Antikrist/ Laglöshetens människa ska träda fram/A.S.

 

*

Laglöshetens människa (Antikrist)
ska träda fram innan Jesus kommer   /Allan Svensson/

När ska uppbyggelsen av Guds församling ske? Naturligtvis måste den ske innan Jesus hämtar församlingen. Men det är också något annat som kommer att äga rum strax innan Jesus kommer. Vilddjuret, som också kallas Antikrist, kommer att regera på jorden. Upp. 13:e kapitel.

“Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och “Laglöshetens människa”, fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud.” 2 Tess. 2:3-4. Alltså måste “Laglöshetens människa” (Antikrist) först träda fram innan Jesus kommer. Och när Jesus kommer så ska han döda Antikrist. “… honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse -.” Vers 8. Antikrists regeringstid är alltså slut när Jesus kommer.

Det är något som håller Antikrist tillbaka, så att han först när hans tid är inne, kan träda fram. Vers 6. Somliga menar att det är den helige Ande som håller tillbaka Antikrist, och att Gud ska ta bort den helige Ande från jorden när Antikrist regerar. Detta är helt omöjligt eftersom Antikrist ska träda fram innan Jesus kommer. Detta måste betyda att Guds församling kommer att vara kvar på jorden under den tid som Antikrist regerar. När Jesus kommer så ska han döda Antikrist. Han sätter eld på djävulens religiösa svartbygge, det stora Babylon, och hämtar Guds församling.

Det är helt omöjligt att den helige Ande skulle överge församlingen när Antikrist regerar. Vi har ju fått den helige Ande som ett insegel för förlossningens dag. Ef. 4:30. Om Anden överger församlingen, då skulle detta insegel försvinna och bli värdelöst, när vi bäst behöver det. Att det skulle vara Guds församling, eller den helige Ande, som utgör hindret för Antikrist, det kan vi helt utesluta, eftersom det motsäger Guds ord.

Vad är det då som måste skaffas ur vägen innan Antikrist träder fram? Antikrist kallas också ‘Laglöshetens människa’ och ‘den Laglöse’. Vad är det som måste skaffas ur vägen för att en laglös härskare ska kunna bedraga och förföra hela världen? Han kommer att väcka människornas beundran så att de till och med tillbeder honom. Upp. 13:4.

Den enda trovärdiga och hållbara förklaringen är att det måste vara Lagen som hindrar Antikrist att träda fram. Lagen måste skaffas ur vägen. D.v.s. de lagar och regler som finns för att upprätthålla ordningen och bekämpa brottslighet. Annars skulle Antikrist genast bli avslöjad som den värsta lagbrytare. Då skulle han inte kunna bedraga hela världen.

Och detta håller på att ske nu. EU:s lagar står över de olika nationernas lagar och kommer också att bestämma över deras ekonomi. EU:s lagar kommer att underordnas Antikrist och han kan manipulera med dem som han vill. Naturligtvis kommer också FN att underordnas Antikrist. När nationernas lagar är avskaffade så kan ingen beskylla Antikrist för att vara lagbrytare.

Lagen hindrar att laglösheten tar överhand, men när lagen är avskaffad så kan den Laglöse träda fram. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de ska givas i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Daniel 7:25.

I en del bibelöversättningar står det “han” istället för “den” i 2 Tess. 2:7. Men i 1917 års översättning är det rätt skrivet. Men det kunde ha stått tydligare. “…så att Antikrist, först när hans tid är inne, kan träda fram.”

Vid översättningen är det ju viktigt att återge grundtexten så noggrant som möjligt, men också att få läsaren att förstå vad grundtexten egentligen säger. Därför måste man också följa de grammatikregler som gäller i det språk man översätter till. I svenska kan man inte använda ordet “han” som pronomen när man skriver om lagen (även om det går i grekiskan), för då förstår inte läsaren vad som menas. Det grekiska ordet som betyder “han” måste därför översättas med “den” på svenska. I grekiskan står lagen i maskulinum genus.

