Vaken.se /Splittrat samhälle, ARTIKEL

identitetspolitiken

Hur identitetspolitiken splittrar samhället – Del 1

2024-06-11

Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet sökte romantiker respektive modernister vägar att förverkliga sin individuella identitet. För dem handlade det om att var och en av oss måste upptäcka och utveckla det unika inom oss själva. Identitetsskapandet var ett sätt att försöka definiera sig själv i motsättning till etablerade grupper och finna en tillvaro med större mening än bara kollektivets.

På den tiden var det här någonting nytt och för många provocerande. För precis som i kommunistdiktaturerna i Öst byggde mycket på att man måste inrätta sig i kollektivets tänkande och definiera sig utifrån en grupp. Även om man i modern tid kan hävda en i många avseenden egocentrerad och narcissistisk utveckling i de rika västländerna, inte minst från 1980-talet och framåt,  har allt fler människor på senare år anammat fenomenet identitetspolitik och valt att identifiera sig utifrån ett kollektiv.

Identitetspolitik kan beskrivas som politisk organisering baserad på tillhörighet i olika samhällsgrupper som ”ras”, klass, religion, kön och läggning. Enklare uttryckt innebär det att människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna samhällsgrupper som ras, klass, religion, kön, etnicitet, ideologi, sexuell läggning, kultur, medicinskt tillstånd, arbete eller hobby.

Redan 2010 påpekade statsvetaren och skribenten Sakine Madon att ”man pratar om bilbränder och om brister på arbetsmarknaden, men inte om den kollektivism som integrationspolitiken alltför ofta baseras på: identitetspolitiken.”1 Forskare som Germund Hesslow har påtalat hur identitetspolitiken på senare tid tagit sig allt mer extrema uttrycksformer och lett till den dogmatiska föreställningen att bara de personer som tillhör en identitetsgrupp har rätt att tala för gruppen.

Idag finns det gott om mentala flagellanter i Sverige som förbehållslöst tar ställning mot den egna kulturen och mot de vita, framförallt (män) som de anser ska stå till svars både för gamla och nya oförrätter som folk från andra kulturer har utsatts för, eller kan tänkas utsättas för. Ivriga att ständigt godhetssignalera ber dessa ”sanningsapostlar” konstant om ursäkt å´ alla vita människors vägnar samtidigt som de högtidligt förklarar hur dåliga och omoraliska de (vita) är.

Det innebär i sin tur att vita män inte får tala för kvinnors eller svartas rättigheter eftersom de är just vita och enligt identitetspolitikens filosofi bär på en kollektiv skuld för allt som det vita patriarkatet ställt till med genom historien. Identitetspolitiken innebär dessutom krav på att identitetsgrupper måste vara företrädda i utbildningar, yrken och positioner i proportion till sina andelar av befolkningen.

Kontentan blir bland annat att det krävs fler kvinnor i börsbolagens styrelser, fler män i förskolan, fler invandrare i poliskåren, fler kvinnor på börsen och fler män på förskolan. Det är förstås inget fel om det blir så men problemet är att man försöker tvinga fram det via lagstadgad kvotering vilket i praktiken innebär att kön och ras går före merit. En slags omvänd diskriminering, allihop  i “rättvisans” namn förstås.

Eftersom vi skapat ett samhälle som ska bygga på att alla medborgare behandlas lika, oavsett kön, ras och sexuell läggning går detta inte ihop. Om vi ska följa rättsstatens grundläggande principer kan vi inte samtidigt ha en ”ordning” där någon ska ha företräde till en studieplats eller ett arbete enbart på basis av att de råkar vara kvinna, invandrare eller homosexuell och där det anses mer meriterande än om någon har rätt utbildning och erfarenhet.

I annat fall så riskerar ju hela rättsprocessen att sättas ur spel. Ska exempelvis den som påstår sig vara homosexuell få företräde till ett jobb? Och även om personen är homosexuell, hur ska han eller hon kunna bevisa det? Ska den som har konverterat till islam och kallar sig muslim få företräde till ett jobb? Och var ska gränsen dras för att någon ska definieras som invandrare? Räcker det om man är född i Sverige men att föräldrarna invandrade? Ska vissa invandrare ges ett större företräde än andra?

Utbildning och arbete hör ju till de mest fundamentala och avgörande sakerna i de flesta människors liv. Våra möjligheter att skapa en trygg framtid via bildning och jobb bör rimligtvis inte avgöras via ett godtyckligt identitetspolitiskt lotteri. ”All stolthet och alla sårade känslor som investeras i kollektiva identiteter innebär att ett samhälle byggt på universella rättigheter inte längre är möjligt,”skriver  kulturskribenten Håkan Lindgren i en debattartikel:

I förlängningen väntar ett framtida apartheid med varje grupp instängd bakom mental taggtråd i varsitt litet reservat (eller verklig taggtråd, om vi skulle känna behov av det). Identitetstänkandet lovar ge oss så mycket – alla ska få sina undantag, kvoter och specialregler. Men om vi litar på dess löften kommer vi att vakna upp i en slum där varje grupp ilsket hävdar sina små privilegier och inte kan förstå varför de trots det förblir så fattiga och så nedtryckta.”3

Vad är det för fel med att vara stolt över sin identitet? frågar han retoriskt. ”Felet är att ”stolt” nuförtiden inte betyder stolt utan lättsårad (har det någonsin betytt något annat?) Den som kallar sig stolt går och längtar efter att någon ska tillfoga honom en skråma, så att han får tillfälle att ge utlopp åt sitt frusna raseri.”Lindgren hänvisar även till vad Ebba Witt-Brattström (som är född av invandrade föräldrar) flera år tidigare påpekat; att med ett separat språk knutet till en separat identitet kommer de som växer upp i förorten bli en permanent underklass, dömd till skitjobb.

