Archive | september 2012

NWO/Frihet?Jämlikhet? Demokrati? Artikel/ Vakna

 

*

Frihet, jämlikhet och broderskap

“Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag bryr mig inte om vem som stiftar dess lagar”

Så här ödmjukt uttryckte sig en man vid namn Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) för över två hundra år sedan och nog kan man säga att hans önskan gick i uppfyllelse även om det tog sin tid och Mayer Amschel personligen inte fick uppleva den mest ultimata njutningen, den som maktfullkomliga individer brukar sukta efter, och som kallas fullkomligt herravälde.

Arvet efter M. A. Rothschild gick vidare till efterkommande generationer så som brukar vara fallet med arv och idag räknar man Rotschild familjens förmögenhet till att omfatta mer än hälften av alla världens tillgångar. Självklart hittar man aldrig någon från familjen Rotschild på listorna över världens rikaste som då och då publiceras eftersom det handlar om blodspengar som intjänats på krig och revolutioner i det förgångna.

Genom ett ihärdigt arbete och pengaintresse har man tillsammans med andra mäktiga och kapitalstarka familjer däribland Rockefeller, Goldman Sachs, Loeb och Warburg med flera, under årens lopp lyckats med att successivt flytta fram sina positioner så till den grad att man idag har kontrollen över nästan alla länders ekonomier. Ett förhållandevis litet antal personer jämfört med de cirka sex miljarder människor som befolkar världen, äger runt 90% av jordens tillgångar.

Det som återstår är att ta kontrollen över ekonomin i mellanöstern länderna och därför pågår det ständiga oroligheter där. Nu Syrien tidigare Libyen, Tunisien, Irak, Afghanistan mm. Deras regeringar vägrar att godta den nya världsordningen och kämpar tappert mot den elit av bankirer och andra som vill lägga under sig deras länders ekonomier. De gör allt för att bevara sin självständighet, sitt självbestämmande men motarbetas på ett mycket grymt sätt genom att de allierade till den nya världsordningen accepterar och ställer upp med legotrupper som finansieras av ovannämnda elit.

Syftet är att fortsätta kriga (som nu i Syrien) tills att regeringarna ställer upp på en ännu värre maktcentralisering av världsekonomin till att hamna i ett fåtals händer. Man önskar att de som befinner sig i regeringsställning och att de som har makt, ska ändra inställning och gå med på att bli medarbetare åt bankireliten samt åt NWO,s anhängare och institutioner om de tilldelas saftiga löner och andra privilegier.

Smidigast för eliten vore om de som trilskas och motsätter sig den nya världsordningens agenda, kunde göra som de Europeiska ländernas regeringar och företrädare inklusive media, det vill säga att förråda sina länder och dess befolkning genom att sprida lögner, undvika debatt och om inte det räcker, idiotförklara eller rasiststämpla hela befolkningen.

Kontroll över länders ekonomier innebär även kontroll över enskilda människors ekonomier och som om inte det vore nog, över människors hela livssituation, själ och ande. Men säger någon, jag har ju en bra lön, trivs med mitt jobb och det räcker för min del. Jag vill inte ha mer eller behöver inte mer. Bra så, men trivs du med att vara utlämnad åt andras godtycke och välvilja, om det så är staten, dina föräldrar, din granne, arbetskamrat, EU eller giriga bankirer som du inte känner och som inte känner dig och därför struntar högaktningsfullt i din ringa person, skulle man kunna fråga? Svaret torde bli nej.

Simsalabim och räntorna kan höjas, du får gå från ditt drömhus om du har lån för din lön räcker inte till. Nu krisar det ihop sig totalt i EU och alla EU medborgare måste halvera sina löner eller inkomster oavsett lön och får sedan tigga matkuponger och tak över huvudet hos det sociala då det inte finns en möjlighet att klara sig på annat sätt.

Solidariteten gentemot EU och den styrande eliten är ett måste under nuvarande omständigheter men trots det uppmanar de äldre generationerna de yngre att engagera sig politiskt för att försöka förändra.

