Falska religioner../Bibelfokus om Heidi Baker. LÄS

 

Heidi Baker och hennes grumliga vin
Vem är Heidi Baker? Vad förmedlar hon?
Är alla storslagna uppgifter om hennes verksamhet sanna

I slutet av juni 2012 höll förnyelsenätverket New Wine en sommarkonferens i Vänersborg. Huvudtalare där var Heidi Baker. Tidigare har New Wine i Sverige inbjudit talare som Randy Clark och Bill Johnson. Alla dessa tre är förkunnare som för vidare den osunda andlighet som inte minst är sprungen ur den s.k. ”Toronto-väckelsen” i mitten av 90-talet, en andlighet som senare dök upp i liknande skeenden i Pensacola och i Lakeland. Faktum är att det var efter att Randy Clark hade träffat på ”holy drunkness-förkunnaren” Rodney Howard-Browne som Randy tillsammans med John Arnott var med om att sparka igång skeendet i Toronto. Det här handlar alltså om grova villfarelser och en oren andlighet som inte på något sätt har med bibliskt förankrad kristen tro att göra. Det handlar istället om att berusa och förföra kristenheten till avfall. Vill du tränga djupare i detta vill jag gärna att du ser mitt videobaserade bibelstudium om ”Det stora avfallet”. Du hittar det här: http://bibelfokus.se/avfallet

New Wine är alltså en rörelse som i huvudsak förmedlar denna ”Toronto-andlighet”. Tyvärr är det så, att en stor del av de ungdomar som vuxit upp i kyrkorna på senare tid, fått en mycket bristfällig och vilseledande undervisning vad gäller både sann kristen tro och villfarelser i kristenheten. Det gör att många kristna ungdomar nu okritiskt dricker av det grumliga vin som New Wine allt oftare serverar (tyvärr dricker även många vuxna det). Varför de gör så beror nog på både historielöshet, dåliga bibelkunskaper, men kanske det även saknas mycket av både kritiskt tänkande och andlig urskiljning. Är du en ung kristen som läser detta, så hoppas jag inte att du blir stött nu utan att du istället tar chansen att göra en kritisk bedömning av det New Wine, Heidi Baker mfl  förmedlar. Börja gärna med att se hela det bibelstudium som jag nämnde tidigare. Jag tror det kan vara en ögonöppnare. Är du redan vaken över falsk andlighet vill jag bara gratulera dig. Det kan bli din räddning i den yttersta tiden!

New Wine-konferens i Vänersborg 2012
Jag skall själv inte skriva så mycket om konferensen här utan vill istället hänvisa till en medbloggare som själv besökte denna konferens och som rapporterat om det han upplevde. Du hittar hans rapport här: http://azaryahu.wordpress.com/ Där hittar du även en del länkar som visar på Heidi Bakers kopplingar till Todd Bentley, New Apostolic Reformation (som mer eller mindre är New age i en slags kristen förpackning), mfl.


Heidi Baker

Denna amerikanska kvinnliga förkunnare är alltså en av alla inom det som jag brukar kalla ”Latter rain-familjen”. Hennes NYA drivkraft kom i och med att hon 1994 besökte den s.k. väckelsen i Toronto. Därefter startade hon tillsammans med sin make en slags missions-/hjälpverksamhet i Mocambique, och just denna verksamhet används mycket som en intäkt för att hennes andlighet och budskap ”måste” vara av allra bästa slag. Som alltid bör man då fråga sig vad det är för andlighet och budskap hon förmedlar. Stämmer det med Bibeln? Är alla positiva berättelser sanna? Stämmer de siffror som anges om hennes verksamhet? Osv… Här menar jag att det finns många frågetecken och en del utropstecken. Självklart är jag medveten om att många afrikaner kan ha fått bra humanitär hjälp från Heidi Bakers verksamhet, men här skall vi syna det som de flesta tycks tiga om.

Verksamheten
Heidi Bakers nuvarande verksamhet startade 1995 och kallas för IRIS Ministries. Den har sin bas i Pemba, Mocambique. Inom verksamheten ryms församlingsplantering och humanitär hjälp.

