Bibeln / Hur bildas Guds församling? Lyda Herren/A.S

 

Hur bildas en Guds församling?/A Svensson

När Guds ord blir predikat och några börjar tro att det finns en Gud och börjar läsa Bibeln, då finns det snart Guds församlingar. Hur går detta till? Hur bildas Guds församlingar? Det är Jesus själv som åstadkommer detta. När han ser att det finns människor på en plats som tror på honom, då döper han dem i den helige Ande. Anden ger dem det nya livet i Kristus så att de blir födda på nytt, och de blir nya skapelser i Kristus. 2 Kor. 5:17. Dessa utgör då en Guds församling på den plats där de bor.

Det är i detta läge som de troende brukar göra sitt allvarliga misstag. De börjar fundera på om de ska bilda en församling. Dessa tankar på att bilda församlingar tillhör Satans falska församlingslära. Man behöver inte bilda något som redan finns. När det finns en Guds församling på en plats, då är det ju onödigt och dumt att göra en falsk kopia av den. Det är på detta sätt som nya kyrkor och samfund har bildats, och de har splittrat de troende och håller dem bundna i religiöst slaveri genom falska läror.

Det är genom att bli född på nytt som man kommer in i Guds församling. Man blir född in i Guds familj. Ef. 2:19-22. Därför är alla i Guds församling också döpta i den helige Ande. 1 Kor. 12:12-30. Men på grund av att det har predikats en falsk lära om dopet i den helige Ande, så har de flesta kristna inte förstått att Jesus har döpt dem i den helige Ande. De håller på och ber Jesus att han ska göra något som han för länge sen redan har gjort. Och de som bekänner sig vara döpta i den helige Ande och talar tungomål, de har ändå inte förstått sanningen om dopet i den helige Ande, mer än bara delvis.

En förkunnelse som skapar tvivel och ovisshet kan inte vara från Gud. Denna falska lära om dopet i den helige Ande hindrar också människor att förstå vad Guds församling är. De tror att man kan vara med i Guds församling utan att ha blivit döpt i den helige Ande. Detta är tvärt emot vad Bibeln lär, men denna lära stämmer bra överens med Satans falska församlingslära.

Många predikanter, och andra kristna, håller på och kämpa mot Satans falska församlingslära, men de förstår inte att den frikyrkoförsamling som de själva är medlemmar i, är också grundad och uppbyggd på Satans falska lära. Därför så snubblar de hela tiden och tappar fotfästet i tron, och kan inte effektivt bekämpa Satans lära.

För att kunna avslöja och bekämpa Satans falska församlingslära så måste du själv först bli helt fri ifrån den. Det kan du bli genom att studera Bibeln och be till Gud. Du kommer då att förstå att kyrkor och samfund är inte från Gud. De är inte grundade på Guds ord.

På apostlarnas tid fanns ingen kyrka, och därför finns inte ordet ”kyrka” någonstans i Bibeln. Jag har fem bibelöversättningar på svenska. Ingenstans i dessa finns ordet ”kyrka”. I engelska Bibeln har de ordet ”church”, men det är en felöversättning, det borde stå ”assembly”. Det finns två engelska översättningar där ordet ”church”inte finns. De heter KJ3 och WEB.

Kyrkor och samfund började bildas efter det stora avfallet som kom för mycket länge sen. ”Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett …” 2 Tess. 2:3-4. Sen dess har Guds folk levt i slaveri under många kyrkor och samfund, och under Satans falska församlingslära.

Hur ska det bli någon ordning i Guds församling? Hur ska vi bekämpa Satans falska församlingslära? Hur ska vi göra? Vi ska be Herren Jesus att han själv bygger upp sin församling, som det står i Sak. 4:6-10. 6:12-13.

Paulus skriver i Ef. 3:8-11. ”Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom, och att lägga i dagen hur det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.”

Tänk att detta har varit Guds beslut redan från tidsåldrarnas begynnelse, att Herren Jesus ska själv bygga upp Guds tempel, Guds församling, så att Guds mångfaldiga visdom, i och genom församlingen skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.

Av detta kan vi förstå att Guds församling måste vara oerhört stark, så att den verkligen är något som Gud kan visa upp inför furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Den bild av Guds församling som vi kan se idag, är inget som Gud kan visa upp inför dessa furstar och väldigheter i den himmelska världen. Alltså måste Guds församling bli uppbyggd enligt Bibelns mönsterbild innan Jesus kommer. Då ska församlingen vara redo.

”Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.” ”Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.” Ef. 1:3-6, 5:27.

Det finns två mycket viktiga bibelsanningar som alla måste förstå, för att vi ska vara redo när Jesus kommer. Det är sanningen om Guds församling och sanningen om dopet i den helige Ande. Dessa sanningar är helt beroende av varandra. Om man inte förstår den ena, så kan man inte heller förstå den andra.

En tredje mycket viktig bibelsanning som de flesta kristna ännu inte har förstått, men som vi alla måste förstå för att vara redo när Jesus kommer är, allt Guds folks uttåg ifrån det stora Babylon. För att förstå detta, så måste vi också förstå vad Guds församling är. Vi måste kunna se skillnaden mellan Guds församling och Satans kyrkor och samfund, och vara villiga att lyda Herrens befallning i Upp. 18:4. /Allan Svensson

http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#bildas

/Maria

2 thoughts on “Bibeln / Hur bildas Guds församling? Lyda Herren/A.S

 1. G12. som kommer från utlandet. Som inte fungerar i Sverige, Jag har sett detta tydligt o klart.’Caesar Castellano, Framgångsstegen… Inget jag gillar precis. Jag tror inte på sådant, jag tror på Jesus.
  Tala om hierarkier….m m sådant i kyrkorna, och när det är ’påsk’ kommer det en stor mathelg och den firar människor……det är upponer i denna världen.
  /Maria

 2. Viktig artikel!

  Har just läst lite om hur församlingar som vill organisera sig i cellgrupper, hierarkier etc för att värva medlemmar (missionera) lätt kan fastna i problematiska situationer, där församlingsmaterialet och eller ledningen (den skapade organisationen) öppnar för mycken grämelse och stridigheter, trots att tanken var god från början.

  Jesus hade 12 apostlar och många fler lärjeungar. Det behöver kanske inte betyda att vi är dessa apostlar idag, eller att vi måste grupperas 12 och 12, och lyda under dessa nya apostlar eller att vi ska värva 12 nya adepter per person eller dyl.

  Den som blir drabbad av den Helige Andes insikt får en längtan till Jesus. Det kan säkert ske på det sätt som Gud vill (Anden kommer och går som den vill).

  Utan yttre organisation eller politiska program har Guds Rike existerat bland människor med en relation till Jesus ända sedan den första pingstdagen.

  (Jag vet inte tillräckligt för att kunna yttra mig om dessa saker!)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.