Tag Archive | Jesu lärjungar

Att vara Jesu lärjunge. Är DU också en lärjunge? Följ Jesus. Bibelverser

 

JESUS (English) Jesus Chooses His Disciples

Jesus kallade sina lärjungar att gå ut och sprida evangelium. Är du också en lärjunge som har tagit kallelsen på allvar att gå ut i missionsbefallningen? Se en liten kort  äldre video om att bli kallad att följa Jesus. Följande bibelord  tillhör videon om att följa Jesus  (NT -98 Folkbibeln) 

Matt 9:37 Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få.

Matt 10:1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.

Matt 11:1
När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa föreskrifter, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer.

Matt 12:49 Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: ”Här är min mor och mina bröder.

Matt 16:21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas.

Matt 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Matt 16:13 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?”

Matt 28:7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.”

Mark 14:32
De kom till en plats som kallas Getsemane . Jesus sade till sina lärjungar: ”Sätt er här medan jag ber.”
Luk 6.20
Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:”Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er.

Joh 2:11
Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.   (Berättelsen om vatten och vin)
Joh 20:30
Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar.
Apg 2:41
De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.
*

Att följa Jesus är inte lätt, men han sade inte att det skulle vara lätt, eller hur! Att ta sitt kors på sig och följa Jesus, ja det borde alla göra. I glädje att få vara hans.

 

name-graphics-maria-650578

Lärjunge: en människa, som står i personligt förhållande till Kristus.

 

rosor video foto 029

Lärjungar kallas ofta i NT – företrädesvis i evangelierna och Apg.  –  Jesu anhängare. De skriftlärda på Jesu tid hade lärjungar, och dessa skulle inte bara lyssna till deras undervisning utan också ständigt vara tillsammans med sin lärare, tjäna och följa honom på hans vandringar och resor. En lärare skulle nämligen vägleda inte endast genom sin undervisning utan också genom sin livsföring. Därigenom skulle l:na få tillfälle att se, hur hans lära skulle praktiseras i livet. Man blev lärjunge genom att man fick tillåtelse att följa läraren, jfr Matteus 8:19.

Allt detta påminner om förhållandet mellan Jesus och hans lärjungar. Även Jesus hade fasta lärjungar. , Matt 10:1; Mark 3:14, som ständigt omgav honom och som tjänade honom, jfr Matt 10:24; Mark  3:14; 14:15 f. Och att följa Jesus var detsamma som att vara hans lärjunge. ,  Mark 1:17; 2:14 etc.  Ändå fanns det en väsentlig skillnad mellan lärjungaskap hos Jesus och hos de skriftlärda, eftersom Jesus var något vida mer än en lärare . Han var (och är) Guds evige Son, som hade kommit i världen för att frälsa vårt släkte.

Att vara hans lärjunge är följaktligen att stå i ett säreget personligt förhållande till honom, att tro på honom och lyda honom. Men detta lärjungarnas förhållande till Jesus befann sig under Jesu jordeliv ännu på ett förberedande stadium, ty Jesu livsverk var ännu inte fullbordat och den helige Ande var ännu inte utgjuten. Först i och med pingsten, då Anden utgöts som frukten av Jesu fullbordade verk, var det möjligt att komma in i den fulla personliga gemenskapen med Herren.

Vi finner emellertid, att ordet lärjunge även efter pingsten mycket ofta i APg. användes som beteckning på de kristna, jfr Apg 6:1 f.; 9:1, 10, 26, 38; 11:26, 29; 13:52 etc.

Att vara lärjunge betyder helt enkelt att vara en kristen, en människa, som står i personligt förhållande till Kristus.” Jfr 11:26 –     Ofta har man i vår tid missförstått ordet lärjunge därhän, att man menat, att kristendomen skulle bestå i att en människa så gott hon kan försöker lära av Jesus och efter förmåga bemödar sig om att följa hans föredöme. Det är ett svårt missförstånd. En Jesu lärjunge är enligt Apostlagärningarna den, som tagit emot Jesus som sin Frälsare och som en följd därav alltmer uppfylles av glädje och den helige Ande, Apg 13:52. I Andens kraft kan han hålla det som Jesus befallt, Matt 28:19 f.

Källa: Biblisk Uppslagsbok/Bibeln

Bild Maria

Bild Maria