Tag Archive | tron

Jesus sitter på TRONEN
I ‘maktens’ korridorer


På tronen (sitter Jesus!)
I maktens korridorer är det trångt, Alla vill vara där

Alla vill sitta på tronen! Alla maktmedel är tillåtna och alla vill ha en säker plats där miljonerna obehindrat kan rulla in.

Man smörjer sitt krås medan andra svälter, ja jag är en av dem alla som är i nöd.

Hörde en ur partierna säga att han gärna vill ha en maktposition.

MEN ALL MAKT de jagar är befängd.

Det finns bara EN TRON och det är den som JESUS sitter på!

Himlars Herre, Alltets Gud!

DEN TRONEN är för evigt HANS. !Försök ta den om NI kan!

Dikt och bild Maria /Finns på Poeter.se MariaEvighet
JESUS ÄR ALLT

Galaterbrevet 2 :15-21

Rättfärdig genom tro, inte gärningar

15 Vi är visserligen judar till födseln och inte hedniska syndare. 16 Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.17 Men om vi som söker rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, står Kristus då i syndens tjänst? Verkligen inte! 18 Bara om jag bygger upp igen det jag rev ner gör jag mig till överträdare. 19 Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Kristus har alltså INTE DÖTT FÖRGÄVES! Han dog för oss alla och för den som verkligen vill dö från sig själv och sina gärningar, och gå med Jesus genom livet- till slutet och en NY BÖRJAN.

Att vara ett Guds barn eller inte

Frälsning

https://experimentlandet.blogg.se/2019/april/

Jag tror att om Jesus/Gud frälser en människa så är hans önskan att den skall bevaras i frälsningen och han kommer inte släppa människan i första taget utan kallar den tillbaka om den har vandrat vilse. 

Se liknelsen om det ”förlorade fåret” och om den ”förlorade sonen”

Fåret var ett får som tillhörde Jesus fålla men som hade vandrat vilse och bort från sin herde (Jesus/Gud). Herden (Jesus/Gud) lämnade alla sina andra får för att söka efter detta enda får och till slut så hittade han det och förde det tillbaka till den fålla där fåret hörde hemma.

Den förlorade sonen lämnade sin Fader (Jesus/Gud) och gav sig ut i världen. Han levde ett världens liv i sus och i dus men kände att han inte hörde hemma i världen. Han ville tillbaka till Fadern (till Jesus/Gud) men kände sig så smutsig, så ovärdig, så hemsk så att han drog sig för att gå tillbaka till Fadern (till Jesus/Gud). I slutet kände han sig så ovärdig så att han åt samma mat som grisarna åt och som han hade börjat att leva tillsammans med.

Han IDENTIFIERADE SIG MED GRISAR (så illa ställt var det) och han åt deras mat trots att han var en människa.

Men han tog mod till sig och lämnade ”SVINSTIAN” för att bege sig till sin FADER och då (när han kom dit) välkomnade Fadern honom med öppna armar och tog emot honom och ställde till med en stor fest på grund av hans återkomst.

Bröderna (de som alltid hade gjort allt bra och rätt, trodde sig ha gjort det) blev avundsjuka/svartsjuka när de såg att deras broder var vid liv och att Fadern saknade honom så mycket. Han själv hade inte saknat de svartsjuka bröderna men han hade saknat sin Fader. Han valde att gå tillbaka till sin Fader (till Jesus/Gud).

Vad vill jag säga med detta? Jo, att när en människa har blivit SANT frälst till Jesus/Gud så kallar han den tillbaka gång på gång och den frälsta vet att det är Jesus/Gud som kallar på det ena eller på det andra sättet.

 Människor som har blivit SANT frälsta till Jesus/Gud kan inte trivas och må bra i den här världen för de är BEROENDE av sinHERDE (Jesus/Gud) för att kunna leva och stå ut i världen som styrs av Guds motståndare (Satan) och hans onda andemakter/tjänare.

Om en människa vill leva med kyrkorna och samfunden (som har gjort sig till Jesus/Guds fiender på grund av sin kärlek till världen) och med alla dem som lockas dit drivna av sitt kött och i jakt på materiella (sociala) fördelar (för att de vill få kompisar och få ett bra liv), så är det ett tecken på att människan som en gång blev frälst inte vill komma tillbaka till Jesus/Gud.

