Tag Archive | kameraoffensiv

Kristersson och MASSÖVERVAKNING

IT/ÖVERVAKNING

Kristersson lovar storsatsa på massövervakning

PUBLICERAD 26 JUNI 2024

 – AV ISAC BOMAN

Montage. Foto: President of Ukraine, Paweł Zdziarski/CC BY-SA 3.0

Ulf Kristersson vill se många fler övervakningskameror runt om i landet.

Det finns alldeles för få övervakningskameror i Sverige, menar statsminister Ulf Kristersson (M). Han lovar därför att ”dra igång en stor kameraoffensiv” och bygga ut övervakningsapparaten ”i hela landet”.

 Inför höstens budgetförhandlingar så vill vi fördubbla kameramålet för polisen och bygga ut kamerorna i hela landet, meddelar han glatt under ett tal i Almedalen

Kristersson avfärdar kritiker som menar att åtgärderna är allt för långtgående och integritetskränkande och menar att ”ingenting som är mer integritetskränkande än att bli utsatt för grova brott”.

Därför vill han och hans regering också förändra lagstiftningen så att svenska regioner och kommuner enklare har möjlighet att sätta upp övervakningskameror utan att behöva särskilda tillstånd.

New York – förebilden

Även polisens ”kameramål” ska fördubblas – från 2500 till 5000 nya kameror runt om i landet. Dessutom ska polisen lättare än idag få tillgång till kameror som tillhör exempelvis myndigheter, företag och kollektivtrafiken.

Kristerssons stora inspirationskälla är New York som är av Västvärldens mest kameraövervakade städer och där polisen flitigt använder just olika former av övervakningskameror i sitt dagliga arbete.

– När mord förblir ouppklarade och vittnen inte vågar vittna, så kommer kamerorna göra livet tryggare för helt vanliga människor, lovar Sveriges statsminister.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) menar att övervakningskamerornas ”preventiva effekt” måste framhållas och betonar att det begås färre brott där det finns kameror.

ÖVRIGA NYHETER:

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

Maria: Ja nu kom det som vi förstått länge ska vara på G: MASSÖVERVAKNINGEN! Det blir ett hårdare samhälle och farligt för den som har ‘rent mjöl i påsen’! Detta är en del av det nya s k SAMHÄLLET där alla borde få vara TRYGGA! MEN det blir något annat utav det. DET STAVAS: KONTROLL! STOREBROR SKALL LEDA LANDET!

IT/ÖVERVAKNING Regeringen ställer sig bakom EU:s massövervakningsdirektiv

ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET 

Ps 17:8Bevara mig som din ögonsten, beskydda mig i dina vingars skugga
Ps 18:12Han gjorde mörker till sitt skydd, till sin hydda runt omkring honom: mörka vatten, tjocka moln.
Ps 27:5Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskyddar mig i sitt tält, han för mig upp på klippan.
Ps 31:5du ska lossa mig ur nätet de lagt ut för mig, för du är mitt beskydd.
Ps 31:21Du tar dem i ditt ansiktes beskydd mot människors intriger, du gömmer dem i din hydda undan elaka tungor.
Ps 32:7Du är mitt beskydd, du bevarar mig från nöd, du omger mig med frälsningens jubel. Sela
Ps 35:2Grip sköld och skydd och kom till min hjälp,
Ps 55:9Jag skulle skynda mig att söka skydd mot vinande vind och storm.
Ps 59:2Rädda mig, min Gud, från mina fiender, beskydda mig från mina motståndare!
Ps 64:2Gud, hör min röst när jag klagar, skydda mitt liv från fiendens hot!
Ps 69:30Men jag är plågad och lider. Gud, låt din frälsning skydda mig!

GUD SKYDDAR DEN SOM VILL TRO PÅ HONOM!