Tag Archive | KAMEROR

Kristersson och MASSÖVERVAKNING

IT/ÖVERVAKNING

Kristersson lovar storsatsa på massövervakning

PUBLICERAD 26 JUNI 2024

 – AV ISAC BOMAN

Montage. Foto: President of Ukraine, Paweł Zdziarski/CC BY-SA 3.0

Ulf Kristersson vill se många fler övervakningskameror runt om i landet.

Det finns alldeles för få övervakningskameror i Sverige, menar statsminister Ulf Kristersson (M). Han lovar därför att ”dra igång en stor kameraoffensiv” och bygga ut övervakningsapparaten ”i hela landet”.

 Inför höstens budgetförhandlingar så vill vi fördubbla kameramålet för polisen och bygga ut kamerorna i hela landet, meddelar han glatt under ett tal i Almedalen

Kristersson avfärdar kritiker som menar att åtgärderna är allt för långtgående och integritetskränkande och menar att ”ingenting som är mer integritetskränkande än att bli utsatt för grova brott”.

Därför vill han och hans regering också förändra lagstiftningen så att svenska regioner och kommuner enklare har möjlighet att sätta upp övervakningskameror utan att behöva särskilda tillstånd.

New York – förebilden

Även polisens ”kameramål” ska fördubblas – från 2500 till 5000 nya kameror runt om i landet. Dessutom ska polisen lättare än idag få tillgång till kameror som tillhör exempelvis myndigheter, företag och kollektivtrafiken.

Kristerssons stora inspirationskälla är New York som är av Västvärldens mest kameraövervakade städer och där polisen flitigt använder just olika former av övervakningskameror i sitt dagliga arbete.

– När mord förblir ouppklarade och vittnen inte vågar vittna, så kommer kamerorna göra livet tryggare för helt vanliga människor, lovar Sveriges statsminister.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) menar att övervakningskamerornas ”preventiva effekt” måste framhållas och betonar att det begås färre brott där det finns kameror.

ÖVRIGA NYHETER:

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

Maria: Ja nu kom det som vi förstått länge ska vara på G: MASSÖVERVAKNINGEN! Det blir ett hårdare samhälle och farligt för den som har ‘rent mjöl i påsen’! Detta är en del av det nya s k SAMHÄLLET där alla borde få vara TRYGGA! MEN det blir något annat utav det. DET STAVAS: KONTROLL! STOREBROR SKALL LEDA LANDET!

IT/ÖVERVAKNING Regeringen ställer sig bakom EU:s massövervakningsdirektiv

ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET 

Ps 17:8Bevara mig som din ögonsten, beskydda mig i dina vingars skugga
Ps 18:12Han gjorde mörker till sitt skydd, till sin hydda runt omkring honom: mörka vatten, tjocka moln.
Ps 27:5Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskyddar mig i sitt tält, han för mig upp på klippan.
Ps 31:5du ska lossa mig ur nätet de lagt ut för mig, för du är mitt beskydd.
Ps 31:21Du tar dem i ditt ansiktes beskydd mot människors intriger, du gömmer dem i din hydda undan elaka tungor.
Ps 32:7Du är mitt beskydd, du bevarar mig från nöd, du omger mig med frälsningens jubel. Sela
Ps 35:2Grip sköld och skydd och kom till min hjälp,
Ps 55:9Jag skulle skynda mig att söka skydd mot vinande vind och storm.
Ps 59:2Rädda mig, min Gud, från mina fiender, beskydda mig från mina motståndare!
Ps 64:2Gud, hör min röst när jag klagar, skydda mitt liv från fiendens hot!
Ps 69:30Men jag är plågad och lider. Gud, låt din frälsning skydda mig!

GUD SKYDDAR DEN SOM VILL TRO PÅ HONOM!

LÄS om Regeringens NYA övervaknings-samhälle

https://www.vaken.se/regeringens-nya-overvakningssamhalle/

SE i länken/länkarna

Den grova brottsligheten skenar ju och ingenting politikerna gör fungerar. September i år var den dödligaste månaden någonsin, ända sedan polisen började räkna skjutvapen-våld.