Här har översättarna till Svenska Folkbibeln gjort en tabbe. Och i Engelska Bibeln är det samma fel, både i KJV och i NIV. Därför förstår inte folk vad som menas i 2 Tess. 2:6-7. Men i The New English Bible är det rätt. Där har de en annan formulering och undviker ordet “han”.

Det står i Rom. 13:e kapitel att vi ska underordna oss överheten, och att överheten är en Guds tjänare. Detta har ju med lagar och ordningsregler att göra. Denna överhet som tjänar Gud kommer att steg för steg bytas ut och ersättas med en “överhet” som är Antikrists tjänare.

Detta är ju vad som håller på att ske nu. Lagar och ordningsregler håller på att avskaffas. Den överhet som är en Guds tjänare, ersätts med en “överhet” som inte har något intresse av sanning och rättvisa.

Politiker som sitter i regeringen utnyttjar kreditkort och skattepengar för egen räkning, som om det var deras egna pengar.

Samtidigt som man pratar om att spara pengar överallt, och uppmanar folk att inte begära högre löner, så skyfflar man ut tusentals miljoner kronor utomlands, utan någon kontroll hur pengarna används.

Förr satte man landsförrädare i fängelse. Nu gör man dem till statsministrar och regeringsmedlemmar och låter dem styra över folket.

Vi som tror på Jesus ska inte underordna oss Antikrists diktatur. Vi ska avslöja och motarbeta denna regim så mycket som möjligt. Säg NEJ till EMU och EU! Vi får under inga omständigheter ta Vilddjurets märke på vår hand eller panna. Den som gör det är förlorad för evigt. Gud kommer aldrig att förlåta det.

Herren Jesus kommer själv att bygga upp församlingen, Guds tempel. Sakarja 4:6-10. Detta måste ske innan den första uppståndelsen. Upp. 20:4-6.

Av detta kan vi förstå att medan Antikrist regerar på jorden och tjänar Satan, så håller Herren Jesus på med att upprätta Guds församling och förbereda den för mötet i skyn. Detta måste betyda att det blir en oerhört stark väckelse, samtidigt som Antikrist regerar. Sanningen om Guds församling, och sanningen om dopet i den helige Ande, och nya födelsen måste förkunnas. Det måste bli en helrenovering av Guds tempel, som börjar med de första grundsanningarna av Guds evangelium.

När Jesus hämtar församlingen och visar upp den inför Fadern, då måste den vara perfekt, så att vi är heliga och ostraffliga inför honom. Ef. 1:4.http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#fram
/Maria

7 thoughts on “Antikrist/ Laglöshetens människa ska träda fram/A.S.

 1. Laglösheten och laglöshetens människa har som sagt funnits länge men en dag spårar det ur fullständigt och där är vi strax.
  De ogudaktigas medel är många till att få människor och samhällen på fall. Att kunna skilja mellan andar är ett måste för att klara livet och att stå kvar i tron. Hur många gånger har man inte sett satan förklädd.
  Antikrist och hans följe kommer att sköra så många fler människoliv- är man så godtrogen så att man nu ser en god värld? Det är ju fruktansvärt vilka andliga krig som förekommer, men det ser man inte. Efesierbrevet borde man läsa.
  Och ropa på Gud!
  Tack Arne för länkar m m
  Frid i Jesus Kristus. /Maria

 2. Min tunga nästan vrickar sig då jag skall uttala namnen på varianterna….
  Denna tidsålders slut och Jesu återkomst väntar jag på, helt klart.
  Antikrists elakhet i världen har pågått länge o det blir värre tills någon/något uppenbarar sig som vi inte alls kan stå ut med eller på ngt sätt erkänna. Ett välde av ondska, det är hemskt nu på många sätt men det blir värre och människan kommer inte undan, den troende kommer med i vedermödan.
  Vi ska vara vakna, ja, och vi vet INTE när Herren Jesus kommer, det är bara att läsa som det står i bibeln, Guds Ord. Jag spekulerar inte, jag väntar. Vaken och trogen Jesus- så säger han att vi ska vara.
  Vi skall vara mer ödmjuka jaa det ska vi alla vara- frälst som ofrälst. Nåden kan vi nog aldrig riktigt förstå förrän vi möter Jesus.
  Vi är redan förlåtna- vi belv ju frälsta- det är så stort så stort! /Maria

 3. De varianter du räknar upp ovan är:

  1 Postmillennialism

  2 Premillennialim

  3 Amillennialism

  De hittills enda tolkningsvarianter som jag hittills tagit till mig är den klassiskt premillennialistiska och bitar av den Lutherska historiska metoden – dvs Jesus återkomst innebär denna tidsålders slut och sen är det bara Han som regerar (dom/uppståndelse/ny himmel och jord).

