De sista../Den siste Farao och det sista Exodus/del 1

 

 

HÄR under får du nyheter och tankar från Elvor och Janne, och det är starka saker, se vad ILLUMINATI är,     VAD är NWO…. och vad de vill:

DEN SISTE FARAO OCH DET SISTA EXODUS del 1:

Herren sa 1990 när jag (Janne Ohlin) gick i bibelskolan i Moholm att det kommer att bli exakt som när han förde ut Israels barn ut ur Egypten. Det har jag tänkt på en hel del sedan dess. Vad menar han? Att det är likadana plågor i Uppenbarelseboken som hände i Egyptien, det hade jag sett.

Men det kommer att ske igen, att Gud tillåter en man som Farao att komma fram just för att Han (Gud) skall kunna manifestera sin makt över världen. Den siste Farao kallas för Antikrist.

Rom 9:17 Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden.

Det var när jag började förstå att samma religion börjar växa fram som när Israels barn var under Farao i Egypten, Pantheismen och läran att allting är Gud >> Det är nämligen den religionen som Antikrist har och kommer att föra fram.

Man kan se 2 starka profetiska händelser som förändrat världen de senaste 20 åren. Den ena var Berlinmurens fall den 9 November 1989 – Mp3 del 1 del 2 del 3 del 4 Den andra profetiska händelsen var den 11 september 2001. >> (Se profetiska budskapet) När det hade skett förstod jag att den sista Farao var på gång. Men att det är Gud i sin allmakt som har full koll på läget.

ILLUMINATI CARDGAME

Om misstankarna att händelserna 11 September var “Fejkade” var stora 2001, så blev de inte mindre när man upptäckte att en man med namnet Steve Jackson hade gjort ett spel där händelserna visade sig på spelkort redan 1990. (!)

I ett rollspel som han utvecklade 1995, fanns “Illuminatis” plan som skulle trigga igång de händelser som skulle föra in den nya världsordningen. Bolaget som arbetade med att ta fram rollspelet hette S.J Games. 1 Mars 1990 kom Secret Service personal till hans arbete och beslagtog material och datorer. Firman vann senare tillbaka alltihop genom domstolsförhandlingar.

Detta höjer ju bara misstankarna om att GW Bush:s regering är infiltrerade av Illuminatis, och att de vet mer om människors åsikter än vad man kan tro. S.J Games blev klara med spelet 1995 och det blev en storsäljare på marknaden.

NWO handlar ju om att föra allting in under FN:s organisation. Och vem kan glömma GW Bushs – NWO tal 1990 >> som handlar just om detta. Han talar i videon om grundarnas vision. Den planen sträcker sig längre tillbaka i tiden än till FN för det handlar om upprättandet av Babylon igen. Läs Lance Lamberts profetia från 1992 >>

Här följer den ockulta New Age-mediet Alice Baileys bön den stora invokationen. Lägg märke till att det är samma plan hon menar skall upprättas som frimuraren GW Busch talar om. Alice Bailey och hennes bolag Lucis Trust är knutet till FN.

Här är några kort tagna från det rollspel som skapades 1990 och släpptes ut i handeln 1995. Skulle tro att han hade att göra med samma andemakter som drev A Bailey att beskriva framtiden. Obs! Dessa andemakter får förståss bara tillåtelse att uppenbara detta av Gud själv, för det är bara han som vet framtiden.

ALICE BAILEY och FN

I boken ” The Externalization of the Heirarchy ” från 1938 skriver Alice Bailey att nu sker början med att organisera kvinnor och män för att samarbeta för att få fram ”En ny världsordning” genom “broderskapare” (Frimurare) och genom ljusets krafter (Mystiska upplevelser). Så skall den nuvarande kulturen och civilisationen förstöras och en ”En ny världsordning måste få växa fram”.

Enligt uppgifter leder detta fram till Lucifers Trust senare Lucis Trust och FN startar 1945. Man kan säga att FN:s mål redan från början var en världsregering. Och det skulle komma fram genom “upplysta” broderskapare (Frimurare) och Ljusets Krafter (antikrists ande – österländskt väsende).

 • Man börjar nu att be den stora Invokationsbönen.