Det är ett tecken på att människan TRIVS i världen (trots att den påstår sig vara frälst till Jesus/Gud) och att den trivs bra med allt som finns i världen. Med vad världen åtrår inklusive dess människor och vad dessa åtrår och suktar efter.

När den gör detta och trivs bra tillsammans med världen (världens människor) och kan få vinning av världen såsom framgång i världen, makt i världen, pengar i världen, ett bra liv i världen så finns det ingen önskan om att vilja komma tillbaka till den sanna herden (till Jesus/Gud).

Även om den/de har blivit aldrig så frälsta så har de gjort ett val, ett val att vandra med världen och på den breda vägen som leder till fördärvet.

Detta är vad HYCKLERIET som så kallade ”KRISTNA/ ”FRÄLSTA” i kyrkorna gör sig skyldiga till. De påstår att de vandrar med Jesus/Gud när de i själva verket vandrar med världen och med SATAN. De agerar likt ljusets änglar precis som deras herre (Satan) gör.

Vad de strävar efter är att föra in de förlorade fåren (de som har blivit sant frälsta och som tillhör Jesus/Gud), och den förlorade sonen/sönerna och döttrarna, in till kyrkorna för att kyrkorna skall ta hand om dem.

Kyrkor och samfund som vandrar med världen (som dagligdags bevisar det i handling) och som älskar världen skall med andra ord ta hand om och ”HJÄLPA”de förlorade fåren som har återgått till missbruk, till pengakärlek eller till allt vad köttet åtrår.

Om de vägrar att gå in i det fångstredskap för Satan som kyrkorna och samfunden idag är, så är det dem det är fel på.

Att ingen blir frälst för att den väljer att vara med i en kyrka på grund av tradition eller annat (kanske väljer att döpa sig där om den kan få någon personlig vinning av det på något sätt) bryr de sig inte om. De tror att kyrkan/kyrkorna kan göra något för dem som en gång har blivit SANT frälsta till Jesus/Gud men som har vandrat ut i världen, vilket de inte kan göra.

Att ens vilja (kunna) delta i den agenda som skökan (den samlade kristenheten har och som de står upp för genom att vara medlemmar i Sveriges kristna råd/deras ekumenik med allt och med alla och ytterst sätt med Satan) är ett tecken på att den/de som gör detta, inte vandrar med Jesus/Gud utan med världen och med Satan.

Den/de vill inte tillbaka till Jesus/Gudutan trivs bra med att vandra med världen. De älskar världen och lyder världens minsta nyck om det kan ge dem någon vinning.

På så sätt går det att avslöja dem (de falska kristna) när de fokuserar på alla möjliga brister som en enskild människa kan ha men inte på de brister de själva har genom sin kärlek till världen och kollektivt. De gömmer sig bakom ett kollektiv och vill få det till att likna Jesus/Guds kärlek.

Enligt dem så älskar Jesus/Gud allt och alla! Allt och alla skall bli som en enda stor och lycklig familj därav deras ekumeniska strävanden som medlemmar i Sveriges kristna råd (läs vilka kyrkor/skökor som är med i länken nedan) .

Alla som är goda och SNÄLLA (enligt världens mått mätt) måste få en chans att vara tillsammans med de ”Heliga”, de sant frälsta, som de kallas i bibeln enligt Satans barn vilka kallar sig för frälsta och kristna.

De skall få vara med även om de har andra avsikter med att vilja vara med eller om de har rent ut sagt onda, själviska, köttsliga avsikter.

Före detta missbrukare används flitigt av Satan och hans tjänare idag i syfte att locka in andra före detta missbrukare eller psykiskt sjuka/ostabila människor samt invandrare som vill ha ett bra liv i Sverige, till kyrkorna och till samfunden.

Dessa före detta missbrukare som kanske en gång blev frälsta till Jesus/Gud är de värsta för de leker Jesus/Gud (de tror sig vara heliga, felfria, rättfärdiga) men är så långt ifrån Jesus/Gud det går att komma.

