Att berätta om /Hesekiel,profeten/Änden kommer

 

Profeten Hesekiel:

Dåtid och nutid. Tänker nutidsmänniskan vakna?

Änden kommer.
Kapitel 7:10-11 säger: *Se, dagen är inne; se det kommer! Ordningen går sin gång, riset blomstrar upp, övermodet grönskar; våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. Då bliver inget kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av ders gods; och till intet bliver ders härlighet.*

-I det sjunde kapitlet förutsäger Hesekiel Judas undergång. De ogudaktiga och högmodiga får till slut vad de förtjänar. Om det ser ut som om Gud idag inte bryr sig om den ondska som regerar bland människor kan vi ändå vara förvisssade om att det kommer en domens dag, precis som det gjorde för folket i Juda. Gud har tålamod med syndare och ger dem tid att vända om (se 2 Petr 3:9), men när tiden för domen är inne kommer ingen syndare att överleva. Det ställningstagande människan gör inför Gud idag kan vara livsavgörande.

Kapitel 7:12-13 säger: *Stunden kommer, dagen nalkas; köparen må icke glädja sig, och säljaren må icke sörja, ty ty vredesglöd kommer över hela hopen därinne.* – Juda litade på sin egen förmåga att överleva i stället för på Guds omsorg. Därför hade Gud för avsikt att sopa bort grunden för deras välstånd. När den dag kommer då vi förlitar oss mer på arbete och inkomst , på nationens välstånd, det politiska systemet och en stark försvarsmakt är det ett bevis på att vi inte sätter Gud i första rummet. /Har vi en stark försvarsmakt? Har vi välstånd i Sverige? Är det politiska systemet värt att lita på?

Kapitel 7:26-27 säger: * 26. Den ena olyckan skall komma efter den andra, det ena sorgebudet skall följa det andra. Man skall få tigga profeterna om syner, prästerna skola komma till korta med sin undervisning och de äldste med sina råd. 27. Konungen skall sörja, hövdingarna skola kläda sig i förskräckelse, och folket i landet skall stå där med darrande händer. Jag skall göra med dem efter deras gärningar och skipa rätt åt dem såsom rätt är åt dem; och de skola förnimma att jag är HERREN. – Den ena olyckan efter den andra kommer att komma i vårt land också, det är bara en tidsfråga, och vi har inga profeter som kan tala till oss, och bibeln är en styggelse för många i Sverige……..

-Ofta förtjänar vi att bli behandlade på samma sätt som Juda, men vi ser det inte. Om vi gjorde det skulle vi drabbas av samma fruktan som Juda gjorde. Det är Guds nåd som skyddar oss från ett rättmätigt straff. Om vi insåg vad våra gärningar egentligen var värda skulle vi besvara Guds nåd med lydnad. Folket i Juda gjorde inte det och därför fick de vad de förtjänade.

Kapitel 8:1 Är en profetia och daterad 592 f Kr. Budskapet i kapitlen 8-11 är direkt riktat till Jerusalem och dess ledare. I Kapitel 8 förflyttas Hesekiel i anden från Babylon till templet i Jerusalem, där han får se all den ondska och ogudaktighet som man utövar. Såväl folket som dess ledare har fallit djupt. Hesekiels första syn visar hurudan Guds dom var. I denna syn blir skälet till hans dom uppenbart.

Kapitel 8:14 säger: *Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, där sutto kvinnor som begräto Tammus. 15. Och han sade: Du människobarn, ser du detta? Men du skall få se ännu fler styggelser, större än dessa.*

-I ett antal scener avslöjar Gud för Hesekiel hur djupt folket hade fallit och hur total deras hängivenhet till avgudarna var. Guds Ande kan påverka oss på samma sätt och avslöja vad som föregår i vårt inre. Hur skulle du uppleva det om Gud avslöjade ditt inre liv för någon på detta sätt?

Kapitel 8:14: Tammus var den avgud som babylonierna dyrkade om våren. De som tillbad denna avgud trodde att grönskan upphörde under sommarens hetta därför att Tammus hade dött och stigit ner till dödsriket. Man sörjde och klagade över hans död och när det blev vår nästa gång gladdes man åt att han uppstått till nytt liv. Gud visade Hesekiel att många inte längre trodde på Gud, den ende och sanne, skaparen av liv och grönska.

I alla tider har det varit en frestelse för människor att tillbe det skapade istället för Skaparen.

Vi ser idag att New Age kommer starkare och starkare och det talas om att vi ska dyrka naturen. Människor dyrkar många olika saker i vårt samhälle idag, precis som de gjort i forna tider. Tänk om Sverige kunde vända om till Gud, NU, innan Domen kommer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.