Tag Archive | vaken

VAKNA- Gruppsykologi och Masspsykos. Video med Mattias Desmet

Ur tidningen Vaken.se hämtar jag en bit av texten i denna video och frågar dig om DU är VAKEN??

I en intervju med titeln ”massformation” förklarade Dr. Mattias Desmet, professor i psykologi, om hur en befolkning kan genomgå en förändring som resulterar i en masspsykos. Han kan även se hur vi i dagens covid-19-samhälle kunde uppvisa alla symtom för att vara i ett masspsykotiskt tillstånd samt förklara hur detta har uppkommit.

”MASSPSYKOS ELLER MASSHYSTERI, ÄVEN KÄND SOM KOLLEKTIVT TVÅNGSMÄSSIGT BETEENDE ÄR ETT FENOMEN SOM ÖVERFÖR KOLLEKTIVA ILLUSIONER AV HOT, VARE SIG VERKLIGA ELLER IMAGINÄRA, GENOM EN BEFOLKNING I SAMHÄLLET SOM ETT RESULTAT AV RYKTEN OCH ÖVERDRIVNA SLUTSATSER ORSAKADE AV ORIMLIG RÄDSLA OCH PANIK.”

Dr. Desmet är även magister i statistik och det var genom att studera data från regeringars rapporteringar runt risker med covid-19 som han snabbt upptäckte att man totalt förbigått fastslagna metoder för statistik och istället tydligt skapade falska bilder av hur pandemin fortgick. Han kunde snabbt se riskerna med att ett totalitärt samhälle kunde uppstå under dessa förutsättningar och började varna befolkningen genom flera publikationer och intervjuer. Han påstår nu att det är en socialt konstruerad psykos med uppsåt att leda till en totalitarism över hela världen.

Om vi går längre bak i historien så hittar vi en av de som djupgående har studerat fenomenet med masspsykos, Gustave Le Bon född 1841. Han argumenterar att masspsykos är i grunden skapad av en liten grupp som intar inflytande över den större gruppen.

”CIVILISATIONER HAR ÄNNU BARA SKAPATS OCH REGISSERATS AV EN LITEN INTELLEKTUELL ARISTOKRATI, ALDRIG AV FOLKMASSOR. FOLKMASSOR ÄR BARA KRAFTFULLA FÖR FÖRSTÖRELSE. DERAS AGERANDE ÄR ALLTID BARBARISKT.”

När ett gruppmedvetande har inrättats så sänks intelligensen av gruppen och gruppen blir istället helt bunden till känslor. De resulterande känslorna kan vara bättre eller sämre än de hos individerna som folkmassan består av – En folkmassa blir lika lätt heroisk som kriminell. En följare av en anonym folkmassa kommer att vara mindre benägen att kontrollera sitt beteende, och följaktligen oansvarig. Under dessa omständigheter försvinner känslan av ansvar som alltid kontrollerar individens agerande. Ansvar och moral förskjuts på så sätt helt till den lilla grupp som leder folkmassan.

Två grundläggande faktorer ligger till grund för omvandlingen till ett totalitärt samhälle. Den första är förstörelsen av de religiösa, politiska och sociala övertygelser där alla delar av vår civilisation är rotade. Vi kan kalla det för vår tradition och kultur som annars har uppgiften att styra ett folks kollektiva intelligens. Den andra är skapandet av helt nya existens- och tankevillkor som ett resultat av moderna vetenskapliga och industriella upptäckter. Det behövs lång tid för att genomföra en sådan förändring av ett samhälle. Någonting som vi tydligt kan se, där vårt nuvarande samhälle helt har gått emot de traditioner som vi i generationer har haft, för att ge oss ett nytt samhällssyn och en ny kultur.

I en folkmassa är varje känsla och handling smittsam och smittsam i en sådan grad att en individ snabbt offrar sitt personliga intresse för det kollektiva intresset. Detta är en förmåga som strider mycket mot hans natur, och som en man knappast är kapabel till, förutom när han ingår i en folkmassa. Vi vet idag att en individ genom olika processer kan föras in i ett sådant tillstånd att han, efter att ha förlorat sin medvetna personlighet, följer alla förslag från personer eller gruppen som har berövat honom det. Vi ser alltså att den medvetna personlighetens försvinnande, den omedvetna personlighetens övertagande.

Det är inte bara genom sina handlingar som individen i en folkmassa skiljer sig väsentligt från sig själv. Redan innan han helt har förlorat sitt självständighet har hans idéer och känslor genomgått en förvandling, och förvandlingen är så djupgående att skeptikern till en troende, den ärliga mannen till en kriminell och den fega till en hjälte.

De individualiteter i mängden som kan ha en personlighet som är tillräckligt stark för att motstå masspsykosen är för få i antal för att kämpa mot strömmen. I det yttersta kan de försöka motverka utvecklingen med hjälp av olika resonemang och fakta utan resultat. Det finns dock exempel på när enstaka starka känslomässiga positiva uttryck har avskräckt folkmassor från de mest blodtörstiga handlingar. Vi kan därför anta att en folkgrupp under masspsykos kan, med rätt metoder, styras bort från självdestruktivt beteende och anmana en högre moral.

Le Bon påpekar några tydliga resultat av masspsykos:

• Folkmassan blir helt styrd av yttre känslomässig stimuli.
• De bilder som framkallas i folkmassornas sinne accepteras av dem som sanning.
• Folkmassan erkänner inte tvivel eller osäkerhet och går alltid till ytterligheter.
• Folkmassan är instinktivt fientliga mot förändringar och framsteg.
• De tillfälliga revolutionära instinkterna av folkmassor hindrar dem inte från att vara extremt konservativa.
• Folkmassornas moral kan vara mycket lägre eller mycket högre än för de individer som komponerar dem.

Dessa iakttagelser kan vara grund till hur vi kan skapa en metod för att nå till folkmassan och faktiskt möjliggöra en positiv förändring. Speciellt hur en folkmassa instinktivt inte vill ha förändring och hur viktig tradition och kultur är för gruppsykologin. Genom känslomässig retorik och affirmationer med anspelning på kulturell och inarbetad moral kan folkmassan teoretiskt genomgå en transformation mot ett högre kollektivt medvetande.

Om vi återgår till Dr. Desmet så går han igenom vissa kriterier som måste finnas för att skapa masspsykos. Han säger att det behövs många socialt isolerade människor eller människor och brist på sociala band. Det krävs även många människor som upplever en brist på mening med tillvaron. Där det finns mycket ångest och där det inte är lätt att identifiera vad som är orsaken bakom problemen. Det behövs även mycket allmänt missnöje.

Genom att spela på dessa känslor och genom att skapa isolation, brist på tradition och kulturella band samt uppmuntra generellt missnöje och meningslöshet så öppnas möjligheterna upp till att skapa drastiska förändringar i mänsklighetens utveckling. Man presenterar nya starka bilder där pandemin och risken för att bli drabbad blir föremål för ångesten. Man skapar massåtgärder som lika ritualer skapar ny grupptillhörighet. Ångesten och meningslösheten som folket känner kan projiceras på nya fabricerade hot och en ny mening kan erbjudas genom att ställa sig bakom en ny rörelse och ideologi.

Alla försök att motsätta sig denna nya rörelse kommer att mötas med stark ilska och även våld. Det väcker nämligen rädslan av att återgå till ett tillstånd av ångest och separation som de just har klivit ur. Detta förklarar varför argumentering baserat på fakta inte kommer att fungera. Fakta spelar ingen roll för dem längre. under masspsykos blir människor radikalt intoleranta mot dissidentröster. Vi kan heller inte vinna enbart genom att exponera eller avsätta den rådande grupp som styr massorna. Enligt Dr. Dismet så blir en folkmassa utan ledare styrd av den inneboende omedvetna gruppsykologin och övergår till barbariska och djuriska beteenden.

Vår strategi bör därför skapas med alla dessa faktorer i åtanken. Vi måste måla upp en bild som ger mening och sammanhållning. Vi måste erbjuda alternativ och ledning. Trots massornas totala brist på logik och resonemang så bör denna nya tradition bygga på en djup och rationell bakomliggande ideologi. Det är vår utmaning.

Mikael Cromsjö

Sann Frihet
Vaken.se
Vakenmanifestet.se

Professor Mattias Desmet – Mass Formation
https://www.youtube.com/embed/TRCDPy5C2ws

När du går med Jesus hela vägen så förstår du hur viktigt det är att UTBILDA SIG om VAD SOM SKER. DEt vill Gud att vi alla gör. VAR KUNNIG! Det är ett MÅSTE! https://www.vaken.se/gruppsykologi-och-masspsykos/

/Maria

Korset. Jesus ÄR LIVET! ÄR DU KORSFÄST MED JESUS?

Heb 12:2Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.
1 Pet 2:24Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.
1 Pet 4:2så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.
Detta innehåller en bild av: {{ pinTitle }}
Morning Prayer:Ephesians 2:13. "But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made night by the blood of Christ." Every verse in this chapter seems to be bringing new joy, new insight for me. Today...

Detta innehåller en bild av: {{ pinTitle }}

VAD betyder korset för dig? Att du är förlåten, att du är Guds barn, att du har evigt liv i honom,

2 Kor 13:4Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få känna.
Gal 1:10Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.
Gal 2:19Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,
Gal 3:1Dåraktiga galater! Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst.
Gal 5:11Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta.
Gal 5:24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
Gal 6:12De som vill göra ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljda för Kristi kors.
Gal 6:14För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

VI som tror på JESUS och evigheten måste vara säkra i vår tro, att vi är hans barn och räddade för evigheten! DET hör man inte ofta om idag, man talar bara om katastrofer och många troende berättar inte om det som kommer, de är trygga med vaxx och de är dumma som inte tar reda på sanningarna som GUD berättar om. VI måste vara STARKA, TRYGGA i GUDS ORD!!

GRATIS BIBEL TILL DIG!!!

Agenda 2030 och Covid. Var finns sanningar? Jo, hos Gud

I detta program beskriver filosofie doktor Jacob Nordangård ett pågående paradigmskifte med benämningen den stora återstarten. Han tar upp till synes vitt spridda händelser och lyckas ändå beskriva hur dessa faktiskt har ett samband. Hur hänger Covid-19 ihop med BLM-rörelsen och varför agerar inte moderaternas partiledare Ulf Kristersson som en riktig oppositionsledare mot sittande socialdemokratisk regering? Jacob Nordangård förklarar hur nationell och internationell politik interagerar med aktuella händelser samt sedan länge planerade scenarior och strategier utarbetade av en absolut världselit helt utom demokratisk kontroll.

Jacob Nordangård som flera gånger gästat Swebbtv och har bl.a. skrivit boken Rockefeller: En klimatsmart historia som detaljerat beskriver familjen Rockefellers ledande roll i olika klimatrörelser och klimatlarm sedan mitten på 1950-talet. Rockefellerfamiljen som skapat sin unikt stora förmögenhet på olja har alltså varit drivande i rörelser som ser ut att motverka deras egna intressen. Nordangård har visat hur det till synes ologiska beteendet faktiskt har varit ekonomiskt rationellt men måste ses från en relativt sett hög intellektuell nivå för att förstås. Den allt mer avancerade informationsteknologin, (nu rullas 5G-teknologin ut), skapar möjlighet att koppla samman allt mer apparatur. Vi har fåtts att acceptera att internetuppkopplade bilar och mobiltelefoner som till internet delar med sig av vår personliga data är något vi får finna oss i.

I och med Coronapandemin har världens länders medborgare i olika grad fått finna sig i att få sitt sociala liv och självbestämmande begränsat. Kina har varit tidigt ute med att införa ett IT-baserat system för att särskilja på ”goda” och ”dåliga” samhällsmedborgare. Det är inte speciellt långsökt att se hur vi själva ska vara uppkopplade mot internet ”för vårt eget bästa”. Så att doktorn kan se om vi är på väg att bli sjuka t.ex. I det svenska samhället är det ett skällsord att beskylla någon för att vara odemokratisk. Men de internationell klubbar och samfund som till synes hela tiden har ett försprång i sina scenarioövningar och idéer om hur samhällen bör vara, har vi ingen insyn i, än mindre inflytande i. Inte heller verkar journalisterna intresserade av vad som där sker.

Många politiska beslut som ”våra” politiker fattar sägs vara grundade på internationella avtal som vi sägs vara tvungna att följa. Hur, när, av vilka och varför har dessa avtal fattats? Jacob Nordangårds gestaltning av samtiden och den kommande framtiden innebär att vi går in i ett nytt paradigm med en aldrig förut skådad möjlighet till kontroll av människor. Dessutom verkar medborgarna inte speciellt bekymrade över sin minskade frihet och integritet. När världen införde nya lagar mot terrorism efter Nine eleven tyckte medborgarna se det som nödvändigt. På samma sätt kan man ana att den av myndigheter och politiker beslutade isoleringen i olika grad i alla länder p.g.a. Coronapandemin gjort människor mera medgörliga. Man kan förvänta sig ett svagt motstånd eller t.o.m. gillande när man inför globala internetbaserade kontroller för vilka som genomgått nödvändiga vaccinationer.

När BLM (Black Lives Matter) demonstrerar i Sverige och i andra länder är det inte fråga om en rättmätig reaktion på hur de blir behandlade, utan en skapad reaktion baserad på många års politisk och kulturell propaganda om hur de och andra känner att svarta blir behandlade. Jacob nämner att Rockefellers donerat stora belopp till den svarta rörelsen i USA. Ett viktigt delmål för de som vill ha fullständig kontroll över mänskligheten är att se till att den inte är enad, utan att så många konfliktzoner som möjligt finns. Raskonflikten som åskådliggörs genom BLM-rörelsen är bara en av flera konflikter. Konflikterna kring kön, sexualitet, klimat samt typ av födointag är exempel på andra. Trots den mörka bild Jacob Nordangård målar upp menar han att trenden går att bryta. De som driver denna agenda är trots allt mycket få. Det gäller att förmedla bilden av den samtida konflikten som mellan de som vill ha frihet och de som vill inskränka den och på så sätt försöka stoppa de artificiella konfliktzoner som skapats.

Alla förstår inte vad som faktiskt skett i denna världen med alla lögner som hörs och ses varje dag, jag hoppas därför att du får en bra inblick i denna artikel och video. Se om ditt hus innan det är för sent och ta del av så mycket sanningar som möjligt! VAR VAKEN!

Ord 3:3Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla,
Ord 8:7Ja, min mun talar sanning, mina läppar avskyr gudlöshet.
Ord 12:17Den ärlige talar sanning, ett falskt vittne bedrar.
Ord 12:22Herren avskyr falska läppar, de som handlar i sanning behagar honom.
Ord 14:22De som tänker ut ont far vilse, de som tänker ut gott får nåd och sanning.
Ord 16:6Genom nåd och sanning sonas skuld, genom vördnad för Herren undviks det onda.

Vaccinpass/Texas. Människor i världen

Texas är den andra staten i USA som säger nej till vaccinpass!!

Bra gjort, vilken blir nästa stat? Vad gör vi i Sverige? Det är ett Satans krig emot människorna, ett hat, en enorm ilska som sätter människor emot varandra framöver. Det vet vi och det förstår de flesta VAKNA människor.

https://www.vaken.se/vita-huset-och-who-vaccinpass-inte-nodvandigt/ Här är en länk till vad som mer sker.

vaccinlobby sjukhus i USA autismens orsak DNA i vacciner testperson insjuknat tvångsvaccination Alan Rees Vaccinskador ska bokföras

Vita husets pressekreterare sa på tisdagen att vaccinpass inte kommer att utvecklas eller stödjas av Biden-administrationen i nuläget, efter att flera delstatsguvernörer i USA utfärdat verkställande order som stoppar vaccinpassen.