Jesus/Gud älskar inte hela världen och allt som finns i världen!

Jesus/Gud älskar sina utvalda, de som har kommit till sann tro på honom. De som har vandrat bort vill han få tillbaka och HYCKLARNA skiter han i även om de kallar sig kristna och frälsta.

De vill inte komma tillbaka till honom av den enkla anledningen att de aldrig har blivit frälsta till honom eller för att de har valt att på ett tidigt stadium vandra med världen och med Satan för att det var fint och bra när det begav sig..

De (dessa så kallade kristna och frälsta som står upp för ett substitut) är värre än ofrälsta för de har anammat kyrkornas och samfundens hyckleri och vill bli något inom kyrkorna och samfunden. De vill bli präster eller pastorer/diakoner etcetera (få vara goda och snälla) utan att ha någon kontakt med Jesus/Gud.

De tror att de kan få det så (lyckas med det) när de är snälla, fogliga och älskar världen med den KÄRLEK som finns i världen.

De har själva valt att gå bort från frälsningen genom sin kärlek till världen och i och med det så förlorar de sin frälsning eftersom de trivs bra i världen och eftersom de ÄLSKAR världen och gör allt för världen. De älskar Mamon (som kan ge dem vad de suktar och trånar efter här i världen) mer än de älskar Gud/Jesus som kan ge dem det EVIGA livet.

På så sätt går det att förlora sin frälsning om man har blivit frälst en gång. Att förlora sin frälsning (som nyfrälst) för att man har förlitat sig på människor inom kyrkorna och samfunden och som har varit fula, falska och fega, är omöjligt om man vill tillbaka till Jesus/Gud. Han är den sanna herden och han kallar!

De som har varit falska, fula och fega men som har mage att kalla sig för Jesus/Guds barn vill inte tillbaka för de är endast ute efter att dra in fler intet ont anande människor (nyfrälsta, i hopp om att kunna frälsa dem till kyrkorna och till samfunden), till deras skökor/kyrkor och de gör allt vad som krävs för detta. De har valt sida.

De står på Satans och på ekumenikens sida men erkänner inte det.

 Här kan ni se vad HYCKLARNA i kyrkorna och i samfunden står upp för:

https://www.skr.org/kristen-tro/kyrkorna/frikyrkor/#

Maria: SÅ SANT!

Kämpa för tron. Guds kärlek. Nåd utöver nåd. Filipperbrevet 1. Gud är för oss.

 

Kämpa för tron
Fil 1:27 Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium 28 utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, men för er ett tecken på att ni blir frälsta, och det av Gud. 29 Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull, 30 eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har.

-Att vara troende är en KAMP på många vis och vi förväntas vara perfekta men det är vi ej! Vi har bekymmer,vi har sjukdomar, vi har strider, vi är inte alltid glada i kampen, vi vill vara kärleksfulla men lyckas inte alltid. Vi är ofta kraftlösa och tyngda men vill vara starka i allt. Vi vill alltid ha självbehärskning men kan fara ut i ilska särskilt då man förföljer oss och hatar oss. Det finns många fel vi gör men vi får alltid be Gud om förlåtelse, och vi skäms och vi ber om NÅD utöver NÅD.

Ska vi skämmas, vi troende? Ska vi gå i ok med de o-troende? Nej.
Vi har motståndare och ju längre tiden går, desto tydligare får vi se dem, vilka de är.
Det finns farliga människor därute som försöker sänka den troende rakt ner i dyn, på alla sätt, men de ska inte vinna för vi har Gud på vår sida.
Paulus är klar och tydlig i precis allt han skriver och kommer med så många fakta från Gud.
Paulus visste vad han gjorde och många tycker inte att han är deras favoritförfattare i bibeln, för de tycker att han är ‘för hård’. Men se, det är han ej, han är som sagt klar och tydlig och rakt på sak och han kände sin Gud.

Är du klar och tydlig då du ger ut evangelium, eller vågar du inte stå upp för Jesus? Det är dags att vara tydlig till dem som går ovetande om KÄRLEKEN och NÅDEN från Gud!

