Falsk religion /Jehovas Vittnen

 

Del 3 och del 4 får du nu läsa här, angående falska profeter/villoläror. Källa är fortfarande Bibelfokus.se

Jehovas vittnen

– Det var Charles Russell som startade Jehovas Vittnen i slutet på 1800-talet. Han kom ur den reformerta kyrkan. Russell sa själv att han fick en rad änglabesök och att han fick ta emot uppenbarelser direkt från Gud.

Inom Jehovas vittnen sägs också att dom äldste fått ta emot undervisning från änglar. Vad fick dom då för undervisning? Jehovas vittnen har en egen översättning av Bibeln. I deras t.ex. Johannesevangelium 1:1 står det:

•”I begynnelsen var ordet, och ordet var med Gud, och ordet var en gud ”
Observerade du skillnaderna och att det står gud med litet ”g ”? Alltså att Jesus bara var en gud bland andra gudar. För att få stöd för denna villfarelse så vände sig Jehovas vittnen till ett spiritistiskt medium vid namn Johannes Greber som med hjälp av meddelanden från andevärlden hjälpte till med Jehovas vittnens bibelöversättning.

Charles Russell undervisade också att Jesus i himlen var den samme som ärkeängeln Mikael. Han kom sedan till jorden som en vanlig människa. När han uppstod efter sin död så var detta en pånyttfödelse, och den skedde bara andligen.

Jesus är hos Jehovas vittnen alltså inget mer än en pånyttfödd människa som inte existerar kroppsligen. Vi ser alltså även här degradering av Jesus.

Och då måste vi fråga oss vem det är som kommer förklädd som en ängel när han talar till Jehovas vittnens ledning? Vi skall komma ihåg att Jesus är Gud, och han behöver inte bli född på nytt.
————

Del 4:

Christian Science/Kristen vetenskap

– På 1870-talet startade Mary Baker Eddy den ockulta och gnostiska rörelsen Christian Science. Hon kom ur den reformerta kyrkan. Under en sjukdomstid sade hon sig ha fått ta emot en uppenbarelse från Jesus, vilken ledde fram till denna rörelses bildande.

Christian Science undervisar att bara det andliga är det verkliga och att det fysiska och det materiella skall man inte ta intryck från. Sjukdomar t.ex. är bara illusioner som botas med andlig kunskap.

Denna typ av villfarelse kallas sedan gammalt ”gnosticism”, och det var den som den unga kyrkan också fick fajtas mycket hårt med för nästan 2000 år sedan. Jag tar med Mary Baker Eddy här eftersom hennes läror starkt påverkat den amerikanska trosrörelsens störste teolog Essek W Kenyon, som i sin tur Kenneth Hagin (se nedan) tagit det mesta av sin undervisning från.

Essek W Kenyon gick nämligen på ett universitet som hade anknytning till Christian Science och han har medgett att deras lära påverkade honom mycket. Kenyon kom så småningom fram till villoläran om att Jesus dog andligen, blev född på nytt, och att vi är helt jämlika med Jesus.

Här har du också ett exempel på degradering av Jesus och upphöjelse av människan – en bit av ”villfarelsens röda tråd”, antikrists ande, som löper genom historien.

 http://www.bibelfokus.se/falskaprofeter  HÄR kan du LYSSNA på detta inlägg

Följ fortsättningen i denna kategori:  Profetiska budskap /Kram f Maria

14 thoughts on “Falsk religion /Jehovas Vittnen

 1. Hej Maria!! Så underbara härliga kärleksfulla ord till vår Jesus, som du skriver här. Jag är så glad för din skull! Tänk vilken nåd att få bli frälst, bara av nåd tillhör vi honom. Tänk vilken kärlek, en sådan gåva. Nej utan Jesus vore vi ingenting.
  Tack för dina ord här. Välkommen tillbaka hit!
  Gud välsigne dig!
  /Maria

 2. Jag är bara 21 år men jag har upplevt och sett mycket. Tack Jesus för min relation till dej, utan den vore jag ingenting. Du ger mej frid och glädje som inte tillhör denna värld. Tack att jag är frälst av nåd och inte gärningar, ingen kan belöna sig, Guds gåva är det. Tack min älskade Jesus.

 3. Hej TH jag personligen kan inte ta emot vad katolsk tro menar eller påstår.
  Jag vet bara vad jag vet och vad Gud uppenbarat genom sina ord. Jag vet att Jesus är Gud och jag har tagit med alla(nästan alla) ställen som pekar på detta, det kan inte vara svårt att förstå, det får ens hjärta tala om för en.

