Archives

En ny himmel och en ny jord.

anihearts.gif

”Stilla, ljuvlig, underbar väller fram en källa klar. Fadershjärtats varma slag driver ådran dag från dag. Fjärran, dold den källan låg, men likväl dess friska våg till de fallna väg sig bröt, frid i deras hjärtan gjöt. /P Lundén

Johannes skriver: ”Och han (ängeln) visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd…  /Upp 22:1-2

Livets vatten är en symbol för evigt liv. Det handlar om ett fullkomligt liv tillsammans med Gud.

Var och en som törstar, ska få komma och fritt dricka av livets vatten. /Upp 22:17

Den helige Ande och bruden, Guds församling inbjuder hela världen till Jesus för att dela glädjen och frälsningen i honom.

anihearts.gif

En ny himmel…

Kanske våren har ljud som vi inte hör.
Kanske vårens ljud låter som ljud
av en flöjt, men vi kanske inte hör.
 
Den moderna blockflöjten har
åtta fingerhål. Bibeln säger att flöjtens
ljud ger glädje och fröjd åt hjärtat.
 
Jes 30:29
”Men Guds folk kommer att sjunga en glädjesång,
en sång man sjunger om kvällen när det är fest.
Man skall uppleva samma glädje som när man
till flöjttoner drar upp till Jerusalem till Herrens berg,
Israels klippa.”
 
Från den höjden skall vi höra Herrens
 majestätiska röst…
 
Det kommer en dag då allt är frid.
det kommer en dag då allt är lugnt
Det kommer en dag då Alla tårar
torkas av för evigt.
Den dagen vill jag uppleva..
 
 
”Herrens nåd är var morgon ny. Varför skulle
vi sörja? Jordens skuggor, hur snart de fly,
må vår lovsång då börja.”  /Lina Sandell-Berg
 
 
Kram fr Maria
 

En ny himmel och en ny jord

jesus-heaven-14.jpg

Att tro på att en ny himmel och en ny jord skapas för oss, det är märkligt tycker många. Men jag tycker inte det är så märkligt. Eftersom jag vet att Gud är kärlek och eftersom jag vet i mitt hjärta att han har något nytt att ge oss en gång, då stillas mitt hjärtas funderingar och jag tror och vet att hans ord är sant.

Det finns alltså ett slutkapitel, Gud har inte sagt sista ordet. Det kommer att finnas en helig stad. Där kommer Gud att torka av alla tårar, det kommer aldrig mer att finnas död, smärta, sorg eller gråt. Vad du än kommer att möta här i livet så har Gud något nytt att ge.

Alla de som älskar honom för evigt kommer att få uppleva fullkomlig glädje och se alla sina allra djupaste behov fyllda.

Johannes Upp 21:11

Staden var fylld av Guds härlighet, och den glänste och gnistrade som en dyrbar ädelsten, kristallklar som jaspis.

Joh Upp 21:18-19

Staden var av rent genomskinligt guld, som liknade glas. Muren var byggd av jaspis, och grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd, den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryll, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist.

Joh Upp 21:22-26

Det fanns inget tempel i staden, för överallt i den bad man till Herren Gud Allsmäktig och till Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne, för Guds och Lammets härlighet lyser över den. I detta ljus ska folken på jorden leva, och världens härskare ska komma till staden med sina rikedomar. Och eftersom det inte finns någon natt kommer portarna aldrig att stängas- de står alltid öppna.

Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Och inget ont ska tillåtas att komma dit in, ingen som är omoralisk eller ohederlig, utan bara de vars namn är skrivna i Lammets bok.

Att murarna är av ädla stenar avslöjar att det nya Jerusalem blir en plats av renhet och oförstörbarhet – staden är gjord för evigheten. I översteprästernas bröstsköld fanns tolv ädelstenar- en för varje stam i Israel. (se 2 Mos 28:15-21)

Bara den som har sitt namn skrivet i livets bok får komma in i det nya Jerusalem. (se Upp 3:5 och 20:11-15) Du ska inte vänta dig att din bakgrund, personlighet eller goda gärningar ger dig några fördelar. Vi får del av det eviga livet bara på grund av vad Jesus, Lammet, har gjort.

Tro på honom i dag, så är ditt medborgarskap i Guds nya skapelse, det nya Jerusalem, tryggat.

blinkies_i0000282.gif

Forts följer…

En ny himmel och en ny jord.

j281.jpg

Något som många funderar över är vad som skall komma ”sedan”, då när Jesus kommit tillbaka…. När allt är slut… och något nytt börjat.. Kan man säga så? Ja. Det finns något som kallas Det Nya Jerusalem. Och vad är detta?

Upp 21: 12-14 säger oss: Det nya Jerusalem är Guds folks framtida hemort. Israels tolv stammar (21:12) representerar troligen alla Guds trogna under det gamla förbundets tid (Gamla Testamentet) och de tolv apostlarna (21:14) representerar församlingen. Alltså kommer både troende icke-judar och judar, som varit trofasta Gud, att bo tillsammans på den nya jorden.

Måtten på den plats Gud har skapat för sitt folk är symboliska- i ursprungsmåttet alnar är de alla delbara med tolv. Tolv är talet för Guds folk- tolv stammar och tolv apostlar. Murarna är 144 alnar tjocka, det finns tolv grundstenar och tolv portar. Höjd, längd och bredd är lika (12.000 stadier- översatt till 230 mil).

Det nya Jerusalem är alltså en perfekt kub i sina yttermått- samma form hade det allraheligaste i templet (1 Kung 6:20) Måtten symboliserar fullkomlighet och visar på att vårt nya hem är utan brister- det är i Gud själv och i hans helighet som vi får bo. (Handbok för livet; Bibeln) Läs forts….