2 Kor 13:11

Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.
2 Tim 1:7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Trons rättfärdighet förkunnad för Abraham. Galaterbrevet 3

Trons rättfärdighet förkunnad för Abraham

Gal 3 1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? 4 Har ni lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves? 5 Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? 6 Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 7 Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. 8
Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade. 9 Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. 10
Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. 11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. 12 Men lagen säger inte “av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. 13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Lagen upphäver ej löftet

Gal 15 Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. 17 Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. 18 Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. 19
Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. 20 Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en. 21
Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. 22 Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. 23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.
Abrahams barn är arvingar enligt löftet
26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

3:4Har ni lidit så mycket förgäves   Paulus kommer i detta brev ofta in på hur trons människor får utstå lidande och förföljelse (1:13, 23, 4:29, 5:11, 6:12). Att församlingarna i Sydgalatien hade blivit förföljda för evangeliets skull framgår av Apg 14:2f.
3:61 Mos 15:6.
3:8I dig skall alla folk bli välsignade1 Mos 12:3. Skriften förutsåg trons rättfärdighet (1 Mos 15:6) och kunde därför “i förväg” profetera om hur Abraham skulle bli fader till många folk.
3:10 5 Mos 27:26.
3:11 Hab 2:4.
3:12 3 Mos 18:5.
3:13 5 Mos 21:23.
3:16 1 Mos 12:7, 13:15. Avkomling och avkomma är samma ord i den grekiska texten liksom i den hebreiska (grek. “sperma”, säd).
3:17 fyrahundratrettio år senare
Jfr 2 Mos 12:40.
3:19 i en medlares hand Dvs överlämnades genom Mose, som därigenom kom att stå som medlare mellan Gud och folket, 5 Mos 5:5.
3:20 Gud är en Endast en part – Gud själv – var inbegripen, när Abraham tog emot löftet om Messias.
3:24 övervakare Grek. “paidagogos”. Ordet betecknar en slav som hade till uppgift att övervaka barn. Denna övervakning kunde många gånger vara mycket sträng.

JESUS är allt för mig. Han är vägen och sanningen och livet. Joh 14:6/Om bl a destruktivitet

jesus5Jesus är allt, han är friheten och kärleken och mycket mer, han är  sanningen och livet!

kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.
kärleken är tålig och mild,
kärleken avundas inte,
den skryter inte,
den är inte uppblåst,
Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna skall upphöra
och tungomålstalen skall tystna
och kunskapen skall förgå.
14
Nu består tron, hoppet och
kärleken, dessa tre,
men störst av dem är kärleken.
15
Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.
16
och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
17
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.
18
ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.
19
Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör,
Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.
23
Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.
24
i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.
25
Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.
KÄRLEKEN övervinner allt
NamnlösMaria

Guds vilja är alltid den bästa. Låt Herren leda ditt liv.

 

Foto Maria

Foto Maria

Guds vilja är alltid den bästa

“Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära” Ps 73:24 

Du har inte av en tillfällighet hamnat på sjukbädden, inte heller har ett oblitt öde lett dig in i denna stillhet. Herren leder ditt liv. Han ledde det också då, när du trodde dig gå helt och hållet dina egna vägar. Detta betyder ingalunda, att allt som har skett i ditt liv har skett enligt Guds vilja. Mycket sådant har inträffat, som han inte hade velat, men också detta har skett med hans tillåtelse.

För hans egna gäller ordet, att inte ett hår faller från deras huvud utan hans vilja. Men för alla människor gäller ordet, att inte ett huvudhår faller utan hans tillåtelse. Gud lever med i sin skapelse också i dess allra minsta skiften. Han vet allt. Han sätter en gräns för allt. Det onda får rasa, tills det når sin bestämda gräns. Också människan får begå en viss mängd av synder. Men ingen kan bli fri från hans omsorg. Till Guds plan hör att också du nu har kommit in i en stilla tid som den här. Nu borde denna tid av stillhet brukas rätt. Och du använder den rätt, då du lär dig att vila i Guds vilja. Nu är det dags att öva sig i bönen: “Ske din vilja också i mitt liv, såsom den sker i himmelen.”

