År 2011 / Gud vet allt redan…

 

Nytt på nyhetsfronten 29-30/3:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/

Koreasamtal om hotfull vulkan
29 mars 2011 kl 07:09

En hotfull vulkan har framtvingat ett sällsynt samarbete mellan de två koreanska staterna efter månader av konfrontationer. Koreahalvöns högsta berg Paekdu har förmått dem att tala med varandra. 13 nordkoreaner, varav tre vulkanexperter, tog sig över gränsen för att samtala med sydkoreaner i staden Munsan på tisdagen.

Paekdus senaste utbrott var 1903 men experter tror att vulkanen har en aktiv kärna och att ett nytt utbrott är möjligt, ovisst när.
Seoul TT-AFP
____________________

Människorättskämpe till SvD om situationen: Jag tror att vi får se mycket blod i Syrien”
____________________

*Perilous Times /EU vill förbjuda bilar i städerna: 
EU to ban all cars from cities *
Cars will be banned from London and all other cities across Europe under a draconian EU masterplan to cut CO2 emissions by 60 per cent over the next 40 years.
EU to ban cars from cities by 2050 http://groups.google.com/group/bible-prophecy-news/browse_thread/thread/3c73dc2e9687a6f9#

Trots dåliga nyheter som når oss från hela världen, så får vi lita till Gud och upphöja hans stora namn. Han vet redan “nyheterna” innan tidningspressarna sätter igång, är inte det en mäktig tanke. Alltså kan HAN genom den helige Ande tala till oss om allt vi behöver veta. Katastrofen i JAPAN pågår fortfarande och vi kan alla se bilder och texter därifrån. Be för världen.

Så frid och du får skörda glädje!  /Jak 3:17-18   /Matt 5:9

*

14 thoughts on “År 2011 / Gud vet allt redan…

 1. Skrämmande intressant det du skriver. Vilket jobb att pussla ihop allt det här för dem!
  Ja AL Q kommer säkerligen att bli de som blir ett av korten i denna affär/tragik.
  Ingen vill väl ha ett ny Afghanistan?…jo kanske det.
  WW3 ja det skulle ju bli 3 krig innan Jesus kommer tillbaka, så har jag fått veta att det är, kommer att bli. Vi har väl det inpå knutarna det som kommer innan.
  /Maria

 2. 1 När ett land inte klarar sina finanser kommer IMF/WB och hjälper med lån (privatisera/exportera/frys löner/ge till plats tilll världens storföretag)

  2 När ett land inte spelar enlligt spelregelerna (satta av väst) kommer USA/NATO/FN/Koalitionen och störtar ordningen och upprättar en ny ordning, sk demokratisk. Sen följer bygga upp landet med byggföretag i väst/privatisera/frysa statliga utgifter/skära i offentllig sektor/privatisera olja osv (se nr 1)

  3 Legosoldater jobbar beroende på vem som betalar: Blackwater, Al Qaeda, Kosovo liberation army, RAB (även Hutsis/Tutsis) mfl gör grundjobbet/smutsjobbet för globalisterna (eller vem som nu betalar!). Dessa fyra tillhör samma kategori “death squads” som skickas in överallt det är dags att destabilisera en region. Om CIA/mi5 mfl skulle gå utan dessa förtrupper hur skulle de kunna göra ngt i Iran tex? Det syns ju att de flesta är vita. De är lättupptäckta. Därför jagar man med legotrupper som inte upptäcks med en gång. Muhajedin (dvs ALQ på 80-talet) sköt på ryssarna i Afghanistan och har varit med sedan dess (ryssarna som säkert inte kunde urskiljas afghanska folkgrupper och saudiaraber vid första anblicken och iklädda turban!)

  Skulle tro att ALQ kommer vara ett strategisk kort i den här konfllikten. Annars skulle inte väst erkänna att de finns bland Lib rebellerna. När det är dags att desabillisera libyen kommer man att skylla på ALQ och ta in NATO- landtrupper. Så kommer den här konflikten blli eett nytt Afghanistan. Hoppas vi slipper det! Annars är det ju upptrappning för WW3 vi ser, helt klart. Det har ju hållit på i 10 år redan.