Förkunnelsen
Om vi tar hennes förkunnelse först, så handlar den i vanlig ordning om mirakler, under, helande, Guds välsignelser, andliga smörjelser, väckelse, skörd, osv. Det här är precis det som kännetecknar alla förkunnare inom Latter rain-familjen. Det är så klart inte fel med tecken, under eller väckelse, men detta måste ju ligga i linje med Guds Ord för att vi skall kunna förstå att det har Guds Ande som källa. Sådana här saker sker nämligen även inom andra religioner.

I Mark 16:20 ser vi att Gud bekräftar ORDET – alltså evangelium – med tecken och under. Han bekräftar inte gärna sammanhang, förkunnare, församlingar, samfund osv. Gud ger inte sin ära åt någon annan! Det blir då en absolut nödvändighet att det måste vara Bibelns evangelium man skall förkunna om GUD skall bekräfta det budskap man kommer med. Men om det är ett korrumperat evangelium någon förkunnar, och tecken och under ändå sägs ske, ja, då är det antingen någon annan än Gud som ligger bakom dessa under, eller så är det bara lögner eller suggestion.

Vad förkunnar då Heidi Baker? Ja, inte är det Bibelns evangelium i alla fall. Hon gör som alla andra förkunnare inom Latter rain-familjen, hon pladdrar på om sin verksamhet, om alla under som skedde på det och det stället, om allt som Gud skall utföra just nu och framöver, om löften om välsignelser, om stor skörd och väckelse, osv, osv. Observera att detta inte är evangelium! Och när hon väl pladdrar på så försöker hon påskina att hon är under den Helige Andes inflytande genom pustande, stönande och konvulsioner. Du kan se exempel på det i denna video: http://www.youtube.com/watch?v=mwpvKBYQXFc . Kan man sin Bibel vet man att det där inte har något som helst att göra med biblisk kristendom! Av den anledningen är jag inte intresserad ifall ett under nu verkligen skulle ske i hennes verksamhet.

Församlingsplantering
Hur ligger det då till med den omtalade församlingsplanteringen? Vi kan se på lite enkel matematik för att utröna vad som ligger inom det rimligas gränser.

Heidi Baker sägs ha startat 5000 församlingar enbart i Mocambique sedan 1995 och totalt 8000 i världen. Det blir 1,3 församlingar per dag året runt räknat fram till idag! Alltså 9 nystartade församlingar per vecka, året runt i 17 år! Verkar det rimligt tycker du? Kan man överhuvudtaget ha kontakt med så många församlingar samtidigt? För det måste man väl ha om man räknar dem som ”sina”? Till detta skall man då lägga att Heidi Baker och hennes verksamhet samtidigt har bibelskolor, hon reser Jorden runt som förkunnare, startar barnhem, håller i matutdelning och utspisning, borrar brunnar, m.m. Och samtidigt som allt detta sker, måste de ju dessutom upprätthålla kontakten med de församlingar som redan etablerats. Är detta alls rimligt?? Även om vi kristna kan räkna med hjälp från en allsmäktig Gud så har dygnet bara 24 timmar, veckan bara 7 dagar och året bara 365 dagar…

Bland Makua-folket säger sig Heidi Baker ha startat 2000 församlingar. Detta är en folkgrupp på ca. 800.000 individer i Mocambique. Enligt personer på plats säger sig endast 1% av Makua vara kristna. Om nu alla kristna bara går till Heidi Bakers församlingar är de i så fall ändå bara 4 personer i varje församling, i snitt. Men nu är ju sanningen den att de flesta kristna i Mocambique är katoliker, den andra stora gruppen är traditionella protestanter, så även om det skulle vara så att 10% av Makua skulle vara kristna så kan inte Heidi Baker ha underlag för 2000 församlingar där. Jag får inte ihop matematiken!

Enligt personer på plats i Mocambique kommer ca. 90% av medlemmarna i de Heidi Baker-församlingar som existerar från andra kyrkor i trakten. Det är alltså inte fråga om väckelse utom om ”lockelse” och omflyttning av kyrkfolk. Det här känner vi igen från då Livets Ord startade i Sverige och från hur det är när sådant som ”Toronto-väckelser” dyker upp. Av denna anledning har flera evangeliska kyrkor i Mocambique tvingats stänga igen eftersom deras medlemmar gått över till Heidi Bakers församlingar, självklart inte lockade av evangelium utan istället av löften om helande och materiell välsignelse etc. En del byter församling för att de vill byta fru och genom detta undkommer de då pastorns förmaningar i den gamla församlingen, enligt uppgift.