På tisdagen meddelade därför regeringen nya påstådda åtgärder, en ”kameraoffensiv” över landet. Bland annat vill man slopa tillståndskravet för kommuner och regioner vid kameraövervakning på allmänna platser. På detta sätt ska kameraövervakningen bli mer effektiv.

Även polisen ska få utökade möjligheter till kameraövervakning. Frågan kommer snabbutredas.

Bland annat vill man att polisen ska få tillgång till ansiktsigenkänning för att kunna identifiera kriminella. Man vill också se en automatisk avläsning av registreringsskyltar samt att polisen ska få ta del av material från andras kamerabevakning, exempelvis från vägkameror eller från kommunernas och regionernas kameror.

– Här handlar det om att titta på vilka lagstiftningsändringar som behövs i den här delen, sade Katja Nyberg (SD) på en pressträff på tisdagen.

Ansiktsigenkänning ska bedrivas med AI-teknik.

– I denna del handlar uppdraget om att se vilket utrymme som finns enligt bland annat EU-rätten för att kunna utöka användandet av ansiktsigenkänning, sade Nyberg.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?

—- LÄS mer:—-

https://www.vaken.se/sveriges-gangkriminella-ar-den-mest-privilegierade-gruppen-i-samhallet/

https://www.vaken.se/ny-ai-kan-avlyssna-dina-tangenttryckningar/

https://nyadagbladet.se/inrikes/riksdagsman-vill-legalisera-pepparsprej/

Ord 11:13Skvallraren förråder hemligheter, ett trofast hjärta döljer vad det vet.
Ord 13:2Av munnens frukt får man njuta gott, men de trolösa hungrar efter våld.
Ord 13:15Gott förstånd för med sig välvilja, de trolösas väg är alltid sig lik.
Ord 14:15Den okunnige tror varje ord, den kloke ger akt på sina steg.
Ord 16:3Anförtro dina verk åt Herren, så har dina planer framgång.
Ord 11:3De ärligas hederlighet leder dem, de trolösas falskhet blir deras fördärv.
Ord 11:6De ärligas rättfärdighet räddar dem, de trolösa fångas av sina begär.
Heb 2:17Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.
Upp 2:10Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.
Fil 4:12Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist

Underbara Bibelord-

Ett totalitärt samhälle/värld, LÄS LÄS:

ANALYS

Bakom fasaden av ”15-minuters-staden”

TOTALITÄRA SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 

Markus Andersson 

Under corona-repressionens tidevarv lanserades slagordet “15-minuters-staden” på bred front – ett koncept som omhuldas av globalistiska krafter och framförallt utmålas som “hållbart” och “klimatsmart”. Bakom de vackra ordens fasad finns samtidigt en stark dimension av totalitarism inbakad i konceptet.

PUBLICERAD IDAG 9:15

 – AV MARKUS ANDERSSON

Foto: DiscoA340/CC BY-SA 4.0

”15-minutersstaden” eller ”Närastaden”, nära förknippad med ”den smarta staden”, utmålas allt mer frekvent som ett koncept för framtidens städer. Med detta lyfter man fram att städerna ska ha arbetsplatser, kultur, handel, vård, restauranger och nöjen inom gångavstånd för medborgarna.

Tanken om att alla människors behov kan fyllas inom blott några minuters radie har lyfts ända sedan 1950-talet och eventuellt ännu längre tillbaka än så. I samband med coronakrisen fick idéerna ett kraftigt uppsving – bland annat genom C40 Cities Climate Leadership Group. Denna företräder 96 av världens största städer och argumenterar för att man i framtiden bör använda 15-minutersprincipen för stadsplaneringen.

I en 15-minutersstad kan alla tillgodose de flesta, om inte alla, sina behov inom en kort promenad- eller cykeltur från sitt hem. Det är en stad som består av levande, människovänliga, kompletta och sammankopplade stadsdelar”, deklarerade man bland annat 2020.

En av de städer som kommit längst i denna transformation är Paris, där borgmästaren Anne Hidalgo svurit att omvandla huvudstaden till en cykelvänlig 15-minutersstad.