Varför inte bli kommunist, högerextrem, liberal, syndikalist eller något annat. Vad som helst! Kanske socialdemokrat, vänsterpartist, moderat eller folkpartist. Spelar det egentligen någon roll vilken ideologi vi anammar och tar till oss så länge det finns människor (ett fåtal) som på grund av att de kontrollerar penningpolitiken inte bryr sig om vem som stiftar lagarna?

För dem är det oväsentligt om en fascistisk diktator eller en kommunistisk diktator, en syndikalist, moderat, liberal, socialdemokrat, sitter på tronen eller om olika grupperingar kompromissar om makten vilka alla individuellt titt som tätt blir belönade med regelbundna löneökningar för sitt slitsamma arbete med att hålla lögnen, om den existerande demokratin, levande.

Med andra ord står de över kommunism, fascism och allt däremellan. Dessa ideologier är nämligen skapelser som de varit med om att utarbeta enbart för att kunna roffa åt sig mer och mer av jordens alla tillgångar med viss hänsyn till de historiska förhållandena genom tiderna. De tjänar pengar och har genom århundradena tjänat hiskeligt mycket pengar genom att finansiera båda sidor i konflikter och i fullskaliga krig medan mängder av människor fått lida och sätta livet till samtidigt som de intalats att krig är något nödvändigt.

De berömmer sig för att ha lyckats hålla nere befolkningsökningen samtidigt som de gjort sig själva rika Den nya världsordningen är egentligen gammal för planerna om ett elitens maktövertagande började ta fart redan under sjuttonhundratalet men det är först nu med alternativ medias spridning på nätet som allmänheten börjar få en inblick i den gigantiska konspirationen som frodas bakom lyckta dörrar i de hemliga sällskapen som till exempel i Bilderberggruppen och i frimurarordnarna.

*

Artikeln har jag hämtat från:

http://experimentlandet.blogg.se/2012/july/frihet-jamlikhet-och-broderskap.html

*
*

/Jag vet inte vad just du anser om ovanstående eller om NWO..vad är konspiration? Det måste man börja fundera över, vem är det som konspirerar… egentligen…/Jesus väckte mig.

/Maria

 

Gud har en plan/Är det mödan värt att följa Gud? JA

 

*

Är det mödan värt att försöka vara god och trogen Gud?
Svar: JA

I psalm 73- 1:20 finns olika huvudtankar om att vara trogen Gud eller att INTE vara trogen Gud och det är Asaf som frågar sig detta. Asaf var en av körledarna i templet (se Krön 25:1)
Psalm 73:1

1) Den ogudaktige har framgång och får den som är trogen Gud att undra om det är mödan värt att försöka vara god,
och:
2)
Den ogudaktiges välstånd ser så lockande ut att den gudfruktige kan frestas att vilja vara i hans ställe. Men en dag kommer den ogudaktige att vilja byta med den gudfruktige.

De frågorna brottas människor med ännu idag! De ser hur lockande de icketroende beter sig eller hur de har det och kanske ångrar de att de valde Gud, kanske ingenting går “deras väg”. Men, det är ju inte meningen heller att allt skall gå så, för det är ju HERREN som skall visa vägen i allt.

Kanske är det också så att man inte orkar gå Guds väg när problemen kommer, men det är ju då det börjar bli spännande mitt i allt som gör ont- hur ska Gud lösa problemen?

Det får man veta om man är TROGEN Gud. Och vi måste alltså VÄLJA ståndpunkt inför evigheten! Har DU gjort ditt val?

Tack Jesus för frälsningen! jag ångrar inte det val jag gjorde. Jag valde att följa dig.

/Maria

 

Vardagen /med Jesus. 2 Kor 3:4-6; 3:16

 

*

Jag behöver alltid hjälp från Herren Jesus. Varje dag och varje stund. Han är den som gett mig livet och jag vill leva det för honom. Vem är väl som han? Ingen.

Förr såg jag inte att han fanns för mig, jag kunde inte se eller förstå eller veta det, för jag hade en slöja för mina ögon och ett tillstängt hjärta. MEN jag fick nåden att bli frälst.

*

16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. /2 Kor 3:16

Det gamla förbundet bleknade och att människornas sinnen och hjärtan var beslöjade..När man tar emot Kristus,  lyfts  stolthetens slöja bort och ljuset bryter fram.  Kom till Jesus.

