Archive | februari 2007

Att förstå Jobs bok / Job 3:11

Job hade det inte lätt. Han plågades svårt av kroppsliga sjukdomar och depression. Från att ha haft allt- till att ingenting ha. Det sätter en fruktansvärd press på honom och i kap 3 kan vi läsa om hur han led.

Många människor idag har det mer än tufft; skilsmässor, konkurser, depressioner -sjukdomar,ja många är de problem en människa utsätts för….

“Varför fick jag inte dö i samma ögonblick som jag föddes?” frågar han sig.

Han önskade sig alltså döden. Allt han gick igenom satte naturligtvis hans tro på prov. Han ifrågasatte sina egna missuppfattningar som han haft om Gud; t ex att Gud gör människan rik; alltid bevarar från allt ont; m m. Det är klart att han ifrågasatte både det ena och det andra eftersom han led så.

Jobs tro var skakad i grunden. Vad hade han att välja mellan? Kanske bara två saker: Att förbanna Gud, och ge upp; eller att lita på Gud och låta hans kraft hjälpa honom att uthärda.

Job hade alltid levt med att bara tillbe Gud och inga avgudar. Ändå har han drabbats av katastrofer. Han upplevde sin situation som ett hån….******************

. Meningen med livet är inte att leva på känslor, eller att leva för att uppleva materiell lycka och personlig framgång. Meningen med livet är att tjäna och ära Gud. Vi kan inte tro att bara för att Gud älskar oss, då skulle han alltså inte låta olika saker plåga oss. Så är det inte, för vi kan inte bedöma Guds kärlek till oss efter graden av vårt lidande. Inget kan skilja oss från Guds kärlek.

Lidande kan hjälpa oss att växa och mogna. Ser jag till vad jag själv varit med om så tackar jag för de svåraste åren i mitt liv, för de var de som fick mig att förstå vad Gud ville med mitt liv.

 

 

Bibelord / Rom 8:35; lidande ; 36-39

lithse2s2.gif

Gud står på vår sida.

“Vem kan då någonsin stänga oss ute från Kristi kärlek? När vi upplever svårigheter och olyckor, när vi förföljs eller blir slagna till marken, beror det på att han inte älskar oss längre? och om vi är hungriga eller utfattiga, eller i fara eller hotas med döden, har då Gud övergett oss?


Detta säger Paulus i Romarbrevet 8:35. Han skriver brevet till en församling som strax skulle stå inför en fruktansvärd förföljelse. Troende i har genom alla tider gått igenom och mött olika former av lidande: Förföljelse, fängelse och till och med död. Det kan lätt få en människa att tro att hon är övergiven av Kristus.

Paulus förklarar att de är omöjligt att bli skild från Kristus. Hans död för oss är beviset på en okuvlig kärlek. Det finns inga argument. Ingenting kan hindra honom från att vara ständigt närvarande i oss.

Gud låter oss veta hur stor hans kärlek är för att vi ska kunna vara fullständigt trygga i honom. Om vi litar på hans underbara löften behöver vi aldrig mer vara rädda och osäkra.

**

Vilken Gud vi har.

**

Rom 8:36-39:

Nej! Skrifterna säger oss att för hans skull måste vi vara beredda att möta döden när som helst- vi är som får som väntar på att bli slaktade.

Men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus, som älskar oss så mycket att han har dött för oss. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek.

Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte, inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek.

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset.

Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet, inget kan skilja oss från denna kärlek.

Halleluja! Det är rätt! Ingenting, ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Amen.

Paulus skriver:
“Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. /Gal 6:2

Det finns bara en Gud; säger Herren

eye2.jpg

Avgudadyrkan… Hjälplösa avgudar… Det står mycket, mycket i bibeln om avgudadyrkan.

Jag håller på att läsa profeten Jesaja igen, och det är en underbar bok det med. Herren säger genom Jesaja:

Jes 44:9 “Vilka dårar de är, som gör sig bilder av hjälplösa avgudar. Varken de själva eller deras gudar har något förstånd. Det är inte underligt att alla som tillber dem måste stå där med skam.”

Jes 44:10 “Vem utom en dåre gör sig en gud som inte kan hjälpa honom det minsta!”

Jes 44:11 “Alla de som tillber sådana ska stå inför Herren med skam, tillsammans med dem som har gjort dem. Alla ska de stå där i skräck.”

Jes 44:12-17 “Smeden står vid sitt städ och hamrar till en avgud med all sin kraft. Han blir hungrig och törstig, trött och matt. Snickaren tar mått och sätter ut märken för att göra sig en avgud. Han hugger först ut den grovt och formar den sedan som en människa i all hennes glans. Så får han en underbar avbild att sätta upp i huset.