  Treeninghetslära är sann, för den lär Jesus själv ut, men det är människor som kallar den för just det namnet/ordet.

  Fadern Sonen den helige Ande är inga svåra begrepp.Är man frälst genom Jesu dyrbara blod så vet man att det är sant. Vad vore jag utan frälsningen? Död.
  Jesus visste vad han var sänd till, och Jesus visste också att han var den förste av allt skapat.

  På t ex Timotheus tid var det populärt att Jesus var gudomlig men inte mänsklig- Gud, men inte människa. Hur förklarar du det…
  Idag hör man motsatsen, att han är människa men inte Gud.–

  *Utan att vara både Gud och människa skulle inte Jesus ha kunnat ta synden på SIG och försona människan med Gud. Det är enkelt att förstå- tycker jag.*

  Påståeendet att Jesus var Gud gjorde judarna ursinniga och det var också därför de dömde honom för hädelse.

  Romarna regaerade också på Jesu gudomlighet eftersom de tillbad kejsaren som gud. Vilket tilltag… Debn djupa sanningen att Jesus i samma person förenar både gudomlig och mänsklig natur har aldrig varit enkel att förstå och acceptera, men trots detta tas den emot dagligen av människor som kommer till tro. Är du med ibland dem som har tagit emot detta livsförvandlande budskap?

  Vi bör bygga våra liv på Gud och hans ord i oss, det är bara på det sättet vi kan få veta vad vi ska kunna göra för att tjäna honom rätt.

  Jag respekterar det du säger och framför men jag har ingen tid att utveckla allt för mycket jag anser att bibeln säger allt man vill och bör veta, att Jesus är Gud är en central sanning och den tror jag på.
  Jesus utstrålar Faderns härlighet, Hebr 1:2-3
  Jesus är världens skapare, Hebr 1:10
  , Ps 102:24 och vi lever i det nya förbundet…

  Jesus förkroppsligar Gud på ett fullkomligt sätt.

  OCH:

  Har du läst Hebr 1:7-8?
  *Och medan han om änglarna säger: ”Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor..

  säger han om Sonen:

  ”Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira. vers 9: Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet;

  därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder; vers 10:
  så ock:
  ”Du Herre, lade i begynnnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk……läs hela detta kapitel 1 så förstår du hur det är.
  Hälsn Maria

 4. Hej Maria!
  Du har verkligen ansträngt dig att förklara din ståndpunkt. Hjärtligt tack för det. Jag har inga problem att acceptera Jesus som Kristus eller Jesus som Gud eller gudomlig. Han omtalas ju som sådan på flera ställen i bibeln (ex. Jes.9:6). Att därmed dra slutsatsen att Jesus är identisk med sin Fader och att Fader och Son är en och samma person i en tvåenighet – det kan säkert inte alla kristna acceptera. Det är intressant att du nämner Guds försoningsverk genom Jesu död. Jag tror vi är överens om att i dramat med Abraham och Isak så framställdes en gripande och rörande bild av Guds kärlek när han offrade sin egen son. Tror du att hela detta förebildliga drama skulle framställa Faderns offrande av sig själv?
  Jag vill bara kort kommentera denna mening från dig: ”Om du allstå inte tror att Jesus är Gud, så tror du att någon som är mindre än Gud är din frälsare.” Enligt Joh.14:28 säger Jesus: ”Fadern är större än jag”. Paulus tillägger att ”Gud är Kristi huvud” (1 Kor.11:3). Detta skrevs efter att Jesus återvänt till himlen, med andra ord en beskrivning av förhållandet mellan Gud och Kristus i himlen. Därför tror jag att Gud är större än Jesus och Jesus mindre i förhållande till Gud. Det tycker jag stämmer med uttrycket att Jesus är den ”förstfödde” (Kol.1:15,16). En som är född brukar ha en början, inte sant? Min slutsats blir att han skapades av Fadern i tidernas begynnelse. Fadern kände därför till vissa saker som ännu inte hade blivit uppenbarade för Sonen (Mark.13:32) – inte så ovanlig situation i en familj med två eller flera personer. Mängder av bibelställen nämner Jesus, som den som blev utsänd av Gud (Joh.17:3) för att utföra, inte sin egen vilja, utan Faderns vilja (Joh.4:34; 5:30; 6:38-39). Jag tycker det går emot all logik att mena att den utsände sände ut sig själv för att göra sin egen vilja.
  En annan omständighet är också intressant i sammanhanget. Det hebreiska ordet Shad‧dạj och det grekiska ordet Pan‧to‧krạ‧tor översätts båda med ”allsmäktig”. Båda dessa ord på grundspråken används gång på gång om Fadern (2 Mos. 6:3; Upp. 19:6), men används aldrig om Sonen. Jag förstår mycket väl varför teologer förklarar treenighetsläran som ett mysterium. Tänk om förklaringen till denna lära helt enkelt beror på det som ett katolskt uppslagsverk nämner:
  ”Formuleringen ’en Gud i tre personer’ blev inte helt fastslagen och förvisso inte helt upptagen i kristet liv och kristen trosbekännelse förrän mot slutet av 300-talet. Men det är just denna formulering som har det främsta anspråket på titeln treenighetsdogmen. Bland de apostoliska fäderna fanns det inte något som ens avlägset liknade en sådan mentalitet eller ett sådant perspektiv.” – New Catholic Encyclopedia (1967), band XIV, sid. 299.