Inom identitetstänkandet har multikulturalism som begrepp haft en viktig plats, skriver Lars Åberg i ”Landet där vad som helst kan hända”.Åberg syftar på den multikulturalism ”som förväxlar mänskliga och kulturella rättigheter och utgår från att alla kulturer har samma dignitet och relevans och att individen i första hand definieras av sitt ursprung.”6

Åberg hävdar att multikulturalisterna delar sin rigida tolkning av kulturbegreppet med Sverigedemokraterna: ”SD gillar svenska rötter, deras motståndare icke-svenska rötter.” Han menar att om man ska förstå dagens Sverige  behöver man också förstå multikulturalismen som ett centralt officiellt projekt, nedplitat i tusentals dokument i syfte att frambringa en positiv gemenskap. En projekt som ”spinner vidare på det där invandrarpolitiska beslutet i riksdagen 1975 och uppmuntrar till separatistiska enklaver.”8

Han påpekar insiktsfullt att multikulturalisternas ovilja att lägga sig i vad andra håller på med är ”intellektuellt slapp” och utgör ”ett svek mot dem som far illa i minoritetskulturernas slutna rum”.9  Ett tydligt exempel på detta är hur långt inne det satt innan man i Sverige kunde erkänna fenomenet hedersvåld, med allt vad det innebär av flickor som blir dödade, trakasserade, bortgifta eller på andra sätt hindras att göra sina egna val och utöva individuella rättigheter.

Skribenten och ekonomen Alen Musaefendić menar att muslimska aktivister har kidnappat rollen som språkrör åt alla muslimer och raserat relationen till majoritetssamhället: ”I aktivisternas händer har postkolonialismen blivit ett verktyg för att behålla sin egen makt snarare än att frigöra sig från någon annans”, skriver han. ”Svenska muslimer kan inte hoppas på en harmonisk tillvaro om deras ledare har ett så intensivt behov av att skapa en förtryckande motpart att förhålla sig till”.10

Musaefendić hävdar att postkolonialismen, både som teori och sätt att leva, är beroende av motsättning och friktion. ”Akademiker med sådana glasögon, som Mattias Gardell och Masoud Kamali, har nära band till de muslimska aktivisterna och agerar i viss mån som ideologiska mentorer”, skriver han. ”I stället för att vara en modererande kraft eldar de på attityder av offerskap och vrede mot majoritetsbefolkningen”.11 Genom att beskriva sig själva som offer och vita som förtryckare målar man bokstavligt talat världen i svart och vitt.

Enligt detta synsätt är de invandrare som inte håller med om deras beskrivning ”husblattar” eller ”fältblattar”.12 Musaefendić påpekar att en majoritet av svenska muslimer är sekulära. Idag finns det cirka 800 000 muslimer i Sverige, men bara 190 000 av dem är praktiserande i betydelsen registrerade i ett muslimskt trossamfund.

Folklivsforskaren och författaren Dan Korn menar att det är en människofientlig ideologi att dela upp människor i grupper utifrån ursprung för att erbjuda sådant de kan ”spegla sig i”. ”Genom att hylla minoriteter för deras särart låser man fast minoriteterna i utanförskap”,13 säger han och hänvisar sedan till en fin gammal folkhistoria för att illustrera faran med identitetspolitik.

Berättelsen handlar om hur en utfattig tiggare en gång bjöd in en förbipasserande vandrare att övernatta i sin enkla stuga. Vandraren var emellertid inte vem som helst. Han visade sig nämligen vara en helig man som välsignade den fattige mannen och sa att han en dag skulle bli rik.

Många år senare så återvände vandraren till samma plats och fann att det hade byggts ett stort palats där i vilket den före detta tiggaren nu levde ett liv i lyx. Men när vandraren knackade på palatsets port ville den rike mannen inte släppa in honom. Först när vandraren påminde om att det var tack vare hans välsignelse som han blivit rik så öppnades dörren.

Vandraren sade till den rike att han var förvånad. Han om någon borde väl inse att lyckan inte ligger i lyx och att låsa in sig med sin rikedom, utan i att hjälpa andra och att dela med sig.

”Jag kan inte”, sade den rike mannen. ”Jag tror att alla jag träffar bara vill åt mina pengar. Jag har inte längre några riktiga vänner.”

Vandraren sa: ”Titta ut genom fönstret. Vad ser du?”

Den rike beskrev den vackra trädgården som syntes genom fönstret varpå vandraren i stället bad honom att titta i spegeln. Vad såg han nu? Rikemannen svarade att han såg sig själv, varpå  vandraren sade:” Vad är skillnaden mellan ett fönster och en spegel? Ett tunt lager med silver. Annars är det samma glas. Men silvret gör att du inte längre förmår att se din omgivning. Du ser bara dig själv.”14

Som tur är ser verkligheten inte ut på det sätt dessa identitetsideologer föreställer sig, förklarar Korn och berättar om en grupp somalier som utvandrat från Sverige till Storbritannien. De startade en svensk skola i Birmingham där barnen, utan tankar på hur det speglar deras verklighet, fick läsa om Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump. Det visar, menar Korn, att vi människor förmår att leva oss in i hur andra lever, att vi kan se genom fönstret i stället för att spegla oss i spegeln.

Ett annat problem med identitetspolitik är att enskilda etniska eller religiösa bakgrunder, via landsmän eller politiker med samma etniska bakgrund, betraktas och behandlas som hela väljargrupper. I jakt på röster har flera av de politiska partierna i Sverige accepterat grupper med extrema åsikter. Något som går stick i stäv med med en sund och fungerande demokrati. ”Inför valet har valkampanjer på sina håll bedrivits genom helt andra länder,” skrev Faw Azzat (M) och Edward Nordén, (MED) i en gemensam debattartikel under valet 2018. ”Valkampanjer har ibland gjorts uteslutande på ett språk som övriga svenska väljare inte förstår. Budskap har förts ut via religiösa församlingar där det förkunnas vad man bör rösta på baserat på religiös eller etnisk bakgrund.”15

I september samma år kunde SVT berätta att det har förekommit dolda röstköp och ”förhandlingar om tusentals väljare som om de vore boskap.”16

Expressen, i sin tur, skrev: ”Kandidater har ibland samtidigt bjudit in eller företrätt helt andra politiska organisationer, ibland extremistorganisationer, samtidigt som de kandiderar för riksdagspartier som skriver om solidaritet, allas lika värde och antirasism”.17 2018 kom rapporter om att SSU i Skåne, det tredje största distriktet, under flera år styrts av en extrem falang med fundamentalistiska åsikter.18 Bland annat visade det sig att SSU där leddes av en grupp medlemmar i Ahmadiyyarörelsen, vars moské i Malmö hade en imam som sagt att grisar är homosexuella när en grupp femteklassare var på besök.19