En annan sak som är värd att begrunda är att Heidi Bakers verksamhet i en videodokumentär nämner att det finns ca. 60 dokumenterade uppväckanden från de döda inom den egna missionsverksamheten. En person på plats i Mocambique (nära Heidi Bakers huvudcenter) hade inte hört något alls om detta, vilket är konstigt om det nu verkligen har skett.

Den humanitära hjälpverksamheten
Här är ett område som liksom skall värma hjärtat på de som lyssnar till Heidi Baker och som ger gåvor till hennes verksamhet. Ofta ser man foton på Heidi Baker tillsammans med afrikanska barn som får mat eller leksaker, eller så är hon ute i någon by där en brunn har satts upp. Det är ganska tydligt att dessa foton skall sänka garden och locka till frikostiga gåvor. Så även denna verksamhet bör man granska ordentligt. Jag skall hur som helst lägga fram lite uppgifter här som får utgöra en del i bedömningen.

Vad jag förstått av personer på plats i Mocambique krockar många gånger Heidi Bakers verksamhet med kulturen i landet. Så kan det t.ex. vara med den omtalade barnhemsverksamheten. I Mocambique lämnas så gott som aldrig barn ensamma om deras föräldrar dör. Istället är det tradition att alla moderns släktingar har ansvar för barn som blir föräldralösa. När då ett barn erbjuds plats i ett barnhem som alternativ, kan detta innebära onödiga uppslitande separationer och att barnet kommer till en plats där det finns risk för övergrepp från andra barn och personal. Detta är inte bara en risk, utan det händer också. Somliga sätter av ren lättja barn de har ansvar för i Heidi Bakers barnhem för att sedan hämta hem dem när de är vuxna nog att arbeta på fälten.

Dessutom råder ingen egentlig hungersnöd i landet. Matutdelning och barnhemsplatser är därför ganska kontraproduktivt. Den hjälp som primärt borde erbjudas är utbildning, yrkesutbildning osv, alltså hjälp till självhjälp. Detta enligt personer på plats.

Heidi Bakers verksamhet har också sysslat en hel del med brunnsborrning, vilket ofta framställs mycket positivt i rörelsens egen marknadsföring. Här vittnar lokalbefolkningen om att det i flera fall krockat med bykulturen, vilket leder till stridigheter. Brunnar borras ibland utan att tillstånd finns, och därför står dessa sedan oanvända.

Alla sådana här okloka och burdusa satsningar har tydligen gjort att många i Mocambique talar illa om ALLA kristna i allmänhet. Vem som mest av alla gläder sig över det är inte svårt att gissa…


Några kommentarer

Enligt en person på plats i Mocambique är det mycket svårt att uppskatta hur många sant kristna det faktiskt finns i landet. De flesta vänder sig vid behov fortfarande till sin tidigare animistiska tro och till medicinmän trots att de kallar sig kristna. Så enligt denna person finns det allt mellan 0-30% kristna beroende på hur man definierar en kristen.

Det är också svårt att exakt ange hur stort Makua-foket är. Folkgruppen finns inte bara i Mocambicue. Dessutom består folkgruppen av olika dialekter och förgreningar vilket gör det svårt att exakt säga vem som är Macua.

Jag kommer att uppdatera denna sida allteftersom jag får in mer information.


Se på frukten, bedöm budskapet och anden

Bibeln ger oss vissa besked om hur vi skall bedöma kristna verksamheter och förkunnare. Ett är att se efter vilken frukt verksamheten genererar, och då är det så att frukt är något som kommer med tiden, och av frukten känner man trädet. Två andra sätt att bedöma är att se på det budskap som förs fram och på den ande som förmedlas. Dessa måste ligga helt i linje med vad Bibeln undervisar oss. Här är alltså tre olika bedömningsgrunder som alla tre kompletterar varandra och ger en helhetsbild.