4 En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, 5 inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

/Maria

Tro / Den ende jag litar på. Han är Mästaren

 

*

Tron prövas. Om tron vittnar man. Tron visar man. Tron kan vackla. Min tro är kvar genom allt. Tron bär man med sig varje stund. Jesus finns i hjärtat. Vad vill du veta om tro?

-Idag har det varit en lång dag, jag har varit på sjukhuset, min kropp mår ju inte bra, men jag mår bra. Har också fått prata om Jesus idag.  Somnade ett tag i soffan ikväll och har sovit en stund och vill nu skriva om Jesus och att han är den jag litar på.

Han får föra mig framåt och ta hand om de undersökningar jag skall gå igenom, jag vet att han är överläkarnas överläkare, han är Mästare och Kungars Kung.

Man fattar inte och vill ibland inte förstå att även en troende är sjuk, men jo, så är det. Troende till och med dör, fast man säger annorlunda inom vissa rörelser. Alla sjuka blir alltså  inte helade……Gud har sin speciella plan..

Jag vill inte alls dö för jag vill leva för Jesus, här och nu och ett bra tag till, och livet är tufft, men han är fortfarande Kung! och jag har förlåtit människor för vad de gjort och vad jag gjort i livet…och… Jesus är fortfarande den ende jag litar på.  Tackar för mitt helande….

*

Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. 15 Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.

*
Tron och hoppet
16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. /Paulus till Korinthierna och till folk i alla tider…/

/Maria

 

Ett ord idag /Bara ett ögonblick / Ps 90

 

*

 

Bara ett ögonblick

“Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinnligen rikt mått, en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet – åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan dem som icke synas; ty de ting som synas, de vara allenast en tid, men de som icke synas, de vara i evighet” 2 Kor 4: 17-18.
Paulus säger, att hans bedrövelser varar bara ett ögonblick. Ibland förefaller detta “ögonblick” oss mycket långt.
Nu bör vi komma ihåg, att varje vår bedrövelse verkligen varar bara sin egen bestämda tid. På sjukbädden tycker vi ofta, att det aldrig blir ett slut på våra bedrövelser.
Nu talar vi inte här om de obotligt sjuka, som verkligen får bereda sig på att deras “ögonblick” är livslångt. Utan vi talar om dem, i vilkas liv sjukdomen kommer och går.
Dessa sjukdomar har sin tydliga begynnelse, men de har också sitt eget tydliga slut, fastän vi i våra mörka stunder tycker, att de aldrig tar slut.
Herren har noggrant bestämt tiden också för din sjukdom. Den varar inte en timme längre, än han har bestämt. Och den upphör, så fort Herren har nått sitt mål.
Bedrövelsens tider har ofta jämförts med guldsmedens smältdegel, som han smälter guldet i. Då guldet smälter, stiger slagget alltid upp till ytan, och han skummar bort det därifrån. Det sägs, att guldblandningen får utstå eldens hetta, ända tills guldsmeden kan se sin egen bild i den.
Vi kan mycket väl tillämpa denna bild på Herrens ledning i vårt liv. Också vi råkar ibland in i en liknande “smältdegel”. Herren vill här i den heta ässjan rena oss från det slagg, som finns i varje syndares liv. Först då han börjar se sin egen bild i oss, har denna lidandeseld fyllt sin uppgift.
I dig och mig finns mycket tydligt bilden av den gamle Adam, världens bild. Nu borde i vårt liv den nye Adams, Kristi, bild börja synas. Och han var storsint, ödmjuk, mild, barmhärtig, full av kärlek, nåd och sanning.
En sådan Kristus-likhet kan inte åstadkommas på en gång. Om och om igen måste den himmelske guldsmeden sätta den syndiga människan i lidandets degel, så att Kristi bild kan börja synas i henne.
Den största faran ligger i att avsikten med hans kärlek inte kan förverkligas, utan guldet blir sämre och förstörs. Vi böjer oss inte för hans vilja att göra oss ödmjuka. Vi vill inte avstå från vår själviskhet och vår stolthet. Vi begär inte, att vår natur skall växa till likhet med Kristi natur. Och då misslyckas guldsmedens arbete.
Men han lämnar inte sin sak därhän. Efter någon tid är vi igen i hans smältdegel, och kanske vi nu bättre förstår hans avsikter. Kanske vi nu har en rättare inställning till de prövningar, som Herren har sänt. Kanske vi nu i dessa svårigheter själva kan be, att Kristi bild allt tydligare skall få sätta sin prägel på vår natur och vår vandel. Då har guldsmedens arbete med oss lyckats. Och då kan han bruka oss till allt större välsignelse för andra.

