De sista../Nytt om Vacciner/B Gates m fl/GMO

  

Hemskheter pågår 

Bill Gates handlar detta inlägg om och hans idéer om att reducera befolkningar. Min sida vill nu visa på olika vidriga saker som händer /läs nedan/ och fundera på om vi som människor kan tillåta att regeringar, WHO, vaccinationsindustrin, m fl och privatmänniskor verkligen kan få göra så här som du kan läsa om här nedan, och du kan ha i minnet dessa ord som du kan läsa på nätet: 

“Biståndsminister Gunilla Carlsson berömde paret Gates insatser för arbetet med att få fram vacciner mot de dödliga sjukdomar och epidemier som finns.

– Epidemier är en global utmaning. Och det är viktigt att vi får fram vacciner mot de sjukdomar som annars riskerar att fördärva framtiden för en massa människor, säger hon.
 
Satsning sker inom GAVI, som är ett globalt vaccininitiativ. Det lanserades år 2000 och är ett private public partnership med samarbete mellan givarländer, mottagarländer, Världsbanken, WHO, Unicef, läkemedelsindustrin, och Bill and Melinda Gates Foundation.”
/Och här kommer själva kärnan i inlägget:

 

Bill Gates: “Vacciner för att reducera världens befolkningsantal” 

Av F. William Engdahl
Author of Full Spectrum Dominance: Totalitarian 
Democracy in the New World Order 4 mars 2010  
Översättning Gertie Dahlberg
 Microsofts grundare och en av världens rikaste män, Bill Gates, lägger fram en bild av en vänlig filantrop, som använder sina miljarder via sin stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation till att ta itu med sjukdomar, lösa matbristen i Afrika och lindra fattigdomen.  På en konferens i Kalifornien nyligen avslöjade Gates en agenda för sina filantropiska befolkningsreduceringar. 

Gates gjorde sitt yttrande endast till de som var inviterade till TED2010 Konferensen i Long Beach i Kalifornien, i ett tal med titeln ”Innovating to Zero” (införa förändringar till noll).  Tillsammans med den vetenskapligt absurda propositionen om att reducera av människor tillverkad CO2-utstrålning över hela världen till noll fram till år 2050, ungefär fyra och en halv minut in i talet deklarerade Gates:   ”Först har vi befolkningen, världen har idag 6,8 miljarder människor, som är på väg mot 9 miljarder. Nu, om vi gör ett riktigt bra jobb med nya vacciner, sjukvård, reproducerande hälsoservice, så kan vi minska detta med kanske 10 eller 15 %.”  (Författarens markering). 

På ren engelska, en av de mäktigaste männen i världen påstår klart att han förväntar sig att vacciner kommer att användas för att reducera befolkningstillväxten.  När Bill Gates talar om vacciner, talar han med auktoritet.  I januari 2010 vid Elitens Davos World Economic Forum meddelade Gates att hans stiftelse skulle ge 10 miljarder dollar (ca ¤7.5 miljarder) över den närmaste tioårsperioden för att utveckla och leverera nya vacciner till barn i u-länderna.  

Den primära inriktningen för hans multimiljarddollarstiftelse är vaccinationer, speciellt i Afrika och andra underutvecklade länder.  Bill och Melinda Gates Foundation är grundare av GAVI Alliansen (Global Alliance for Vaccinations and Immunization) tillsammans med Världsbanken, WHO och vaccinindustrin.  Målet för GAVI är att vacinera varje nyfött barn i tredje världen.
Nu låter det som ett nobelt filantropiskt arbete.  Problemet är att vaccinindustrin upprepade gånger har åkt fast för att dumpa farliga, dvs icke säkra på  grund av otestat eller obevisat skadliga. vacciner på en ovetande befolkning i den tredje världen när de inte kan bli av med vaccinerna i väst.  En del organisationer har antytt att det sanna målet för vaccinationerna är att göra folk sjukare och även mer mottagliga för sjukdomar och en för tidig död. 

‘ 

Dumpning av gifter i Tredje Världen 

I efterdyningarna av den senaste onödiga Pandemi-deklarationen av faran för en global H1N1 svininfluensa, lämnades industriländerna med hundratals miljoner doser av otestat vaccin.  De bestämde sig för att bli av med de besvärande överblivna drogerna genom att sända dem till WHO, som i sin tur planerar att dumpa dem kostnadsfritt i utvalda, fattiga länder.  Frankrike har gett 91 miljoner av de 94 miljonerna doser som Sarkozys regering köpte från de farmaceutiska jättarna, Storbritannien gav tillbaka 55 miljoner av sina 60 miljoner doser.  Historien för Tyskland och Norge är liknande. 