I himlen råder fullständig harmoni och frid, för där sker endast Guds kärleks vilja. På jorden finns det så mycket trasigt och fridlöst, därför att här sker så mycket emot Guds vilja. Gud har en god vilja också med oss. Han skulle gärna se sin kärleks vilja ske också i vårt liv. Men detta kan inte ske, innan vi går med på hans plan. Så länge vi i vårt eget liv försöker förverkliga vår egen plan, kommer vi i konflikt med Guds plan, och följden är fridlöshet. Men när vi underordnar vår egen vilja under Guds vilja, kommer den himmelska harmonin in i vårt liv.

Guds vilja är alltid den bästa, också då när den förefaller oss alltigenom fruktansvärd. Ibland måste Gud tillåta fruktansvärda händelser också i de sinas liv. Men också dessa händelser ingår i hans plan. Han har ett bestämt mål, när han leder den syndiga människan mot härligheten. Och för att nå detta mål måste vi gå igenom mången bedrövelse. Härom bär aposteln Paulus liv det allra tydligaste vittnesbörd. Bed alltså om nåd att kunna böja din vilja under Guds vilja och vara nöjd med den plan han har gjort upp för dig. När detta lyckas, finner du vilan.

Herre, förhärliga dig för mig som en
sådan kärlekens Gud, att jag också
under de allra svåraste förhållanden
kan vila i tron, att mitt liv helt och
hållet är i dina händer. Då vet jag
också, att även denna svåra tid är
mig given till välsignelse, för att min
egen stolta vilja skall brytas och din
kärleks vilja helt och hållet få råda
i mitt liv. Tack, att jag inte behöver
bekymra mig för något, då du har
planerat allt färdigt för mig
.

Bibelord: Ps 36:6-7;   Matt 10:29-31

Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa.

 

/Maria

 

Dopet – en angelägen fråga!

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Dopet till Kristus – en angelägen fråga!

Undervisning: Robin Vidén
 

Dopet till Kristus ifrågasätts många gånger: – Är det verkligen nödvändigt? Om man bör döpas, när ska det ske? Hur länge ska man vänta? Ska man komma till en viss nivå av kunskap och lärdom innan man döps, eller till en viss ålder innan man har rätt att döpas till Kristus? Frågorna är angelägna och har sin grund i Jesus Kristus själv som säger: Låten döpa eder!
 
Då du föds blir du också ett barn med alla rättigheter som följer. I Galaterbrevet kap 4 står det, att då vi var barn under träldom så hölls vi under världens makter, men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa alla dem som var under denna lag, för att vi skulle få söners rätt. Eftersom vi nu är söner så har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar; Abba Fader. Tack pappa!
Genom Guds Andes inneboende i våra liv så har han givit oss allt detta. Han upplyser våra hjärtan och gör oss medvetna om arvet, rikedomen, ja, om allt det han är och allt det han har gjort för oss. Det upplyses i våra hjärtan genom den helige Ande.
I kapitlet innan skriver Paulus att vi alla är Guds barn genom… ja, genom vadå? Genom kunskapen, bokstaven, förståndet eller medvetenheten? Nej, det står att vi är Guds barn genom tron! Det är genom tron som vi föds på nytt och blir rättfärdiggjorda. Det står vidare att alla ni som blivit döpta till Kristus, har iklätt eder Kristus. Här ger Paulus en bild av iklädande av Kristus.
Det står i Kolosserbrevet om omskärelsen som stadgades i det gamla förbundet, att den ägde rum genom ett fysiskt ingrepp. Det var ett ingrepp som gällde då, för den tiden. Men hjärtats nya omskärelse, Andens liv, verk och nyskapande i våra hjärtan, äger rum invärtes och är bestående. Tron på Jesus försätter oss i en helt ny situation.  Det här är inget som din pappa, mamma, fadder eller någon annan kan åstadkomma i ditt liv. Dock är det personligt, nära och påtagligt;  har du tagit emot Jesus i ditt hjärta så vet du på vem du tror. Du behöver ingen annan som säger: – Nej vänta lite, du vet nog inte på vem du tror. Du vet på vem du tror! Du är en ny födelse och en ny skapelse i Jesus Kristus – rättfärdiggjord genom en hjärtats omskärelse.
Vi är barn, men också arvingar, och som en bekräftelse på det har Guds egen Ande tagit sin boning i våra hjärtan, och det ropar Abba Fader. Vi kan inte vittna om vad någon annan här förstår eller har upplevt i sitt hjärta av detta frälsningsunder. Bokstaven dödar men Anden gör levande. Det är ingen annan som kan säga hur jag känner eller hur jag har upplevt Jesus i mitt hjärta. Men jag vet att då jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta, så vill jag också lyda honom i vad han säger: – Den som tror och bliver döpt, han ska vara frälst!
Hjärtats tro, munnens bekännelse, och som en direkt konsekvens får vi genom dopet ikläda oss Kristus.
 