 5. 1. Varför är denna tro så viktig? (Jesus är Gud)
  Varför är det då vikigt med denna tro på att Jesus är Kristus och Gud? Jo, det handlar om vår frälsning. Det är vad vi kan utläsa av Jesu ord i Joh 8:24.

  •Joh 8:24: ”Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”
  Det viktigaste i en sund och äkta kristen tro är tron på att Jesus är JAG ÄR, JHWH (Jahwe), Gamla testamentets Gud uppenbarad i mänsklig gestalt. Om vi inte tror att Jesus är Gud, kommer inte vår tro att leda till frälsning utan till att vi dör i synd. Det är vad jag ser att Jesus säger i detta Bibelord. (I 1917-års översättning och Bibel 2000 står ”att ni tror att jag är den jag är”. Detta är inte i enlighet med grundtexten.) Om du allstå inte tror att Jesus är Gud, så tror du att någon som är mindre än Gud är din frälsare. Ser du det allvarliga i en sådan tro? Och ser du det stora i att tro att Jesus är Gud, och att det därmed är Gud själv som är vår frälsare? I GT säger Herren Gud dessutom att HAN är vår ende frälsare.

  •Hos 13:4: ”Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.”
  Det är när denna tro på Jesus korrumperas som vi kan bli som allra mest bedragna och hamna i riktigt allvarliga villoläror och sekter. Eftersom vi nu tycks leva i det stora avfallets tid (som 2 Tess 2:1-12 talar om) så gäller det att vara mer vaksam på villoläror än någonsin tidigare, och särskilt när det gäller läror som förringar Jesus och upphöjer människor till gudar eller kristus-gestalter. Falska profeter och villoläror tränger sig idag in i den kristna kyrkan på bredare front och lömskare än någonsin tidigare. Det som är den gemensamma grunden för alla dessa villoläror är just att Jesu gudom förringas eller stryks helt och att människan upphöjs till någon slags gudomlig nivå. Vi kan fånga allvaret i följande Bibelord:

  •2 Joh 7: ”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.”
  Att bekänna att Jesus ÄR Kristus är det samma som att bekänna att Jesus är Gud i mänsklig gestalt (som vi skall se senare). Om vi tittar på vad olika villoläror för fram för syn på Jesus så kan vi även av det förstå vad som är villfarelse angående Jesu person. Alla de sammanhang/religioner jag nu räknar upp bekänner inte fullt ut att Jesus är Gud uppenbarad i mänsklig skepnad: New age, mormonerna, Jehovas vittnen, frimurarna, hinduismen, bahai, islam, trosrörelsen, messianska rörelser, mfl. Inom flera av dessa rörelser är t.ex. Jesus endast en pånyttfödd människa eller ett sändebud i ett ”kristus-ämbete”. Om du därför hör att en förkunnare eller ett sammanhang i kristenheten börjar stappla på orden när det gäller att bekänna Jesus som Gud, då skall du veta att de är på väg att sätta sig i samma båt som ovanstående sammanhang. Det är bevis nog för att något är på väg att gå helt galet. Judarna har inte heller denna bekännelse idag, men de kommer att få den i den yttersta tiden enligt Guds plan (se Sak 12:10), så därför sätter jag inte dem i samma båt som de övriga.