Som Dr Thomas Jefferson, en epidemolog vid Cochrane Research Center i Rom skrev: ”Varför ger de vaciner till utvecklingsländerna överhuvudtaget?  Pandemin har kallats tillbaka i de flesta delarna av världen.  Det största hotet i fattiga länder just nu är hjärt- och cirkulationssjukdomar, medan virus finns på botten av listan.  Vad är den medicinska orsaken till att donera 180 miljoner doser?” Influensa är likaledes ett mindre problem i länder med rikliga mängder av solsken, och det visade sig att den befarade H1N1-pandemin – ”nya stora pesten” – var den mildaste influensan som noterats hittills.
Vaccintillverkarna talar inte om de enorma skadorna på hälsan på nyfödda barn, inkl autism och neuromusculära deformationer, som har spårats tillbaka till de giftiga adjuvanterna och konserverinsmedlen som används i de flesta vacciner.  Många vacciner, speciellt multidoserade vacciner som gjorts billigare för försäljning till Tredje världen, innehåller något som kallas Thimerosal (Thiomersol inom EU), ett ämne (sodium ethylmercurithiosalicylate) som innehåller ca 50 % kvicksilver och används som konserveringsmedel. 

‘ 

*I juli 1999 deklarerade USAs National Vaccine Information Center i ett pressuttalande, att ”De ökande effekterna av att injicera kvicksilver kan orsaka hjärnskador”. * 

Samma månad kom alarmerande uttalanden från AAP och CDC till allmänheten om de möjliga hälsoeffekterna associerade med vacciner som innehåller thimerosal.  De rekommenderade starkt att thimerosal skulle tas bort från vacciner snarast möjligt.  Under direktiv från FDA Modernization Act från 1997 bestämde FDA också att spädbarn som fick flera vacciner med thimerosal kanske utsattes för kvicksilvermängder över och högre än de rekommenderade federala riktlinjerna. 

En ny form av rashygien? 

*
Gates inresse i befolkningsreduktion bland svarta och andra minoritetsbefolkningar är tyvärr inte något nytt. Som jag skrev i min bok Seeds of Destruction, så har sedan 1920-talet Rockefellerstiftelsen bekostat forskning i rashygien i Tyskland genom Kejsar Wilhelm-institutet i Berlin och Má¹»nchen, inklusive in i det Tredje Riket.  De prisade den påtvingade steriliseringen av människor i Hitlers Tyskland och naziidéerna om rasrenhet.  Det var John D Rockefeller III, en livslång förespråkare för rashygien, som använde sin ”skattefria” stiftelses pengar till att initiera befolkningsreducering neo-Malthusianoam movement genom sin privata Population Council i New York med början under 1950-talet. 

Idén att använda vacciner för att i hemlighet reducera födelser inom den Tredje världen är inte heller den ny.  Bill Gates goda vän, David Rockefeller och Rockefellerstiftelsen, var involverade så tidigt som 1972 i ett stort projekt tillsammans med WHO och andra för att göra ett annat ”nytt vaccin” perfekt.  Läs mer om olika gifter m m i forts– 

 

Gates ”Genrevolution i Afrika” 
Bill and Melinda Gates Foundation tillsammans med David Rockefellers Rockefeller Foundation, skaparna av GMO bioteknologi, finansierar också ett projekt kallat The Alliance for a Green Revolution i Africa (AGRA) och har som chef förre FN-chefen Kofi Annan.  Han accepterade rollen som chef för AGRA i juni 2007 och uttryckte sin ”tacksamhet till
Rockefeller Foundation, the Bill & Melinda Gates Foundation och alla andra som stödjer vår afrikanska kampanj.” AGRAs styrelse domineras av folk från både Gates’ och Rockefellers stiftelser. 

Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta och andra stora GMO-jordbruksnäringsjättar rapporteras inom hjärtat av AGRA, användande det som en bakdörr för att sprida sina patenterade GMO-frön över hela Afrika under den bedrägliga etiketten ”bioteknologi”, en euforism för genetiskt konstruerade och patenterade fröer.   Den som är ansvarig hos Gates Foundations arbete med AGRA är Dr Robert Horsch, en Monsanto GMO-veteran sedan 25 år tillbaka, som var i det team som utvecklade Monsantos RoundUP Ready GMO-teknologier.  Hans jobb är enligt ryktet att använda Gates’ pengar till att introducera GMO i Afrika. 