 3. Det är otäckt och skrämmande att man i samma andetag som man ropar på FRED, går in i ngt som uppenbart innehåller krig och krigs-och vapenidéer.
  Hur är det nu med AQ? är det de som skall störa den här fridsordningen som skall upprättas?
  Skall de vara de som är terrorister i denna sak?
  Jag måste säga att jag inte fattar alla dessa turer men jag anser att de är lögnare och inte vill humanitär hjälp, varför skall de använda Gadaffi som skottavla? Vad kommer härnäst?
  Guds Frid är vad alla människor behöver!!
  /Maria

 4. (Democracy from the barrel of a gun?)

  Korten ramlar in som brev på posten… Jag trodde Sverige skulle annonseras som NATO-medlem redan på NATO Summit i Lissabon i höstas. Vi har ju nedrustat svenskt försvar (eftersom vi inte behöver skydda Sverige längre?).

  När ett land deltar i NATO partnership for peace (som Sverige gör) öppnar landet sig för NATO:s millitära övningar och får ta emot NATO:s fartyg, flygplan mm
  Det är ett steg på vägen till NATO medlemskap.

  Här en lista på vad NATO ska göra i det nya strategiska konceptet: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67814.htm

  NATO är en global försvarsallians, det blir alltmer klart.
  I dagarna attackerar NATO-alliansen Libyen, eftersom Libyen in möter kraven på demokrati och defineras inte som en rättsäker stat. Det finns en lista på vad stater ska göra och innehålla: verka för FN:s mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner annars löper de risken att tas i förvar/reformeras av mer demokratiska stater.

  (Haas: “we must fix failed states for global stabillity”)

  Artikel om demokrati i arabvärlden (CFR, 2003):
  http://jeffreyfields.net/pols/Democracy%20doesn't%20flow%20from%20the%20barrel%20of%20a%20gun.pdf

  De svagaste staterna behöver hjälp av väst/NATO säger CFR chefen Haas i Newsweek (2010):
  http://www.newsweek.com/2010/02/25/the-weakest-link.html

  http://www.cfr.org/conflict-prevention/weakest-link/p21544

  Det ligger ingen poäng i att försvara Qadaffis våldsstyre i Libyen! Det blir inte hellre bättre för att NATO slår sönder landet (och väst betalar terrorister för att göra det).

  Betoningen kan istället ligga på ordet “humanitär”, som sagt. Detta övergår inte vårt förstånd!

  Guds Frid övergår allt förstånd.

 5. Texten om Sverige är tryggare i NATO är klippt ur SvD-artikeln av Forsell! Jag skrev en kommentar under!

 6. Janne. Du vet hur jag suckar o nu suckar jag än mer. Vad är det som pågår???? Vilka försöker de lura?

  H U M A N I T Ä R..vet inte om de kan stava till det ordet. Det kanske stavas annorlunda?
  Det verkar inte vara många som verkar vara emot krigen. Är det stora pojkarna som leker krig? Ja Gud får hjälpa oss nu för jag anar att det är något större och mycket farligare på gång! /Maria

 7. (“Alla gillar Libyen”)

  Peter Eriksson (Mp) är på Aktuellt just nu och tycker “det är bra att Sverige deltar på bred enig front”, enligt FN-beslutet.

  Bomba städer, inrätta en oljekorporation som betalar för kalaset med Libyisk olja och skicka vapen till rebeller (blandat med terroristligor, som sagts innan, nu senaste av NATO commandern Stavridis!) ingår inte i FN resolutionen.

  http://www.military.com/news/article/stavridis-signs-of-al-qaida-in-libyan-rebels.html

  Det är inte första gången ALQ deltar i väststödda operationer.

  Undra hur många varv man politiskt kan vrida huvudet på en människa, innan det börjar göra ont? Nu stödjer och beväpnar man/vi terror! För tre dagar sedan varnade man/vi för terror! Hur orwellianskt som helst!!

  Ingen av oss anar något ont: “humanitär” har en bra klang!

  Det är bara du och jag, 2 miljoner 20 åringar och de gamla krigsveteraner som varit med när det begav sig (Irak, Afpak, Vietnam, Korea mfl) och så några till, som är emot kriget verkar det som.

  Gud hjälpe oss!

 8. Tack för ditt inlägg Janne, spännande att läsa. Men jag tycker inte om texten för jag tror inte den visar sanningen. Ser man på din kommentar till texten så ser man ngt annat.