  Uppenbarelsebokens symboler kan enligt den historiska metoden tolkas ungefär som Daniels profetior om de fyra imperierna Rom, Grekland, Persien, Babylon (de fyra odjuren).

  Antikrist är inte något/någon som dyker upp bara under 3 1/2 år i världshistorien.

  Antikrist och hans/dess system var under apostlarnas tid (Rom och kejsarna), och är också i dag (det globala samhället/ekumeniska kyrkan) och ska också kulminera i en ondskans höjdpunkt i historien (Antikrist korta välde och sista striden vid Armageddon).

  Hur Gud vill göra med alla de sina i tid och rum är ibland över våra förstånd.

  Han säger ju att vi ska vara vakna, inte att vi ska spekulera i datumet för hans återkomst och vilka grupper människor som eventuellt kommer först/sist/blir utan plats i Hans Rike.

  Alla troende då, nu och de som kommer, får följa med Jesus. Vi är alla lagbrytare och har ingen rättfärdighet att skryta med annat än hans rättfärdighet som tillräknas oss i vår relation till Jesus, enligt Bibeln.

  Han är helig och har gått igenom ALLT för vår skull, kanske vi ska ödmjuka oss och inte ta saker för givna? Hans nåd är en obegriplig och sällsam gåva.

  Kan kännas svårt att förstå hans nåd – jag förtjänar inte den på något vis!

  “Du är förlåten, kom med mig!”, det är allt jag vill höra. Synden måste ge vika, med Hans hjälp. Hur ska vi annars kunna leva med Honom?

  🙂

 4. Det nya Jerusalem är platsen där Gud bor mitt ibland oss. Upp 20
  Ja många sätter väl samman det så att himmelen nu är himmelen nu och att man skall vara där, men det kommer ju en ny himmel och en ny jord, där vi alla som tror ska vara.
  Det finns så många olika uppfattningar/läror. Ser man i bibeln så KAN tusenårsriket redan varit, enl tre varianter på det “temat”
  1. En faktisk period med tusen år av frid som åstadkoms genom församl. Vid slutet av de tusen åren kommer satan att släppas lös, men Kristus återkommer till jorden och besegrar satan för att sedan regera i evighet. Kristi återkomst inträffar alltså först efter tusenårsriket.

  2. En faktisk period av tusen år, där tusenårsriket börjar med att Jesus återkommer och regerar på jorden innan satan släpps lös igen före sin undergång.

  3. Ett symboliskt uttryck för perioden mellan Kristi himmelsfärd och hans återkomst, då Jesus regerar i de troendes hjärtan och i församlingen (men församlingen är ju ALLA de troende! Hallå!)- alltså detsamma som “församlingens tidsålder( Utan kyrka??hoppas jag)
  Tusenårsriket avslutas med Jesu återkomst. /Synpunkterna kan splittra de kristna, ja.

  Vi väntar alltså på att Jesus skall komma tillbaka.
  Och Guds tron kommer att vara synlig och JESU ÅTERKOMST SKALL SES AV ALLA. /Maria

 5. (Tankar om jorden och himmelen)

  En annan fråga är ju om himmelen.

  Var är den idag? Och var ska Guds Rike vara någonstans?

  * Guds Rike är redan här (som ett frö/gemenskap i den Helige Ande) och kommer att vara överallt (totalt).

  * Himlen är där Gud är.

  * I den nya himmel och nya jord Uppboken talar om kommer det himmelska Jerusalem ner och Gud är vårt ljus och liv, och inget mörker ska finnas.