Tills idag är Sydafrika det enda afrikanska landet som tillåter legal inplantering av GMO-grödor. År 2003 auktoriserade Burkina Faso GMO-försök.  2005 avfattade Kofi Annans Ghana en lagstiftning för biosäkerhet och nyckelpersoner uttryckte sina intentioner att utföra forskning på GMO-grödor.  AGRA används till att skapa nätverk av ”jordbrukshandlare” över hela Afrika, först utan att nämna GMOs fröer eller växtgifter, för att ha infrastrukturen på plats för att massivt introducera GMO. 

GMO – glyphosate och befolkningsreducering 

Glyphosate är världens mest sålda bekämpningsmedel för att döda bl a ogräs! 

GMO-skördar har aldrig bevisats vara säkra för människors och djurs konsumtion.  Dessutom är de genetiskt instabila eftersom de är en onaturlig produkt genom introducering av en främmande bakterie såsom Bacillus Thuringiensis (B1) eller andra material in i DNAt för att ändra dess karaktär. Kanske lika farligt är det ”parade” kemiska bekämpningsmedlet som säljs som en obligatorisk, eller påtvingad, del av ett GMO-avtal, såsom Monsantos RoundUp,  det mest använda bekämpningsmedlet i världen.  Det innehåller starkt giftiga glyphosate- preparat som har blivit oberoende testat och bevisats existera i giftig koncentration i GMOs tillsatser långt över vad som är säkert för människor och djur. Tester visar att mycket små mängder av glyphosatepreparat skulle ge skador på en människas navelsträng, embryo- och placenta-celler i en gravid kvinna som dricker av grundvattnet nära ett GMO-fält.
 
 
Ett långvarigt project av USAs myndigheter har gjorts för att förbättra och förfina en genetiskt modifierad variation av majs, baslivsmedlet i Mexico och många andra latinamerikanska länder.  Majsfälten har blivit testade genom finansiering av USA Jordbruksdepartement tillsammans med ett litet biotechföretag i Kalifornen vid namn Epicyte.  På en presskonrerens 2001 talade man om sin succé och presidenten i Epicyte, Mitch Hein, pekade på deras GMO-majsplantor: ”Vi har ett drivhus fyllt med majsplantor som gör anti-sperm antikroppar.” 

Hein förklarade att de hade tagit antikroppar från kvinnor med en ovanlig form av immunbrist, isolerat generna som reglerade tillverkningen av dessa bristantikroppar, och, genom att använda genetiska konstruktionstekniker, infört generna i vanliga majsfrön som används till att producera majsplantor. På det sättet producerade de i verkligheten ett dolt preventivmedel inbäddad i majs som är avsett för mänsklig konsumtion. 

”I grund och botten är antikropparna attraherade till ytreceptorer på spermien” sa Hein.  De hakar på och gör varje spermie så tung att den inte kan förflytta sig framåt. Den bara skakar sig som om den utför en lambada.” Hein påstår att detta var en möjlig lösning på världens överbefolkning.  Moraliska och etiska synpunkter på att ge detta till människor i den Tredje världens fattiga länder, utan att de vet om det, fanns inte i hans föreställning. 

Spermiedödande medel, gömt i GMO-majs och levererat till svältande befolkningar i den tredje världen, genom generositeten hos Gates’ stiftelse, Rockefeller Foundation och Kofi Annans AGRA, eller vacciner som innehåller dold steriliserande medel, är bara två dokumenterade fall av att använda vacciner eller GMO-frön för att reducera befolkningen. 

Och de ”Godas klubb” 

Gates’ TED2010-tal för nollutsläpp och befolkningsreducering är konsekvent med en rapport som kom upp i New York Citys etniska media, Irish Central.com i maj 2009.  Enligt rapporten hade man ett hemligt möte den 5 maj 2009 i Sir Paul Nurses hem, president i Rockefeller University, med några av de rikaste människorna i Amerika.  Investereringsgurun Warren Buffet, som under 2006 bestämde sig för att lägga in sin 30 miljarder dollars stiftelse i Gates stiftelse för att skapa världens största privata stiftelse med sådär 60 miljarder dollar av skattefria dollar, var närvarande.  Bankiren David Rockefeller var värd vid detta möte. 

