Jesu uppståndelse/Artikel,B White Mysoulrefuge Video

 

THE POWER OF THE RISEN CHRIST /Kraften av den uppståndne Kristus
http://www.youtube.com/watch?v=LCfuwiKV-yk
When Jesus Christ rose from the dead, it verified everything that he preached before and after that awesome event. There is only ONE Gospel and it is for ALL the world. If you are not IN Christ, then you are simply DEAD in your own sins. You will eventually end up in HELL, unless you repent and believe the Gospel of Jesus Christ. True LOVE warns the Lost and the Unsaved.

När Jesus Kristus uppstod från de döda,verifierade det allt han predikade före och efter den fantastiska händelsen. Det finns bara ett evangelium och det är för hela världen. Om du inte är i Kristus, då är du helt enkelt död genom/ i era egna synder. Du kommer så småningom att hamna i helvetet, om du inte omvänder dig och tror evangelium om Jesus Kristus. Äkta kärlek varnar de förlorade och de ofrälsta.

Bibelorden:
Joh 14:6
Matt 21:33-46
Mark 16:16
Matt 28:17-18; 28:19-20

Mat 28:6  Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där han har legat.

Mat 28:7  Och gån så åstad med hast, och sägen till hans lärjungar att han är uppstånden från de döda. Och han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom. Jag har nu sagt eder det.”

Mar 16:14  Sedan uppenbarade han sig också för de elva, när de lågo till bords; och han förebrådde dem då deras otro och deras hjärtans hårdhet, i det att de icke hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden.

Luk 24:34  Och dessa sade: ”Herren är verkligen uppstånden, och han har visat sig för Simon.”

2Ti 2:8  Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,
2Ti 2:9  och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor.

Mar 16:19  Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.  

Rom 8:34  Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har uppstått; och han sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss. 
  /    Ja Jesus lever. /Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.