 

Herre, jag vill så gärna, att dina goda avsikter skulle förverkligas också i mitt liv. Jag vet nog att det gör gränslöst ont, när du bryter ner min egen vilja, men ändå ber jag, att du skall göra det, så att jag åtminstone i någon mån kunde återge din bild.

Bibelord Ps 90. Psalm av Mose


Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa.

/Maria

 

Livet i Kristus/ Den dyrbara skatten

 

*

Vi är anförtrodda en dyrbar skatt.

Ja vi troende har fått en skatt som vi skall förmedla vidare och vi kan läsa om vad Paulus skriver i 2 Korinthierbrevet kapitel 4.
Det oerhört värdefulla budskapet om frälsningen i Kristus har blivit anförtrott svaga och bräckliga människor. Paulus spiller inte så mycket tid och intresse på den dåliga förpackningen utan är mer intresserad av innehållet – Guds kraft som bor i oss.

Trots att vi är svaga använder Gud oss till att sprida de goda nyheterna och utrustar oss med kraft för arbetet. Medvetandet om att kraften kommer från honom och inte är vår egen håller oss ödmjuka och motiverar oss att hålla daglig kontakt med honom som är vår källa till kraft och hjälp på alla sätt.

Det ligger på vårt ansvar att låta Gud bli synlig för andra människor GENOM OSS.

*
Skatten i lerkärl
2 Kor 4:7  Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9. förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

/Maria

 

Livskraft / Liv och död

 

*

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article15490181.ab

En ung pojke har hittats död. Det kan vi läsa om i tidningarna. Det är mer än fruktansvärt att människor dör runt omkring oss.
Mina tankar då jag läste att denne  unga kille var försvunnen m m, var att det är svårt för ungdomar idag, på många sätt….i samhället och i världen.

********

Jag såg en bloggares tankar om detta som skett och citerar “Alla bara dör.”

Ja det är många som dör och varför vet man inte alltid men man kan ju tänka sig att det är för att livet är för tungt för många människor. Men om man har Jesus då? Blir det bättre då? Ja det tror jag. Ja det vet jag att det borde kunna bli. Så blev det för mig även om man blivit hårt prövad i sin tro.
Men; om man inget vet om Jesus då?….Många av människorna idag vill inget veta om tro. Många människor har ingen kunskap så de vet inte hur de ska söka reda på sanningen,. Förr fick man veta om Jesus då man gick i småskolan / i skolan, och man kunde själv ta ett val då man visste en del och kunde längta efter det som man berättat om tro för sig. Idag går det inte till på samma sätt. Idag är det annorlunda, så annorlunda.

Jag skulle vilja att ungdomarna idag inte satt vid sina datorer och ipoder- iphone- tv-apparater, filmboxar m m m m, de skulle få chansen att få veta att livet kan förändras, att man t ex kan be Jesus om hjälp i ALLA situationer i livet. Hur svårt ett problem än är så går det att lösa med Jesu hjälp! Många drogar ner sig, blir hemlösa, det är många unga människor som lever svårt alkoholiserade och drogberoende på gatorna i städerna. Skall det vara så? Jesus vill rädda dem..har de någon som ber för dem?

Därför gör det så ont i mitt hjärta då man läser om dessa ungdomar, kända och okända som mister livet. Livet som faktiskt skulle kunna……
/Maria

TRO/ Bevara tron trots prövningar. Odödlig tro…

 

*

Vår tro är mittpunkten…..Bevara tron:

“Då sade han till dem: – ‘Se satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete, men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet.” Luk 22: 31-32.