Dessutom arbetade SSU Skånes vice ordförande på Egyptens Utrikesdepartement samtidigt med uppdraget för SSU. En ordförande i en lokalförening i Skåne fick avsäga sig sina uppdrag efter antisemitiska, kvinnoförnedrande och våldsbejakande uttalanden i sociala medier.20 Det framkom även att medlemmar i SSU under en debatt hävdat att homosexuella har smutsigt blod. 21  Allt det här hade föregåtts av en maktkamp mellan två falanger inom SSU Skåne som pågått i flera år. Något som under lång tid varit känt av den Socialdemokratiska ledningen i Malmö. ”Det har varit en hård och bitter konflikt, berättade Malmö arbetarekommuns ordförande Joakim Sandell”.22

Det fanns flera varningssignaler om vad som pågick men de ignorerades av S-ledningen. Redan 2012 hade exempelvis den socialdemokratiske politikern Krister Kronlid varnat för en tilltagande antisemitism inom partiet och då särskilt inom SSU: ”Många av ungdomarna kommer från Mellanöstern och bär antisemitismen med sig”, berättade Kronlid. ”Det är något som man från centralt håll givetvis kommer att förneka, men så är det”.23

Carolina Pettersson, som jobbade som distriktssekreterare för SSU Skåne, avgick på grund av de aggressiva metoder som falangen använde för att ta makten. Pettersson anser att en försvagad arbetarrörelse och S-organisation gjorde det möjligt för personer som inte delar det socialdemokratiska partiets ideologi att få mycket makt. 24

En av SSUs tidigare ordförande var Rizwan Elahi, som även var 11:a på riksdagslistan. Han har bland annat sagt att ” islam är universalbotemedlet för mänsklighetens alla lidanden, sjukdomar och problem”25 och att spridandet av den islamiska läran är obligatorisk.26 Elahi hävdade senare att uttalanden var tagna ur sitt sammanhang och förklarade även att han helt och hållet hade dragit sig ur Socialdemokraterna.

På senare tid har det framkommit att organisationer med associationer till extrem islamism fått bidrag på hundratals miljoner av den svenska staten. Bara mellan 2014-2020  gjorde ett 50-tal bolag och organisationer med utpekade radikala islamister i ledningen affärer med stat och kommuner till ett  värde av över en miljard kronor. 27

Underlaget för granskningen var researchföretaget Acta Publicas exklusiva material med cirka 550 identifierade individer som myndigheter, huvudsakligen grenar av Polismyndigheten, konstaterat har kopplingar till radikal islamism. De stora pengarna finns i friskolesektorn berättar nyhetsbyrån Siren som kartlagt 550 personer kopplade till radikal islamism. ”Givetvis finns det ett rent finansiellt syfte i att tjäna pengar. Sedan handlar det om påverkansaspekten och om att isolera ungdomar från det icke-religiösa samhället”,28 säger terrorexperten Magnus Ranstorp.

De radikala islamisterna i Sverige är dock inte en enhetlig grupp. Synen på religion, och förmågan att agera  varierar bland personerna i materialet. En gemensam nämnare är att de motsätter sig en demokratisk, sekulär stat. Vissa  företräder en våldsbejakande radikal islamism, bland dem finns återvändare som stridit för terrorgrupper som Islamiska staten, (IS) och Al-Shabab. Andra är bokstavstroende salafister som inte förespråkar våld i första hand men vill införa sharialagstiftning och motsätter sig exempelvis demokrati, rösträtt och kvinnligt självbestämmande.

Med andra ord så betalar svenska staten ut enorma miljonbelopp till grupper och organisationer som motarbetar de demokratiska och jämlika värderingar som staten står för. Inte att undra på att vi har problem.

Om allt större grupper i vårt land, oavsett om det beror på religiös extremism eller andra orsaker, inte vill acceptera vissa fundamentala värderingar, såsom jämlikhet, demokrati, rättigheter för hbtq-personer och andra ”normavvikande” så kommer det ofrånkomligen att leda till splittring och konflikt. Om allt större grupper dessutom inte vill acceptera samhällskontraktet är det verkligen bäddat för gigantiska problem.

Samhällskontraktet innebär att vi som medborgare har både rättigheter och skyldigheter att följa svenska lagar. Det betyder även att vi bidrar till samhället genom att utbilda oss och jobba för att därigenom bidra med kapital till staten, (via kunskap, pengar eller materiell tillgång), genom arbete och skatt men även att vi erhåller rättigheter som staten förväntas uppfylla genom exempelvis skolgång för våra barn, en offentlig sjukvård och en pension den dagen vi slutar jobba.

Det handlar alltså om ömsesidighet, att båda parter ska uppfylla sin del, att medborgarna ställer upp för staten och att staten ställer upp för oss. Det är ju detta som utgör själva fundamentet som den trygga staten bygger på.

Avslutande del följer…

Michael Delavante, Hur identitetspolitiken splittrar samhället – Del 1

https://www.vaken.se/hur-identitetspolitiken-splittrar-samhallet-del-1/

 

Att vara annorlunda, men säker på sin sak: TRO

Ja det märks att det inte är så populärt att vara en troende på Gud/Jesus. Det är verkligen en röd flagga uppe då vi märks, och inte blir accepterade. Det kommer att bli mycket jobbigt framöver. På många av ‘nätets’ sidor är det avsky och fula ord och mer än så. Så säger ju bibeln att det skall bli, Guds ord att det ska vara i dessa tider som är början till alltets slut. Popularitet är inte det en kristen söker, nej, vi söker JESUS och hans närvaro i våra liv så att vi kan vara användbara och trogna de som vill ha hjälp av oss att finna rätt väg. Ja, vad är då vår tro, den som stör andra så?