Han högg ner cedrar, utvalda cypresser och ekar, och han planterade nya att vattnas av regnet och växa upp och förnya skogen. Efter all denna omsorg använder han en del till ved för att värma sig och baka sitt bröd.

Men av annat gör han en gud åt sig, en gud som människor skall tillbe!

En avgudabild att falla ner inför! Hur är detta möjligt?

Av samma träd som han värmer sig med och använder till att laga sin mat gör han sig en gud!

Och han faller ner inför den och ber och säger:

” Hjälp mig! Du är min gud!”

**Gud vill att vi ska tjäna honom som är vår skapare (Jes 17:7; 40:28; 43:15; 45:9). Avgudadyrkare gör motsatsen:

De tjänar, eller tillber, något de själva tillverkat i stället för den Gud som har skapat dem. Skaparen har själv betalat priset och befriat oss från den synd vi begått mot honom. En avgud kan inte skapa något och inte heller friköpa oss från synd.

Har du dina egna avgudar? Låt inte lura dig av rikedom, berömelse, och inflytande. Den som väljer sin egen Gud bedrar sig själv. En sådan “gud” har ingen positiv inverkan på tillvaron.

“Övermod följs av nederlag, högmod går före fall.” /Ordspr 16:18

Bön/ Bön och bönesvar

praying_hands_1.jpg

Bön. Tror du att Gud svarar på bön?

Jag tror på att vi kan förändra ett helt land på grund av att vi ber. Jag tror på bönens makt. Jag vet att Gud svarar på bön. Ibland får man vänta länge, ibland kortare tid innan bönesvaret kommer. Då gäller det att ha tålamod. Själv väntade jag i flera år på ett bönesvar då det gällde en familjemedlems förändring. Då bönesvaret dröjde så förstod jag ändå att Gud skulle svara jakande på min bön och jag fick börja tacka.

Gud säger att man skall be och tacka och att man skall tacka för det man inte kan se; man lägger allt i hans hand, och se, så småning om kommer det ett svar. Eftersom Gud och vi har olika tidsperspektiv så kan det bli jobbigt för oss människor.

Vi kan inte tvinga Gud att göra vad vi önskar. Det vi får är gåvor av nåd. Vi kan läsa massor i Gamla och Nya testamentet om fasta och bön och om bönesvar.

Vår Mästare och Herre fastade och bad personligen för att Han skulle bli ett föredöme för oss. Vart vi än är idag och vad vi än bär på för problem kan vi få andlig och lekamlig hälsa, om vi sätter vår förtröstan till Jesus Kristus.

Vår allra förnämsta källa, när det gäller undervisning om fasta och bön i den första församlingen, är Apostlagärningarna. Det är tydligt, att de troende där verkligen tillämpade bön och fasta.

Vi kan läsa ur Apg 1:14

*Alla desa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.*

Vår Herre Jesus Kristus fastade och bad i fyrtio dagar innan han började sin offentliga verksamhet, Matt 4:2

Mose bad och fastade i fyrtio dagar innan han gick åstad för att ta emot de tio budorden, 2 Mos 34:28

Elia, eldsprofeten, fastade i fyrtio dagar och nätter på berget Horeb. Alla dessa fastade för att kunna utföra stora ting för Gud.

Deras fasta födde tro som segrade mitt i lidande, prövningar och besvärligheter och den helige Ande utrustade dem med kraft att utföra under, bota sjuka och lama och att uppväcka döda.

Vi går in i bön och fasta med djup längtan om att få erfara den helige Andes kraft. Detta skapar en djärvhet, ett mod utan fruktan eller räddhågsenhet och en vilja att göra Guds vilja.

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. /1 Thess 5:16-18

De sista tiderna / “Envärldsmöte”

ccd-rel021.jpg

De sista tiderna. “Envärldsmöte”

Jag har tidigare skrivit om: En värld i brand; Antikrist, Jesu återkomst och så vidare. Människor måste bli upplysta om vilken tid vi lever i nu.

Det är ingen fin värld vi lever i, för ondskan breder ut sig och förfallet ökar. Det mänskliga förfallet i form av våld och förstörelse och också naturkatastrofer m m, anser jag och många med mig pekar åt ett visst håll: .Slutet.

Jag hörde en predikan i går på Kanal10 (den kristna Tv-kanalen), det var en salvelsefylld predikan av Göte Sandsgård. Han har varit med mycket länge att predika Guds Ord, och hade en underbar predikan om frälsning, missionsarbete, m m.