– Vi måste återuppfinna idén om närhet till staden. Vi vet att det är bättre för människor att arbeta nära där de bor, och om de kan shoppa i närheten och ha den fritid och de tjänster de behöver runt omkring sig också, gör det att de kan ha en lugnare tillvaro. Arbete är mer problematiskt eftersom människors jobb ofta ligger en bit från deras hem, men vi måste tänka om även här. Idag är vår inställning till arbete densamma som den har varit under de senaste 50 åren. Är det alltid nödvändigt att dyka upp någonstans, att vara fysiskt närvarande framför chefen? Det är möjligt att göra saker annorlunda, menar professor Carlos Moreno, som mer än någon annan populariserat konceptet med 15-minutersstäder i Frankrike och även inspirerat borgmästare Hidalgo.

De senare åren har ett flertal städer i Afrika, Asien och Europa hoppat på 15-minutersmodellen eller snarlika modeller – bland andra Singapore, Tel Aviv, Shanghai, Cagliari och Utrecht. Även i Sydamerika och Australien har ledare för städer deklarerat att man vill anamma konceptet.

Hyllas av World Economic Forum

En av de främsta förespråkarna för idén med 15-minutersstäder är den ökända ultraglobalistiska tankesmedjan och maktnätverket World Economic Forum (WEF) som på sin hemsida ofta propagerar för idéerna och presenterar dem som en grund för framtidens städer.

Lisa Chamberlain, som leder WEF-initiativet ”Centre for Urban Transformation”, pekar på att det var under coronapolitikens tidevarv som planerna på 15-minutersstäder verkligen slog igenom och gick från att vara någonting som lät trevligt till ”ett måste”.

Att tillgodose alla sina behov inom gång-, cykel- eller transportavstånd var plötsligt en fråga om liv och död”, skriver hon.

När klimatförändringar och globala konflikter orsakar chocker och påfrestningar med allt snabbare intervall och allt allvarligare konsekvenser kommer 15-minutersstaden att bli ännu viktigare”, fortsätter Chamberlain.

Klaus Schwabs World Economic Forum är en varm anhängare av 15-minutersstaden. Foto: World Economic Forum/CC BY-NC-SA 2.0

Även i Sverige har dessa idéer fått ett mycket starkt fotfäste. Företaget Sweco, som beskriver sig som ”Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik”, arbetar med att implementera konceptet i Sverige.

– Det som skiljer dagens förutsättningar från det tidigare ABC-konceptet är den starka kopplingen till vår tids digitalisering och klimatomställning, därför kan man förlänga det till ABCDE-staden där D står för Digitalisering och E för Environment/Ekosystem. Vi ser en stark efterfrågan på större livskvalitet och där vi kan leva hållbart, säger Ulla Bergström, chef för Sweco Architects.

Redan idag lever flera svenska mindre städer efter detta koncept. Men när gång och cykel får ta plats även i större städer, när arbetsplatsen finns där du bor, när vi kan ersätta gator och parkeringsytor med planterade träd och biologisk mångfald, då har vi skapat Närastaden”, lovar man också på sin hemsida.

Kritiker pekar på att 15-minutersstäderna, när de väl har implementerats på allvar, kan användas för att begränsa medborgarnas rörelsefrihet och övriga traditionellt vedertagna rättigheter.

Alla totalitära dystopier säljs självfallet in som humanistiska utopier.

Ett närtida exempel är coronapolitikens kontrollsamhälle, där människor med hänvisning till det stora pandemibegrägeriet tvingades hålla sig hemma eller i sina direkta närområden – en repression som saknar motstycke i Västerlandet i modern tid.

I dessa sammanhang påpekas att 15-minutersstäderna i praktiken kan användas av makthavarna för att ”låsa in” människor i särskilda zoner – som det behövs tillstånd att ta sig ut från och som man, beroende på maktens godtycke, kanske bara får lämna ett antal gånger årligen eller inte alls.

Kameraövervakning, ansiktsigenkänning och andra digitala och fysiska hinder spås användas för att säkerställa att medborgarna håller sig i sina tilldelade zoner, där den som bryter mot den totalitära kontrollen riskerar böter eller till och med fängelsestraff – på motsvarande sätt som ”coronaförbrytare” riskerade hårda straff i samband med coronarepressionen.

