De sista../United States of Europe/Antikrist skall regera

 

*

Via presseurop.eu

Ten EU foreign ministers participating in a “study group for the future of Europe” aim to exert pressure to transform the EU into a federation along the lines of the US.

De 10 huvudena och Antikrist

These ten powers who help put the Antichrist in power and cooperate with him are described in further detail in Daniel 2:41-43 and Daniel 7:7-8, 20-24, Revelation 17:12-13). In Daniel 7:7, the ten-horned Antichrist kingdom grows out of the Roman beast. This seems to indicate that these ten kings, nations, or powers of the Endtime Antichrist Empire will come from the remains of the ancient Roman Empire, which ruled much of modern-day Europe. If this interpretation is correct, the European Union (EU) could have quite an important role to play in the Endtime. (Joseph Candel)

Svenska:

Dessa tio befogenheter/styrkor, som hjälper till att sätta Antikrist vid makten och samarbeta med honom beskrivs närmare i Daniel 2:41-43 och Daniel 7:7-8, 20-24, Uppenbarelseboken 17:12-13).

I Daniel 7:07, Antikrists rike växer ur den romerska vilddjuret/besten. Detta verkar tyda på att dessa tio kungar, nationer eller befogenheter i sluttiden Antikrists imperiet kommer från resterna av den antika romerska imperiet, som härskade över mycket av dagens moderna Europa. Om denna tolkning är riktig, kan Europeiska unionen (EU) ha en ganska viktig roll att spela i sluttiden. (Joseph Candel)

Tio EU: s utrikesministrar deltog i en “studie grupp för Europas framtid”  som syftar till att utöva påtryckningar för att omvandla EU till en federation i linje med USA

LÄS ARTIKELN I SIN HELHET HÄR:
http://endtimeinfo.com/2012/06/10-countries-for-a-united-states-of-europe/

Bibeln berättar om framtiden, och Guds ord är sanning. Det är inte så konstigt att den troende berättar omväxlande om Jesus Kristus och om vad som sker  ute i “världen”, där Antikrist snart skall härska. Se  skillnaderna  på tro på Jesus och att följa Antikrist. Hårda tider väntar för den som tror att A-krist är en kul person. /Maria

*

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.