1 Thess 3:10Natt och dag ber vi med stor iver om att få se era ansikten och hjälpa er med det som brister i er tro.
2 Thess 1:3Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en.
2 Thess 1:4Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
Jakob 1:3Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet.
Jakob 2:1Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre.
Jakob 4:5Eller tror ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Svartsjukt längtar Anden som han låtit bo i oss?”
1 Pet 1:7Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.
1 Pet 1:9när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.
1 Pet 1:21Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.
2 Pet 1:5Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
Upp 19:11Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.

Maria: –Nej det är inte LÄTT att vara en kristen. Den som är helt överlåten Jesus Kristus och vet att det inte kommer någon mega-väckelse eller VÄRLDSVID väckelse den har förstått evangeliet och bibeln som sådan, Guds ord.
Gud varnar oss för förföljelse och nöd och strid och pina och plåga/plågor. Skulle du orka att bli slagen och torterad? Nej troligen inte- men så har det varit i alla tider- för dem som tror!
Ändå får man höra och läsa om denna/dessa världsvida väckelse/r som snart skall komma. Det tror de flesta på, och jag trodde också det en gång då jag inte förstod skillnaden på väckelse och väckelse, d v s vakenhet. Gör du?

Kallelse? Utvald? ……..

Vad betyder det att bli kallad, utvald, m m

Från sidan: https://aktivkristendom.se/varfor-ar-sa-manga-kallade-men-fa-utvalda (Denna är inte känd av mig men jag hittade förklaringar här till dig som läser här). –Jag pratade med en vän ikväll och vi kom att diskutera hur underbart det är att vi VALDES att bli TROENDE! GUD VALDE OSS! HAN BESTÄMDE DET! Läs:

Ordet “kallelse” används flera gånger i Bibeln, i olika sammanhang. I detta tillfälle använder Jesus ordet “kallelse” som en inbjudan. Denna liknelse är en bild av det vi har blivit inbjudna till. En inbjudan till något mer än att leva ett liv där vi bara betjänar oss själva. En inbjudan till att leva ett liv tillsammans med Kristus, att tjäna Gud och uppleva det fullbordande som ett sådant liv ger. En inbjudan till att vara Jesu lärjungar, att följa i hans fotspår. Och slutligen, en inbjudan till att tillbringa evigheten med honom!

Detta är en kallelse som Gud lägger i hjärtat, och det kan upplevas på många olika sätt. Alla som får möjligheten att höra evangeliet och ta ställning till om de vill bli lärjunge eller inte, anses vara en av de kallade. Många får denna inbjudan. Jesus gav lärjungarna uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19). Men vilka av alla som är kallade blir av de få som är utvalda?

Vad betyder det att bli utvald?

Att bli utvald är att tacka ja till inbjudan och göra det som krävs: att ge upp allt i denna värld (Luk 9:23-24; Luk 14:26). Alltså att säga “Ja!” till kallelsen och därefter följa upp med ett trofast lärjungaliv. Gud kallar oss, men de som är utvalda är de som tackar ja till inbjudan och dess villkor av hela hjärtat.

Varför är det så få som väljs ut?

För att det inte är många som vill betala priset! Jesus säger en annan gång att porten är trång, och vägen är smal som leder till livet. Därför väljer så få att vandra denna väg (Matt 7:13-14). Orsaken till att det är svårt är att vi måste ge upp allt i denna värld. Vår egoism, våra egna idéer, åsikter, tankar och känslor, vår egen vilja, våra egna önskemål. Detta gör vi för att vara helt lydig mot Mästarens ledarskap.

För att bli utvald måste du visa att du verkligen vill ha detta liv av hela ditt hjärta. Man kan inte behålla lite grann av världen, för förhållanden, för att söka sitt eget, osv. Det är 100 % lydnad mot Jesus; 100 % trofasthet. LÄS gärna mer på sidan Aktiv kristendom

Matt 22:14Många är kallade, men få är utvalda.”
Matt 24:22Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.
Matt 24:24Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Matt 24:31Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.
Mark 13:20Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden.
Mark 13:22Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda.
Mark 13:27Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände.
Luk 9:35Ur molnet hördes en röst: “Han är min Son, den Utvalde. Lyssna till honom!”
Luk 18:7Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem.
Luk 23:35Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: “Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde.”
Apg 9:15Men Herren sade till honom: “Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn.
Apg 13:17Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån,
Rom 8:33Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

“Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger, som har övervunnit världen: vår tro.”  1 Joh 5:4

Domstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

smittsamma vaccin covidvaccinering varje år globala myndigheter miljoner liv Vaccinet skadar immunförsvaret covidvaccinera sina småbarn Professor varnar Nytt covidvaccin IVA Rocksångaren 9 av 10 hälsoskandal mörkläggning bort från marknaden Pfizers covid-vaccination Ökad risk för sjukdomar

Domstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

2024-06-08

En circuit court i USA har beslutat att covid-mRNA-injektioner inte kvalificerar som vacciner, ett beslut som kan utsätta de läkemedelsföretag som tillverkade dem för framtida skadeståndsrättsliga stämningar.

Domen kretsar kring en stämning som Health Freedom Defense Fund (HFDF) och andra kärande har lämnat in mot Los Angeles Unified School District (LAUSD) angående dess mandat att alla anställda måste vara fullt vaccinerade mot covid-19 inom en viss tidsfrist.

Circuit Judge R. Nelson skrev i fredags att mRNA-injektionerna, som marknadsförs som vacciner, inte effektivt förhindrar överföring av covid-19 utan endast minskar symptomen hos de som smittas av viruset, vilket inte gör dem till traditionella vacciner enligt fallet Jacobson v. Massachusetts från 1905.

Jacobson v. Massachusetts upprätthöll statens rätt att genomdriva smittkoppsvaccinationer på grund av deras bevisade effektivitet i att förhindra spridning av sjukdomen, men COVID-19-injektionerna erbjuder inte samma fördelar.

”När man behandlade sakfrågorna fann panelen att distriktsdomstolen hade felanvänt Högsta domstolens beslut i Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905), när de kom fram till att policyn överlevde en rationell grundgranskning. Jacobson fann att obligatoriska vaccinationer var rationellt relaterade till att förhindra spridningen av smittkoppor.

