Tag Archive | Psalm 37

Glädje i Herren. Överlåtelse. Förtroende.Lär känna Herren.

blomning april 030

Davids psalm 37:5 berättar för oss om att ha glädje i Herren och att överlåta allt vi äger till honom, men, allt vi har det har vi fått av honom. Glädje i Herren betyder att man har stort utbyte och känner lust av att vara tillsammans med Gud.

Så blir det bara när man känner någon väl. Att överlåta sig innebär att anförtro allt- sitt liv, sin familj, sitt arbete och allt man har- till Gud, och låta honom leda oss.

För att kunna trivas i Guds gemenskap måste vi alltså känna honom. Vissheten om hans stora kärlek till oss är en orsak till kärlek. Överlåtelsen förutsätter ett förtroende för honom (37:5) och att vi tror honom om att bättre kunna ta hand om oss än vi själva gör. Vi måste vara villiga att vänta (37:7) och samtidigt veta att det han gör för oss är till vårt bästa.

Läs gärna och begrunda psalm 37.

 

NamnlösMaria