  * Jesu tusenårsrike (som kommer efter domen) är på JORDEN ( i Jerusalem, med en ny geografi).

  Sätter man samman Guds tankar (som beskrivs hos apostlarna och GT:s profeter) verkar det som om himmelen är i himmelen idag, och himmelen ska vara på jorden efter denna tidålder!

  * Himmelen ska komma till jorden, med Jesus och Guds överallt synliga rike.

  * Alltså är det kommande eviga livet i en ny skapelse på JORDEN.

  * Nu är Guds tron i himmelen och inte synlig för oss. Då ska den bli synlig för alla och vara i Jerusalem.

  Rätta mig om jag är fel ute!

  (Vissa tror ju att tusenårsriket (Jesu regering genom Kyrkan) började för 1700 år sedan ungefär!)

  🙂

 6. Paradoxerna är många och Antikrist är inget vi kristna ska ta emot, hans lagar och makt. Vi skall inte komma undan vedermödan, och det finns många olika undervisning gällande detta.
  Filmen Left Behind gjorde stor skada då den sade att de troende skulle ryckas upp INNAN alla hemskheter på jorden, men så står det inte i bibeln.
  Vi troende är ju församlingen och skall vara med Jesus. ja det är rätt med 1, efter de döda i Kristus 2 Världen ska dömas…och vi vet inte tiden, men vi vet att vi ska vara beredda.
  Det är Jesus och hans vilja som skall gälla och därför är det ju så otroligt hemskt att människor inte vill bli frälsta inte vilja följa Jesus, vi vet hur det kommer att gå för de personerna.
  Du vet ju också att Darby och många fler på 1800tal satte ihop sina egna uppfattningar som sedan skulle gälla och därför har man inte förstått vad som gäller, och kyrkorna/”församlingarna” har inte berättat sanningen. Det råder nog stor okunskap. Men bibeln har sanningen. Guds ord hörs och syns inte så mycket utan vi hör om det okända och vi hör om spöken och ockulta saker där vi skulle lära oss vem Jesus är. Hela samhället genomsyras av onda andar./Maria

 7. Läste just i Thessalonikerbrevet om den laglöse och hur det ska bli vid Jesu återkomst.

  Vi ska kämpa på och helga oss och bli styrkta i DHA, säger Paulus. Och det till den sista dagen i våra liv!

  Som Allan säger här står det ju att den laglöse ska framträda först, och Jesus komma sen.

  En försmak av vad diktatur betyder har vi ju redan fått under historiens gång.

  Valet blir: Jesus och hans vilja, eller att buga sig för den laglöse, som med många lagar och löften vill få oss att avsäga oss vår tro.

  Om nu de kristna ska ryckas upp från den här världen innan all detta händer, värför vill Apostlarna varna kristna för vad som ska hända i alla sina brev?

  Varför varnar Uppboken för Antikrist och hans system, om det inte gäller de kristna?

  Varför berätta om Antikrist och global diktatur, om de inte gäller alla människor att vända om och lita på Gud och hans räddning?

  Apostlarna dog för sin tro, men vi ska ryckas upp och slippa vittna/utsättas för förföljelser?

  Enligt detta tankesätt hotar Antikrist bara de som inte är troende (eftersom de troende inte är på jorden längre utan de är med Jesus).

  Problemet är att Jesus ÄR på jorden under samma tid!! Det är ju under Hans Återkomst kyrkan ska ha försvunnit redan. Hur kan vi vara med Herren altid som Paulus säger, om Han är på jorden och vi i himlen?

  Alternativet är att de troende är i himlen först och kommer tillbaka sedan med Jesus.

  Då kommer alla icke troende vara på jorden under Guds/Jesu dom- alltså kommer domen också över Guds eget folk som inte tror på honom.

  Vad är uppryckingen?

  Vi ska “ryckas upp”:

  1 efter de döda i Kristus först uppstår

  2 Världen ska dömas.

  Så har jag förstått Paulus ord:

  Uppryckning=uppståndelse

  När paradoxerna radar upp sig kan man ana att det inte är Guds ord vi hör, utan fabler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.