Att gifta sig/ Äktenskapet

 fleurs_2294.gif

Äktenskapet. Jag har tidigare här på sidan skrivit om äktenskapet och att det är Guds idé och att äktenskapet skall hållas i renhet. På Mission XP blogg hittade jag en bra beskrivning med bibelord, som jag gärna tar in här för er att läsa och begrunda, (i dessa tider av “homovigslar”).

(1) Idén om manligt-kvinnligt: är Guds idé

1 Mos. 1:27: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade Han dem.

Gud skapade man & kvinna för sitt eget goda syfte. Skillnaderna i manligt-kvinnligt medför kreativitet och liv med glädje in i våra liv.

 (2) Äktenskapet designades av Gud för att möta det första problemet i mänskligheten: ensamheten

1 Mos 2:18-22: Och Herren Gud sade: “Det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp…”

Se denna enda människa i sin perfekta miljö, men ensam. Gemenskap med Gud, i sällskap med fåglar & djur. Ett intressant arbete, uppgiften att se till, kategorisera och namnge allt levande. Men… han var ensam…

Gud såg att detta var inte gott. Enligt 1 Mos. 2 skapades åt mannen en hjälp. Den engelska bibeltexten översätter ‘helper’. Detta ord, hjälp, syftar på en välsignad relation där en person stöder en annan person som en vän och allierad. Det här ordet “hjälp” (på hebr. ‘ezer’) om kvinnan är identiskt med det ord som används om Gud själv i Psalt. 46:2 där Herren kallas vår hjälpare, Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. (Andra texter: Psalt. 33:20, 70:6, 115:9-11, 121:1-2) Se också: Hebr 13:6 Alltså kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare.

Äktenskapet börjar alltid med ett behov som varit där från tidernas morgon: ett behov av samhörighet. – Äktenskapet designades för att ersätta den fundamentala ensamheten.

 (3) Äktenskapet instiftades och förordnades för att skänka lycka

1 Mos 2:23: Då sade mannen: “Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta ‘maninna’, ty av man är hon tagen.”

Detta är världens första kärlekssång! Adam uttrycker sin hänförelse. Det hebr. ordet för ‘maninna’ är ‘isha’ som kan betyda ‘att vara mjuk’.

Äktenskapet var designat till vår glädje och vår lycka.

 (4) Äktenskapet börjar med att lämna alla andra relationer för att etablera en permanent relation mellan en man och en kvinna

1 Mos 2:24: Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Dessa 22 ord sammanfattar Skriftens hela undervisning om äktenskapet!

Dessutom skulle vi kunna tala om Äktenskapets Genesis-bud. Äktenskapet börjar med ett lämnande: lämna alla andra relationer!

Naturligtvis är banden av kärlek till ens föräldrar kvar. Men, mannen är nu inte längre under sin fars auktoritet. I det nya hushållet är det nu hans uppgift att bära detta ansvar.

Detta betyder att denna nya relation prioriteras högre än allt annat – undantag: Herren själv, förstås. Detta betyder att annat får lägre prioritet: – affärer, karriär, hus, hobbies, talang, intressen, ja, t.o.m. församlingen.

Äktenskapets Genesis-bud: betyder (1) ‘att lämna allt’!

(5) Äktenskapet förutsätter en oskiljbar förening

mellan man och hustru genom hela livet

1 Mos 2:24 … och hålla sig till sin hustru… Budet riktas till mannen, men det sägs förstås också till henne!

Äktenskapets Genesis-bud: betyder också (2) ‘att hålla samman’.

Ordet hålla sig till (hebr. dabaq = ‘hålla samman’, ‘hålla sig tätt till’). Jfr betydelsen av ‘dabaq’ i 5 Mos 10:20 “Herren din Gud skall du frukta, honom skall du tjäna, och till honom skall du hålla dig”.

“Hålla sig till” – i Guds ögon betyder ordet helhjärtad överlåtelse, först: av allt andligt, men också på varje annat område av vårt liv, så att det också innefattar intellektuell, emotionell och fysisk sammanhållning!

Det betyder: 1) en orubblig lojalitet, 2) en aktiv och följande kärlek som inte vill låta sig lämna.

Guds plan är: en oskiljaktig förening.

 (6) Äktenskapet betyder enhet i fullast möjliga mening,

inklusive intim fysisk enhet utan blygsel

1 Mos 2:24-25: … och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra.

Vi ser nu att mönstret för äktenskapet som Gud lade grunden för i skapelsen åstadkommer något mycket anmärkningsvärt, om denna grund följs. … Två ska bli ett. Det är mera än tillsammansskap! Ingen författare, lärare eller teolog har ännu förklarat allt det innebär för två individer att bli ett kött. – Vi bara vet att detta händer!

Äktenskapet är självklart monogamt. Samtidigt fördöms all otrohet och promiskuitet, vilket Jesus uttrycker med eftertryck i NT: … och de två skall bli ett. Alltså är de inte längre två utan ett. Vad Gud nu har fogat samman det får inte människan skilja åt. (:Mt 19:5f)

Ordspråksboken uttrycker det med de drastiska orden: Så är också den utan förstånd, som förför en annans hustru, ja, en självmördare är den som gör sådant (:6:32).

Äktenskapet är självklart heterosexuellt. Gud skapade en kvinna för en man. Det s.k. homosexuella “äktenskapet” är en patetisk onaturlig förvrängning av Skaparens plan för helig enhet mellan en man och en kvinna.

Det bibliska uttrycket för sexuellt umgänge är “känna” (‘iada’). Detta “känna” är samma ord som används om Guds älskande personliga kännedom om Abraham, 1 Mos 18:19. Jämför orden i Hos. 6:3 Låt oss lära känna Herren.

Summering

Utifrån Genesis-budet i 1 Mos 2:24 resulterar detta att lämna allt – att hålla samman – och att känna varandra (leaving-cleaving-knowing each other) i en ny identitet i vilken två individer smälter samman till ett, med en enhet i själ, hjärta, kropp och ande. – Se Ef. 5:31-32.

¤ ¤ ¤

4 thoughts on “Att gifta sig/ Äktenskapet

  1. Hej Ritva, nej vi kan inte gradera synderna, synd är synd i Herrens ögon, vi får vara vaksamma.
    Kramis till dig. Maria/

  2. Jag tror inte att det finns olika grader på synd.Synd är synd.Så man måste ändra sig om man syndat.Ingen synd är mindre.Ritva

  3. Hej. Det är en allvarlig fråga, varför skulle den annars uppröra så många och helst de homosexuella,som inte förstår Guds ord eller bibelneller bryr sig… Ä r man inte frälst så är det ju ingen synd enligt de, men fattar man vad det handlar om då blir det desto allvarligare. Ja det finns många synder, t ex avundsjuka, ilska,mord, våld,…name it..man måste visa Guds ord, då har man i alla fall försökt att tala om vad det står..
    /Maria

  4. Ja, frågan om homosexualitet är en fråga bland många. Ibland läser jag att folk skriver att kristna alltid skriver så mycket om just homosexualitet hela tiden när det ju finns så många andra synder, och de har väl en poäng i det. Men samtidigt så är det väl så att olika synder är olika allvarliga, vissa är värre synder än andra. Vet själv inte var man ska placera homosexualitet i ‘syndskalan’.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.