  Är det bra att Sverige säljer vapen? Är det bra att man nu gör reklam för planet Gripen- som inte får skjuta….
  Är det verkligen så att Sverige blir tryggare? i NATO? tror inte det. Storebror för oss ut över världen på hiskliga och farliga färder.
  Vad är fred och trygghet idag?
  Var finns det? I Gud har vi fred frid och trygghet./Maria

 9. Inte sår de frid och glädje inte..Och inte kan de få mig att le, bara sörja inför NWO som är så påtagligt numera.

  JAHA B Obama hälsa kampanjen som en succé. Jaha.

  Gemensamma intressen och värderingar, går de under kärlek och omtanke och inga krig eller terror…
  /Maria

 10. (Medlemskap i Nato tryggare för Sverige, säger Forsell)

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medlemskap-i-nato-tryggare-for-sverige_6052429.svd

  …Det nya strategiska konceptet innebär en uppdatering och anpassning av Nato till hur världen ser ut i dag. Från att ha varit en ren försvarsallians har Nato gått till att bli mer fokuserat på krishantering. Till exempel ska en civil krishanteringsfunktion utvecklas för att bättre kunna samordna insatser med civila organisationer.

  Medlemsländernas åtaganden att bistå varandra har breddats till att inkludera terrorangrepp, IT-hot eller effekter av klimatförändringarna.

  Samtidigt som förändringens vindar blåser i Europa, lever mycket av den svenska Nato-debatten kvar med kalla kriget som utgångspunkt. Neutralitet och alliansfrihet är fortfarande honnörsord för många. Samtidigt kan ingen förklara mellan vilka vi ska vara neutrala. Skepsisen mot USA är så stor att det rödgröna regeringsalternativet på fullt allvar gick till val på att USA skulle stänga samtliga sina militära baser utomlands. Det kan bara hända i Sverige.

  Än märkligare blir retoriken mot bakgrund av att Sverige i dag har ett nära och brett samarbete med Nato. Efter en förfrågan från Nato är vi på väg att i bred politisk enighet sända flygstridskrafter till Libyen. Vi deltar också i Nato-ledda fredsfrämjande operationer på Balkan och i Afghanistan. Sedan snart 20 år tillbaka är vi medlemmar i Partnerskap för fred. Därtill har riksdagen antagit en solidaritetsförklaring som innebär att Sverige inte ska förhålla sig passivt ifall något annat europeiskt land skulle bli angripet.

  Det är bra att Sverige gett en tydlig viljeinriktning om hur vi vill verka för andra länders säkerhet. Men det är först med ett svenskt medlemskap i Nato som vi skulle få försvarsgarantier från andra länder vid händelse av ett angrepp mot oss. Vi skulle därigenom få bättre möjligheter att kunna trygga både vår egen och Europas säkerhet. Det skulle också ge oss ett säkerhetspolitiskt inflytande i frågor som i hög grad ändå påverkar vårt land. Sammantaget skulle ett svenskt medlemskap i Nato ytterligare understryka att Sverige ska bygga säkerhet tillsammans med andra länder.”

  Kommentar: Vad är det för skillnad på Forsell och Obamas ord ovan? “Vi lever i ett internationellt samfund och måste därför blanda oss i alla länders interna angelägenheter och konfllikter. Sen säljer vi vapen och säkerhetseknologier överalllt på planeten.” Det är klart “Sverige blir tryggare” i NATO, än utanför. Vi verkar för fred och trygghet tillsammans med Storebrorsan NATO, överallt dit Storebror tar oss.

 11. (EU vill förbjuda bilar i städerna)

  EU to ban all cars from cities.
  – UN to ban people from planet earth!

  (Obama hälsar Libyenkampanjen som succé)

  Obama hails Libya war at UN conference: “Today we´re showing what´s possible when we find our courage, when we fulfill our responsibilities as we come together as an international community to defend our common interests and our common values”, he said.

  http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2011/03/29/obama-at-u-n-hails-allies-in-libya-action/

  Översättning: “Så bra: oljekriget fortsätter nu i land fem på vår lista!” Om någon undrar så går vi nu direkt till FN och startar våra humanitära interventioner. Det får vara slut på diskussioner och daltande i världens parlament om krigens vara och inte vara. Äntligen kommer världen tilllsammans som ett samfund och försvarar våra gemensamma intressen och värderingar.” (NWO)

  Så frid och du får skörda glädje! (Jak 3:17-18)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.