Tro /Tro på Gud- i lidanden, och alltid 2 Kor 1

 

Lidanden. Lidanden över vår förmåga… att orka….När man har lidanden vill man att någon skall hjälpa en igenom det, och är man en troende så ropar man på Gud, för han har ju lovat att hjälpa oss i nöden. Man har försökt allt…tills man inser- Bara Gud kan hjälpa, själv kan man inte….

Människor som kommer igenom lidande för att Gud hjälper dem, de är de som är mycket användbara för Gud, de har ju prövats hårt. Paulus var en av dem som haft stora prövningar men som såg prövningarna/lidandena som lärdomar.
Jag ger dig länken till en predikan som handlar om just lidande- läs den och ta del av D W:s ord.

http://www.worldchallenge.org/en/node/16008?src=devo-email

2Co 1:3  Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
2Co 1:4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi själva undfå av Gud kunna trösta dem som äro stadda i allahanda nöd.
2Co 1:5  Ty såsom Kristuslidanden till överflöd komma över oss, så kommer ock genom Kristus tröst till oss i överflödande mått.
2Co 1:6  Men drabbas vi av nöd, så sker detta till tröst och frälsning för eder. Undfå vi däremot tröst, så sker ock detta till tröst för eder, en tröst som skall visa sin kraft däri, att I ståndaktigt uthärden samma lidanden som vi utstå. Och det hopp vi hysa i fråga om eder är fast,
2Co 1:7  ty vi veta att såsom I delen våra lidanden, så delen I ock den tröst vi undfå.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.