VÅR TRO är i mittpunkten av den skottavla, mot vilken Gud skjuter, då Han prövar oss. Om någon annan nådegåva skulle undslippa provet, är detta åtminstone icke fallet med tron. Då den skall prövas ända in till märge, sker det blott genom att i den inskjutes övergivenhetens pil. Pilen visar om tron är odödlig eller icke. Beröva den, den förnimbara glädjens pansar, tillåt nöd och förskräckelse från Herren väpna sig mot den, och du skall finna, att tron oskadd utgår ur striden. Tron måste prövas, och det som ser ut att vara övergivenhet är i själva verket den sju gånger upphettade smältugnen, vari tron måste nedsänkas. Välsignad den människa, som kan uthärda detta eldprov. – C. H. Spurgeon.

*
Paulus sade: “Jag har bevarat tron” – och han blev halshuggen!

Detta berörde dock ej hans tro. Hedningarnas store apostel fröjdade sig över tre ting: han hade “kämpat den goda kampen”, han hade “fullbordat sitt lopp” och han hade “bevarat tron”. Vad betydde allt det övriga? Paulus vann loppet och undfick segerlönen. Därför är han icke blott på jorden utan även i himmelen föremål för beundran. Varför handla vi ej, som om det lönade sig att förlora allt för att vinna Kristus? Varför äro vi ej trogna mot sanningen, såsom han var det? Ack, vi räkna ej på samma sätt som han! Han räknade annorlunda. Det vi anse vara vinst, betraktade han såsom förlust. Vi måste äga hans tro, och bevara den, för att kunna Bära samma krona.

——————————————————————————–

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

 

Hälsa/ Amalgam- En giftskandal i modern tid

 

*

Amalgam – En giftskandal i modern tid

Vänder du dig till sjukvården med några av nedan uppräknade symptom så blir du antingen bemött med skepsis eller får en psykiatrisk diagnos. Oavsett vilket skrivs lämpliga kemiska läkemedel ut som i bästa fall kan ge symptomlindring och i värsta fall ännu fler symptom beroende på biverkningarnas mängd och art. Detta trots att problemen kan ha att göra med det kvicksilver som utsöndras från dina amalgamfyllningar.

Vanliga symptom på kvicksilverförgiftning är:

Trötthet
Huvudvärk
Led och muskelvärk (Fibromyalgi)
Magbesvär (IBS)
Yrsel
Irritabilitet
Oro
Hjärtklappning
Sänkt intellektuell kapacitet
Dålig koncentrationsförmåga
Depression
Skygghet, tillbakadragenhet
Ljudkänslighet
Ljuskänslighet
Bristande impulskontroll
Dåligt närminne
Sömnlöshet
Ökat sömnbehov
Ångest

Att det avgår kvicksilver från amalgam är vetenskapligt bevisat. Man vet att frisättningen av kvicksilver ökar väsentligt när amalgamplomberna stimuleras eller belastas. Amalgam är så känsligt för belastning att avgången av kvicksilver ökar kraftigt bara man drar en bomullstuss över ytan.

Amalgam innehåller hela 50% kvicksilver och genom avdunstning och korrosion försvinner kvicksilver fortlöpande från amalgamplomber. Speciellt mycket vid putsning, insättning och urborrning av amalgam.

Kvicksilveravgången mångdubblas vid följande för många ganska vanliga aktiviteter:

Tuggning, och särskilt av svårtuggad och/eller varm mat samt tuggummi.
Tandborstning
Intag av varma drycker
Tandgnissling
Rökning eftersom temperaturen i munnen höjs

Kvicksilver är ett nervgift som lagras bland annat i sköldkörteln, hypofysen, hjärtat, hjärnan, levern, njurarna, lungorna. Varken blodprov eller urinprov kan användas för att fastställa diagnosen kvicksilverförgiftning eftersom kvicksilver samlas i organ och vävnader.
Diagnosen måste grundas på patientens sjukhistoria och symptombild och därför är frågan inte om utan hur många som blivit felaktigt diagnostiserade inom psykiatrin (till läkemedelsföretagens förtjusning) med resultatet att de sakteligen förvandlats till tablett ätande vrak med mängder av nya åkommor som givetvis måste medicineras med nya biverkningar som följd.

