En ny himmel och en ny jord

blinkies_i0000282.gif
Radikala sanningar finns det gott om, felet är bara att så få läser dem. Hela Bibeln är full av dessa underbara sanningar som människor försöker att vända till lögner. För vissa är Bibeln bara en sagobok, ja en påhittad bok av människor i urgamla tider.

Gud och Bibeln ber oss att predika Guds Ord. Bibeln säger klart och tydligt att Ordet inte återvänder fåfängt. Vi som är troende skall inte vara rädda för att dela Jesus med andra. Vår närvaro i andras liv är temporär. Hans närvaro är evig. När livet gör det omöjligt att följa upp människor, då ska vi förtrösta på att Han gör resten. Han älskar sina barn och tar sig an dem.

1 Kor 2:9 säger: “Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.” Låt ditt livs äventyr börja: Sök Gud.

Vi kommer att få se och uppleva en ny himmel och en ny jord, och under tiden som vi väntar så kommer den helige Ande att leda oss rätt och hjälpa oss på alla vis. Därför kommer vi att ha mod att kämpa vidare,  dvs arbeta för Gud vad som än händer, uthärda svårigheter och kunna undvika frestelser. Tillvaron i denna världen är inte allt! Det väntar något som är så mycket skönare och bättre!