Tag Archive | frälsare

Bibeln

Vem är Jesus? Joh Evangelium kap 7:25-52

25 Några av invånarna i Jerusalem sade då: “Är det inte honom de vill döda? 26 Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Rådsherrarna har väl inte erkänt att han verkligen är Messias? 27 Den här mannen vet vi ju varifrån han är, men när Messias kommer ska ingen veta varifrån han är.”28 Då ropade Jesus där han var på tempelplatsen och undervisade: “Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är! Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som är sann och som har sänt mig. Honom känner ni inte. 29 Jag känner honom, för jag är från honom och han har sänt mig.” 30 Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom eftersom hans stund ännu inte hade kommit.31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: “När Messias kommer, ska han då göra fler tecken än den här mannen har gjort?” 32 Fariseerna hörde hur folket viskade så om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut tempelvakter för att gripa honom.33 Jesus sade då: “Ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. 34 Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma.” 35 Judarna sade till varandra: “Vart tänker han ta vägen, eftersom vi inte ska finna honom? Tänker han gå till dem som bor utspridda bland grekerna och undervisa dem? 36 Vad menar han när han säger: Ni ska söka mig och inte finna mig, och dit där jag är kan ni inte komma?”37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.40 Några i folkmassan som hörde hans ord sade: “Han måste vara Profeten.” 41 Andra sade: “Han är Messias”, men andra sade: “Messias kommer väl inte från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde?”43 Så blev det splittring bland folket för hans skull. 44 Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom.45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: “Varför har ni inte fört hit honom?” 46 De svarade: “Aldrig har någon människa talat som han.” 47 Då sade fariseerna till dem: “Har ni också blivit förledda? 48 Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? 49 Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad.”50 Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: 51 “Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?” 52 De svarade: “Är du också från Galileen? Sök i Skriften, så ser du att ingen profet kommer från Galileen.”

Maria: Det är mer än hög tid att man börjar att förstå att människor måste få höra om Jesus. Människor på gatan, på bussen, på arbetsplatserna, på sjukhusen, ja överallt borde det spridas att Jesus är HERRE, Frälsaren. Det är GUD som skall ge oss den rösten att få förkunna hans ord, det är inte vi själva som kan ta oss det, men vi kan VILJA att gå ut och BE Gud om LOV att vara en ARBETARE för honom. Det finns många olika sätt att TJÄNA Gud på! Men spring inte huvudlöst iväg! Jag hoppas att DU fått hitta ditt sätt, att Gud välsignar dig i ditt och DET arbetet, för det är bråttom att få bli frälst.

Jesus är. Vem är han för dig? It is all about Jesus!

                 Inspiration

I would rather stand with God and be judged by the world, than to stand with the world and be judged by God.  ALLTING handlar om Jesus. För mig handlar allt om tro på Jesus. Jag vill hellre stå med Gud och bli dömd av världen (för att jag tror) än att stå med världen och bli dömd av Gud!

Vi är INTE kallade att bli som andra kristna, utan vi är kallade ut i världen för att BLI LIKA KRISTUS.

När man är en troende som verkligen älskar Jesus då är bilderna och meningarna här ovan självklara, men världen tycker inte så.

JESUS ÄR:

Fridsfurste
Jes 9:6
Frälsare
Luk 2:11
Frälsningens horn
Luk 1:69
Förbundets ängel
Mal 3:1
Församlingens huvud
Ef 5:23
Försoningen för våra synder
1 Joh 2:2
Förstfödd före allt skapat
Kol 1:15

I stand Amazed

    /

 

Med sitt blod vill han rädda DIG. Kom till Jesus, bli frälst och få ett nytt liv

 

 

There Is A Fountian With Lyrics By Selah

Restoration of Joy (David Wilkerson)

Man hånade Jesus då han gick på jorden och man hånade honom in i det sista då han spillt sitt blod för oss alla och dog. MEN han uppstod igen och skall komma tillbaka. Det är något som människor inte har reda på och har de det, så är det många som inte bryr sig om detta faktum. Vi som är frälsta genom hans blod är friköpta genom det. Judarna, hans eget folk, brydde sig inte om honom, så Jesus gick till hedningarna. Och jag var en hedning innan jag fick en tro på Jesus. Hur är det med dig? Är du inte frälst? Om du inte är det så skall, bör du, läsa vidare här på sidan och ta till dig sanningar om JESUS, – Människornas frälsare. Du kan komma så nära Jesus och du kan få älska honom så mycket, han älskar dig förstår du, han vill RÄDDA DIG!
Med sitt blod vill han rädda dig.
Vandra i ljuset med honom, och bli en sann människa.