  Faran med att inte bekänna att Jesus ÄR Kristus/Messias och Gud i mänsklig gestalt kan bli tydlig om man t.ex. studerar vad som undervisas inom New age. Där sägs att Jesus bara var en vanlig människa, men som genom att han uppnådde en särskilt hög grad av andligt medvetande ikläddes sin Kristus-roll. Så inom New age är ”Kristus” i princip bara är ett ämbete som vilken människa som helst kan ikläda sig, eller en ande som inkarnerar i olika människor, vilket också kommer att hävdas i den yttersta tiden då Antikrist kommer att utge sig för att vara Messias och Gud. Antikrist kan från grekiskans anti-christos översättas till ”istället-för-kristus”. Men New age undervisar även att vi människor är mer eller mindre som Kristus genom att alla har det gudomliga inom sig. Känner du till trosrörelsen så vet du att där finns i princip samma undervisning, att Jesus är en pånyttfödd människa och att vi alla är som gudar.

  Så den bästa vaccinationen mot att dras med i den avfallets ekumenik som leder fram till att hela världen tar emot Antikrist som messias och gud, är att bekänna att Jesus var, är och alltid kommer att vara Kristus, Gud i mänsklig gestalt, i samma kropp som Jesus uppstod i. Han reinkarnerade inte efter sin död. Han uppstod i samma kropp, dock förhärligad. Ingen annan kan bli Kristus, den rollen har Gud reserverat för sig själv för all tid.

  •Joh 8:58: ”Han [Jesus] svarade: ’Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.’ ” NT 81
  En annan orsak till varför denna syn på Jesus som Gud kommen i mänsklig gestalt är viktig, är för att få rätt syn på Guds försoningsverk genom Jesu död på korset. Om Jesus bara var en vanlig människa som fick ett särskilt ”kristus-ämbete” eller uppdrag, då var inte hans korsdöd något märkvärdigt. Då kunde ju var och ens egen död gälla som försoning. Men om det nu var den Gud som gav oss Mose lag (vilken ingen klarar att följa till 100%) som kom i mänsklig kropp och tog straffet på sig själv, då var detta det högsta offer som kan hittas både innanför och utanför universum. Då kan vi förstå varför detta offer – att Gud var i Kristus och försonade människan med sig själv – är det enda som Gud accepterar som giltigt för att vi skall bli frälsta. Då kan vi förstå varför Jesus är enda vägen till Gud och evigt liv. Ingen kan sätta sig över det faktum att Gud själv valde att betala priset för ditt och mitt eviga liv. Och det här får vi ta emot i tro, helt gratis!

  SE mer info på:http://www.bibelfokus.se/Jesus_sann_Gud#Anchor-35882

 6. Hej Problemet i allt detta är att man INTE förstår att JESUS ÄR GUD: Genom århundradena är det många falska lärare som har förnekat att Jesus var både gudomlig och mänsklig. På Johannes tid hade man svårast att acceptera att han skulle ha varit människa, medan det idag är hans gudomlighet man tvivlar på.
  Men just detta att han var både Gud och människa är ju en grundförutsättning i den kristna läran. Innan du lyssnar till vad en lärare har att säga i ett ämne, vilket det än är, måste du ta reda på hans uppfattning om Jesus.
  Den som förnekar antingen hans gudomlighet eller hans mänsklighet förnekar honom därmed också som frälsare och gör honom till något mindre än han faktiskt är.

  Jesus säger också själv att han ÄR Gud. Se alla bibelställen där han säger detta:Mark 5:19
  Joh 13:13-14
  Fil 2:6
  Joh 10:30,38
  Joh 12:45; 14:1-11
  Joh 1:18, 14:9
  Han kom från himlen 1 Kor 15:47 och är Herre, Rom 9:5; 10:11-13; Upp 1:5; 17:14
  Han är helig Heb 7:26-28; 1 Petr 1:19; 2:22; 1 Joh 3:5
  och han har makt att döma världen: Rom2:16; 2 Kor 5:10; 2 Tim 4:1, alltså är han HERRE över hela skapelsen, andevärlden inräknad.

  I likhet med de troende i Kolossai måste vi tro på Jesus Kristi gudom /att Jesus är Gud/ annars blir vår kristna tro ihålig, missriktad och meningslös. Detta är en central sanning i den kristna tron.

  Bibelställena säger oss detta och det finns naturligtvis fler sådana, men jag tar inte med alla just nu, det finns på sidan i övrigt.
  Jesus är Herren.

  Jag tycker att man skall förstå den oerhörda saningen om att Jesus är Gud.

