De sista tiderna /Enhet–

 

 

Sann enhet. Jag har skrivit tidigare om  den s k enheten och gör det igen med att ta fram en text som är förklarande och bra på alla sätt för att ni skall förstå vad ENHET i Kristus ÄR.  Texten kommer från Elvor och Jannes sida:

http://www.elvorochjanne.se/undervisning/“Jag blir mer och mer övertygad om att med hänsyn till allvaret i den tid vi lever i, är det en absolut nödvändighet med djupare och sannare enhet. Denna vilja till enhet gäller gentemot lutheraner och pingstvänner, men också gentemot katoliker.” (Ulf Ekman, Världen Idag, 2007-05-16)

Precis det här var det Herren sa till oss skulle ske! Då var det fullständigt otänkbart att vi skulle närma oss Katolicismen då – 94-95 Men Gud har alltid rätt och han sa att denna rörelse mot Rom kommer att föra med sig ”det stora avfallet”.

För att vi tror att David Wilkersson har rätt i ”synen” då han beskriver att detta ekonomiska kaos kommer att leda fram till Antikrists framträdande. – HÄR – Och då måste vi förstå att det kommer att komma en falsk enhet för det stora avfallet kommer att komma före Antikrists framträdande.

Vi ser detta nu ta form och komma nära nu även i våra församlingar i Sverige. Att överge läran för enhetens skull = Det stora avfallet
Joh 17:20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genomderas ord kommer att tro (Lydnad) på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

Det här är en enhet som är grundat I HONOM SJÄLV.

    * Det är en enhet som har med ordet + läran att göra.

    * Det är en enhet som är baserat på Guds härlighet.

Vers 21 + 23 På grekiska är viktigt att vi har klart för oss – grammatiken är sådan att det står i presens pågående form.

RWP kommentar: That the world may know (hina ginōskÄ“i). Present active subjunctive of ginōskō with hina like the present tense of pisteuō in Joh_17:21, “that the world may keep on knowing” with the same pregnant phrase “that thou me didst send” (hoti su me apesteilas) as in Joh_17:8, Joh_17:25.

Nu skall du få se att det handlar om läran och inget sammantvingande av kreti och pleti i en ekumenisk sammanslagning.

Vers 20 Han ber för dem som genom deras ord kommer till tro på honom
Vers 21 att de skall vara ett i läran och följa Jesus grek: FÖR ATT VÄRLDEN SKALL KUNNA FORTSÄTTA TRO (OM INTE LÄRAN ÄR RÄTT FORTSÄTTER INTE DE SANNA OMVÄNDELSERNA)
Vers 22 Måste handla om härligheten = I ANDEN
Vers 23 Jag genom Anden skall vara i dem för att de skall vara ETT grek: FÖR ATT VÄRLDEN SKALL FORTSÄTTA ATT FÖRSTÅ (GINOSKO)

Den här enheten är relaterad till Ef 1:9-10 Som faktiskt är Guds stora och enda plan och vilja. >>
Eph 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Grekiska ordet: Samla tillsammans till ETT under ETT huvud – allting som finns i himlen och på Jorden. Alltså Jesus Kristus är huvudet och att underordna oss honom är att underordna sig hans lära i lydnad. Och precis det står ordet (Kärlek) AGAPE för som är Andens frukt – HÄR -Så när det talas om Andens enhet så måste det kopplas ihop med Andens frukt Agape som betyder att underordna sig en konungs bud. Och den som underordnar sig konungens bud han får mer och mer av Anden och det kan vi se i Apg
Act 5:32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Ordet lyder här betyder: Att underordna sig en konungs bud.

Det här har lika mycket med ENHET att göra som verserna i Johannes 17:20-23. Du kan förstå här att apostlarnas vittnesbörd och enhet inte bestod i någon som helst organisation utan lydnad för konungens bud genom härlighetens Ande. – Se bibelkomm Apg 5 >>

Man var i sitt sinne ett och var beredda att både lida och dö för att göra denne konungs vilja. Jag tror att det var just detta som Saulus senare Paulus såg i Stefanus liv. Och i kapitel 4 i Efesierbrevet undervisar Paulus nu om samma enhet

Eph 4:3 och vinnlägg er om att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp och en Ande, likasom I också blev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse – 5 en Herre, en tro (Lära) ett dop, en Gud, som är allas Fader, 6 han som är över alla, genom alla och i alla.
Vems ENHET talar vi om här? ANDENS och inte VÅR! Andens enhet är beroende om vi underordnar oss Kristi lära.
Eph 4:15 Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek (AGAPE) växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Ty från (EX) honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bli uppbyggd i kärlek (AGAPE) i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led ger, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.

Eph 4:15) But1161 speaking the truth226 in1722 love,26 may grow up837 into1519 him846 in all things,3956 which3739 is2076 the3588 head,2776 even Christ:5547

V15 på Grekiska: Men genom att ha en rätt bekännelse I sanning I Agape (= Underordna sig konungens ord) så skall vi förökas och komma in mer emot centrum av honom som är huvudet. Det är givetvis samma huvud här som vi nämnde i Ef 1:9-10 Eftersom allt i GT måste peka fram mot det fullkomliga bilden i NT så skall vi i ljuset av vad vi nu lärt oss om enhet titta på ett par viktiga bibeltexter

Vi vill påstå att Paulus tänker på Heb ordet ECHAD när han räknar upp alla sakerna som är EN i Ef 4:3-4

* Bevara (Vakta på) Andens ENHET

* Den ENHETEN kommer av FRIDEN och Frid betyder på grekiska “som en mur” och på hebreiska spridda delar som kommer samman i en enhet. Så därför så är en falsk frid eller fred också synonymt med en falsk enhet – Och vår tro är att Herren handlar både med Israel och Kristenheten parallellt Så vi kommer att så se både en falsk fred i Israel och en falsk frid (enhet) i kristenheten.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred (EIRENE) och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Här kan vi lära oss att de som inte kommer in i den falska friden (enheten)

* Lever inte i mörkret

* De är nyktra och inte fulla Om vi nu går till 2 Tess och läser så kommer vi att få en del ledtrådar som förklarar bilden ännu mer.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

Vers 2 De var skrämda och trodde att Herrens dag som han klart beskrev i 1:a brevet redan kommit. Och tecknet där skulle ju vara en falsk fred och en falsk enhet.

  Här beskriver Paulus att Herrens Dag och Jesu Tillkommelse inte kan komma före Antikrists framträdande. Men före Antikrists framträdande så måste någonting annat komma som Paulus kopplar ihop med falsk frid (enhet) i sitt 1:a brev nämligen det stora avfallet.

Nu vill vi inte gå för fort fram utan jag vill att vi snabbt summerar vad Paulus har lärt oss.

   * Det skall komma en falsk fred och en falsk frid (enhet) 1 Tess 5:3

    * Den enheten kommer att bestå av de som lever i mörkret och är onyktra 1 Tess 5:1-6 Och dem som inte älskar    sanningen 2 Tess 2:10

    * Den enheten är en Guds dom 2 Tess 2:11 och måste därför vara domen över Guds hus 1Petrus 4

    * Den enheten kallas för skökan i Uppenbarelseboken

    * Den enheten är av världen (egen vishet o kraft) se alazoneia HÄR 1 Johannes 4:1

Och så en parentes igen för att förklara vad det är att vara berusad och leva i mörker och  vara blind så får vi titta på 2 Timoteus.

2Ti 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse (sinnesändring) så att de kommer till insikt om sanningen (ljuset) 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. /Tack till Elvor och Janne./Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.