Apg 2:20
Solen ska vändas i mörker
 och månen i blod
 innan Herrens dag kommer,
 den stora och strålande.

Apg 186 Men när de gick emot honom och hånade honom, skakade han av dammet från sina kläder och sade till dem: “Ert blod ska komma över era egna huvuden . Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna.”

Apg 20:28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

Rom 5:9 När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?

1 Kor 11:25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.”

Ef 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd

Ef 2:13 Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod.

Hebr 9:14 hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Hebr 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

1 Joh 4:9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss : han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

 

Att få leva—leva för Guds rike

 

Jesus är Herre

Att få leva, och att bry sig om HUR man lever. Att få leva för Gud och hans ord och rike.

 

Rom 6:4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet.

Rom 6:8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom.

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva.

Rom 8:15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: “Abba ! Far!”

Rom 10:5 Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller buden ska leva genom dem.
Rom 13:13 Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier, inte med strid och avund.

Ords 7:2
Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten.

Ords 9:6 Överge oförståndet, så får ni leva, och gå fram på förståndets väg.Ords 15:27
Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj, den som hatar mutor får leva.

Ords 22:2
Rik och fattig får leva sida vid sida, Herren har gjort dem båda.

Ords 28:16
En furste som saknar förstånd använder mycket våld, den som hatar orätt vinning får leva länge.

Ords 29:13
Den fattige och förtryckaren får leva sida vid sida,  av Herren får bådas ögon sitt ljus.

Jes 7:22 Men han skall få mjölk i sådan mängd att han kan leva av gräddmjölk. Ty alla som finns kvar i landet skall leva av gräddmjölk och honung.

Jes 38:15
Vad skall jag säga? Han har både talat till mig och själv utfört sitt verk. Stilla får jag nu leva alla mina år på grund av min själs bedrövelse.

Jes 38:16
Herre, trots sådana ting lever människor, och genom allt sådant hålls min ande vid liv. Du gör mig frisk
och låter mig leva.
Jes 53:10
Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.

Jes 55:3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er
ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.

Jer 8:3 Alla de som blir kvar av detta onda släkte skall hellre vilja dö än leva, vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot.
Jer 21:9 Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd, hunger eller pest, men den som går ut och ger sig åt kaldeerna, som belägrar er, han skall få leva och få sitt liv som ett byte.

Jer 27:12
På samma sätt talade jag till Sidkia, Juda kung. Jag sade: Böj er nacke under den babyloniske kungens ok och tjäna honom och hans folk, så skall ni få leva.

Jer 27:17 Hör inte på dem utan tjäna kungen i Babel, så skall ni få leva. Varför skall denna stad bli en öde stad?

Jer 30:10
Så frukta inte,du min tjänare Jakob,
säger Herren , och var inte förskräckt, du Israel, ty jag skall rädda dig ur landet i fjärran och dina efterkommande ur det land där de hålls fångna. Jakob skall komma tillbaka och leva i fred och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom.

*

-På grund av sjukdom är det bibelord här idag och vi får se vad det blir i morgon  för inlägg, influensa har drabbat mig.

NamnlösMaria

Jesus sviker aldrig någon. Skadad? Gå till Jesus

 

015 foto Maria

Många människor känner sig svikna på olika sätt och många blir skadade för livet. Många människor sviker också sig själva. Livet är inte lätt och livet består  många gånger av  tragiska händelser. Att bli sviken på ena eller andra sättet är  ofta inget man kan förbereda sig för.

Det känns skönt för mig att tala om för dig att JESUS ALDRIG SVIKER! Han har aldrig svikit mig utan han har tagit hand om mig. Trots att jag ibland svikit honom, så har han alltid stått bakom och framför mig som en sköld, en räddning i allt. Som sagt: Han har ALDRIG SVIKIT mig och vill inte svika någon. Läs dessa reder nedan om vad texten säger:

Ps 89:34

Men min nåd
skall jag inte ta ifrån honom, jag skall inte svika i trofasthet.

 

Jes 63:8

Ty han sade: “De är ju mitt folk, barn som inte skall svika.” Och han blev deras frälsare.   /Han befriade sitt folk, lyfte upp dem, och han har burit dem…

 

JESUS KRISTUS är Världens FRÄLSARE man inte alla vill eller kan förstå det. Men här står det, svart på vitt.

name-graphics-maria-545505

 

 

 

 

Min tacksamhet för frälsningen

 

NamnlösJesusärherre

Ordet tacksamhet rymmer inte det som jag känner inför Gud, för att Jesus frälst mig och att jag får vara en lärjunge och gå med Jesus genom livet och nu i de sista tiderna. Det är ett mirakel och under att det blev så: Jag blev frälst. Tack gode Gud att jag fick upplev detta livet i frälsning och slapp leva utan att lärt känna Gud.

 

*

2 Sam 22:3
min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet.
Ps 106:21
De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten,
Jes 19:20
De skall vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebaot i Egyptens land. Ty när de ropar till Herren på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem.
Jes 43:3
Ty jag är Herren , din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe.
Jes 43:11
Jag, jag är Herren , förutom mig finns ingen frälsare.
Jes 45:15

Du är sannerligen en Gudsom döljer sig, du Israels Gud, du Frälsare.

Jes 49:26
Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin. Och allt kött skall då förstå att jag, Herren , är din Frälsare, att den Mäktige i Jakob
är din återlösare.”
Jes 60:16
Du skall dia hednafolkens mjölk, ja, kungabröst skall du dia. Då skall du förstå att jag, Herren , är din frälsare, att den Starke i Jakob
är din återlösare.
Jes 63:8
Ty han sade: “De är ju mitt folk, barn som inte skall svika.” Och han blev deras frälsare.
Jer 14:8
Du Israels hopp, dess frälsare i nödens tid, varför är du som en främling i landet, lik en vägfarande som stannar för en natt?
Hos 13.4
Jag är Herren , din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.
Ob 1:21
Frälsare skall dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg.
Och riket skall tillhöra Herren .
Luk 1:47   och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.
Luk 2:11
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.
Joh 4:42
och de sade till kvinnan: “Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare.”
Apg 5:31
Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.
Apg 13:23
Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som Frälsare för Israel.
Ef 5:23
Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp.
Fil 3:20
Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

NamnlösMaria

 

Endast genom Jesus blir du frälst. Bibelord

102foto Maria

ENDAST GENOM JESUS BLIR DU FRÄLST:

Jesus har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från ALLA synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Titusbrevet 2:14

11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; 

  1 Tim. 2:4. Tit 3:4.
12. den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla
världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt
och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,
  Ef. 1:4. 5:27. Kol. 1:22. 1 Petr. 1:15. 1 Joh. 2:15 f.
13. medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den
store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets
uppenbarelse –
  Rom. 5:2. 1 Kor. 1:7. Fil. 3:20. 1 Tess 1:10.
14. hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss
från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk,
som beflitar sig om att göra vad gott är.
  2 Mos. 19:5 f. 5 Mos. 7:6. Ps. 130:8. Hes. 37:23. 2 Kor. 5:15.
Gal. 1:4. 2:20. Ef. 2:10. 5:2. Hebr. 9:14. 1 Petr 2:9.

NamnlösMaria

 

 

Lärjunge: en människa, som står i personligt förhållande till Kristus.

 

rosor video foto 029

Lärjungar kallas ofta i NT – företrädesvis i evangelierna och Apg.  –  Jesu anhängare. De skriftlärda på Jesu tid hade lärjungar, och dessa skulle inte bara lyssna till deras undervisning utan också ständigt vara tillsammans med sin lärare, tjäna och följa honom på hans vandringar och resor. En lärare skulle nämligen vägleda inte endast genom sin undervisning utan också genom sin livsföring. Därigenom skulle l:na få tillfälle att se, hur hans lära skulle praktiseras i livet. Man blev lärjunge genom att man fick tillåtelse att följa läraren, jfr Matteus 8:19.

Allt detta påminner om förhållandet mellan Jesus och hans lärjungar. Även Jesus hade fasta lärjungar. , Matt 10:1; Mark 3:14, som ständigt omgav honom och som tjänade honom, jfr Matt 10:24; Mark  3:14; 14:15 f. Och att följa Jesus var detsamma som att vara hans lärjunge. ,  Mark 1:17; 2:14 etc.  Ändå fanns det en väsentlig skillnad mellan lärjungaskap hos Jesus och hos de skriftlärda, eftersom Jesus var något vida mer än en lärare . Han var (och är) Guds evige Son, som hade kommit i världen för att frälsa vårt släkte.

Att vara hans lärjunge är följaktligen att stå i ett säreget personligt förhållande till honom, att tro på honom och lyda honom. Men detta lärjungarnas förhållande till Jesus befann sig under Jesu jordeliv ännu på ett förberedande stadium, ty Jesu livsverk var ännu inte fullbordat och den helige Ande var ännu inte utgjuten. Först i och med pingsten, då Anden utgöts som frukten av Jesu fullbordade verk, var det möjligt att komma in i den fulla personliga gemenskapen med Herren.

Vi finner emellertid, att ordet lärjunge även efter pingsten mycket ofta i APg. användes som beteckning på de kristna, jfr Apg 6:1 f.; 9:1, 10, 26, 38; 11:26, 29; 13:52 etc.

Att vara lärjunge betyder helt enkelt att vara en kristen, en människa, som står i personligt förhållande till Kristus.” Jfr 11:26 –     Ofta har man i vår tid missförstått ordet lärjunge därhän, att man menat, att kristendomen skulle bestå i att en människa så gott hon kan försöker lära av Jesus och efter förmåga bemödar sig om att följa hans föredöme. Det är ett svårt missförstånd. En Jesu lärjunge är enligt Apostlagärningarna den, som tagit emot Jesus som sin Frälsare och som en följd därav alltmer uppfylles av glädje och den helige Ande, Apg 13:52. I Andens kraft kan han hålla det som Jesus befallt, Matt 28:19 f.

Källa: Biblisk Uppslagsbok/Bibeln

Bild Maria

Bild Maria

Ord i veckan i människors munnar./ Videos Min Herre, Min Jesus

 

Foto Maria

Foto Maria

 

*

Ord i veckan i människors munnar:

Målgång
Prognoser
Deltagande
Röst
Delaktiga
Rättigheter
Styre
Nationalism
Fascism
Nazism
Kontinent
Demokrati
Öde
Kaos
Segrare
Välstånd
Framtid
_______

Mina ord i veckan blir som vanligt: Min Herre, Jesus, jag älskar dig. Världen ser ut som den gör och om det talar bibeln. Jag kan läsa vad som pågår och jag längtar efter Jesus och får allt av honom. Han är hela min värld. Man kommer snart att ropa efter en frälsare som kan ta hand om världen i dess trångmål, men det blir en falsk Messias. Då är tiden kort att läsa sitt hjärta och se vad man egentligen förstår om tro.
Min Jesus är min Kung, och sedan må det finnas hur många andra kungar som helst på jorden……
“Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom”. Ps 103:11

*

Lord, Keep My Heart- sung by Howard Higashi

Lord, keep my heart always true to You,
Never backsliding, always viewing You,
A heart that is pure that sees only You,
A heart that loves You and treasures only You.

Your love constrains me to give my all to You.
Lord, I can’t help it; my heart is drawn to You.
Oh what a privilege! I give myself to You!
I love You, Lord, dearest Lord.
I love You! I just love You!

*

Lord, how long

 

 

*