Här hävdar emellertid kärandena att vaccinet inte effektivt förhindrar spridning utan endast lindrar symptomen för mottagaren och därför är likt en medicinsk behandling, inte ett ’traditionellt’ vaccin. Om man tar kärandenas påståenden som sanna i detta stadium av rättegången, har kärandena trovärdigt påstått att COVID-19-vaccinet inte effektivt ’förhindrar spridningen’ av COVID-19. Således gäller inte Jacobson.”

Domen upphäver en lägre domstols avvisning av fallet mot LAUSD:s vaccinationsmandat.

”Genom att upphäva beslutet från Central District of California i Los Angeles, fann majoriteten i nionde kretsen att fallet inte blev ogiltigt genom LAUSD:s återkallande av mandatet efter den muntliga argumentationen i september 2023,” sade HFDF i ett uttalande. ”Majoriteten påpekade LAUSD:s spel för vad det var – ett uppenbart försök att undvika en ogynnsam dom genom att försöka skapa ett ogiltighetsproblem.”

HFDF:s president Leslie Manookian firade domen som en seger för kroppslig autonomi.

”Nionde kretsens beslut idag visar att domstolen såg igenom LAUSD:s fiffel, och i och med detta gjorde de klart att amerikaners uppskattade rättigheter till självbestämmande, inklusive den heliga rätten till kroppslig autonomi i hälsofrågor, inte är förhandlingsbara. Detta är en stor seger för sanningen, anständigheten och vad som är rätt.”

Noterbart är att Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ändrade definitionen av ”vaccin” 2021 för att inkludera de experimentella mRNA-injektionerna.

Vacciner brukade definieras som ”en produkt som stimulerar en persons immunsystem att producera immunitet mot en specifik sjukdom.”

Men CDC modifierade det till ”en beredning som används för att stimulera kroppens immunsvar mot sjukdomar.”

Med andra ord stimulerade mRNA-injektionen inte immunitet mot COVID-19, så CDC var tvungen att ändra definitionen av vaccin istället.

Eftersom domstolen beslutade att COVID-19-injektionerna inte passar den traditionella definitionen av ett vaccin, väcker det frågor om huruvida läkemedelsföretagen som tillverkade injektionerna nu är sårbara för rättsliga åtgärder.

”Nionde kretsen har just tagit bort mRNA-injektionernas rättsliga ansvarsskydd,” skrev Dr. Jane Ruby på X. ”Nionde kretsen sa att det inte är ett vaccin om påståendet inte är att FÖRHINDRA SPRIDNING. covid-injektioner påstods ’minska symptom’ och förhindra sjukhusvistelse… De påståendena gör det till en behandling.”

Läs domen:

infowars.comDomstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

https://www.scribd.com/embeds/740477799/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-H3BckhfmQtYMEU3NPawb

infowars.comDomstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

Maranata- Du vår Herre kom (del 7) Sover du? Bli väckt!

Hedendom, ljumhet, iskallt, …..Så är det mycket idag. Vi behöver JESU SANNINGAR, äktheten, kärleken, Konungen själv, JESUS KRISTUS. LYSSNA TILL VIDEON.

Luk 7:22Han svarade dem: “Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.
Apg 13:26Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud! Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt.
Apg 13:32Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er: löftet som fäderna fick
Rom 10:15Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!
Rom 15:21Det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå.
2 Kor 1:18Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej.
1 Tim 6:14bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst,
1 Pet 1:12Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, gav er evangeliet – ett budskap som änglar längtar att få blicka in i.
2 Pet 2:21Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtrotts dem.
2 Pet 3:2så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.
1 Joh 1:5Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
1 Joh 3:11Detta är det budskap som ni har hört från början: att vi ska älska varandra.

Hebr 6:11 Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet.

Det du gör för den minste…Lukas kap 14:12 /Guds kärlek

Lukas Ev vers 12  Han sade också till den som bjudit honom: “När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. 13 Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. 14 Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”

De två vägarna

1 Salig är den som inte följer de gudlösas råd,som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,2 utan har sin glädje i Herrens undervisningoch begrundar hans ord både dag och natt.

3 Han är som ett träd,planterat vid vattenbäckar,som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar.Och allt han gör, det lyckas väl.4 Sådana är inte de gudlösa,de är som agnarsom skingras för vinden.5 Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen,inte syndarna i de rättfärdigas församling.6 Herren känner de rättfärdigas väg,men de gudlösas vägleder till fördärvet.

GUDS KÄRLEK:

Joh 5:42Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er.
Rom 5:5Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
Rom 8:39höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
2 Kor 13:13Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.
2 Thess 3:5Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.
1 Joh 2:5Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.
1 Joh 3:17Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
1 Joh 4:9Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.
Judas 1:21Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

Corona-politikens skadeverkningar

Montage. Foto: Tom Renz/FB, Gustavo Basso/CC BY-SA 4.0

UTRIKES

Advokaten: ”Vi uppmuntrade sjukhusen att döda patienter”

CORONAPOLITIKENS SKADEVERKNINGAR 

PUBLICERAD IDAG 11:35

 – AV MARKUS ANDERSSON

Montage. Foto: Tom Renz/FB, Gustavo Basso/CC BY-SA 4.0

Tom Renz menar att de ansvarigas intressen “handlade mer om pengar än att skydda patienter”.

CORONAPOLITIKENS SKADEVERKNINGAR  Under en utfrågning i delstaten Ohios senat, argumenterade advokaten Tom Renz för att den förda amerikanska covid-politiken i praktiken gav ekonomiska incitament till amerikanska sjukhus att låta sina patienter dö av covid-19, snarare än att göra dem friska.

Utfrågningen i slutet av maj rörde ett lagförslag (HB73) som ska göra det möjligt för vårdgivare och apotek att ge läkemedel till sina patienter för sjukdomar som läkemedlet ursprungligen inte var avsett att bota – exempelvis ivermectin, som i grunden är ett antiparasitiskt läkemedel, men som under corona-krisen också användes för att behandla covid-sjuka patienter.

Renz är mycket kritisk mot hur läkemedelsindustrin och federala hälsovårdsmyndigheter agerat under krisen och gick så långt som att hävda att man gav ”incitament” till sjukhusen att låta patienter dö – snarare än att faktiskt bota dem.

– Om du går till sjukhuset och du får ett positivt covid-test får sjukhuset mer pengar. Om du blir satt på remdesivir får sjukhuset mer pengar. Istället för att säga att du får mer pengar när den här patienten blir frisk, sa vi att du får mer pengar när de dörförklarade han.

“Handlade om pengar”

Enligt Renz fick sjukhusen mer pengar från regeringen för varje patient som testats positivt för covid. De fick även ytterligare pengar för att behandla covid-smittade patienter och ännu mer när viruset listades som dödsorsak – något som enligt advokaten i praktiken innebar en form av uppmuntran att låta patienter dö av viruset.

– Vi uppmuntrade faktiskt till att mörda patienter på sjukhus
, förtydligade han.

Samtidigt förklarade Renz att det pågick en häxjakt på läkare som förespråkade eller prövade alternativa behandlingsmetoder mot covid, och att man i många fall försökte ta ifrån dessa deras licenser och tillstånd att behandla patienter.

– Vi har ägnat oss åt att skydda läkare från oseriösa attacker på deras licenser runt om i länderna av medicinska styrelser vars styrelseledamöter var praktiserande läkare och sjuksköterskor som tjänade massor av pengar på de befintliga covidprotokollen … Vad de gjorde visade att deras intressen handlade mer om pengar än att skydda patienter, enligt min mening.

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

GUDS KÄRLEK ERKÄNNS INTE I DENNA VÄRLD, De kristna Hånas dagligen eller dödas, den tid vi har kvar att väcka människor på, den är kort. NÄSTA s k PANDEMI ÄR INTE LÅNGT BORTA och NYA REGLER ÄR KLARA! WAKE UP!!!

Bibeln/ Jesaja sade: Sänd mig! Guds medarbetare/Relation

Är du en arbetare,? en sådan arbetare som aldrig ger upp, utan som ger sig in i kamp och i strid? Vill Du vara Guds medarbetare?

Gud behöver arbetare. Gud behöver alla sorters arbetare för sitt rike, för att människor skall komma till tro, och för att de skall få ett evigt liv. Det har jag skrivit om så många gånger, men gör det igen.

I Jesaja 6:8 står det: *Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ´* Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?*  Jag svarade: *Jag, sänd mig!*

Herren ropar på många!

 Herren ropar förtvivlat många gånger på människor, men…de hör inte, de har annat för sig. Eller också sover de!

I detta bibelordet blir profeten Jesaja berörd utav glödande kol och han fick då veta att hans synder blev honom förlåtna. Men det var ej kolet som renade, det var Gud. Jesaja gensvarar med att ge sitt liv åt HERREN.

Han var villig att gå, hur svårt det än skulle bli. Han säger: SÄND MIG!

Det finns inte såå väldigt många personer som är villiga att göra Guds vilja idag, i vårt samhälle. Skulle DU vara villig att utkämpa en strid för nationen/nationer? Att strida för Guds ord, att strida för sanningen som är Gud?

Att säga som  Jesaja sade: SÄND MIG!

Jag hoppas verkligen att många tänker till nu och lägger frågan till sitt hjärta….och att de vill leva  med och för Gud, i en levande RELATION.

ARTIKEL: EU Planerar krig emot Ryssland.

Ungern måste agera för att rädda Europa och stoppa EU-elitens planer att skapa ett europeiskt storkrig, det menar landets premiärminister Viktor Orbán.
– Det verkar inte finnas några bromsar på krigsförespråkarnas tåg och föraren har blivit galen, varnar han.
Tusentals anhängare till Orbán deltog i en fredsmarsch i landets huvudstad under lördagen, och premiärministern är tydlig med att EU-valet står mellan fred i Europa och världskrig.
Orbán menar att Europa måste välja en annan väg och till varje pris ”förhindras från att gå i krig med Ryssland”.

– Europa förbereder sig för krig och varje dag går det igenom ett nytt steg på vägen till helvetet.
– Vi har en enorm uppgift framför oss, en uppgift som vi aldrig tidigare har haft. Vi måste hindra Europa från att gå in i ett krig som kommer att leda till dess undergång, fortsatte han.
“Gynnar inte européernas intressen”
Ungerns ledare pekar på att Europa redan sänt vapen för hundratals miljarder euro till Ukraina och placerat kärnvapen mitt i Europa. Nu diskuteras det dessutom om att skicka europeiska soldater att kriga mot Ryssland – något som dock inte lär bli aktuellt för Ungerns del.
– Vi kommer inte att gå ut i krig och vi kommer inte att dö för andra på främmande mark, lovar han.
I sin valkampanj har Orbán lagt stort fokus på kriget i Ukraina där han anklagat politiska motståndare, såväl i Ungern som inom EU, för att vara krigshetsare som kommer tvinga in Ungern i ett direkt krig mot Moskva.
Premiärministern har även tidigare påtalat att EU:s politik gentemot Ryssland och Ukraina ”inte gynnar européernas intressen”. På grund av sin ovilja att fortsätta kriget, eller skicka vapen och soldater till Ukraina, har han blivit en alltmer impopulär figur bland makthavarna i Bryssel – så till den grad att EU-ledarna aktivt försöker få bort Ungerns vetorätt under sessioner som berör konflikten.

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

Maria: -Populära eller impopulära personer, ja det finns att välja på nu. Det är en planerad och farlig tid. Jag tror att de flesta människor inte alls förstår hur nära en ‘katastrof’ vi är. Människor tror att detta går att prata bort eller att ändra på ngt vis så att jorden blir underbar igen, utan groll och vapen. JESUS kommer att komma tillbaka men det vet inte folken! Inte tillräckligt många kan läsa eller förstå bibeln så som Gud vill!
WAKE UP!

Solenergi-anläggningar i England. Bönder tvingas bort! LÄS Artikeln

Solenergianläggningar

Solenergianläggningar i Storbritannien möter kritik när bönder tvingas lämna sina marker

2024-06-02

Några brittiska bönder drivs bort från sina marker i takt med att jakten på mer solenergi fortsätter i Storbritannien.

Detta enligt tidigare ordföranden för Storbritanniens lantbruksförbund, som pekat på många nackdelar med storskaliga solenergianläggningar i landet.

