Avfallet /Ekumeniken / B Espegren

 

Ekumeniken…

Splittringen har idag gått så långt så bibelforskare säger, att inom kristendomen finns det i dag ca 2000 olika religiösa rörelser. 
—————————-
Redan ca. 60 år efter Kristus så varnade Guds Ande för splittring. I brevet till Korintierna skriver Paulus: “Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag att bland eder den ene säger: Jag håller mig till Paulus, den andre: Jag håller mig till Apollos, en annan: Jag håller mig till Cefas, åter en annan: Jag håller mig till Kristus. — Är då Kristus delad?  Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus namn?”  

Istället för en andlig gemenskap i Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så håller man sig till olika kyrkor, sekter och religiösa samfundens olika läror.
—————————-
Splittring i vår tid, har sin grund i att människor lyssnat till oandliga läror, som fyllt människans ande med själviskhet, egoism och ohörsamhet till Guds Ord.
—————————-
Splittringen har alltid skapat missförstånd, som slutat med stridigheter. I stället för att lyssna till Guds Ord, som varnat för splittring har man vänt sig bort ifrån Guds Ord. Och så säger Guds Ord till alla människor, som går egna vägar att: “Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.”..Se symbolbilden här ner till vänster…Ordsp. 14:12.
—————————-

Enligt Bibeln saknar Ekumeniken den helige Andes ledning och därför har den blivit ett djävulens bländverk. I Ekumeniken har man förenat de olika kyrkorna, i en falsk gemenskap, där medlemmarna saknar Guds Kärlek, Renhet och Rättfärdighet och där varje kyrka får fortsätta, att hålla fast vid sina egna läror och sina egna tolkningar av Guds Ord. Och därför så lyser deras verksamhet med himmelens Gud, Jesus Kristus och den helige Andes tydliga frånvaro.
—————————–
För att kunna hålla fast och binda medlemmarna, i Ekumeniken så ändrar man på Guds Ord, så att det passar Ekumenikens falska läror, som är i strid mot  Guds Ord.
—————————–
Jesus varnade tydligt för den kompromiss, som Ekumeniken bedriver och sade, att: “Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, är av ondo.” Matt. 5:37.
—————————–
Allt som sker inom ekumeniken, och inom de olika kyrkorna, i vår tid, är tydligt förutsagt i Bibelns profetior, som ett Satans verk, som skulle känneteckna den sista tiden bland Guds folk.

I stället för att söka sig till Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så söker människorna sig till de olika religiösa rörelserna, som har höjt och breddat dörren in i Guds rike. Och därför vill människorna inte se eller höra, att Jesus sagt: “Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet,  och få äro de som finna den.”Matt. 7:13-14.

Den som läser Bibeln kan tydligt se, att Stefanus tydligt säger, att: “Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer.”  Apg. 7:47-60. 

Min vän! Guds Ande bjuder i dag alla människor, i det splittrade religiösa system, att komma till Jesus Kristus. Ty han säger särskilt till dig: “Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.”   Matt. 11:28. 

http://369614.hotellet.bahnhof.net/index23.html

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.