I Sverige fanns tidigare allmän värnplikt. Då man kom till tjänstgöringen fick man lägga av sig sina egna paltor och ikläda sig rikets kläder, vilket blev en yttre proklamation och bekräftelse på att någon annan nu var min ledare och härförare. När man först kommer till tjänstgöringen vet man väldigt lite vad det handlar om att vara soldat. Kunskapen är så gott som obefintlig. Sedan får man lära sig mer och mer successivt. Till en början vet man i stort sett ingenting, dock är man iklädd Rikets kläder. Här är förebilden på att ikläda sig Kristus. Du kanske inte har omfattat vad det innebär, men det är ett verk utav Honom som du har tagit emot i ditt hjärta – genom tron!
Genom dopet så förstår vi en sida av vad det innebär att ikläda sig Kristus. Det är en lydnadshandling att låta sig döpas. Annars skulle det handla om den egna rättfärdigheten, att uppnå en viss status, innan man tycker sig vara värdig att få begrava den gamla, döda människan. Det är ju förfärligt att man enligt kyrkans tradition först ska befinnas vara värdig, ha uppnått vissa steg, för att få döpa sig. Den gamla människan är allt annat än för Kristus.

Det är angeläget att du så fort som möjligt efter att du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, låter begrava den gamla människan i vattenmassorna. Vänta inte på att någon som tycker sig vara mer förståndig än du ska avgöra när du är färdig. Då blir det ett hyckleri. Det finns ingen som i sig själv är värdig! Ingen äger heller den fulla kunskapen om dopets egentliga innebörd. Du kanske har varit frälst i trettio år och varit undervisad i Bibeln, men frågan är; hur långt har vi kommit för att förstå höjden, bredden, djupet och vidden av vem Jesus Kristus är. Han säger: – Mina tankar är högre än era tankar, och mitt hjärta är långt vidare och mer kärleksfullt, mer uppsökande och fyllt av barmhärtighet.
Kom ihåg att det är genom tron som du har kommit in i barnaskapet. Du är barn, son och arvinge, och den helige Ande i ditt hjärta medvetandegör arvet. Jag kan försöka måla upp rikedomen. Titta exempelvis på den här boken. Den har en bild på en bil. Det är ingen bil, men en bild på en bil. Jag försöker att genom bilden beskriva bilen. Gamla testamentet är full av förebilder som aldrig kan framställa Kristus i dess fulla härlighet och rika mått.
 
Skriften säger att lagen var försvagad genom köttet. Den framställde människan i en dager som säger att hon är en överträdare som misslyckats på alla punkter. Hon var fördärvad och ägde inga möjligheter att i sig själv ta sig ur denna situation. Vi har förebilder på Honom som skulle komma, men verkligheten är i Kristus Jesus.
 Att ikläda sig Kristus är en proklamation men samtidigt en yttre identifikation, ja, en sanktion som vittnar om att jag iklätt mig en annans klädnad. Jag står inte längre under mig själv. Jag är inte längre min egen herre. Jag har en annan härförare och ledare och tillhör ett annat rike; nämligen Kristi rike. Nu är han Herre över mitt liv. Det gamla livet är begravt i vattenmassorna och jag står under Kristus. Även om jag inte förmår något i mig själv så vet jag dock att jag som var blind nu kan se. Jag som var sjuk är nu helad. Synden som plågade min kropp har han gjort om intet på förbannelsens trä en gång för alla. Där och då öppnades vägen rätt in till Fadern; genom hjärtats tro blev jag född på nytt, och som en direkt konsekvens säger han till mig: – Låt dig döpas, dröj inte! Begrav den gamla människan i vattenmassorna. Det slutar inte där utan du uppstår som en ny skapelse i Kristus Jesus. Det är den gamla människan som är begravd.
 De som döptes till Mose, den person Gud hade utsett till att leda folket ut ur Egyptens land, hade på ett sätt iklätt sig proklamationen att de hade en ledare genom vilken Gud uttryckte sin vilja. Mose är också en förebild på Kristus, men verkligheten har vi i Jesus! Vi kan på olika sätt få vara med om att måla denna verklighet för människor, men inget går att jämföra med den personliga upplevelsen, när han medvetandegör Kristi rikedomar, härlighet och liv, i ditt eget liv.