Efter att ha studerat både budskapet och anden som Heidi Baker kommer med, och efter att ha tagit del av vittnesbörd från personer på plats i Mocambique, får jag intrycket att Heidi Baker inte enbart är så fantastisk som hon själv och många andra vill göra gällande; hon sprider även kaos, splittring och förvirring! Dessutom förmedlar hon en annan Jesus, ett främmande evangelium och en främmande ande, precis det som Paulus varnade för i 2 Kor 11:3-4. Det är med anledning av detta som jag med denna text vill varna för både Heidi Baker, New Wine och för alla andra förkunnare och efterföljare i Latter rain-familjen!


Läs vidare

Rapport från New Wine i Vänersborg
Om Latter rain – http://bibelfokus.se/joel#Anchor-44867
Det stora avfallet – http://bibelfokus.se/avfallet
Visst skall vi pröva, men hur? – http://bibelfokus.se/visst_skall_vi_prova
Frukt av “Toronto-väckelsen” – http://bibelfokus.se/frukt_av_toronto
Känningar av Torontovälsignelsens förföriska vindar – http://bibelfokus.se/robert
Äkta eller falsk väckelse – http://bibelfokus.se/akta_vackelse

/Lennart


Källor: irismin.org, Wikipedia, azaryahu.wordpress.com samt personer på plats i Mocambique. Jag får tyvärr inte uppge vilka personer i Mocambique som bidragit med information eftersom de själva och deras arbetsgivare inte vill ha sitt eller sina medarbetares namn ut i sajter som denna. Men du får tro mig när jag säger att källorna är mycket pålitliga och vederhäftiga.
Tack till killen bakom webbplatsen azaryahu.wordpress.com som förmedlat mycket av informationen! Kontakta honom via hans blogg om du vill ha mer info.

8 thoughts on “Falska religioner../Bibelfokus om Heidi Baker. LÄS

 1. Hej Eva! Det är en bra predikan från Lennart.Dessa falska lärare som översvämmar världen, Sverige…det är hemskt att det är så. Visst tycker jag om att prata o skriva om mirakel, men då ska det VARA DET ÄKTA FRÅN GUD SJÄLV. Jag är så trött på alla tvkanaler och ‘möten’ där man ‘drar ner himmelen’.
  Tack jag är räddad från det där sedan många år, och försöker här o på andra sidor att väcka människor. Jaaaa allt är av NÅD, nåd att leva , nåd att få vara frälst, nåd med allt i våra liv. Hälsn f Maria /Välkommen tillbaka hit.

 2. Lennart berättar om det man bara anat men senare förstått eftersom man blivit så ledsen,besviken o illa behandlad i dessa överandliga sammanhang. Jag vet bara inte hur man skall uttrycka sin glädje över dessa människor so har större kärlek till sanningen än i tecken o under. Jag tackar dej Jesus att jag får vara ren i ditt blod o att allt är NÅD! Tack för dina väktare på mren,de är SÅ viktiga för oss för att komma hem till dig!

 3. Jaaa så kan det låta, jovisst
  Jag har ju hört massor av sådant på olika ställen– förr
  Tack Gud att jag slipper höra sådant mer!

  Vem skall man lyssna på? Gud eller den som förvränger sanningen? Man behöver kunskap innan man har med olika rörelser eller församl att göra, jodå.

  Har man hört U Ekman och hans kaliber av predikanter, så vet man vad vi menar här. Allt är övernaturligt och man KAN ALLT bara för att man blir tillsagd att tro det de säger.
  jag är fortfarande sjuk efter så många år, fast man sade jag var frisk…vilket spektakel!!!

  _________________________
  man vill ha anhängare, nya församlingsmedlemmar som kan ge ge ge tionde och mer, sälja sina hus och leva fattigt m m. jag är klar med dem sedan länge tack Gud!/Maria

 4. Såg ett avsnitt från Heidi video, från Uppsala tror jag det var, där hon talar om regn i 40 dagar och nätter, enorma helanden, väcka döda, frälsa tusentals, ur lidande och enorm fattigdom, beställa FN-helikoptrar personligen, och vittna, och ge bort Biblar, Biblar, Biblar, Shaka baba…

  Är det något typiskt för dessa och liknande karismatiker att man i predikan berättar historier med övernaturliga inslag, tar Bibelhistorier och kommer själva liksom IN i Bibelns skeenden och kan vara med om det Moses och det Paulus, Elia mfl var med om?