Han talade just om de sista tiderna. I Bryssel händer det just i dessa tider att de har s k “Envärldsmöte”. Det skall alltså diskuteras huruvida vi skall ha någon som sitter vid makten och styr hela världen. Vart pekar det? Jo, på Antikrist, som skall komma.

Den som läser sin Bibel vet mycket väl vad där står. Men för den som inte vet vad det står i Guds Ord kan det vara bra att få reda på att denna världen inte kommer att bestå. Det kommer att bli en stor krasch. Men innan den kraschen kommer, så kommer människor att bli förlamade av skräck.

Det går fort nu och överallt, om man har ögon och öron öppna, så kan man se och läsa sig till vad som kommer att ske. Antikrist kommer att komma, och med honom som vill styra hela världen, kan du ju lätt räkna ut hur människor kommer att få det. Det är en sorg.

Uppenbarelseboken 13:

“I min syn såg jag nu ett egendomligt djur, som kom upp ur havet. Det hade sju huvuden och tio horn och tio kronor på hornen. På varje huvud fanns hädiska namn skrivna, och vart och ett trotsade och förolämpade Gud. Djuret såg ut som en leopard, men hade en björns fötter och ett lejons gap. Och draken gav honom sin egen kraft och sin tron och stor makt.”

Vilddjuret får politisk makt och makt att göra underverk.

Om vilddjuret som är Antikrist har jag skrivit om tidigare under kategori: Antikrist. Där kan du läsa om vem som kommer att komma, innan Jesu återkomst.

Men: Gud har satt en gräns för den makt vilddjuret får utöva och den tid som står till hans förfogande. Även om vilddjuret härskar har Gud den yttersta kontrollen. (Upp 11:15; 12:10-12).

Så det är bäst att svenska folket börjar vakna nu; för det kommer svåra tider. Det är bäst att människor ute i Europa vaknar, för det kommer hemska tider. Det är bästa att alla människor vänder om och får en tro på en Allsmäktig Gud, för det kommer tider som får oss alla att verkligen häpna och skaka av skräck.

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. /Mark 13:31

Jesus sade: ….den port är trång och den väg är smal som leder till livet…Mark 7:14

Upp 14:7

*”Frukta Gud!” ropade han, och ge honom äran, för tiden har kommit när han ska döma. Tillbe honom som skapade himlen och jorden och havet och alla dess källor.”*

* Somliga tror att detta är en sista, universell vädjan till alla folk att erkänna den ende sanne Guden. Ingen ska kunna ursäkta sig med att de aldrig har hört sanningen. Andra däremot ser detta som ett tillkännagivande av den förestående domen snarare än en sista vädjan.

Världens folk och nationer har fått sin chans att bekänna sig till Gud, och nu är det dags för Guds dom. Du som läser detta har redan konfronterats med Guds sanning och vet att Guds dom inte kommer att uppskjutas i all evighet. Har du tagit emot de goda nyheterna som har evighetsvärde? I så fall har du inget att frukta när det gäller domen. Han som ska döma hela jorden är också din frälsare!

http://www.tidenstecken.se

Jesus / Det sanna ljuset

1drpred3.gif

Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan.

/ 1 Joh 2:8

Kärlek är den enande faktorn och kännetecknet på varje sann kristen gemenskap. Den är nyckeln till en vandring i ljuset, eftersom vi inte kan växa i andligt avseende och samtidigt vara behärskade av hatets mörker. Ett alltmer fördjupat förhållande till Gud resulterar i fördjupad gemenskap med andra.

Gud och himmelen /Livets vatten m m

irnewch62b2.gif

Johannes Upp 22:1-5

“Och han visade mig floden med livets vatten, klart som kristall, som kom från Guds och Lammets tron och flöt fram i mitten av huvudgatan. På var sida floden växte livets träd, som bar tolv skördar frukt om året och ger skörd varje månad. Bladen användes som läkemedel av alla folk.

Det kommer inte att finnas någon ondska i staden, för Guds och Lammets tron ska stå där, och hans tjänare ska tillbe honom. Och de ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Det kommer inte att finnas någon natt där, och ingen behöver lampor eller solens ljus- för Herren Gud ska vara deras ljus, och de ska regera i evigheternas evighterer.”

Livets vatten är symbolen för evigt liv. Jesus använde samma bild när han talade med den samariska kvinnan (Joh 4:7-14). Det handlar om ett fullkomligt liv tillsammans med Gud och eviga välsignelser som släcker all andlig törst (se Upp 22:17)

– Allt detta kommer oss till del om vi tror på honom.