  Han är Gud samtidigt som han dog på korset som sann människa.Paulus förklarar att Jesus Kristus fanns före allt annat och är den förste av alla uppståndna. Han har ingen rival, ingen jämlike- det finns inget annat alternativ.

  Jesus Kristus är Gud förkroppsligad. Han är en synlig spegelbild av en osynlig Gud. Han är den högste och han är fullkomlig.

  Han kräver att få första platsen både i våra tankar och i våra handlingar.
  Guds hemlighet är Kristus, som nu har blivit uppenbarad för alla. Kolosserbrevet…..
  /Maria…sök på min sida så hittar du det..

 7. Hej Maria, nej inte ska du behöva återge en rad olika bibelöversättningar. Jag ville bara påpeka av vittnena inte alls är ensamma om att tolka Joh.1:1 på det här viset. Jag förstår att du inte tycker om de texter som avviker från din inställning. Även om vi läser Joh.1:1 enligt en översättning som säger att ”Ordet var Gud” så tycker jag ändå att det handlar om två personer.
  Ordet (Jesus) kan ju inte vara Gud och samtidigt vara HOS Gud.
  Biskopen John Robinson skrev så här i sin bok Gud är annorlunda:
  ”I praktiken presenterar den folkliga predikan och undervisningen en supranaturalistisk Kristusuppfattning, som inte kan få stöd utifrån Nya Testamentet. Man säger att Jesus var Gud på ett sådant sätt att orden Kristus och Gud kan utbytas med varandra. Men ingenstans i det bibliska språkbruket är det så. Nya Testamentet säger däremot att Jesus var Guds Ord, att Gud var i Kristus, att Jesus är Guds Son.”
  Dessutom bad Jesus till sin Fader i himlen. Han bad ju inte till sig själv. Jesus kallas den ”förstfödde” (Kol.1:15). Det tolkar jag som att han (Ordet) blev skapad av Gud och genom Ordet skapades sedan allt annat (Kol.1:16). Tycker du det är fel att se Fadern, Skaparen, som en person och Jesus som hans son, dvs. som en annan person?

 8. Hej Tehå du får gärna ge kommentar…de tär så att Joh 1:1 är omdiskuterat, och jag menar inte att Jehovas V är ensamma om den återgivningen, men nu var det Just JV som det gällde och inget annat. Jag försöker att peka på de saker det handlar om i mina texter, men du menar väl inte att jag skall ha hur många biblar som helst hemma för att tillfredsställa alla riktnningar.Innan något hade skapats fanns Guds eviga ord- Kristus. Den meningen fattar alla (handbok för livet, mycket bra, lättförståelig) Att kritisera t ex JV det får man inte, men jag gör det för jag ser felaktigheterna, och det är det fler som gör. De texter du har ovan gillar jag inte. Hälsn f Maria

 9. Hej Maria! Jag kan inte låta bli att ge en kort kommentar till Joh.1:1. Man får lätt den uppfattningen att Jehovas vittnen är ensamma med sin återgivning av detta bibelställe. Jag tycker det hade varit mera ärligt att nämna att fler översättningar återger orden på liknande sätt. Här några exempel:
  ”och en gud var Ordet” – The Emphatic Diaglott
  ”och Ordet var en gud” – La Sainte Bible,
  ”och Ordet var ett gudaväsen” – La Bible du Centenaire,
  ”och Ordet var gudomlig” – The Bible-An American Translation
  ”och av gudomlig natur var Logos” – Das Evangelium nach Johannes
  Vill du få flera exempel så återkommer jag gärna med det.

 10. Ja man kan förstå att det finns starka krafter i rörelse för att få folk på fel väg, falska vittnen som smörjer människor till att gå fel, det är verkligen illa. Den onde vet att människor behöver Gud mer än allt annat, så vad gör han då…skickar ut fel folk.
  /Maria

 11. Fick en tanke.

  Vittnet/medlaren vittnar om Kristus och leder fåren till Honom. (David Wilkerson tex)

  Vargen (i fårakläder) lockar med Gud, men leder fåren till sig själv. (Påven och de rörelser du beskriver här tex)

 12. Hej Kyllikki. Dessa människor måste man varna för, och en del av dem vet ju inte alls att de är med i en slags sekt.De lockar med Gud/ den som människan söker/ och vad får de…..
  Kram f Maria

 13. Hej Maria!
  Usch,satan har verkligen vävt många många människor i sina dödliga falska vidriga väv!!!!
  Det är hemskt hur lättlurade vi människor kan vara!
  Kram/Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.