  Ungefär så här:

  “Det var som om jag gick över Röda havet och Gud sa till mig: bara GÅ, GÅ! Du kan, mitt älskade barn, du är full av min Ande och jag ska låta dig väcka en hel slumrande kontinent…”

  Varför predikar man så, det är något jag inte förstår?

 5. Hej Janne jag tror mig förstå just den obibliska synen- jag har sett den.
  Vi har många bevis på pastorer i utlandet som har utsatt människor för svåra saker, våldtäkter i Guds namn m m, det finns många avarter.
  High life anses vara mycket spännande och det sker “mirakel” men är de av Gud?? Meeer! Meeer! Av vad? GUD är en klok Gud han är vis och stor och mäktig och underbar, skulle han tycka att sådant som utspelar sig i många kyrkor vara bra!? Nej, han gråter säkerligen och har straff åt vederbörande falskheter.Jag tycker att du har rätt i det du säger. Varning för Baker!
  Ödmjukhet och kärlek är den enda vägen anser jag. Se f ö kommentarerna här nedan av M Grenholm och mig.
  /Hälsn f Maria!!

 6. hej Michael, du nämner en del som du tycker verkar felaktigt i L Jaretegs artikel. Jag tror inte alls att han är så fel ute, det handlar om väldigt mycket klarsyn på områden som man inte alltid diskuterar på djupet- vad är en väckelse och varför väckelse, varför kyrkor överhuvudtaget och varför pingstväckelse /den enda väckelsekristendomen?/ Du säger mig att jag ska söka Guds Ande..jag har Guds Ande i mig och därför skriver jag det jag gör på denna sidan, och många tycker att vissa saker är fel, men jag tyder inte eller tolkar inte bibeln, jag lyder Gud och hans ord.

  Naturligtvis skall inte barn odla mat- de ska tas om hand. Jag har inte varit i Mozambique…men vet ändå en del om både folk och voodo m m. Det får stå för dig det där med sant eller inte- jag tycker artikeln är intressant för det handlar om att söka Guds Ande- är Guds Ande den som H Baker följer i allt? Nej det tror inte jag. Jag har sett en hel del sammanhang i Sverige o på andra ställen som liknar detta karismatiska under-tecken-mirakelläror och jag köper dem inte.Jag har sett många falska profter uppträda och prata församlingssnack och lura foolk- jag är allergisk mot sådant, ja sannerligen vad fel man fått lära sig istället för att ledas av Gud- det är livsfarligt att inte förstå eller kunna följa Gud utan istället följa människor. Vänd om..

  Jag anser att man måste följa den helige Ande- annars inget liv.

  Tillhör du den karismatisk pingströrelsen? Det skulle inte skada att vända om därifrån.

  Du skriver på din blogg:” delen när jag talar om gråtande Mariastatyer inom katolska kyrkan (återigen vetenskapligt verifierade mirakler)” Tror du att katolikerna har rätt också i sin religion? Mirakler? Nej nej det är inga mirakler.

  Jag tillhör bara Jesus sedan många år och det är jag mycket mycket tacksam för- han tog mig ur sammanhang som inte var bra, BARA JESUS BARA JESUS- det är den bästa modellen!och där finns öken med också….Micael du låter överkarismatisk faktiskt.

  TROR du att man kan BESTÄMMA att Anden skall”Falla” i mötena? Nej så är det inte. Bara Gud bestämmer. Läs f ö om vad Guds Församling är.

