Tag Archive | Gud har kontroll

Har du mod? Orkar du? Gå med Jesus. God is in control

”Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull, på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och därmed evig härlighet.” 2 Tim 2: 10.

SKULLE Job, där han satt mitt i askan och kämpade i sitt inre med skickelsernas gåta, haft reda på, att han, genom det han led, löste lidandets problem för en hel värld, hade han säkert fattat mod. Ingen lever för sig själv. Jobs liv är blott ditt och mitt liv, skrivet i större pränt. Just de dunkla lidanden, med vilka Job brottades, gjorde, att hans namn ännu lever i åminnelse, inristat i livets bok. På samma sätt få också vi tro, att de stunder, under vilka vi kämpa vår till synes hopplösa kamp, dock utan att förlora ljuset ur sikte, skola bliva de mest betydelsefulla i vårt liv. Vem av oss är icke medveten om, att våra mest sorgtyngda dagar ha varit bland de bästa? Då vi med leende ansikte och lätta fotsteg röra oss bland de vårliga blommorna på ängen, ligger hjärteförhärjaren ofta på lur. Den själ, som alltid är munter och glad går miste om djupets välsignelser. Hon får ut sin lön och är tillfredsställd därmed, om den också är rätt torftig. Men hjärtat är förkrympt, och personligheten, som är mäktig att stiga upp till de högsta höjder och ned i de lägsta djup, förblir outvecklad. Så svinner livet hän, utan att själen förnummit glädjens allra djupaste ackord.

”Saliga, äro de som sörja.” Stjärnorna stråla klarast under den mörka vinternatten. Det gives också blomarter, som utveckla sin dejligaste prakt endast uppe bland de nästan oåtkomliga, snöhöljda bergen. Sorgens hårda hand förmår pressa den rikaste saften ur Guds löften. Blott de som sörja ha fått erfara den ömma kärleken hos ”Smärtornas man”.
Du har så litet solsken — var dock viss om, att Gud i sin vishet bestämt de djupa skuggorna för dig. Måhända hade det ihållande sommarvädret gjort ditt liv till en förbränd och ofruktbar öken. Din Herre vet, vad som är bäst för dig, och både solen och molnen stå till Hans förfogande.

”All deras vishet blev till intet. Men de ropade till Herren i in nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål.” Ps 107: 27-28./ E Cowman

———

”Just när mitt mod vill sjunka
och när mitt hopp vill fly,
just när sig solen döljer
bakom den mörka sky,

då är min Jesus när mig,
skänker mig mod igen.
Jesus kan aldrig svika,
Han är min bäste vän.

Just när den vilda stormen
rasar mot bräcklig slup
och jag i natten drives
hän över mörka djup,
då höres Jesu stämma
tala i stormen så:
’Jag är ju med i båten,
hur kan du frukta då?’

Just när mig satan möter
med sina skarpa skott
och vill ifrån mig röva,
vad jag av Herren fått,
då kan i tron jag skönja
En, som bredvid mig går.
Lämnar jag allt åt Honom,
städse jag seger får”

Fäll icke modet; i din nyckelknippa kanske det just är den sista nyckeln, som öppnar dörren. /E Cowman
________
Ps 11:4 Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn.
Jer 3:17 På den tiden ska man kalla Jerusalem ” Herrens tron”, och alla hednafolk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och de ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan.

Jesaja 38:5-6, Gud hör bön, Gud ser våra tårar. Följ honom.

017foto Maria

Jesaja 38:5-6

5

»Gå och säg till Hiskia: Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall föröka din livstid med femton år;

6

jag skall ock rädda dig och denna stad ur den assyriske konungens hand. Ja, jag skall beskärma denna stad.

Enligt  2 Krönikerboken 32:24  hade Hiskia problem med högmod och stolthet även efter det att Gud både helbrägdagjort  honom och räddat honom från assyrierna. Men så småningom ödmjukade sig Hiskia och hans undersåtar och Guds dom över Juda uppsköts i flera generationer. Det är oerhört intressant att veta att Gud HÖR våra böner och SER våra tårar. Ja det är ju ett löfte från honom att han ska ta hand om oss.

Många tror att Gud är en ond Gud alltigenom men det är inte så!

Tänk att Gud alltid kan visa oss barmhärtighet och nåd fast vi inte gjort oss förtjänta av det. Men Jesus dog ju för oss alla då vi var syndare så jag förstår i mitt inre hur det går till.

Gud är god och han är rättvis och han dömer  alltid rättvisa domar. För den som ödmjukar sig och kommer till honom och ber om förlåtelse kommer det att gå väl.

Du som tror att Gud är en ond Gud kan läsa här på sidan om Guds kärlek till skapelsen, till oss människor har han bestämt evigt liv- för dem som FÖLJER HONOM. Något att tänka på eller hur?

 

NWO= en ny världsordning och slutet, MEN GUD kommer att segra över allt detta och satan. Det kommer en ny himmel och en ny jord. Se till att välja Gud före alla och allt annat

 

n-w-o6Maria

MEN

Herren-300x39Maria

NWO betyder: En ny världsordning. Så långt kanske du/ni har hört om det som kommer och som faktiskt börjat. Men det finns ju så många steg i detta som har hållit på i cirka 200 år och säkerligen längre ändå- Varför skall man då ha en ny världsordning? Det har jag tagit upp här förut i denna länk: https://gospel.jesuslever.eu/category/nwo-2/

De flesta är inte medvetna om hur långt förstörelsen av våra länder har gått, och de system som man haft för att rädda människor från svält och umbäranden skall nu tas bort, de börjar med att minska på den sociala välfärden och sänker ner ekonomin. Satan kommer att införa Antikrist på scenen; MEN man säger fortfarande inte sanningen, och den är att man håller på att avveckla allt för att möta och sätta Antikrist på tronen.

