Tag Archive | Jesus räddar

JESUS är Herre! INGET eller ingen annan kan rädda!

Man är inte tvungen att visa leg om man inte är misstänkt för ngt. Så de gjorde fel emot denne man./Män.

Nu har det börjat gå längre o längre i samhället, vi är på väg emot en polisstat och det är INTE rätt men så vill man ha det, det vill säga de s k styrande organen!

Nu blir människor ifrågasatta mer och mer, man litar bara på lögnerna som basuneras ut bland och TILL folket/en.

Nu är det så att ens person blir ifrågasatt och man blir mer och mer fångad i en fälla som människor oftast inte förstår i hur det kommer att sluta.

Nu är det sådana tider då det planeras för fullt hur tiderna ska komma att bli, det vet ni väl? NU är det verkligen dags att tänka över HUR man skall kunna leva i detta som kommer. JESUS ÄR VÅR FRÄLSARE, JESUS ÄR DIN FRÄLSARE, JESUS ÄR DET ENDA SVARET PÅ ALLA FRÅGOR VI KAN HA OM DEN S K FRAMTIDEN!

Hes 34:16De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda, och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra Jag ska ta hand om dem med rättvisa
Jer 15:15Herre, du förstår. Tänk på mig och ta hand om mig, och ge mig hämnd på mina förföljare. Ryck inte bort mig, du som är sen till vrede. Tänk på hur jag hånas för din skull.
Jer 39:12Ta hand om honom och låt ditt öga vaka över honom och gör honom inte något ont, utan behandla honom som han själv begär av dig.
Rom 13:14Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.
1 Kor 12:25för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna i stället ska ha samma omsorg om varandra.
2 Kor 11:28Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingarna.
1 Pet 5:7Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

GUD HAR OMSORG OM DIG!!

Hälsn Maria

Ungdomar! Vakna från satans spel med din själ.VIDEO! ILLUMINATI. Jesus räddar människor! från döden

 

Bild Maria

Bild Maria

Illuminati 2013 – End of Days  /VIDEO

I en alarmerande hastighet sätter Illuminati  upp sin Nya världsordning, som de inte ens försöker dölja något mer, med uppenbar hädelse och eskalerande hjärntvätt av massorna att faktiskt välkomna Antikrist.

”Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig på jorden och i havet! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att han har kort tid kvar. ”(Uppenbarelseboken 12:12)

Medan kampen om herraväldet över världen och människornas själar blir hårdare för varje dag, måste vi komma ihåg att kriget vanns över 2000 år sedan på Golgata./ Endtime

 SE  VIDEO:  http://youtu.be/4TWKTgyOkns

 

At an alarming speed the Illuminati are setting up their NEW WORLD ORDER, which they don’t even hide any more, with blatant blasphemy and escalated brainwashing of the masses actually welcoming the Antichrist.

“Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.” (Revelation 12:12)

While the battle for the dominion over the world and the souls of men is becoming fiercer every day, we have to remember that the war was won over 2000 years ago on Calvary.

http://endtimeinfo.com/2013/09/illuminati-2013-end-of-days/

 

 SE  VIDEO:  http://youtu.be/4TWKTgyOkns

/Maria

säger att mänskligheten är på väg rakt in i ett inferno. Stackars de ofrälsta, de som är så förblindade av satans strategier, av våldet, musiken, popstjärnorna, våldsvideos och tv-spel, de hemska nya video-våldsgamespel…och allt annat hemskt. UNGDOMAR! VAKNA NU!!! Se på Jesus istället!!!

Jesus är Herre!