  Ber Gud välsigna den andliga klarseende delen Hälsn Maria

 7. Ojojoj vilken smörja. Lennart Jareteg skriver ovan att Heidi aldrig predikar Evangeliet utan bara “om sig själv” vilket är lögn, lögn, lögn – det är bara att följa med henne på de outreachs de gör varje vecka ute i bushen. Att Iris trosbekännelse går helt i linje med klassisk kristen tro bemödar sig inte Jareteg att ens diskutera, http://www.irismin.org/about/statement-of-faith

  Jareteg är en inflytelserik förespråkare för obiblisk manifestationism som påstår att man kan urskilja falska andar i kroppsliga reaktioner hos människor, något han exenplifierar här. Det står aldrig i Bibeln.

  Jareteg förvirrar sig själv när han skriver att “Heidi Baker” planterat 5000 församlingar på 15 år, vilken är 1,3 per dag. Sanningen är att Iris Ministries, Mozambiques största missionsorganisation, har gjort det. Arbetet utförs inte minst av väldigt många i lokalbefolkningen. Att Heidi springer runt själv och startar kyrkor är en felaktig bild.

  Makuafolket var fram tills Iris Ministries kom i stort sett en onådd folkgrupp, men det har ändrats radikalt på bara några år. Jareteg nämner inte källan till att 1% av folket skulle vara kristna, men eftersom sådan statistik tar lång tid att få fram i ett land som Mozambique är det antingen en inaktuell siffra eller en subjektivt uppskattning. Det är talande att Jareteg påstår att det finns 800 000 Makua i Mozambique, vilket är en siffra från 1997!

  Att 90% av kyrkomedlammarna i Iris församlingar (som Jareteg kallar Heidi Baker-kyrkor) kommer från andra kyrkor är i sig en förnekelse av väckelsen bland Makuafolket som alltså antagligen bygger på en felaktig statistisk uppgift, så det påståendet ger jag inte mycket för. Det kanske stämmer i vissa områden, men inte där det är väckelse.

  Höjden av dumhet måste ändå vara när Jareteg avfärdar uppgiften om över 60 uppväckta från de döda för att det finns en (1) person i Pemba som inte kände till det. Att f.d. döda intervjuas i filmen Finger of God såväl som i Heidi och Rolland Bakers böcker Always Enough och Expecting Miracles är något som Jareteg å sin sida inte verkar känna till.

  Vidare sågar Jareteg Iris biståndsarbete utan att verka kunna särskilt mycket utvecklingsteori, vilket blir ganska pinsamt. Han blandar ihop humanitär hjälp och utvecklingshjälp, han skriver att eftersom det inte råder hungersnöd i Mozambique är det fel att ge barnen på barnhemmen mat (bör 8-åringar odla sin egen mat då alltså?), han verkar totalt omedveten om de förödande översvämningarna som drabbade landet år 2000, han påstår att brunnsborrning alltid överallt är negativt i Mozambique och till och med att alla ickekristna talar illa om kristna på grund av Iris Ministries! Allt detta är rappakalja. Han utgår också från att alla föräldralösa barn ska tas om hand av sina släktingar för att det är praxis i den mozambiqueanska kulturen. Men i ett av världens fattigaste länder är det inte en så smart kultur att överösa fattiga människor med barn. Att Iris bara tar in döende barn och förankrar sina beslut med släktingar diskuterar inte Jareteg. Istället påstår han utan grund att barnen utsätts för övergrepp i Iris!

  Sök Guds Ande istället för att sprida förtal och gläd dig över det mäktiga verk Gud gör i Mozambique. Det är aldrig för sent att göra bättring.

  Gud välsigne dig!

  Micael

 8. Det var någon som sa att vissa Pentecostals/karismatiska församlingar ofta har en obiblisk syn på vem den Helige Ande är, och vad Han gör.

  Om man tror att man kan sjunga/besvärja/”olja fram” Anden med high life och liknande, ligger detta rätt nära voodoo-kulturen, som sysslar med just detta.

  Anden talar inte av sig själv. Anden vittnar om vem Jesus är, står det i evangelierna.

  Vi kan nog inte ta emot “Anden som helar världen” och får oss att tala “afrikanska dialekter” hur som helst.

  Vilken extas, meeeeerr, meeeer!, säger dessa predikanter och hänvisar sällan till Bibeln, eller till varför vi ska ha okontrollerade extaser i kyrkan?

  Varför ska vi ha extas i anden, utan att begripa eller kunna ödmjuka oss inför Gud?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.