Jesaja /Jes 40:1 Trösten, trösten mitt folk…/lidande

 

“Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud.” Jes 40: 1.

BLIV en rik tröstare. Detta hörde till profetens mission. Världen är full av bedrövade hjärtan. Du behöver fostras för denna stora uppgift, och din fostran kräver ett högt pris. Du måste genomgå samma lidanden, som sarga och slita oräkneliga hjärtan. Sålunda kommer ditt eget liv att likna ett sjukhus, där du blir undervisad i den gudomliga konsten att trösta. Du får se dina egna sår blöda, på det att den store Läkaren genom att förbinda dina sår må lära dig att bringa förstahandshjälp åt de sårade du möter. Kanhända står du spörjande inför det lidande du nu genomlever. Bida tills tio år svunnit hän, och förvisso skall du möta många, som äro i samma betryck. Du skall få tala om för dem, huru du lidit och blivit hugsvalad samt bringa dem de tröstemedel, som du själv undfått av Herren. Då du möter den ivriga blicken och ser, huru det gryende hoppet förjagar förtvivlans skuggor från själens himmel, skall det bli möjligt för dig att förstå ditt genomgångna lidande. Och du skall med tacksamhet till Gud minnas den aga, som beredde ditt hjärta att förstå och hjälpa de olyckliga.

Vem helar bäst en själ, som är bedrövad,
om ej en kristen, som har varit prövad?
Var finner du i sorgen och i smärtan
en modersfamn, om ej i brustna hjärtan?

Vi måste själva såras för att hela
och lida för att kunna sorgen dela,
och detta är måhända hemligheten
av nöder, vilkas orsak I ej veten
.
E. Gustafson

Gud tröstar oss icke, för att vi sedan skola föra ett bekvämt liv, utan för att göra oss skickade att trösta andra. – Dr. Jowett.http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/januari/01-11.htm

*

Det finns många ord att förstå från vår Herre, och detta var ord om lidande-   lidande som vi alla få gå igenom, kanske nu  –  kanske  sedan.

http://www.worldchallenge.org/en/node/17903?src=devo-email 

D W:OUR GREATEST COMFORT

Ett är säkert: den troende blir prövad, så är det!  – Men se!  Gud hjälper i allt!  Hallelujah!

 

                                                                                     /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.