Här är livets träd inte ett utan flera, men det är fråga om samma träd som i lustgården (1 Mos 2:9). Efter sitt syndafall förbjöds Adam och Eva att äta av livets träd, eftersom de inte kunde få evigt liv så länge de stod under syndens makt.

Tack vare syndernas förlåtelse genom Jesu blod finns det inget ont och ingen synd i den här staden.

Vi kommer att kunna äta fritt från livets träd, när syndens makt över oss är bruten och evigheten tillsammans med Gud är tryggad. Livets träd bär ny skörd av frukt varje månad. I det nya Jerusalem får vi leva ett överflödande liv i all evighet.

För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen. Ps. 119:89″Människan gör upp många planer, men det är Herrens vilja som sker.” /Ord 19:21

Änglar / Betjäna dem som skall…

bless3.jpg

Änglar.

Gud avskiljer en del av änglarna och andra himmelska väsen till att på jorden betjäna “dem som skall ärva frälsning” (Heb 1:14; 1 Mos 48:16; 2 Mos 23:23)

Änglar kan bli tilldelade en människa på livstid (Matt 18:10) eller:

för en viss tidsrymd (Apg 7:38),

eller:

för ett enda besök (Luk 1:26).

Den tjänst som änglarna utför innefattar bistånd till troende att utveckal andliga gåvaor och kallelser (Dom 6:12-16). Ett liv i lovprisning är så viktigt för dem som följer Herren, att Gud avdelar änglar till att hjälpa troende att uttrycka detta, i det att de välsignar Gud och binder hans fiender (Ps 34:1; 149:6-9)

“Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?” /Heb 1:14

Gud har en plan../Hur kommer man närmare Gud

fish5.gif

Gud har en plan för alla människor, det gäller att gensvara och börja förstå att det är sant. När du blir frälst och vill gå den vägen som Jesus sagt att vi ska gå, då börjar du förstå….

Men, kanske du tänker, Hur kommer jag närmare Gud?

Jakob ger oss fem ypperliga förslag till att komma närmare Gud. Jag tar med dem här:

1. Genom att ödmjukt överlämna sig till Gud (Jak 4:7), inse att hans förlåtelse är nödvändig och vara villig att följa honom;

2. Genom att säga nej till djävulen (4:7) och inte tillåta honom att fresta och förvilla;

3. Genom att göra upp med allt ont och all synd och låta sig fyllas med Guds renhet (4:8)

4. Genom att gråta och sörja över synden med uppriktig ånger (4:9) och inte tveka att uttrycka sin förtvivlan;

5. Genom att inse sin litenhet (4:10) inför Gud. “Om ni vill böja er och göra er små under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när hans tid är inne.” (1 Petrus 5:6)

Litenhet; vad är då det?

“Inse er litenhet” kan också översättas “ödmjuka er inför Herren”. Det är detsamma som att erkänna att allt vi har att komma med är det Gud har gett oss. Vi förtjänar inte hans barmhärtighet, men han vänder sig till oss i kärlek och upprättar oss på nytt trots våra mänskliga tillkortakommanden.

Läs gärna Jakobs brev som uppmuntrar och visar oss tro i praktisk handling.
*
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 1 Joh. 2:17

Aldrig för upptagen för att höra

 

Min Jesus lyssnar alltid på mig när jag vill säga något. Han hör alltid vad jag säger och frågar aldrig: VA? Va sa du?

Tänk er att alla de kristna på jorden kommer till Jesus varje dag och natt, med olika sorters problem, böner och önskningar. Det är så enkelt för oss att be en bön och komma med våra behov till honom.

Tänker vi på att vara så tacksamma som vi borde? Han har ju tid med oss, då ska vi ha tid med honom, eller hur? Vi kan inte använda rullgardinsmetoden; att fira Jesus upp och ner, efter våra behov utan vi ska veta att vi skall ära och prisa honom för den han är.

Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa Herren för allt han har gjort för oss…. Jes 63:7

…tacka alltid vår Gud och fader för allt i Jesu Kristi namn. Ef 5:20

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Jak 5:16

Ja Gud är god emot oss alla. Att lära känna honom, i kärlek och gemenskap, det är vad han har skapat oss till.

Att berätta om Salomo /Predikaren

god_is_love_25506.gif

Salomo har skrivit Predikaren i Bibeln. Det är en underbar bok den också. Skriven ca 935 f Kr, till sina undersåtar men också till människor i allmänhet, i alla tider.

