Tag Archive | Mark of the beast

The Mark of the Beast. Kort video om ‘Märket’.

VIDEO : https://rumble.com/v205423-airport-scanners-show-mark-of-the-beast-luciferase-is-in-peoples-arms-and-b.html

EN ÄLDRE VIDEO om ‘Vaccinet’ nedan!

Här ser du en kort ny video om VAD som SYNS på Passagerare i kontroll/scanning! VAD SYNS? Jo det MÄRKE som BIBELN/Guds ord talar om! Det kommer fler videos!

Detta är början på den TERROR som kommer att KOMMA. Länge har denna sidan tagit upp detta FENOMEN som är över-djävulskt! Nu kommer du/ni att kunna förstå detta fullt ut och TACKA GUD att /OM DU INTE har tagit något s k vaccin, för OM man gör det då är man MYCKET DUM! Då kan man inte ens VÄLJA att dö, och frälsningen är inte där. DÅ har man aldrig varit frälst? kan man undra. Om s k pastorer vurmar för en vaccin-kampanj då har han/hon ju begått ett brott? Om man puschar medlemmar för att ta detta hemska???? Vem är man då????

Jag lämnar nu frågan öppen till dig att fundera på. Ja VI ÄR I BIBLISKA TIDER!!

Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. /VACCIN

https://rumble.com/search/video?q=666 se videos

Artikel

VÅREN 2023: AI

Beslut om artificiell intelligens och elektronisk identitet på ministermöte

Publicerad 07 december 2022

EU:s ministrar med ansvar för telekommunikationsfrågor möttes i Bryssel den 6 december för att anta ministerrådets position om AI-förordningen och om förslaget om en europeisk digital identitet. Diskussioner om hur digitala färdigheter kan främjas i takt med den digitala omställningen och om telekomstöd till Ukraina stod också på dagordningen. Civilminister Erik Slottner representerade Sverige vid rådsmötet.

En person står framför en grå bakgrund. Personen är klädd i en mörkblå kostym, ljussblå skjorta och blå, blommig slips.
Civilminister Erik Slottner representerade Sverige vid rådsmötet den 6 december.Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

AI-förordningen

Vid mötet antog ministrarna rådets position om förordningen om harmoniserade regler för artificiell intelligens, den så kallade AI-förordningen. Under våren 2023 kommer Sverige i egenskap av ordförande representera ministerrådet i förhandlingarna med Europaparlamentet.

Förordningen ska säkerställa att AI-system på EU:s inre marknad är säkra, respekterar mänskliga rättigheter och underlättar för innovation och investering inom AI. Användningen av vissa AI-system kommer att regleras gradvis och antingen förbjudas eller tillåtas med restriktioner och krav i form av bland annat tillsyn och registrering.

Europeisk digital identitet

Ministrarna antog en allmän riktlinje om ändring av EU:s förordning om en ram för en europeisk digital identitet, eID. Sverige kommer i egenskap av ordförande representera ministerrådet i förhandlingarna med Europaparlamentet under våren 2023.

Ändringen innebär att det kommer att bli obligatoriskt för varje medlemsstat att anmäla en e-legitimation för gränsöverskridande identifiering. Varje medlemsstat ska även utfärda en digital plånbok som fysiska och juridiska personer ska kunna använda för att på ett säkert sätt begära, erhålla, lagra, och använda personidentifieringsuppgifter och digitala bevis samt skriva under med elektroniska underskrifter.

Digitala färdigheter för det digitala decenniet

Vid rådsmötet debatterade ministrarna hur man kan se till att EU:s befolkning har digitala färdigheter så att den digitala omvandlingen av samhället omfattar alla.

Ministrarna diskuterade bland annat vilka kompetenshöjande åtgärder som kan övervägas för att öka grundläggande digitala färdigheter inom den förvärvsarbetande befolkningen.

Cyberresiliensakten och harmoniserade regler för skälig åtkomst till data

Det tjeckiska ordförandeskapet gav lägesuppdateringar om arbetet med cyberresiliensakten och om förhandlingarna om förordningen om harmoniserade regler för skälig åtkomst till data.

Ordförandeskapet och kommissionen informerade även om arbetet med ytterligare lagstiftningsförslag, bland annat om förslagen om en eDataskyddsförordning och den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer.

Telekomstöd till Ukraina

EU-kommissionen informerade ministrarna om samordningen inom EU av stöd till Ukraina i fråga om IT-utrustning och materiel inom telekomområdet.

Civilminister Erik Slottner representerade Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

/Maria / Tack Marianne för LÄNKEN

I våra dagar…Jesus or 666

Ja vi vet nu att vi står mitt i ett av alla de s k krig som kommer, kriget mot mänskligheten har alltid funnits men nu är vi i slutet av den tid som alla troende alltid har undrat över. Märkligt, eller hur!Du känner till EU, som nu skall TALA MED EN RÖST! Så säges i videon m m.Håll er vakna och VAKSAMMA.KRIGET EMOT DE KRISTNA KOMMER ATT BLI STORT! Antagligen kommer detta MÄRKE, hur det nu ser ut, 2025.

DET FINNS KRAFT HOS JESUS!!

Ps 31:24Älska Herren, alla ni hans trogna! Herren bevarar de trofasta, men den som handlar i högmod straffar han strängt.
Ps 32:6Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska de inte nå dem.
Ps 33:4för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör.
Ps 36:6Herre, till himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Ps 37:3Lita på Herren och gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet,
Ps 37:5Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det.
Ps 37:9De onda ska utrotas, men de som hoppas på Herren ska ärva landet. ו Waw
Ps 37:22De Herren välsignar ska ärva landet, men de han förbannar ska utrotas. מ Mem

/Maria

The Mark of the Beast. Video/ ?? Agenda2030, m m

Ja Hej igen! Jag förstår om ni som läser blir frustrerade nu, ja det gäller ju detta med jabbs/ sprutor och hur det är med det som man antar vara ett MÄRKE för att köpa och sälja och allt däremellan. Sådant som vill förgöra och sådant som den onde satan vill, ja sådant är det fullt av nu. Denna video kan vara lärorik för dig som vill veta mer och fundera och ta reda på saker och gå FRAMÅT i kunskap— för: VAD ÄR VAD NU DÅ??? Man skall datorisera människor med chip och frågan är ju om det finns chip eller annat i dessa saker man ger folk!

Videon berättar om SCANNING, temperatur på människor/Hälsa och annat som man hittat på, och att kontrollera med s k pass och annat angående vilka som är vaxxade m m.. m m-

Joh Uppenbarelsebok 13, 14, 17, Daniel kap 12, EU; FN, WHO, m fl , det talas om profeten,vilddjur och mera och se då videon för att få veta mer. Jag har inte hunnit se hela men ska göra det. Det drar ihop sig på många fronter och det är synd om människan och de människor som INGET ALLS VET OM DETTA KRIG mellan gott och ont. FINNS DET GODHET KVAR… födslovåndor? Ja det kan man nog kalla det för, av olika slag och styrka- de kommer jadå.

MIND- Choise, Forhead, Action/Val – Hand. Alla vaxx är farliga, tänk er för. Jag och flera med mig återkommer i denna fråga i dessa oroliga tider.

Bara ett axplock av de som vill förstöra och ha allt för sig själva

AGENDA 2030 reklam för en ‘bättre värld’ VILKA LÖGNER! —- Jorden är rund men platt, no globe

Hälsn Maria