Illuminatis plan att fejka Jesu återkomst/Video. NWO /Psykologiskt krig och hjärntvätt

The-world-300x49

002d

imagesCACTFZT85

The Illuminati Plan to Fake the Return of Jesus Revealed  /Illuminatis plan att fejka Jesu återkomst

UR INNEHÅLLET I VIDEON : Ett psykologiskt krig, hjärntvätt av människor och en falsk Jesu- återkomst. Detta skall göras med stora skärmar som skall spegla Jesus. Det finns ett mönster som skall lura amerikanerna och säkerligen oss också, som går ut på MIND GAMES/Mind War, ett krig mot våra sinnen/hjärnor, detta skall också ske genom ljudvågor, satelliter m m, och så att man hör vilka budskap som helst i sina öron.Vanligen kan man höra telefoner och andra vanliga ljud och de är riktiga men i detta hemska spel kan man inte avgöra vad man hör, man tror det är på “riktigt” och sant. Och detta  skall alltså ske med amerikanska regeringens godtycke! Nyhetssändningar skall komma och man tror på dem (det gör man ju nu också, tror på falska nyheter./M).

Man kan vilja få oss att tro att det kommer från UFO, Alien rymdfarkoster, /Påven tror ju att det ska bli så och att aliens skall bli våra vänner/ M / Och från HOLOGRAM  där JESUS skall uppträda på skärmen. (Folk är ju vana vid alla olika slags tekniska vidunder idag. /M) Den Masoniska Falska Messias skall alltså uppträda på skärm som Gud själv/återkomma. Det Orwellianska systemet är på plats, folk är lurade och kommer väl att ta emot budskapen om den falska Jesus. Och människor skall räddas från de farliga kristna människorna! sägs det. Detta är förmodligen då som Antikrist skall komma och utropa sig själv som Gud, Ja detta är i korta drag om vad vi kan vänta oss, kanske i en snar framtid, allt är ju planerat, men GUD HAR SISTA ORDET I ALLT!!! Tänk på det! Han säger på videon att en person som B Obama kan uttala sig vara Gud och folk skulle tro det för folk i gemen är så dumma. Här talar ff om att de hemska kristna människorna har blivit demoniserade   —Och de dumma människorna kommer att falla på knä inför satan och lovprisa honom.  Man kommer att mycket planenligt avrätta de som vägrar att erkänna/lovprisa denna person som är Antikrist. Han kommer att lova människor evigt liv, att återställa Eden, där Adam och Eva syndade. Det allseende ögat Illuminati och Big Brother arbetar ihop om allt det  här. Om man alltså lovprisar detta hemska odjur Besten, vilddjuret,satan, så sägs det att man kommer att leva i evighet- på denna hemska planeten jorden, man kan känna sig mycket lurad om man tror på det där. Denna videon är en varning till människor om att inte gå på Satans plan. Den som gör det kommer att gå igenom ett personligt helvete på jorden! Allt är ju lögn.  Den rätte JESUS kommer tillbaka och då KOMMER ALLA PÅ HELA JORDEN ATT SE HONOM!

*

Jag har nu försökt att ge dig en bild på det som sägs i denna video.

*

Författaren Mark Dice är en medieanalytiker, politisk aktivist och författare som, på ett underhållande och pedagogiskt sätt, får människor att ifrågasätta vår kändisbesatta kultur, och den roll de traditionella medierna och elitens hemliga sällskap spelar för att forma våra liv.

Marks YouTube-kanal har fått tiotals miljoner åsikter och hans virala videor har nämnts på ABC: s The View, Fox News Channel, CNN, Drudgerapporten som TMZ, New York Daily News, New York Post, och andra mainstream media på försäljningsställen runt om i världen.

Han har varit med på olika TV-shower inklusive History Channels Decoded, Conspiracy Theory med Jesse Ventura, hemliga sällskap i Hollywood på E! Kanal, Amerika Declassified på Travel Channel, Sundance Channel kärlek / Lust: hemliga sällskap, och är en flitig gäst på Coast to Coast AM, The Alex Jones Show, och mer.

Han tycker om att orsaka problem för den nya världsordningen, utsätta korrupta Scumbag- politiker, och pekar ut Big Brothers nyfikna ögon. Termen “bekämpa den nya världsordningen” används av Mark för att beskriva något av hans verksamhet, och hänvisar till sin och andras motstånd och opposition (The Resistance) till det övergripande systemet för politisk korruption, olagliga krig, elitens hemliga sällskap, vanlig media, Big Brother och integritetsfrågor; samt olika ekonomiska och sociala frågor. Detta motstånd innebär självförbättring, självförsörjning, personligt ansvar och andlig tillväxt.

Mark Dice är författare till flera populära böcker om hemliga sällskap och konspirationer, inklusive The Illuminati: Fakta och fiktion, Big Brother: The Nightmare orwellianskt Come True, och hans senaste bok, Illuminati i musikbranschen, som finns i pocket på Amazon .com, eller e-bok på Kindle, iBooks, Nook eller Google Play. Även om mycket av Marks arbete bekräftar förekomsten och fortsatt drift av Illuminati idag, är han också tillägnad att avslöja teorier och bluffar, konspirationer och separera fakta från fiktion; därav “Facts & Fiction” textning för flera av hans böcker. Han har en kandidatexamen i kommunikation från California State University./ Se videon/Maria
*SUBSCRIBE* for more great videos!
Mark Dice is a media analyst, political activist, and author who, in an entertaining and educational way, gets people to question our celebrity obsessed culture, and the role the mainstream media and elite secret societies play in shaping our lives.

Mark’s YouTube channel has received tens of millions of views and his viral videos have been mentioned on ABC’s The View, the Fox News Channel, CNN, the Drudge Report, TMZ, the New York Daily News, the New York Post, and other mainstream media outlets around the world.

He has been featured on various television shows including the History Channel’s Decoded, Conspiracy Theory with Jesse Ventura, Secret Societies of Hollywood on E! Channel, America Declassified on the Travel Channel, the Sundance Channel’s Love/Lust: Secret Societies, and is a frequent guest on Coast to Coast AM, The Alex Jones Show, and more.

He enjoys causing trouble for the New World Order, exposing corrupt scumbag politicians, and pointing out Big Brother’s prying eyes. The term “fighting the New World Order” is used by Mark to describe some of his activities, and refers to his and others’ resistance and opposition (The Resistance) to the overall system of political corruption, illegal wars, elite secret societies, mainstream media, Big Brother and privacy issues; as well as various economic and social issues. This Resistance involves self-improvement, self-sufficiency, personal responsibility and spiritual growth.

Mark Dice is the author of several popular books on secret societies and conspiracies, including The Illuminati: Facts & Fiction, Big Brother: The Orwellian Nightmare Come True, and his newest book, Illuminati in the Music Industry, which are available in paperback on Amazon.com, or e-book on Kindle, iBooks, Nook or Google Play. While much of Mark’s work confirms the existence and continued operation of the Illuminati today, he is also dedicated to debunking conspiracy theories and hoaxes and separating the facts from the fiction; hence the “Facts & Fiction” subtitle for several of his books. He has a bachelor’s degree in communication from California State University.

Be sure to subscribe to Mark’s YouTube channel, and look him up on Facebook, and Twitter.http://www.YouTube.com/MarkDice http://www.Facebook.com/MarkDicehttp://www.Twitter.com/MarkDice http://www.MarkDice.com

NamnlösMaria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.