Digitalisering! SMART, smartare, smartast, människan och chip och robotar.

Smarta telefoner har funnits ett bra tag men nu är det dags att på allvar börja göra maskiner (av alla de slag) liksom bostäder, alla elnät med mera, smarta för att slutligen ”SMARTA” städer (där allt är jättesmart utan människorna) skall kunna torna upp sig.

Detta att kunna göra alla föremål/saker/prylar smarta har varit omöjligt tidigare men är idag möjligt tack vare 5G (den femte generationens internet) och nu kör man på för fullt med att göra ALLT/alla döda föremål smarta i det som kallas för ”Internet of things” (IoT) eller ”Sakernas internet” (med målet ”smarta städer”, en ”smart värld”) som vi skrev om i det tidigare inlägget (se länk nedan), samtidigt som människan/människorna blir allt dummare och får nöja sig med sina ”SMARTPHONES” (som de kan byta ut när det titt som tätt kommer ännu smartare smartphones) i hopp om att få kunna känna sig åtminstone ”LITE” smarta för att de är ägare av en smartphone (kanske av en alldeles ny och supersmart smartphone).

Suck vad människor har varit dumma/är dumma som av ren bekvämlighet (det går ju att göra så mycket med en smartphone har det hetat och heter!) har bett om den utveckling vi har idag och som kommer att leda dem själva och resten av mänskligheten in i ett fullskaligt DIGITALT SLAVERI UTAN ÅTERVÄNDO och på alla plan!!

De smarta telefonerna har agerat (agerar) likt lockbeten i syfte att få in människor (mänskligheten) i det digitala slaveriet och nu tvingas de, VI ALLA, ta konsekvenserna av att vi har varit naiva/dumma och dyrkat och dyrkar en AVGUD som vi (som ingen) numera inte kan klara oss utan.

För vilken människa (som vill kunna leva ett normalt liv) kan idag göra det I ETT MODERNT SAMHÄLLE utan en ”smartphone” eller en dator och utan någon chans att kunna koppla upp sig till Internet då och då?

Att kunna VÄLJA INTERNET och om och när man vill bli uppkopplad till nätet är en sak. Värre (mycket värre) blir det när NÄTET VÄLJER (det vill säga de som styr och kontrollerar nätet) att koppla upp allt och ALLA oavsett de vill eller ej för att sedan hålla dem (hålla allt) uppkopplade DYGNET RUNT under resten av deras liv vilket är målet med den nya tekniken ”Internet of things” eller med andra ord ”Sakernas internet” och den pågående digitaliseringen.

Frågan om det är människan som skall (bör) betjänas av tekniken eller om det är tekniken som skall (bör) betjänas av människan har de som ligger bakom den nya ”SMARTA” tekniken/som stödjer den (ligger bakom Internet of things, digitaliseringen etcetera) och som arbetar för att skapa smarta städer i vilka många människor kommer att ersättas med maskiner/robotar, svarat på och svaret som visar sig (har visat sig) i handling är att människan skall tjäna ”den smarta tekniken” och med det på sikt göra sig själv överflödig..

För att deras drömsamhälle/drömvärld skall kunna bli verklighet (INGET FÅR KOMMA IVÄGEN!) så är det massorna (människor) som måste anpassa sig och formas efter det fåtal bland mänskligheten som kontrollerar och styr samt äger tekniken.

Så är även fallet när det gäller människor/massan kontra dem som äger bankerna i det kommande ”kontantlösa samhället” som är på G!.

Detta REGIMSKIFTE, kan man kalla det för något annat?, som kommer att och som redan har förändrat hela samhällen/hela världen till nackdel för den samlade mänskligheten, har man från politiskt (demokratiskt) håll inte tillfrågat medborgarna om de ställer upp på (vill ha) vilket man borde ha gjort för länge sedan.

Nu ställs vi alla inför val som inte är några egentliga val utan där det i vanlig ordning handlar om att välja mellan pest eller kolera (två lika dåliga val) eller att göra motstånd så gott det går.

Innan Corona låg fokuset på invandringen och huruvida medborgarna var positiva eller negativa till invandring/massinvandring. Detta ämne har nu mer eller mindre fallit i glömska då Corona och allt som har med detta påhitt att göra, har tagit över.

