Tag Archive | katolskt

Maria-dyrkan. Katolicism? NEJ TACK! Katolska kyrkans lära och BIBELNS LÄRA

n-w-o6

I Sverige har man sedan länge börjat att långsamt men säkert införa Maria-dyrkan bland människor. Jag tycker inte alls att det är bra för vi är inte ett katolskt land, vi är möjligtvis ett kristet land, så länge de inte säger att man INTE  får tro på JESUS. Men det kanske kommer nu när Katolicismen breder ut sig! Gud bevare oss! Några punkter jag vill visa dig på vad katolska kyrkans lära säger och vad BIBELN /Guds ord säger:

Drottning över himmel och jord: Maria

Katolska kyrkans lära:

1. Maria bevarades från sin tillblivelse fri från varje fläck av arvsynden (dogmen om den obefläckade Avlelsen)

2. Maria, den “Allheliga”, levde ett syndfritt liv §411, 493

3. Maria var jungru (oskuld) före, under och efter Kristi födelse § 496-511

4. Maria är Guds Moder §963, 971, 2677

5. Maria är Kyrkans Moder §963, 975

6. Maria är Medåterlösare, eftersom hon led tillsammans med Kristus §618, 964, 968, 970

7. När henns liv skulle ändas upptogs Maria med kropp och själ till himlen (dogmen om Maria himmelfärd) § 966, 974

____________

Bibelns lära:

1. Maria föddes i synd som en Adams efterkommande (Ps 51:5, Rom 5:12)

2. Maria var en syndare, bara Gud är helig (Luk 18:19, Rom 3:23, Upp 15:4)

3. Maria var jungfru fram till Kristi födelse (Matt 1:25). Senare fick hon fler barn (Matt 13:55-56, Ps 69:8)

4. Maria var Jesu jordiska mor (Joh 2:1)

5. Maria tillhör ‘kyrkan’ (Apg 1:14, 1 Kor 12:13, 27)

6. Enbart Kristus är frälsaren, eftersom bara Han led och dog för synden (1 Petr 18-19)

SER MAN SKILLNADERNA???

Jesus är Herre!

NamnlösMaria