Det är angeläget att begrava den gamla människan och att få ikläda sig Kristus. När det gäller omskärelsen var den under Gamla testamentets tid ett fysiskt ingrepp för Guds folk, och den hade sin timliga, tidsbestämda innebörd. Men när Bibeln i Kolosserbrevet skriver om hjärtats omskärelse, så får vi veta att den inte skedde med händer och att den bestod däri att vi blev avklädda vår köttsliga kropp och iklädda Kristus. Vi har ju genom Honom blivit begravna i dopet. Vi har ock i dopet blivit uppväckta med Honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte Honom från de döda. Ja, också eder som voren döda genom edra synder, också eder har han gjort levande genom honom, ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Och han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli till skam inför alla i det att han i Honom har triumferat över dem.
 
Allt detta gjorde han i sin mänskliga utsatthet, i sin svaghet och i sitt lidande; som Guds offerlamm blev han människa för att förlossa, befria och föra alla dem som är födda av människor, fram till sann gemenskap med den evige Skaparen, förlossaren och vår Herre Jesus Kristus. Dopet är ingen liten sak. Det är sannerligen angeläget.
I Romarbrevet kapitel 6 står det att alla som blivit döpta till Kristus, har blivit döpta till hans död, och att vi genom detta dop till döden blivit begravna med honom, för att såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv.
Helt plötsligt kan man från sitt eget hjärta få uppleva en kärlekens röst inifrån som möter ett underbart gensvar. Det är inget jag kan åstadkomma, men det är en röst som säger: Tack Jesus! Tack Jesus! Om jag inte kan göra mycket så kan jag säga: Tack Jesus! Det hörsammas i höjden, ty det är ett verk av Honom; han har sänt sin Ande in i våra hjärtan som ropar: Abba Fader. Det är inte mina försök eller vad jag har lärt mig, utan det finns där nedlagt genom ett skapande under som ingen av trons gestalter i Gamla testamentet lyckades uppnå i sina liv. De trånade och sökte och de hade sett Staden i fjärran och förstått, att lida smälek med Honom var långt mer värt än att erövra världen och jordens alla skatter. Men de uppnådde inte vad du äger i ditt hjärta: Pånyttfödelsens verkliga under genom Jesu fullbordade verk på Golgata. Bara tanken borde fylla ditt hjärta av tacksamhet.
Jesus älskar dig, och det gjorde han innan du ens hade en tanke på att i ditt liv vända dig till honom. Så högt älskade han oss att han ordnade allt för att vägen skulle bli helt klar till Faderns hjärta. När Jesus skulle påbörja sin jordiska tjänst så kom han till Johannes. Vi möter här något av en vanlig problematik, då Johannes säger till Jesus att han inte är värdig att döpa honom i Jordans vatten. Johannes menade sig inte ens vara värdig att komma vid Jesu skosnören. Men Jesus sa att det måste ske, för all rättfärdighets skull.
Jesus skulle också prövas som människa i allt, trots att han var utan synd. Det var angeläget att Jesus skulle döpas. I floden Jordan sänks en duva ned över Honom och en röst från himmelen säger: – Denne är min älskade Son i vilken jag har funnit behag.
Samma förunderliga kärlek uttrycks av Anden förmedlad i våra hjärtan: – Du är min älskade!

Från: http://www.midnattsropet.se/2013/02/dopet-till-kristus-en-angelagen-fraga.html

Maria