Nyckelvers: Detta är min slutsats: ha respekt för Gud och lyd hans befallningar, för det är människans absoluta skyldighet.

Så säger Salomo i kap 12 och vers 13. Hans ord är sanna; för när vi läser hela Salomos bok, så förstår vi till sist vart han vill komma med sina ord. Eftersom jag läst Salomo så mycket så vill jag ta med en del av vad han säger.

Predikaren visar på de vägar i livet som leder till tomhet och hjälper oss samtidigt att upptäcka meningen med livet; den som människor letar så förtvivlat efter. Insikten om meningen med livet kan förskona oss från den tomhet som är följden av ett liv utan Gud. Salomo lär att livets mening inte består i kunskap, pengar, njutning, arbete eller popularitet.

Verklig tillfredsställelse kommer av att veta att det vi gör ingår i Guds plan med våra liv. Predikaren är en bok som kan befria oss från vår strävan efter makt, berömmelse och pengar och i stället dra oss närmare Gud.

Många människors erfarenhet av livet är att det är tomt, meningslöst och mycket av en besvikelse, desillusion. De strävar efter att finna “det goda i livet.” När de inte finner detta goda, hur mycket de än strävar, blir det naturligtvis en stor missräkning.

För snart 3.000 år sedan talade Salomom om detta dilemma. Hans budskap är lika aktuellt i våra dagar.

När Salomo blev kung så bad han Gud om vishet (2 Krön 1:7-12) och han blev världens visaste man. Han levde emellertid inte alltid som han lärde och mot slutet av sitt liv såg han sig tillbaka med en ödmjuk och ångerfull attityd.

Hela Salomos bok är fylld av praktisk och andlig vishet. Reflexionerna han har över livets meningslöshet har ett bestämt syfte, nämligen att få människor att söka den sanna lyckan hos Gud allena.

Läs Salomos bok och bestäm dig för att leva för din skapare. Nu.

*Gud sade (till Salomo): Be om vad du vill. Jag skall ge dig det….Salomo svarade: Ge din tjänare ett lyhört sinne.*    1 Kung 3:5,9

Allt har sin rätta tid och plats. Men även om Gud har lagt evigheten i människors hjärtan, kan hon ändå inte överblicka allt vad Gud gör.” /Pred 3:11

Själens läkedom / Fri

bible23.jpg

Livet som Gud gett dig….

Har du svåra sår är den enklaste vägen:

Guds Ord. När du dagligen mediterar vad Guds Ord säger om din person då är du rustad att ta upp kampen mot:

Hat, Mindervärdeskänslor, Att se ner på sig själv, Glädjelöshet, Panik, Ångest, Självmordstankar…

Att ha en Gud att gå till betyder allt. Att lära känna honom och veta att man är älskad och kunna peka på hans Ord och tala ut dem är medicin för själen.

Det står i Guds Ord hur älskade vi är! och att vi bör suga på detta varje stund och veta att hans Ord är Sanning.

Djävulen försöker sänka oss, döda oss, ta våra liv, ta över våra liv, förneka våra liv, göra oss till viljelösa kollin.

Därför tar vi upp kampen: Vi rustar oss med Guds Ord dagligen! Lär dig bibelverser som talar om för dig vad Gud vill med ditt liv, och hur han ser på dig.

Du är nämligen hans älskade barn, som ingen ond makt kan få röra. Gud vill inte se dig käka piller så att du förlorar det förstånd som han har gett dig. Gud vill inte se dig slö, slapp och likgiltig för hans Ord eller för hans plan med ditt liv.

Gud vill inte se att du har självmordstankar, han vill ge dig Fridens tankar.

Gud vill ge dig all kärlek som är möjlig. Gud är kärleken och ingen psykolog eller terapeut kan ge dig den rätta kärleksfulla insikten i problem som människor skapat. Det är bara Gud som har svar på allt. Att känna inom sig är den största förtärande faran som finns. Det förmörkar allt, och det vill djävulen ge dig.

Satan ger dig mörka tankar! Satan tar ditt liv om du inte ser upp. Satan vill krossa dig och trampa på allt som är ditt och ditt liv. Ge honom inte den chansen!

Ta din bibel, säg: Här står sanningen! I Guds Ord och Sanning är jag fri. Fri att vara den han har skapat mig till.

“Vår Gud ger oss löften, vår Gud håller Ord, hans utsagor kan inte vika. Om trångmål och nöd mig än möter på jord, Gud aldrig sitt löfte kan svika.”

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. 1 Kor. 13:4