Covidpassen betraktas av många som en ren testballong för ”15-minuterssamhället”. Foto: Marco Verch/CC BY 2.0

Man kan fråga sig vad som händer vid nästa stora nödläge som utlyses från maktens sida. Efter covid-eran vet makten nu att majoriteten av medborgarna av allt att döma kommer att foga sig även efter godtycklig och ologisk repression.

Kommer människor kanske helt enkelt att låsas in i sina respektive zoner och fråntas alla möjligheter att ta sig därifrån med hänvisningar till allmänhetens säkerhet? Kommer zonerna vid en kommande ”pandemi” att kombineras med tidigare framtagen teknik och användas för att införa någon form av apartheidliknande samhälle, där exempelvis bara vaccinerade får tillåtelse att lämna zonen eller röra sig fritt?

Frågorna är i nuläget förstås hypotetiska och följaktligen svåra att svara på, men det är värt att påminna sig om att samma krafter som drev på de förödande coronanedstängningarna också är särskilt positivt inställda till den här typen av stadsplanering.

Drivs politiskt även i Sverige

Det kan också noteras att det i Sverige redan finns ett stort politiskt stöd för idéerna, där såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet propagerar öppet för 15-minutersstäderna – med hänvisning just till hållbarhet, klimatet och även ord som ”inkludering”.

Den som uttrycker kritik mot och skepsis kring implementeringen av 15-minutersstäderna, angrips av medströms makthavare och media med smutskastning och ad hominem enligt motsvarande dynamik som tillämpades mot dem som tidigt kritiserade massvaccinationsprogrammen, befolkningsutbytet, maktkoncentrationen hos storbankerna, EU, Nato eller valfri annan företeelse som makthavarna till varje pris vill införa, oavsett om de har den egentliga folkviljan på sin sida eller inte.

Historien, och i allt högre utsträckning även närhistorien, har visat att förlöjligade kritiker ofta får rätt med tiden – dessvärre dock ofta när det redan är för sent. Hur det blir på det här området återstår att se.

Markus Andersson

———————————— Maria: vad vi har att vänta blir inte kul. Att man har idéer om dessa ‘städer’ är inte nytt, och det är farligt, för det betyder K O N T R O L L. Varför kameror i varje gathörn och andra ställen? KONTROLL, m m. Johannes Uppenbarelsebok berättar om detta också, livegna människor, utan egen vilja.

STATEN STYR, d v s FN framöver!

Klimat-lockdowns. Kommande tider och kontroll, i ’15-minuters-städer’! SE VIDEO och lyssna noga.

Ö V E R V A K N I N G!

STÄDER kommer att byggas där människorna är ÖVERVAKADE. 97 länder är nu på försöks-stadiet.
Jo, det är sant och det kommer att experimenteras med detta nu framöver.
Vi är fångade framöver och ingen kommer väl att protestera??

SE VIDEON och lyssna noga, så att DU FÖRSTÅR vad SOM SKER och VAD ELITENS PLANER ÄR.
97 städer är med i detta experiment och en stad speciellt har röstat ner hela förslaget. Hela 93% människor rasar mot planerna och politikerna kör fulspel och censurerar protesterna. Det handlar om Agenda 2030 och klimatsmarta städer. Stockholm stad är med i listan och borgmästaren är till och med medlem i styrgruppen.
Klimatfängelserna har kommit till Sverige.

Detta är alltså planerna som sätts i gång nu framöver, och vi har inget att säga till om. Det är ju svårt att få till sin röst då det bara kommer att ske, rätt som det är så är det förändrat igen, till det sämre. Klaus Scwab och andra inom NWO vet ju exakt vad som skall ske, men hur blir det med dem? De får åka land och rike kring och se till att allt faller på plats, de får röra sig fritt! Demokrati? Det finns ingen sådan, det vet du väl?

2 Kor 4:4
Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.
2 Kor 5:19
Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.
1 Joh 2:15
Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.
1 Joh 2:16
Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen.
Foto/cartoon Maria