Sedan 2009 är det förbjudet att använda amalgam som tandfyllningsmaterial på grund av kvicksilvret och andra tungmetallers skadeframkallande verkan. Det är dock enligt socialstyrelsen okey att en massa människor som inte har råd att bekosta en amalgamsanering för tiotusentals kronor, och som (vilket är ännu värre) kanske fick plomberna insatta under barn och ungdomstiden, går runt med käften full av gift och i ständigt sällskap med diffusa sjukdomssymptom.

/Hemsk artikel tycker jag, men jag tror det är mycket sanning i den! Jag är ju sjuk, men vem har hållit med mig om att det skulle kunna vara amalgam som är orsaken till de flesta problem i kroppen??   Jag tillhör den generation som fick amalgam som liten….Jag tror på helande, och en gång kommer det att ske./Maria

 

Artikeln är från: http://experimentlandet.blogg.se/2012/july/

 

 

TRO/Tack för min frälsning, tack Jesus!/Harmoni

 

*

Det har skrivits på denna sidan i sex år och det har varit många känslor och händelser inblandade. När du läst om glädje här på sidan, kanske mina tårar runnit på grund av glädje eller av mindre glada händelser i mitt liv.

Det har skrivits om Jesus och tro i många år och det har varit roligt och ibland mycket mycket arbetsamt, men jag har haft hjälp av människor som hjälpt till att hålla sidan igång. Jag har mått mycket dåligt i min kropp i många år och jag vill så gärna bli helad, jag går igenom ett verkligt elände, däremot känns det så fint i själen, där Jesus har sin självklara plats.

Självklart är det däremot INTE att man förstår Gud, nej. Många gånger har man nästan velat ge upp och bara försvinna från jorden yta för att svårigheterna varit så stora.

Men jag är glad trots allt och jag vet att Gud är god och att han vill forma oss för sitt rike, då måste man vara beredd på att lida på olika vis. Alla människors liv är ju inte lika och den som gett sitt liv till Jesus den ska veta att det inte är “en dans på rosor” att vara en frälst troende.

*Mitt liv fått ett mål, det är mening däri, Åt Herren min väg jag befallt. Och nu är jag salig, i full harmoni Med Kristus, som blivit mitt allt.* /Segertoner/

Om jag ser bakåt i tiden så ser jag min okunnighet, men mest mitt ego, egot som trodde det kunde göra som det ville och ändå tro. Gud var tvungen att krossa egot för att jag skulle förstå vad tro och förtröstan är. Han satte mig i öken och han satte mig i trångmål, han satte mig i svårigheter som var så stora att jag fick lära mig att det fanns INGEN annan än Gud som kunde ta mig ur det. Där är jag……i honom.

Tack Fader för allt du gjort för mig! I kväll har det varit tacksägelse här hemma. I glädje har vi tackat för allt du gjort och kommer att göra. Vi älskar dig. /Maria

*Hur ljuvligt namnet Jesus är! Det skön musik till hjärtat bär, Det frid och glädje mig beskär, Det dyra namnet Jesus.* /Segertoner

 

Om man bygger sin grund på Jesus Kristus får man den stadga som behövs i ett troendeliv. Allt vi är och gör måste passa i det mönster som han har lagt för vårt liv. /Maria

 

Hälsa /GMO. Två artiklar om GMO. Skador…

 

Eating genetically modified corn (GM corn) and consuming trace levels of Monsanto’s Roundup chemical fertilizer caused rats to develop horrifying tumors, widespread organ damage, and premature death. That’s the conclusion of a shocking new study that looked at the long-term effects of consuming Monsanto’s genetically modified corn.

