VAKNA- Gruppsykologi och Masspsykos. Video med Mattias Desmet

Ur tidningen Vaken.se hämtar jag en bit av texten i denna video och frågar dig om DU är VAKEN??

I en intervju med titeln ”massformation” förklarade Dr. Mattias Desmet, professor i psykologi, om hur en befolkning kan genomgå en förändring som resulterar i en masspsykos. Han kan även se hur vi i dagens covid-19-samhälle kunde uppvisa alla symtom för att vara i ett masspsykotiskt tillstånd samt förklara hur detta har uppkommit.

”MASSPSYKOS ELLER MASSHYSTERI, ÄVEN KÄND SOM KOLLEKTIVT TVÅNGSMÄSSIGT BETEENDE ÄR ETT FENOMEN SOM ÖVERFÖR KOLLEKTIVA ILLUSIONER AV HOT, VARE SIG VERKLIGA ELLER IMAGINÄRA, GENOM EN BEFOLKNING I SAMHÄLLET SOM ETT RESULTAT AV RYKTEN OCH ÖVERDRIVNA SLUTSATSER ORSAKADE AV ORIMLIG RÄDSLA OCH PANIK.”

Dr. Desmet är även magister i statistik och det var genom att studera data från regeringars rapporteringar runt risker med covid-19 som han snabbt upptäckte att man totalt förbigått fastslagna metoder för statistik och istället tydligt skapade falska bilder av hur pandemin fortgick. Han kunde snabbt se riskerna med att ett totalitärt samhälle kunde uppstå under dessa förutsättningar och började varna befolkningen genom flera publikationer och intervjuer. Han påstår nu att det är en socialt konstruerad psykos med uppsåt att leda till en totalitarism över hela världen.

Om vi går längre bak i historien så hittar vi en av de som djupgående har studerat fenomenet med masspsykos, Gustave Le Bon född 1841. Han argumenterar att masspsykos är i grunden skapad av en liten grupp som intar inflytande över den större gruppen.

”CIVILISATIONER HAR ÄNNU BARA SKAPATS OCH REGISSERATS AV EN LITEN INTELLEKTUELL ARISTOKRATI, ALDRIG AV FOLKMASSOR. FOLKMASSOR ÄR BARA KRAFTFULLA FÖR FÖRSTÖRELSE. DERAS AGERANDE ÄR ALLTID BARBARISKT.”

När ett gruppmedvetande har inrättats så sänks intelligensen av gruppen och gruppen blir istället helt bunden till känslor. De resulterande känslorna kan vara bättre eller sämre än de hos individerna som folkmassan består av – En folkmassa blir lika lätt heroisk som kriminell. En följare av en anonym folkmassa kommer att vara mindre benägen att kontrollera sitt beteende, och följaktligen oansvarig. Under dessa omständigheter försvinner känslan av ansvar som alltid kontrollerar individens agerande. Ansvar och moral förskjuts på så sätt helt till den lilla grupp som leder folkmassan.

Två grundläggande faktorer ligger till grund för omvandlingen till ett totalitärt samhälle. Den första är förstörelsen av de religiösa, politiska och sociala övertygelser där alla delar av vår civilisation är rotade. Vi kan kalla det för vår tradition och kultur som annars har uppgiften att styra ett folks kollektiva intelligens. Den andra är skapandet av helt nya existens- och tankevillkor som ett resultat av moderna vetenskapliga och industriella upptäckter. Det behövs lång tid för att genomföra en sådan förändring av ett samhälle. Någonting som vi tydligt kan se, där vårt nuvarande samhälle helt har gått emot de traditioner som vi i generationer har haft, för att ge oss ett nytt samhällssyn och en ny kultur.

I en folkmassa är varje känsla och handling smittsam och smittsam i en sådan grad att en individ snabbt offrar sitt personliga intresse för det kollektiva intresset. Detta är en förmåga som strider mycket mot hans natur, och som en man knappast är kapabel till, förutom när han ingår i en folkmassa. Vi vet idag att en individ genom olika processer kan föras in i ett sådant tillstånd att han, efter att ha förlorat sin medvetna personlighet, följer alla förslag från personer eller gruppen som har berövat honom det. Vi ser alltså att den medvetna personlighetens försvinnande, den omedvetna personlighetens övertagande.

Det är inte bara genom sina handlingar som individen i en folkmassa skiljer sig väsentligt från sig själv. Redan innan han helt har förlorat sitt självständighet har hans idéer och känslor genomgått en förvandling, och förvandlingen är så djupgående att skeptikern till en troende, den ärliga mannen till en kriminell och den fega till en hjälte.

De individualiteter i mängden som kan ha en personlighet som är tillräckligt stark för att motstå masspsykosen är för få i antal för att kämpa mot strömmen. I det yttersta kan de försöka motverka utvecklingen med hjälp av olika resonemang och fakta utan resultat. Det finns dock exempel på när enstaka starka känslomässiga positiva uttryck har avskräckt folkmassor från de mest blodtörstiga handlingar. Vi kan därför anta att en folkgrupp under masspsykos kan, med rätt metoder, styras bort från självdestruktivt beteende och anmana en högre moral.

Le Bon påpekar några tydliga resultat av masspsykos:

• Folkmassan blir helt styrd av yttre känslomässig stimuli.
• De bilder som framkallas i folkmassornas sinne accepteras av dem som sanning.
• Folkmassan erkänner inte tvivel eller osäkerhet och går alltid till ytterligheter.
• Folkmassan är instinktivt fientliga mot förändringar och framsteg.
• De tillfälliga revolutionära instinkterna av folkmassor hindrar dem inte från att vara extremt konservativa.
• Folkmassornas moral kan vara mycket lägre eller mycket högre än för de individer som komponerar dem.

Dessa iakttagelser kan vara grund till hur vi kan skapa en metod för att nå till folkmassan och faktiskt möjliggöra en positiv förändring. Speciellt hur en folkmassa instinktivt inte vill ha förändring och hur viktig tradition och kultur är för gruppsykologin. Genom känslomässig retorik och affirmationer med anspelning på kulturell och inarbetad moral kan folkmassan teoretiskt genomgå en transformation mot ett högre kollektivt medvetande.

Om vi återgår till Dr. Desmet så går han igenom vissa kriterier som måste finnas för att skapa masspsykos. Han säger att det behövs många socialt isolerade människor eller människor och brist på sociala band. Det krävs även många människor som upplever en brist på mening med tillvaron. Där det finns mycket ångest och där det inte är lätt att identifiera vad som är orsaken bakom problemen. Det behövs även mycket allmänt missnöje.

Genom att spela på dessa känslor och genom att skapa isolation, brist på tradition och kulturella band samt uppmuntra generellt missnöje och meningslöshet så öppnas möjligheterna upp till att skapa drastiska förändringar i mänsklighetens utveckling. Man presenterar nya starka bilder där pandemin och risken för att bli drabbad blir föremål för ångesten. Man skapar massåtgärder som lika ritualer skapar ny grupptillhörighet. Ångesten och meningslösheten som folket känner kan projiceras på nya fabricerade hot och en ny mening kan erbjudas genom att ställa sig bakom en ny rörelse och ideologi.

Alla försök att motsätta sig denna nya rörelse kommer att mötas med stark ilska och även våld. Det väcker nämligen rädslan av att återgå till ett tillstånd av ångest och separation som de just har klivit ur. Detta förklarar varför argumentering baserat på fakta inte kommer att fungera. Fakta spelar ingen roll för dem längre. under masspsykos blir människor radikalt intoleranta mot dissidentröster. Vi kan heller inte vinna enbart genom att exponera eller avsätta den rådande grupp som styr massorna. Enligt Dr. Dismet så blir en folkmassa utan ledare styrd av den inneboende omedvetna gruppsykologin och övergår till barbariska och djuriska beteenden.

Vår strategi bör därför skapas med alla dessa faktorer i åtanken. Vi måste måla upp en bild som ger mening och sammanhållning. Vi måste erbjuda alternativ och ledning. Trots massornas totala brist på logik och resonemang så bör denna nya tradition bygga på en djup och rationell bakomliggande ideologi. Det är vår utmaning.

Mikael Cromsjö

Sann Frihet
Vaken.se
Vakenmanifestet.se

Professor Mattias Desmet – Mass Formation
https://www.youtube.com/embed/TRCDPy5C2ws

När du går med Jesus hela vägen så förstår du hur viktigt det är att UTBILDA SIG om VAD SOM SKER. DEt vill Gud att vi alla gör. VAR KUNNIG! Det är ett MÅSTE! https://www.vaken.se/gruppsykologi-och-masspsykos/

/Maria

One thought on “VAKNA- Gruppsykologi och Masspsykos. Video med Mattias Desmet

 1. RE Dr Desmet, “his” mass formation story line and his “teachings”…

  The official framing of the mass formation (or mass psychosis) “phenomenon” is misleading and wrong in terms of what the whole true reality is. The false hope-addicted psychologists and their acolytes want you to believe this is “just some temporary occasional” madness by the masses when it is but a spike of a CHRONIC madness going on for aeons with “civilized” people — read “The 2 Married Pink Elephants In The Historical Room –The Holocaustal Covid-19 Coronavirus Madness: A Sociological Perspective & Historical Assessment Of The Covid “Phenomenon”” …. https://www.rolf-hefti.com/covid-19-coronavirus.html

  One of these mainstream psychologists who have been spreading this whitewashed reality, Dr. Desmet, also fails to see that the PLANNED Covid Psyop is a TOTALLY deliberate ploy because he doesn’t think (after more than 1 year, even 2 years, into this total PLANNED scam!) it’s ALL intentionally sinister as he stated in a prior podcast (this makes him witting or unwitting controlled opposition). It should be apparent that Desmet’s lack of truth-telling is then also present in his largely plagiarized truth-distorting mass formation theory.

  In the May of 2022 podcast with James Corbett he stated that “some people tend to overestimate the degree of planning and intentions” (behind the COUNTLESS, VERIFIABLE, FULLY INTENTIONAL, FULLY PLANNED atrocities by the ruling tribe of psychopaths over the last century alone) and see all of it as being planned which Desmet called “an extreme position” … Sound logical thinking is “extreme” and therefore false and sick in his demented delusional view!

  In his overpriced misleading whitewashing old material regurgitated book the psychology of totalitarianism he too states that “There are countless … examples that seem to point in the direction of a plan being implemented, such as the fact that the definition of ‘pandemic’ was adjusted shortly before the coronavirus crisis; that the definition of ‘herd immunity’ was changed during the crisis, implying that only vaccines can achieve it … [he continuous with several other obvious facts of an ENTIRELY PLANNED event, especially discerned through the totality of all these facts].” “SEEM to point in the direction of a plan”??? No! They most evidently, clearly, and irrefutably DO demonstrate and prove it IS a COMPLETELY AND FULLY DELIBERATE PlanDemic! A big scam. An Entirely Planned Holocaust against the non-ruling herd of people (see cited link above). A coherent 12-year old kid can figure that out. But not Mr. I’m entitled to teach my deep wisdom to the world professor.

  It clearly shows Desmet’s own complete lunacy. But because almost everyone in the culture is a member of mass formation (madness), including the “woke” people of the alternative media domain, hardly anyone recognizes Desmet’s lunacy. Not surprising that he has even become some type of popular “guru” among the adherents of the alternative media landscape and his whitewashed fake narrative strongly resonates with both mainstream people and alternative mainstream folks.

  “All experts serve the state and the media and only in that way do they achieve their status. Every expert follows his master, for all former possibilities for independence have been gradually reduced to nil by present society’s mode of organization. The most useful expert, of course, is the one who can lie. With their different motives, those who need experts are falsifiers and fools. Whenever individuals lose the capacity to see things for themselves, the expert is there to offer an absolute reassurance.” —Guy Debord

  As expected, “useful expert” Desmet has been also advocating and pushing the false misleading dogma-based non-scientific holy mantra of trust the official science … “everything and everyone should follow the scientific consensus” [ https://archive.ph/9QRmw ] — meaning the fabricated fraudulent official consensus science behind the Covid jabs that the killing of millions of people around the world is based on(!!). Are you STILL wondering whom he’s wittingly or unwittingly serving? That’s why it’s no wonder he’s been heavily popularized globally by the dominant psychopathic world instead of censored and suppressed (as lots of truth-tellers have been), yet in his crafty stylish total hypocrisy and public misdirection ploy, he wants you to buy his belief that everyone should have a voice. Everyone BUT the true truth-tellers is what the reality is.

  With his false use of language Desmet also obscures or hides the true reality instead of directly and uncompromising exposing it — aiding the obfuscation of the vital reality of what the ruling authorities really are. He speaks of ‘the elite’ (as he does in a number of podcasts) when, in reality, they are THE SCUM OF HUMANS because they are REALITY-VERIFIED PSYCHOPATHS (see referenced source above). Yet in the Corbett podcast he “teaches” us that we, the masses, need to start thinking differently. Right… how about YOU start with sane instead of insane thinking/talking/”teaching”/etc, Dr. Desmet?

  How do self-styled “truth-tellers” wake up the masses to the so-called truth when they THEMSELVES use lies with their deceitful fake language???
  No one is “teaching” or “waking up” the ignorant masses to the CORE truths with lies, with the official “language of lies” (see cited source above).

  This all means Desmet is ALSO a member of the masses of lunatics, an ACTIVE CARD-CARRYING MEMBER of mass formation!!! When, if at all, will he wake up from his state of mass psychosis, his “invisible” stupidity? When, if at all, will he face the TRUE and FULL reality instead of hiding behind fantasies such as his whitewashed “reality” of human civilization?

  It shows we live in a global mental asylum with criminal and/or delusional mainstream psychologists, scientists, and docs as the guards, “teachers” and “therapists” … The blind/criminal/mad leading the blind/criminal/mad; the blind/criminal/mad adhere to the blind/criminal/mad = the human madhouse.

  Worst of all, perhaps, the mass formation/mass psychosis notion frames the problem as the public being a mere unaccountable non-culpable victim in this phenomenon (the gist of the circular argument is: the masses should change their thinking but they got brainwashed so they’re victims). Nothing could be further from the truth (see referenced source above).

  In October of 2022, once a few people caught onto his public-misdirecting game he took no responsibility for it but dishonestly framed himself as the victim of frivolous attacks against him — https://archive.ph/9QRmw

  Desmet is right in that truth-activists must fight against mass formation psychosis (human madness). That also means exposing HIS deeply destructive mad part of it. This comment serves, in part, that objective.

  If you’re in the US and your employer mandates the toxic/lethal COVID jabs, register to receive a free “Medical Exemption Certificate” at https://drgastonmedicalexemption.com or https://lc.org/exempt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.