Från ljusets punkt i Guds sinne, Låt ljus strömma in i människornas sinnen, Låt ljus strömma ned över jorden. Från kärlekens punkt i Guds hjärta, Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan, Må Kristus återvända till jorden, Från det centrum där Guds vilja är känd, Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte, Det syfte som Mästarna känner och tjänar. Från det centrum som kallas mänskligheten, Låt kärlekens och ljusets plan ta form. Och må den försegla dörren till det onda. Låt ljus, kärlek och kraft (Död) återupprätta planen på jorden.

 • Från början stod det DÖD istället för KRAFT
 • Obs! Återupprätta Planen (den som fanns vid Babel)

Och det är ju precis vad Frimuraren GW Bush nu är beredd att leda in världen i. Att leda en mlitär operation för att döda massor av människor för världsordningens skull. Det som sker här vid Gulfkriget är första gången världen samlas under en “gemensam vision” för att “Döda” motståndet mot NWO. (Kolla in Videon >>)

Och det har utvecklats sedan dess och glöm inte att NWO handlar om 3 grenar som man alltså är beredd att “döda” allt motstånd för att genomföra.

 • Politiken – USA – EU
 • Religionen under FN = AOC >>
 • Ekonomin – IMF och Världsbanken

Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen ord!

Samma Plan Alice Bailey och GW Busch talar om – Ett Babylon

USA är enligt många konstruerat för att föra in världen i den nya värlsordningen. Och med de händelser vi har sett och ser inför våra ögon förstår vi att det måste vara så.

Oss frimurare emellan: Henry Kissinger och Shimon Peres

Henry Kissinger menar att Obama nu har en jättechans i den här krisen att föra världen in i en ny världsordning (Babylon) >> Kan det vara så att Obama för “världsordningens skull” medvetet sänker Amerika så att en global enhet under FN kan komma till stånd på alla 3 områdena ?

Ja när man förstår NWO:s plan så är det lättare att förstå varför Obama agerar som han gör och säger det han gör. Varför han benämner sig som en “världsmedborgare” i sitt tal i Berlin >> för i NWO skall det vara gränslöst. Man kan även förstå EU:s tankar om ett gränslöst Europa.

Barack Obama

Obama: ” Murarna mellan länderna kan inte stå kvar längre, Inte heller murarna mellan raserna och stammarna, invånarna och invandrarna. Inte heller murarna mellan KristnaMuslimerJudar “.

Han menar att ingen kan väl i denna “upplysta” (illuminati) värld tro på en enda Gud när allting är Gud. Han visar en tydlig Pantheistisk livsåskådning som är så vanlig i New Age.

Man måste förstå hur de här globalisterna (frimurarna) tänker för att kunna förstå vad som händer på den världspolitiska arenan idag. Därför tror jag det blir en falsk fred i Israel för att man är beredd att offra landet för NWO:s vision. Den här bloggen listar Israeliska frimurare >> Här är tecken på vilken makt frimureriet har i Israel.

Frimurar proklamation i Eilat,Israel

 • Jerry Golden rapporterar om det i sitt nyhetsbrev >>
 • En Pingstpastor från Tyskland sa att många arabiska ledare också är frimurare.

Alice Baileys “kristus” ser ut att få rätt i sina utsagor från 1938 – En ny världsordning ser ut att växa fram igenom, antikrists ande (Mysticism – Pantheism >> ) och frimurare.

Det var när jag skrev kommentarerna till boken Faith Undone >> som jag började ana att här ligger samma tankar bakom som NWO vill föra oss in i. Planen är att förstöra den sanna kristendomen eftersom den inte är förenlig med NWO:s plan. Därför måste den gren av vilddjuret som nämns i Upp 13 vara en rörelse som förespråkar Interfaith.

 • Påven gör det
 • AOC gör det
 • Obama gör det
 • Tony Blair gör det >>
 • Rick Warren gör det (Intressant länk >>)

UPP 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Ni som har varit i en församling där den som inte följer Pastorns “Vision” (församlingens gemensamma bästa) och blivit utfrysta och kanske utdriven förstår nog vad bilden troligtvis är. Den som inte inordnar sig i NWO:s vision för jordens och mänsklighetens bästa kommer att förföljas.

