Tag Archive | ungdomar

Kriminella ungdomar i förortsghetto ska få betalt för att inte begå brott

WordPress.com

-JA detta är häpnadsväckande, ..nej förresten, jag är  inte förvånad jag är bara trött Trött på alla galenskaper som denna världen ställer till med. Finns det ingen logik, inget förnuft eller ingen kunskap längre??

http://www.expressen.se/gt/man-gick-barsark–stoppade-tagtrafiken/

VÅLDET ESKALERAR i hela landet och i övriga länder!

Tyck till!

NamnlösMaria

Pokémon= Monsters, Demons, Varning!!

NWO

Pokémon=Pocket: Ficka, mon:Monsters

Pocket-MONSTERS / Demons

De nya spelen… som leder till fördärv på många sätt och vis, se undervisande video här.Det står i tidningarna om upprop mot spelen då människor springer in på sjukhus och letar efter de onda djuren och på gravplatser m fl ställen där inte sådant ska få förekomma. Ja du kan ju tänka själv vilka olyckor som kan ske i dessa dumheter och NWO-inspirerade spel. Obs, mannen som gjort videos är sjundedagsadventist och det är INTE jag, men videon är bra.

 

 

 

 

 

De nya spelen är inte alls så bra som man säger, jo kanske om man vill leva i en virtuell värld och inte i verkligheten!

NamnlösMaria

 

Ungdomar! Vakna från satans spel med din själ.VIDEO! ILLUMINATI. Jesus räddar människor! från döden

 

Bild Maria

Bild Maria

Illuminati 2013 – End of Days  /VIDEO

I en alarmerande hastighet sätter Illuminati  upp sin Nya världsordning, som de inte ens försöker dölja något mer, med uppenbar hädelse och eskalerande hjärntvätt av massorna att faktiskt välkomna Antikrist.

”Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig på jorden och i havet! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att han har kort tid kvar. ”(Uppenbarelseboken 12:12)

Medan kampen om herraväldet över världen och människornas själar blir hårdare för varje dag, måste vi komma ihåg att kriget vanns över 2000 år sedan på Golgata./ Endtime

 SE  VIDEO:  http://youtu.be/4TWKTgyOkns

 

At an alarming speed the Illuminati are setting up their NEW WORLD ORDER, which they don’t even hide any more, with blatant blasphemy and escalated brainwashing of the masses actually welcoming the Antichrist.

“Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.” (Revelation 12:12)

While the battle for the dominion over the world and the souls of men is becoming fiercer every day, we have to remember that the war was won over 2000 years ago on Calvary.

http://endtimeinfo.com/2013/09/illuminati-2013-end-of-days/

 

 SE  VIDEO:  http://youtu.be/4TWKTgyOkns

/Maria

säger att mänskligheten är på väg rakt in i ett inferno. Stackars de ofrälsta, de som är så förblindade av satans strategier, av våldet, musiken, popstjärnorna, våldsvideos och tv-spel, de hemska nya video-våldsgamespel…och allt annat hemskt. UNGDOMAR! VAKNA NU!!! Se på Jesus istället!!!

Jesus är Herre!