Minette Batters, som tidigare varit president för National Farmers’ Union, berättade om ”hemska exempel” där arrendatorer blivit utsparkade från sina marker så att markägare kan tjäna mer pengar genom solenergiinitiativ. Hon varnade för att investerare, inklusive de från utlandet och private equity-företag, köper upp en betydande del av Storbritanniens landsbygd.

Batters uppmanar landets nästa regering att utarbeta en ny markstrategi som skyddar traditionellt jordbruk och erkänner dess ekonomiska värde för Storbritannien. Inflödet av nya solenergianläggninigar sker vid en tidpunkt när åkerbruk och mjölkproduktion står inför en dyster framtid.

”Vi är ett land till salu. Vi säljer mark till människor som inte betalar skatt här. Det måste förändras,” sade hon.

Även om hon är missnöjd med hur solgårdar tar över traditionellt jordbruksmark, sa hon att hon hade viss sympati för bönder som tjänat pengar på dessa projekt eftersom det ger dem en garanterad inkomst.

Hon sade: ”Man kan förstå det just nu, ur en bondes perspektiv… 1200 pund per hektar (per år), indexreglerat, låst i 20 år, vad finns det att inte gilla? För alla andra finns det mycket att inte gilla. Detta är problemet med en solgård. Det kommer att finnas en förmånstagare.”

Solenergianläggningar tar över Storbritannien
Det finns redan 500 solgårdar i Storbritannien, där den största täcker 250 tunnland i Flintshire, Nordwales. En ny som för närvarande planeras för tre platser i Oxfordshire kommer att täcka nästan fyra kvadratmil, eller 2 471 tunnland, medan en solenergianläggning på 2 500 tunnland har föreslagits nära gränsen mellan Cambridgeshire och Suffolk.

Aktivister som kämpar mot en ”titanisk” solgård i Wiltshire County har nyligen gjort framsteg genom att övertyga lokala rådmedlemmar att be regeringen att se till att solgårdar fördelas mer jämnt över hela Storbritannien.

Utvecklare strävar efter att bygga solpaneler över 2 000 tunnland jordbruksmark i Wiltshire för att förse cirka 115 000 hushåll med ström. Många lokala invånare är dock starkt emot planen, och en petition har lockat till sig underskrifter från 17 000 motståndare. Många är bekymrade över att länet redan har många fler solenergianläggningar än andra delar av Storbritannien.

Före detta VD för Planeringsinspektoratet, Sir Michael Pitt, sa: ”Vi anser att utvecklingen är det mest skadliga angreppet på länets landskap på mer än en livstid. Att kalla det för en solenergianläggning är en avvikelse. Det är ett enormt industriellt komplex med batterilagring, transformatorer och fula solceller som är cirka 4,5 meter höga.”

Några bönder tvingas ge upp sina marker för solenergianläggningar
En särskilt oroande effekt av solenergiinitiativ är att bönder som arrenderar sin mark från större markägare ibland tvingas överge sina gårdar för att ge plats åt en solgård.

Batters anser att en bra lösning skulle vara att regeringar främjar installation av solpaneler på tak istället för på marken.

”Konservativa vet hur delande detta (solenergi) är. Du såg Rishi Sunak och Liz Truss säga att vi ska sluta placera sol på marken och istället sätta det på tak.”

”Bönder borde kunna tillhandahålla (elektricitet från) sol och vindkraftverk – sol på tak. Jag hoppas verkligen att Labour (genomför detta)… med sina planer för GB Energy,” tillade hon.

naturalnews.comSolenergianläggningar i Storbritannien möter kritik när bönder tvingas lämna sina marker

Maria: -SADE inte Gud att man skulle få äta och hur man skulle samla sig mat? HAN förser oss med mat hur det än ser ut, och HAN, bara HAN bestämmer i ALLT! MEN att det sker som det sker angående matförsörjning i dag, det pekar på DEN SENA TID VI ÄR I!

Ps 78:24Han lät manna regna över dem till mat och gav dem säd från himlen.
Ps 78:25Människor fick äta änglars bröd, han sände dem mat så att de blev mätta.
Ps 78:30Men innan de släckt sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, ….

1 Mos 6:21Och du ska ta med dig all slags föda, sådant som kan ätas, och samla i förråd. Det ska tjäna som mat för dig och dem.”

1 Mos 47:24
När skörden kommer in ska ni ge en femtedel åt farao. Men fyra femtedelar ska ni själva ha till utsäde och till mat åt er och ert husfolk och era små barn.”
2 Mos 16:16Och detta är vad Herren har befallt: Var och en ska samla så mycket av det som han behöver till mat. En gomer per person ska ni ta, efter antalet av ert husfolk. Var och en ska ta åt dem som han har i sitt tält.”
2 Mos 16:18Men när de mätte upp det med gomermåttet hade den som samlat mycket ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat.

THE END IS NEAR.

De religiösa blundar och sover. /1: Ångest över nutiden? D Wilkerson /Video 2: Problemen—

Sådär ja. Wilkerson har varnat och varnat och predikat………..undrar vad han hade sagt om denna nu ännu mer fördärvade s k kristenhet! Religiositeten är otroligt utbredd och FARLIG. DÄR är svårt att få människor på knä i äkta fullständigt förkrossande bön, m m.

NÅD över SYNDEN, eller bara SYND? KRISTUS JESUS ÄR DEN SOM ALLA BEHÖVER, men man har inte förstått vilket ALLVAR som ligger bakom hans död, uppståndelse och hans ord!

Rättvisa, barmhärtighet och tro, vad är det? Det är sådant som är ord på papper men inte finns i alla människors hjärtan.

Guds vrede existerar idag också, men man bryr sig inte om det, för man ser honom inte. Man söker efter kärlek och vet inte att Gud är KÄRLEKEN! Om detta kan du läsa i Matteus kap 23. SÖK JESUS IDAG och missa inte målet.

/RÄDDA de döende, lyft dem som fallit, Ryck dem i kärlek från synd och från skam! Uppväck de sovande, uppsök de vilsna, Säg dem att frälsning de få hos Guds lamm! / Sång Fanny Crosby

VARFÖR tillåter Gud problemen i ditt kristna liv? Lyssna till predikan.