Upp 14:7 Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

 • NWO och Babylon är en Mystisk – Pantheistisk vision >>
 • AL Gore är en sån som tillber moder jord för han tror ju han är ett med henne >>

Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

De sista 3 1/2 åren på jorden kommer en skiljelinje

 • De som tillber vilddjuret och dess bild. (Farao och Egyptierna)
 • De som inte tillber vilddjuret och dess bild. (Israels barn)

Luk 21:28 Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

 • Det är då slut med världens betryck för alltid tack vare lammets blod!

Janne Ohlin – Göteborg   www.elvorochjanne.se

DEL 2 av J Ohlin KOMMER!   i  denna kategori!

 BILDER TILL INLÄGGET  är små men där ser du händelserna och du kan se dem tydligare i elvor och jannes länk  HÄR, där ser du spelkorten!:

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS21-9-10.html

/Otäck, men inte överraskande läsning! Detta får stå här idag så många får chans att läsa./Maria

3 thoughts on “De sista../Den siste Farao och det sista Exodus/del 1

 1. (Världen är liten när man är “stor”)

  Kanske det är lättare att fatta om man säger att VÄRLDEN ÄR EN BY! Byborna känner varandra sedan länge och har suttit på kafét i många år och snackat!

  Gubbarna har i flera fall varit med i 30-40-50 år, eller styrt familjeföretag i generationer, och lärt känna vilka man behöver känna i byn sedan länge!

  Gubbarna känner varandra och arbetar fram sina kandidater/efterträdare – Efter Bush (krigshöger i Mellanöstern för olja och gas) kommer Obama (USA är del av en global union nu och behöver monteras ned), efter Blair (gjorde Labour till ett högerparti) kommer Cameron (säljer ut vård och skola) efter Palme (Sveriges internationalism) kom Bildt (nyliberalismens era), efter Persson (tog Sverige in i EU och gjorde sossarna till ett borgerligt alternativ) kom Reinfeldt (säljer Sveriges välfärdssystem) tex.

  Allt för gubbarna och företagen de styr – världen är ett företag! Inte ett land, en företagsstyrd ZON!

  (Vad är NWO?)

  Folk brukar inte ha svårt att fatta vad Champion´s League är för något – ett företag som organiserar en liga för de bästa fotbollslagen i Europa. NWO är i politiken vad Champion´s League är i fotbollen – ett globalt storföretagsnätverk av politiker, företag och vetenskapsmän som bygger sin globala vision av världen.

  Vi hänger med…

  Bättre är att hänge sig åt Kristus!
  Har dessa ledare förstått att de (och vi) ska stå inför Kristi domstol?

 2. Hej Janne. Det är en läsning som kanske inte fastnar med en gång, för man kan ju förledas att tro på dessa Gubbar och inte på GUD!

  Det är en sorg att se de där spelkorten, och jag hoppas att mååånga kommer att se artiklarna.

  Jag anser att de är så ruskiga människor så att jag inte har ord, och vi får fortsätta att sätta GUD högt. Vi ser ju att friden och freden och livet är långt borta för människorna! MEN vi VET att GUD har en fristad för sitt folk.

  Hoppas och ber att människorna skall vända sig till honom som är på TRONEN= JESUS som skall komma tilbaka.

  Det är verkligen dags att V A K N A!
  /Maria

 3. Så här ser det ut när människor försöker leka Gud. Och har resurser att göra vad de vill med planeten. Tydlig och bra sammanställning av gubbar!

  Gubbarna samarbetar och planerar planeten långt (15-20 år) i förväg och vet vad de vill och vem som ska var i kortspelet.

  Tråkigt att se!

  Tusentals (miljoner) döda och årtionden av krig följer varje gubbe som en skugga. Men de tror att de är på väg att lösa människans problem! Tror du det också?

  Hur gick det i kvinnors rättigheter och demokratin i Afghanistan? Hur går det med hjälpsändnngarna i Pakistan och på Haiti? Hur gick det i Rwanda, i Sudan, i Somalia? Och i Vietnam? Vilka säkerhetsproblem löstes under kalla kriget, förutom att en kärnvapenindustri byggdes? ETC

  Intressant att se hur *flaggor med pentagram i pyramidform* alltid viks bakom gubbarna när de talar. Man får associationen KKK, faktiskt!

  NWOGKKK=New World Order Gubbar Klan Klan Klan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.