt utan ett verkställande av Guds dom. Här följer en lista på några bibelställen där Gud lovar israeliterna landet och orsaken till det.

*1 Mos 12:1-3 Gud lovar att välsigna Abraham och göra hans efterkommande till ett stort folk.

*1 Mos 15:16 Det kommer en tid då Israel ska tillåtas inta Kanaan och därmed verkställa Guds dom över det onda och ogudaktiga folk som bor där.

*1 Mos 17:7-8 Gud lovar att ge hela Kaanan till Abrahams efterkommande.

*2 Mos 33:1-3 Gud lovar att hjälpa israeliterna att driva ut alla ogudaktiga folk ur Kanaan.

*5 Mos 4:5-8 Israeliterna ska bli ett föredöme i tro och liv för andra nationer, och detta kan inte ske om man beblandar sig med de andra folken i landet.

*5 Mos 7:1-5 Israeliterna måste utplåna alla kananeer på grund av deras orenhet som är oförenlig med Israels kallelse till ett rent liv.

*5 Mos 12:2 Israeliterna måste utplåna varje spår av kananeernas altaren så att inget finns kvar som kan fresta dem att tillbe någon annan än Gud.

Efter att ha vandrat i öknen under 40 år var en ny generation mogen att inta löfteslandet. Men först förbereder Gud både Josua och folket genaom att inpränta i dem vikten av uthållig och frimodig tro. Folket går sedan över Jordanfloden och börjar den långa kampen om landet. Josua är ett föredöme i tro, mod och uthållighet för varje kristen.(Läs också: i Josua kap 6 om Jerikos murar…)

Jakob var den tredje länken i Guds plan) till Israels tolv stamfäder :

Ruben

Simeon

Levi

Juda

Isaskar

Sebulon

Josef

Benjamin

Gad

Aser

Dan

Naftali

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.