Världshälsoorganisationen (WHO) tar avstånd från att använda vaccinpass eftersom hälsovårdsmyndigheterna runt om i världen inte är säkra på om vaccinerna förhindrar spridning av covid-19. Det säger WHO:s taleskvinna Margaret Harris på en presskonferens i Genève i tisdags som filmades.

Läs mer på newsvoice.se

https://www.vaken.se/naomi-wolf-vaccinpassen-leder-till-digitalt-slaveri-och-apartheid/


Dr Naomi Wolf som är författare till boken “The End of America” från 2007 om ett auktoritärt samhällsövertagande varnar för att vaccinpassen som bla EU och USA avser att införa i mitten på juni 2021 utgör ett av de allvarligaste hoten mot de mänskliga rättigheterna.

Vaccin-appartheid

Wolf säger att utrullningen av vaccinpassen innebär att varje person tvingas bli en del av ett internationellt övervakningssystem baserat på personliga medicinska data. Varje person som väljer att avsäga sig denna obligatoriska “överenskommelse” förvägras möjligheten att få ta del av vardagliga basaktiviteter.

ALLVARLIGA HOT EMOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA!! JA det är det!

Vi lever faktiskt i de sista tiderna hur långa eller korta de nu tycks bli! VI VET INTE slutet ännu men vi VET att det är saker på G nu som bibeln berättar om. Frågan är hur kort eller lång bedrövelsen på jorden blir.

1 Tim 5:15Några har redan vänt sig bort och börjat följa Satan.
2 Thess 2:9Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under.

Ja vi lever i tider som är bibliska. Gud är på den troendes sida, han vakar över oss.

Låt Guds vilja ske. Guds plan. Det gör ont att VÄXA. God’s plan. Att lyda Gud.

Think about it.  OM man ska tro på Gud och vänta sig att något ska hända så att man kan komma in i hans plan för ens liv, då MÅSTE man vara VAKEN! Då går det inte att sova man måste vara hyperkänslig för hans råd, stöd, bibelord, konversation. Konverserar du med Gud? Eller är det en monolog? Är det i bästa fall en Dialog?

Jeremiah 29:11 – For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.

Proverbs 16:9 – A man’s heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.

Jeremiah 1:4-5 – Then the word of the LORD came unto me, saying,   (Read More…)

Proverbs 21:1 – The king’s heart [is] in the hand of the LORD, [as] the rivers of water: he turneth it whithersoever he will.

Gud har en plan för den som inget hellre vill än att GÅ MED GUD, GÅ IN I GUDS PLAN.  Vad gjorde profeterna? Jo de gick in i Guds plan och det tog åratal innan de var ’färdiga’ att GÅ!

Så är det för den troende idag också, det är GUDS TID och PLAN som gäller.  INNAN man kommer in i den planen så måste en del saker hända med en själv. Utbildning, försakelser, sorg, elände, lärdomar, kunskaper, sjukdomar, ….att kunna ta en order från Gud.

ÄR DU REDO?

  När Gud får handla som HAN vill med en människa, då blir det bra, och man får göra HANS vilja. LÅT HANS VILJA SKE, INTE DIN EGEN!

 

Andlig blindhet. Att vara i MÖRKER. SÖKER DU SANNINGEN?

 

Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.
(Matt 15:14)

Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. 
(Joh 12:40)

Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 
(2 Kor 3:16)

Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 
(2 Kor 4:4)

I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.
(Ef 4:17-19)

Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. 
(2 Petr 1:8-9)

Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.  
(1 Joh 2:11)

  • Klartext om att inte vara andligt vaken och att inte förstå vad Gud säger. Klara ord om att inte vilja vända om, ord om att vara i MÖRKER.
  • Idag leder man människor i fördärvet, liksom förr, denna tiden är inte bra för någon människa, och sämst är den för de o-troende.
  • Att ha ett förmörkat sinne är mycket farligt. Att inte kunna se farorna som lockar eller farorna som är dolda, man ska  ju se med sina andliga ’ögon’. Man kan ofta med sina andliga ögon se mörkret hos en människa man möter.