Tag Archive | händelser

Vedermöda

Är vi inne i vedermödan

Det vi idag upplever av ”vedermöda” är bara en försmak mot vad det kommer att bli:

Matt. 24: ”då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats/avbrutits skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas/troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas.”

Ser vi till Upp. beskrivning av det som ska ske under vedermödan så är det långt långt värre värre än vad vi idag ser.

Men det kommer en lugnare period när antikrist ska ha sin charmoffensiv som falsk världsfrälsare när han ordnar upp en hel del av de problem som världen står inför.

De som är bedragna i sina sinnen att det är Gud som verkar när det är antikrists ande som är verksam kommer att hälsa antikrist välkommen som Kristus

Detta ord visar på när det vänder och kommer att dra igång efter antikrists plagiat som falsk världsfrälsare: ”När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen”.

Alltså när antikrist (förödelsens styggelse) sätter sig i Templet (helig plats) och föreger sig vara Gud. Då fortsätter Jesus: ”Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna!…

Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” (De troende är alltså med i det kaotiska skeende som då uppstår).

Det är vad vi behöver förberedas för och inga lyckopiller om att vi ska ryckas upp innan vedermödan och antikrist.

Vi behöver bli förberedda till att ”övervinna honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord och de älskade inte så sitt liv att de drog sig undan döden”.

Många Kristna kommer att få ge sitt liv för sin tro på Jesus under vedermödan och då är det inte tid nu att tala om väckelse och ett uppryckande innan vedermödan som överhuvudtaget inte finns omnämnt i Bibeln. Då är det nu tid att förstå inför vilken allvarstimma som vi befinner oss. /Harry Forsgren

Ekonomi /Sms-betalningarna försvinner. EU-direktiv…

 

Från den 1 februari försvinner sms-betalningarna. Den enda lösningen är att registrera sig hos WyWallet
Artikel:

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1948865-registrering-kravs-for-mobilbetalning

Från den 1 februari försvinner sms-betalningarna. Den enda lösningen är att registrera sig hos WyWallet.
Tänk dig att du glömt ditt busskort hemma och måste köpa en bussbiljett via sms-tjänsten. Om du inte är registrerad efter den sista januari kommer ett svars-sms. Det förklarar för dig att sms-betalningen inte gått igenom och att du måste registrera dig hos WyWallet.

– Det är synd att det inte har uppmärksammats tidigare. Nu är det bara två veckor kvar och det finns fortfarande kunder som aldrig hört talats om WyWallet, säger Pelle Bungerfeldt, affärsutvecklare på LT.

Tjänsten har tillkommit efter ett EU-direktiv, man ska inte kunna göra sms-transaktioner anonymt. Så småningom kommer även bankerna att skapa egna mobila banker, liknande WyWallet. Registreringen sker antingen på WyWallets hemsida eller genom ett sms som du skickar.

LÄS ARTIKELN! och kommentarer. Lucia Cebbarredaktion@lt.se

*
Vi är ju på väg mot tider som många inte hade kunnat ana skulle komma, och steg för steg blir vi insnärjda i nya lagar, nya direktiv, inte från ovan från Gud utan från de styrande i politiken och andra. NWO är här för att stanna och mycket låter oskyldigt och kanske till och med bra, men vad göms och vad glöms att sägas? Hur länge kan man “förvara pengarna i madrassen”? Kontantlösa samhället är ju på väg. Och detta som står i  i texten om betalningar är bara början.

Det står i bibeln om en ny världsordning och ett nytt ekonomiskt system. Sakta men säkert är världen på väg mot något som kommer att bli ännu en stor katastrof, är man för eller emot ett nytt system? Är man med blir man krossad, går man med Gud vinner man livet.

Bibeln: Vilddjuret från jorden
Uppenbarelseboken 13 11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

*

Uppenbarelseboken 16 2 Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. 3 Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.

4 Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. 5 Och jag hörde vattnens ängel säga: “Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, ty du har fällt denna dom. 6 De har utgjutit heligas och profeters blod och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det.” 7 Och jag hörde altaret säga: “Ja, Herre Gud, du Allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar.”

8 Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. 9 De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran.

10 Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan 11 och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar.

* * * * * * *
Människor vet inte att de borde vända om, till Gud, himmelen och jordens skapare.
/Maria