Förorenade blodbanker. ‘Covid-vaccinationer’. LÄS ARTIKEL

förorenat blodbanker

Covidvaccinationen har troligen förorenat blodbanker. /LÄS ARTIKELN

2024-05-31

En reviderad förhandsgranskad studie, publicerad i onsdags, detaljerade de bevisade allvarliga biverkningarna av covid-injektionerna och hävdade att blodprodukter som används för transfusioner är förorenade av det muterade blodet hos de vaccinerade.

”…det finns inga metoder för att pålitligt avlägsna det patogena proteinet eller mRNA; därför kan det vara oklokt att använda alla sådana blodprodukter tills en definitiv lösning hittas. Vissa medicinska anläggningar kanske inte kan göra sig av med blodprodukter omedelbart; därför bör samtyckesformuläret för transfusion som ges till patienten i sådana fall inkludera möjligheten att blodprodukter kan vara förorenade med spike-protein eller andra främmande ämnen,” sa studien i avsnitt 3 av ”Introduktion”-avsnittet.

Forskarna diskuterade varför vaccinerat blod är så farligt.

”Genetiska vacciner, såsom mRNA-vacciner som kodar för spike-proteiner, har orsakat en mängd olika sjukdomar i alla organ och system i människokroppen, inklusive nervsystemet, förutom trombos, vilket har resulterat i hjärt-kärlsjukdomar hos vaccinerade [14–21],” sa studien i avsnitt 1 av ”Introduktion”-avsnittet.

Forskarna fortsatte med att beskriva de olika mekanismer genom vilka de genetiskt modifierande injektionerna orsakar förödande skada på kroppen, och uppmärksammade därefter möjligheten att vaccinerat blod kan göra detsamma.

”Effekten av dessa genetiska vacciner på blodprodukter och den faktiska skadan de orsakar är för närvarande okänd. Vidare gäller de frågor som diskuteras i denna artikel alla organtransplantationer, inklusive benmärgstransplantationer, och inte bara blodprodukter,” sa studien i avsnittet ”Slutsats”.

Intressant nog föreslog forskarna en omdefiniering av klassificeringen för spikproteinet.

”…toxiciteten och patogeniciteten hos spikproteiner kan kräva att dessa proteiner definieras som icke-biologiskt smittsamt material,” sa studien i avsnittet ”Sammanfattning”.

Huvuddelen av artikeln fokuserade på en djupdykning i Covid-sprutans skadeverkningar.

”En mängd olika sjukdomar relaterade till blod och blodkärl, såsom trombos, har utvecklats efter vaccination med genetiska vacciner, inklusive många fall av allvarliga hälsoskador,” sa studien i avsnitt 2 av ”Introduktion”. ”Till exempel gav en PubMed-sökning på sjukdomar som trombocytopeni, trombotiska störningar med trombocytopeni, djup ventrombos, trombocytopenisk purpura, kutan vaskulit och sinustrombos i kombination med de väsentliga sökorden ”covid-19-vaccin” och ”biverkningar” flera hundra artiklar under de två år sedan genetiska vacciner lanserades [14,17,20,21,49]. Mikroskopisk observation har visat att förutom onormalt formade röda blodkroppar, har amorft material hittats flytande i blodet hos mRNA-vaccinerade individer, varav vissa har visat grovt onormala fynd (Tabell 1, punkt 2 och 5) [7–11,50]. Spikproteinet har amyloidogena potential [51–55], är neurotoxiskt [56–58] och kan korsa blod-hjärnbarriären [59–61], vilket tyder på att spikproteinet som används som antigen i genetiska vacciner kan vara toxiskt i sig självt [22,62,63].”

Förutom att dokumentera den omfattande listan av vaccins biverkningar, diskuterade forskarna även hur injektionen förstör immunförsvaret, vilket orsakar indirekt skada när patienten, nu immunkomprimerad, kommer i kontakt med andra patogener.

”Individer som har fått flera doser av ett genetiskt vaccin kan ha utsatts för samma antigen flera gånger under en kort period, vilket gör att de får en föredragen immunrespons mot det antigenet [64–67]. Detta fenomen, kallat original antigenic sin eller immunprägel, kan ha gjort att mottagare av covid-19-vaccinet blev mer mottagliga för att smittas av covid-19 [68],” sa studien i avsnitt 2 av ”Introduktion”. ”Dessutom löper sådana vaccinerade även risk för antikroppsberoende förstärkning av infektion, där antikroppar producerade genom vaccination främjar viral infektion och symtom [69,70]. I kontrast kan upprepade administreringar av genetiska vacciner leda till immunologisk tolerans på grund av en klassväxling till icke-inflammatorisk immunglobulin G4 (IgG4) [71–76], vilket gör att mottagarens immunsystem inte utlöser en överdriven respons som cytokin storm [27,77], vilket framgår av fallrapporter om IgG4-relaterad sjukdom [78–80]. Sådana förändringar i immunfunktionen på grund av immunprägling och immunoglobulinklassväxling till IgG4 som förekommer hos mottagare av genetiska vacciner är en orsak till oro eftersom dessa kan öka risken för allvarliga sjukdomar på grund av opportunistiska infektioner eller patogena virus som inte skulle utgöra ett problem i ett normalt immunsystem [81–87].”

Läs mer på infowars.comCovidvaccinationen har troligen förorenat blodbanker

Maria: -VAD VET VI om de SISTA TIDERNA på Jorden? Jo, vi vet, (många kristna vet) HUR det kommer att bli och här i Artikeln kan vi förstå att något skett IGEN i det stora myllret av galenskaper i denna tid. FÖRORENAT BLOD är inte något vi borde få vid olycka eller sjukdom, det som skett i detta kaos av ‘vaccinationer’ ses nu i annat s k ljus. MEN MÖRKRET KOMMER SNABBT att förgöra det som många trodde var BRA. DET är EN SORG att VETA, FÖRSTÅ, ANA, ANTA…. ATT det var ett BROTT som skedde. SER vi följderna eller tror man fortfarande vid NÄSTA s k Epidemi 24/25 att allt går att bota med s k Vaccin???????

FRÅGA GUD VAD HAN TYCKER OM DESSA TIDER!