Det exklusiva brevet med invitation var undertecknat av Gates, Rockefeller och Buffet.  De bestämde sig för att kalla sig själva ”Good Club” eller Goda Klubben.  Också närvarande var mediatsaren Ted Turner, miljardären och grundaren av CNN, som sa i en intervju 1996 för Audubon nature magazine, att 95 % reducering av världens befolkning till mellan 225-300 miljoner skulle vara ”idealiskt”!  I en intervju 2008 vid Philadelphia’s Temple University, förfinade Turner antalet till 2 miljarder, en minskning på mer än 70 % från dagens siffra för världens befolkning.  Till och med mindre elegant än Gates, så sa Turner ”vi har för många människor och det är därför vi har global uppvärmning.  Vi behöver mindre antal folk som använder mindre stoff.” 

Andra som deltog på detta första möte med Goda Klubben rapporteras ha varit: Eli Broad, fastighetsmiljardär, New Yoks miljardär Mayor Michael Bloomberg och Wall Street-miljardären och tidigare chefen för Utländska relationer Peter G. Peterson.
  

Det centrala temat och avsikten i det hemliga Goda Klubben-mötet med plutokraterna var prioriteringen som gäller: hur mer effektivt gå framåt med agendan för födelsekontroll och global befolkningsreducering, som framfördes av Bill Gates.  I talen framkom, enligt ryktet, att de skulle ”backa upp en strategi i vilken befolkningstillväxt skulle tacklas som en potentiell miljökatastrof och ett socialt och industriellt hot.” 

Agendan för global rashygien 

Gates och Buffett är stora finansiärer för globala befrolkningsminskningsprogram och så är även Turner, vars FN Foundation skapades för att kanalisera 1 miljard dollar av hans skattefria aktieoptionsvinster i AOL-Time-Warner in i olika födelsereduceringsprogram i utvecklingsländerna.  Programmen i Afrika och annorstädes är maskerade som filantropi och levererar service för hälsan för de fattiga afrikanerna.  I realiteten involverar de påtvingade steriliseringar på befolkningen via vaccinering och andra mediciner som gör kvinnor infertila. Gates Foundation, där Buffett deponerade en stor del av sina rikedomar för två år sedan, backar också upp introduktionen av GMO-grödor in i Afrika under täckmanteln  av den Kofi Annan-ledda ”Second Green Revolution” i Afrika.  Introduktionen av GMO-patenterad gröda i Afrika idag har mötts med enormt, inhemskt motstånd.
Hälsoexperter påpekar att om intentionen för Gates var att verkligen påverka hälsan och välbefinnandet för svarta afrikaner, så kunde samma hundratals miljoner dollar som har investerats i otestade och osäkra vacciner istället använts för att förse folk med minimalt hushållsvatten och ett avloppssystem. Vaccinering av ett barn som sedan går för att dricka avföringsförgiftat flodvatten är knappast hälsosamt i något avseende. Men, naturligtvis, att rena vattnet och avloppssystemen i Afrika skulle revolutionera hälsotillståndet på kontinenten.
 
  Referenser
Bill Gates, “Innovating to Zero!, speech to the TED2010 annual conference, Long Beach, California, February 18, 2010, accessed in “http://www.ted.com/talks/bill_gates.htmlhttp://www.ted.com/talks/bill_gates.html.
Telegraph.co.uk, Bill Gates makes $10 billion vaccine pledge, London Telegraph, January 29, 2010, accessed in t: “http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davwww.telegraph.co.uk/finance/financetopics/dav
Louise Voller, Kristian Villesen, WHO Donates Millions of Doses of Surplus Medical Supplies to Developing countries, Danish Information, 22 December 2009, accessed http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2419%3Awhos
-swine-flu-jab-donations-to-developing-countries-demarks-information-
reports&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en 

One is the Population Research Institute in Washington, http://pop.org/
Louise Voller et al, op. cit. 

Ibid.
Noted in Vaccinations and Autism, accessed in http://www.mercurypoisoningnews.com/vacautism.html 

F. William Engdahl, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, Global Research ( “http://www.globalresearch.cawww.globalresearch.ca), Montreal, 2007, pp. 79-84.
James A. Miller, Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?, HLI Reports, Human Life International, Gaithersburg, Maryland; June-July 1995.
Cited in F. William Engdahl,  “Doomsday Seed Vault” in the Arctic: Bill Gates, Rockefeller and the GMO giants know something we don’t, Global Research, December 4, 2007, accessed in http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7529 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.