Bibeln/ Hur förstå Bibelövers 1981..

 

Hur kan man förstå Bibelöversättningen 1981? I den översättningen tas många viktiga begrepp bort och man får läsa en helt annan text än den som står i äldre översättningar vilka är närmare grundtexten.
Några exempel kommer här: 1. *Begreppet “Fader” stavas med liten begynnelsebokstav i cirka 50 procent av fallen i den nya översättningen. Det betyder, enligt Piotr Chodorowski( en av dem alla som gjort en studie på detta)att Bibelkommissionen har velat avskaffa tron på första personen i Treenigheten, ty man ville krossa tron på en treenig Gud.  (Ordet treenighet står inte i Bibeln men vi som tror vet att Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett)

2.* Begreppen “Herren och Sonen” stavas med liten begynnelsebokstav i den nya översättningen, vilket, enligt Chodorowski visar, att Bibelkommissionen inte tror att Jesus är Guds Evige Son (Sann Gud och Sann Människa). Just därför stavar man Gud med litet “g” i Joh 1:18, Rom 9:5, 2 Tess 1:2; Tit 2:13; 2 Petr 1:1 och Joh 5:20!

3.*Den viktiga bönen “Fader Vår… har Bibelkommissionen förstört då man t ex ändrat begreppet “frestelse” till “prövning”. Man skall, enligt den nya översättningen, bedja till Gud, att han inte skall leda oss till prövning. Men Chodorowski framhöll, att det är just genom prövning som Gud kan luttra oss, så att vi blir en ny skapelse.

4. *Bgreppet “församling” har i Fil. 3:6 ersatts med begreppet “kyrka”, som mera hör ihop med en organisation och en byggnad av sten och trä, skrev Chodorowski.*

5. I Joh 16:13 står det, att Sanningens Ande skall leda oss fram “till hela sanningen, men i den nya översättningen har man skrivit “med hela sanningen” och stavar “Sanningens Ande” med små bokstäver.*

6. I Hebr 7:2 har begreppet “Rättfärdighetens Konung” ersatts med “rättfärdig konung”.

7.*I Fil 1:8 har bgreppet “med Jesu Kristi kärlek” ersatts med begreppet “med Jesu Kristi ömhet”. Ömhet är ju endast en del av det stora begreppet “kärlek”.

8.Och här kommer något som är absolut bedrövligt att läsa: *Hebr 11:1 om att “tron är en fast tillförsikt om det som man …icke ser” har totalt förvrängts till att “Tron är grunden”. Det är ju Jesus, som är vår grund vilket framgår av 1 Kor 3:11.

9. I Matt 27:16-17 har namnet “Barabbas” ersatts med namnet “Jesus Barabbas”, troligen i syfte att nedvärdera Jesus. /

10. *När det gäller den Helige Anden så står det följande: *I Joh 3:6 har “det som är fött av Anden, det är ande”, likviderats och ersatts med “det som har fötts av ande är ande”! Förstå nu att det inte är någon mening med att läsa Bibelöversättn 1981…
Här i min text har jag tagit med bara en bråkdel av de 40 st begrepp (det finns fler) som jag ser i min text som jag lånat från Sune Lyxell´s bok: Sanningen Segrar. Den boken borde alla läsa för den innehåller sanningar som du troligtvis aldrig läst. Boken har ca 800 sidor och är sprängfylld med material för den som är hungrig på sanningen. Det kommer mer ur den boken.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.