Men precis som idag är fallet gällande utvecklingen av smarta samhällen (robotiserade samhällen med allt vad det innebär och där människan/människorna gör sig själva överflödiga) så var det inget som de svenska medborgarna fick vara med och tycka till om innan invandringen blev ett faktum.

Nu (liksom då gällande invandringen det vill säga för eller emot den) handlar det om att vara för eller emot vacciner/vaccineringar när allt redan har gått så långt att det inte finns någon återvändo och ingen kan se vad som är sant eller falskt eftersom allt har blivit ett stort kaos.

Det finns en teori som kallas för en konspirationsteori och som handlar om att 5G leder till att människor drabbas av Corona. Det är ingen hel sanning utan endast en halv sanning.

Ingen kan få det som kallas för Corona (det man har döpt till Corona och som är ett påhitt) av 5G men 5G eller rättare sagt strålningen från 5G gör människor MOTTAGLIGA för sjukdomar vilket är bevisat även om många forskare och kunniga inom området väljer att hålla tyst om det för att de inte vill riskera sina positioner.

När människor utsätts för denna massiva strålning (från 5G) så reagerar deras kroppar med sjukdomar och diverse åkommor som en följd av det. Har ni tänkt på att 5G verkar parallellt med det så kallade Corona? Är det en slump?

5G är inget levande väsen (varelse) som likt en människa kan hosta upp viruspartiklar och sedan sprida smittan i luften och därför kan man inte ge 5G skulden för Corona, utan 5G eller med andra ord strålningen försvagar människors immunförsvar så att de lättare kan drabbas av sjukdomar, virus, bakterier och dylikt.

Detta vet de så kallade ”EXPERTERNA” och detta vet även våra lamslagna landsförrädarpolitiker inom regeringen samt de högt uppsatta inom de olika myndigheterna (FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN bland annat) men att för dem gå emot utvecklingen som är på gång vore lika med att underteckna sin egen dödsdom.

De lyder blint sina hussars order och vilka är det? En del väljer att kalla hussarna för ”den djupa staten” som bara tycks bli djupare och djupare allt eftersom tiden går men jag väljer att kalla dem för Satans lakejer/tjänare, Satans synagoga då de verkar direkt under Satan som hatar mänskligheten och vill förgöra den men som omskapar sig till att likna ljusets änglar (precis som det står att Satan gör i bibeln) för att få mänskligheten att falla till föga för allt vad han vill åstadkomma/ta sig för..

Vad Satans lakejer/tjänare är medvetna om (och som även har spridits bland massorna) är att det finns alldeles för många människor på vår jord. Resurserna räcker inte till, menar de, och de vill inte heller dela med sig av några eventuella resurser som de har lyckats att tillförskansa sig.

Varför skall det finnas så många människor som inte gör någon nytta i världen utan som kanske bara äter och finns till frågar de sig.

Behövs verkligen alla dessa människor (och speciellt de äldre som bor på boenden) i det framtida samhälle de drömmer om och där det går att ersätta människor med ”SMARTA” maskiner/med robotar som de inte behöver betala någon lön till och som inte kräver mat, vatten, någon direkt omvårdnad och som inte tär på klimatet genom att andas eller genom att trilskas med att vilja RESA eller genom att använda sig av plastpåsar eller annat som inte är ”KLIMATSMART? ”VI MÅSTE ALLA TÄNKA PÅ KLIMATET/PÅ MILJÖN och hör sen”!!

Klimathysterin pågår (även om den har tonats ner) samtidigt med utvecklingen av 5G och samtidigt med Corona, Vacciner och annat men ”SYSTEMSKIFTET” som syftar till att få människor med sig in i en fullskalig digitalisering av samhällena och av människorna själva (Internet of things eller sakernas internet), talas det inte om trots att detta UTGÖR ROTEN TILL DET ONDA.

Det handlar sålunda inte om att vara för eller emot vacciner/vaccineringar, invandring, det kontantlösa samhället med mera med mera och som kan ses som SYMPTOM utan om att vara för eller emot att människor/mänskligheten blir DIGITALA SLAVAR och tar emot allt som erbjuds av Satan och hans tjänare för att de skall kunna bli det, bli som Satan och hans tjänare vill.