Han kommer att införa sådant som kan göra vem som helst skräckslagen. Vad sker med ekonomierna, Grekland t ex, hur ska det gå? Det kan komma att sprida sig som en löpeld över världen.

1 Joh 2:18
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.
1 Joh 2:22
Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.
2 Joh 1:7
Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet . Sådan är Bedragaren, Antikrist.

När Antikrist kommer så kommer han som en fredsmäklare och människor kommer att tycka att de funnit den största lyckan för nu skall ju allt bli bra! Nej! så är det INTE, det är då kollapsen över jorden börjar träda i kraft. Det är med honom som den stora vedermödan är kommen och världen förändras drastiskt. Då får människor en mycket stor chock för de måste välja Gud eller Antikrist och de flesta väljer ju den som de tycker kommer med de bästa förslagen och människor känner ju inte Gud tillräckligt bra för att förstå att välja rätt, d v s välja att välja Gud som Herre.

När Antikrist kommer så kommer det att vara en katastrofplats på jorden och det är då som jag tror att de troende får flytta hem. Gud skulle förkorta den tiden för Guds barn i lidandet, och jag tycker mig ha förstått att det är då som Jesus skall hämta de troende hem, men åsikterna om detta är verkligen delade. Det finns människor som väljer att inte tro på Gud i de svåra tiderna och de kommer att förgås. Den som tror på Gud har Guds beskydd vad som än sker i förföljelsen, det gäller att välja rätt Herre, Gud eller satan. Den troende kommer att ha evigt liv vad som än sker.

BIBELORD Antikrist

Johannes Uppenbarelsebok 13:16-18
16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga,
både fria och trälar, att låta ge sig ett märke på högra handen
eller på pannan,
Upp. 19:20.
17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som
är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Upp. 14:11. 15:2.
18. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räknar ut
betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och
dess tal är sex hundra sextiosex. Upp. 17:9.

 

Ändens tid Daniel kap 12

12 1 ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. 4
Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”
5
När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden.
6 En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: ”Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?” 7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. 8
Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?”
9 Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.”

Vi lever i de sista tiderna och kan komma att få se  Daniels syn bli verklighet. Vers 11, 12 tror man har med förtrycket av de troende att göra.man syftar på händelser i den yttersta tiden och på Antikrist och den ondska som omger honom. En sak ska man veta: GUD KOMMER ATT SEGRA I ALLT DETTA.

Tiden är kort och därför finns inte så mycket tid att grunna över välfärd och flärd och guldtackor och silver, för det kommr inte att hjälpa någon, den ende som kan hjäpa i kommande svårigheter, det är Gud. Om man vill ha ett nytt system så måste man krascha det som nu finns och i fråga om Greklands ekonomiska kris och andra kriser så ser vi att det gått väldigt långt med att montera ner i stället för att montera upp!! Vi lägger oss platt och tar emot eländet.

Vet en vanlig människa om HUR MÅNGA kärnvapen det finns, hur många förstörelsevapen som kan förstöra jorden många gånger om? Man börjar också nu att förstöra vår mat med vett och vilja med att ta in GMO-grödor i vår redan dåliga kost. Handelsavtalet med USA är inte något som man borde säga ja till, det kommer att vara mycket farligt för människor att äta GMO. Se länk, repetition https://gospel.jesuslever.eu/?s=nej+till+GMO

Världsläget kommer att drastiskt förändras för nya lagar kommer, och det stavas : VÄRLDSREGERING. Vad gör en världsregering? Den BESTÄMMER över allt folk. Det kommer en ny tidsålder då allt gammalt och känt är borta och ersatt av tvång och våld och chip och annat elände. Detta står det om i bibeln så det är inget jag hittar på, men försöker att förklara, många undrar och söker på orden på internet och vill ha svar, människor är oroliga.

JESUS kommer att komma TILLBAKA; Gud ske pris! DEN som TROR behöver INTE vara rädd för det som kommer, för GUD har ALL kontroll! GUD har ALL kontroll över ALLA skeenden. Vänd dig till honom innan det är för sent och du kan bli tvingad att böja knä för Antikrist vid hans tron, och få ett märke på handen eller pannan. 

Jag vet inte vem Antikrist är men tillräckligt många spekulerar om VEM han skulle kunna vara och visst kan jag föreslå några namn men jag avstår från det. Gud vet allt och han har kontrollen.

ILLUMINATI är ett sällskap som förbereder människorna för NWO, ILLUMINATI kallas också för ELIT. Illuminatis sigill finns på dollarsedlarna

Här finns en del länkar som jag anser man ska läsa och begrunda angående tider som kommer m m.

New World Order:

Här finns en del länkar som jag anser man ska läsa och begrunda angående tider som kommer  m m.

New World Order:

· Conspiracy Too Monstrous to Conceive
· Rothschild Conducts Red Symphony
· The Devil’s Work: Feminism and the Elite Depopulation Agenda
· Be Afraid: The New World 0rder’s Fascist Pedigree
· Banking Cartel is the Cause of Humanity’s Woes
· Illuminati Defector Details Pervasive Conspiracy
· Does a Satanic Cult Rule the World?
· Bush, Bin Laden Serve the Same Masters

More Recent and Notable:

· Humanity is Satanically Possessed
· The ”Jewish” Conspiracy is British Imperialism
· Is the New World Order ”Jewish”?
· Politically Incorrect Advice for Young Men
· Illuminati Sex Slaves Paint Horrifying Picture
· Zionism: A Conspiracy Against Jews
· How University Betrays Students

– See more at: http://www.henrymakow.com/devils_advocate.html#sthash.w5xyR0FD.dpuf

NamnlösMaria