Katolicism? Nej!/ Enhet.? B Vidén länk

 

 

http://www.berno.se/2008/05/ekumenikens-ntverk_12.html

Saxat från denna ovanstående länk om ekumenik

Berno Vidén:

Spindeln har en säregen fallenhet att anpassa sig och smälta in i de mest skiftande miljöer. Korsspindeln äger dessutom en speciell begåvning att spinna trådar. Genom sinnrikt byggda nät fångar den sina rov, som den livnär sig av. Med hjälp av en effektiv signaltråd gömmer sig spindeln till dess bytet fastnar i garnet. Snabbt och effektivt lämnar den då sitt gömställe, kastar sig över bytet och suger sedan långsamt livet ur det.

Ett märklig sätt att inleda en artikel som ska handla om kristna allianser. I Sverige är ännu en ny stor kyrka på väg att organiseras genom sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Svenska babtistsamfundet. Vad är egentligen en kristen allians? Har den sin grund i Bibeln? Eller kanske det snarare handlar om ett organisatoriskt enande för att tillhöra ett större sammanhang? Rädslan att hamna utanför, stämplad som sekterist? Alla svaren på ställda frågor finner du förmodligen inte i denna artikel, men förhoppningsvis kan den hjälpa dig att reflektera över många viktiga frågor. Är du sedan angelägen om att få sann kunskap om vad kyrkoekumenik och andra religiösa allianser representerar, finns det trovärdiga källor att forska vidare i. Främst ur Guds eget ord finner vi en undervisning om på vilka grunder en sann enhet kan bevaras. Där talas det aldrig om enhet kring stora världsomspännande organisationer annat än i varnande ordalag. Ett exempel är om vilddjuret ur Uppenbarelseboken 13; “det förmår alla…”. Helt klart finns här redan ett väl utformat nät som gör det möjligt för vilddjuret att förvilla jordens alla inbyggare.

Vi (Berno Vidén) citerar Arne Imsen, ur en tidigare ledare:

“Jesus beder aldrig om kyrkornas enhet. Det var en omöjlighet, eftersom de inte är hans skapelse och egendom, utan fastmer det profana samhället med religiösa förtecken. Allians och ekumenik är kyrkliga attribut, utanför Guds rike, och därför mänskliga uppfinningar.
Jesus beder om den fullkomliga, osynliga enheten för sina lärjungar; den himmelska enhet som förenar Fadern och sonen. Den kan människan inte skapa och strukturera, den finns redan för evigt och skall genom Anden prägla det kristna lärjungaskapet i tiden i Jesu Kristi kropp.” (MR 5-97)

I toppen av kyrkoekumeniska nätverk kan vi finna organisationer som Kyrkornas Världsråd, Evangeliska Världsalliansen, Romerska Katolska Kyrkan, Ryska Ortodoxa Kyrkan m.fl. Var och en av dessa är markerat inomvärldsliga organ och för samtal med varandra med avsikten att nå fram till en full organisatorisk enhet. För att ta ett exempel, så kan vi läsa ur ett av Kyrkornas Världsråds dokument, där de beklagar att flertalet församlingar, av olika orsaker, avstått från att bli medlemmar i Rådet: “Några av dessa hinder har börjat att ge efter, tack vare etablerade kontakter mellan Kyrkornas Världsråd och organ som Evangeliska Världsalliansen. Dessa ansträngningar borde stödja sig på sökandet efter nya relationsformer på alla nivåer mellan medlemskyrkor i Kyrkornas Världsråd och andra ekumeniska organisationer.” (sep. 97). LÄS ARTIKELN I SIN HELHET HÄR:

http://www.berno.se/2008/05/ekumenikens-ntverk_12.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.