Shock fynd i ny GMO studie: Råttor matas livstid av GM majs blir fasansfulla tumörer, 70% av kvinnorna dör tidigt

Äta genetiskt modifierad majs (GM majs) och konsumera nivåer spår av Monsantos Roundup konstgödsel orsakade råttor för att utveckla fruktansvärda tumörer, utbredd orgel skador och för tidig död. Det är slutsatsen av en chockerande ny studie som tittat på de långsiktiga effekterna av att konsumera Monsantos genmodifierade majs.
LÄS Artikel och se bilder på de stackars djuren:

http://endtimeinfo.com/2012/09/shock-findings-in-new-gmo-study-rats-fed-lifetime-of-gm-corn-grow-horrifying-tumors-70-of-females-die-early/

*
*

Och Rune Lanestrands blogg säger ungefär detsamma:

21 september 2012
För första gången har Monsanto tvingats publicera negativa resultat från försök med råttor som matats med deras majs. Det gäller de tre genmanipulerade majssorterna Mon 810 och Mon 863 som förgiftar insekter och Mon NK 603 som tål växtgiftet Round Up. I försöken fann man höga halter av hormoner i blod och urin som normalt inte skulle förekomma.

Rapporten har publicerats i brittiska tidskriften New Scientist.
De råttor som ätit Mon 863 fick förhöjda halter av blodsocker och av fettet triglycid som båda är tecken på begynnande diabetes. De råttor som utfodrats med NK 603, som tål växtgifter fick skador på njurarna.
Monsanto förnekar som vanligt att majsen skulle vara farlig för människor och får stöd för detta av sin armada av köpta forskare som det finns gott om även på Lantbruksuniversitetet i Uppsala. De instämmer med Monsanto, och upprepar med en papegojas envishet, att produkterna inte är farliga för människor.
Monsanto har också fullt stöd av jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) som talar sig varm för odling av GMO-majs också i Sverige.
Ett gott råd: Köp bara ekologiskt odlad majs såväl som andra produkter ekologiskt odlade.
Se även inlägg nedan, den 22 januari, om läkare i USA som varnar för GMO i livsmedel.
Jag skrev detta på min blogg i januari 2010. Nu publiceras bilder på hemska missbildningar hos råttor som matats med Monsantos GMO-majs.

Rune Lanestrand   http://runelanestrand.wordpress.com/

/Maria

 

Livet i Kristus/Att dö för att leva. Korsets väg

 

*

22/9     Att dö för att leva:

NU är den glada årstid, då sädesfälten stå mogna och då skördemännens muntra sånger ljuda, medan säden bärgas in. Jag vill lyssna till fältets predikan. Det har ett högtidligt ord till mig. Du måste dö för att leva. Du måste vägra att rådfråga dig med din egen bekvämlighet och trevnad. Du måste bli korsfäst, inte endast då det gäller de önskningar och vanor, som äro syndiga, utan också i fråga om många, som verka oskyldiga och goda. Om du vill rädda andra, kan du inte rädda dig själv. Om du vill bära mycken frukt, måste du begravas i mörker och ensamhet.

Modet sviker mig, medan jag lyssnar. Men då Jesus begär det, vill jag säga till mig själv, att min största ära består i att bli delaktig i Hans lidanden. Med Honom är jag i det bästa sällskap. Må jag säga till mig själv, att allt avser att göra mig till ett kärl brukligt för Honom. Hans eget Golgata har blomstrat och burit frukt; så skall även mitt göra. Rikedom ur smärtan, liv ur döden – är icke detta rikets lag?
Kalla vi det att dö, då knoppen slår ut i blom?

Den själ, som har valt att gå korsets väg,
av Gud bereds till åkerteg.
Det gäller eviga livet hinna.
Blott genom död kan hon livet vinna.
Och vill hon vetet skall bära frukt,
hon måste först känna dödens lukt.

Den tunga prövning är Herrens plog,
som har till inskrift: “Min nåd är nog.”
I djupets inre Han fåror plöjer
och grus och stenar Han undanröjer,
att ädla sädet, Guds eget ord,
må sjunka djupt i hjärtejord.

Det korn, som sänktes i jorden ner,
i mörka djupet ej ljuset ser.
Och dödens vinter det genomtränger,
dock solens värme till kornet tränger:
och när dess hölje har börjat dö,
då bildas stängeln med “Livets frö”.
Den brodd som växer i Guds behag,
den blir ej frukt på en enda dag.
Men Gud åt axet dess växtkraft giver,
om blott det troget och ödmjukt bliver
och tager mot ifrån Herren allt –
så bär det sexti- ja hundrafalt.
Linnea Hofgren

————————————-
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria