Ett Guds barn /får lida. Bli Starka människor….

 

Tänk om man skulle ta sig tid att skriva ner alla under i bibeln….under inträffar på varje tänkbart område i livet!

27 December

Hans själ blev slagen i järn.” Ps 105: 18 eng övers.

Kan man ej omskriva detta och säga: “Järnet inmängdes i hans själ”? Är det ej sant, att sorg och förluster, det ok man burit i sin ungdom och de bojor, som påtvingats själen, fostra till järnhård seghet och målmedvetenhet, uthållighet och mod, vilka egenskaper utgöra en oumbärlig grundval för en ädel karaktär?

Rygga ej tillbaka för lidandet! Bär det stilla, tålmodigt och undergivet, och var viss om, att det är Guds sätt att stärka ditt andliga liv. Världen behöver starka människor. Gud behöver starka heliga och emedan endast lidandet förmår stärka karaktären, låter Gud människorna lida.

Svinna de bästa åren i ditt liv hän i tvungen enformighet? Möta motstånd, förakt och missförstånd dig, liksom den täta underskogen spärrar vägen för skogsröjaren? Fatta mod! Tiden är ej förspilld! Gud tillämpar på dig järnregimen. Lidandets järnkrona föregår härlighetens gyllene krona. “Järnet inmänges i din själ” för att göra dig stark och tapper.
– F. B. Meyer.
“Hemma hos Jesus, när du Honom ser,
ej någon börda skall dig trycka mer!
Hemma hos Jesus ej en sorgens ton
skall blandas i din lovsång vid Guds tron.
Nej, aldrig mera bördor som här,
när du för evigt hemma är.
Aldrig en prövning, ej en frestelse,
då skall dig Herren segerkronan ge.
Trons guld ej mer i elden sänkes ner,
nu Mästaren sitt verk fullkomnat ser.
Nej, aldrig mera prövad som här,
när du för evigt hemma är.”
*
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.