Här följer ett utdrag från en artikel som talar om hur 5G, Coronaviruset och de kommande DNA vaccinerna som alla kommer att uppmanas att ta eller rent av TVINGAS till att ta, hänger ihop:

5G and Electroporation DNA Vaccines – Both Producing Pulsed EMF Waves

Consider the implications of this for a moment. The technology exists to use EMFs to open your very skin pores and inject foreign DNA into your bloodstream and cells. This is an extreme violation of your bodily sovereignty, and it can have long-term effects, because of genetic mutation – changing your very DNA which is the biological blueprint and physical essence of who you are.

What if 5G mimics electroporation? What if 5G can do on a large scale what electroporation does on a small scale? We already know that 5G has the potential to be mutagenic (DNA-damaging). The frequencies that 5G uses, especially 75-100GHz, interact with the geometrical structure of our skin and sweat ducts, acting upon them like a transmission reaching an antenna, and fundamentally affecting us and our mood.

What if 5G is being used to open up the skin of those in Wuhan so as to allow the new bioweapon coronavirus to infiltrate more easily?

Mandatory Vaccines, Depopulation and Transhumanism

So, what’s at the bottom of the coronavirus-5G connection rabbit hole? I would suggest we find mandatory vaccine agenda, the depopulation agenda and transhumanist agenda (via DNA vaccines). The key figures and groups who appear to have planned this already have the vaccine in place, just as they did for the other epidemics that fizzled out (SARS, ebola and zika). Weiner even has links to HIV/AIDS, and if you dive into that as Jon Rappoport did, you find gaping holes in that story.

It’s the same epidemic/pandemic game played out every 2-3 years. There’s a couple of versions. In the first version, you invent a virus, hype it up, get people scared, do ineffectual and inconclusive tests (e.g. like the PCR test which measures if a viral fragment is present but doesn’t tell you the quantities of whether it would actually causing the disease), inflate the body count, justify quarantine/martial law and brainwash people into thinking they have to buy the (toxic) vaccine and introduce mandatory vaccination.

You don’t even need a real virus or pathogen for the version. In the second version, you create a virus as a bioweapon, release it as a test, pretend it was a natural mutation, watch how many people it kills (which helps with the eugenics and depopulation agendas), again justify martial law, again justify the need for mandatory vaccines and even pose as the savior with the vaccine that stops it.

As a variation on this second version, you can even develop a race-specific bioweapon so as to reduce the population of rival nations or enemy races as a geopolitical strategy. This article suggests that the coronavirus targets Chinese people/Asians more than others, and certainly the official death count attests to that, although it’s always hard to trust governmental statistics. Annie Logical gives her take:

“The con job goes like this.
Step 1) poison the population purposely to create disease that does not and would never occur naturally
Step 2) parlay the purposely created disease as being caused by something invisible, outside the realm of control or knowledge of the average person
Step 3) create a toxic vaccine or medication that was always intended to further poison the population into an early grave
Step 4) parlay the vaccine or medication poisoning as PROOF the disease, which never existed, is much worse than anticipated
Step 5) increase the initial poisoning, which is marketed as a fake disease, and also increase the vaccine and medication poisoning, to start piling the bodies into the stratosphere
Step 6) repeat as many times as possible upon an uninformed population because killing a population this way (the art of having people line up to kill themselves with poison……known as a “soft kill” method) is the only legal way to make sure such eugenic operations can be executed on mass and in plain sight.“

DNA vaccines are a disturbing new advancement for transhumanism. After all, the objective of the transhumanist agenda is to merge man with machine, and in doing so, wipe out what fundamentally makes us human, so we can be controlled and overtaken by a deeply sinister and negative force. It’s all about changing us at the fundamental level, or attacking human sovereignty itself. DNA vaccines fit right in with that – literally changing your DNA by forcefully inserting foreign DNA to change your genetics, with consequences no one could possibly fully foresee and predict.

One Last Coronavirus-5G Connection

Finally, I will finish with another coronavirus-5G connection. The word coronavirus itself refers to many kinds of viruses by that name, not just COVID-19. Guess who owns a patent for a coronavirus strain (not SARS CoV2 or COVID-19) that can be used to develop a vaccine? The Pirbright Institute. And guess who partially owns them? Bill Gates!

As you can read here Pirbright is being supported in their vaccine development endeavors by a British company Innovate UK … who also funds and supports the rollout of 5G. Innovate UK ran a competition in 2018 with a £15 million share out to any small business that could produce vaccines for ‘epidemic’ potential.

The Motivation to Hype and the Motivation to Downplay

History has shown that in cases of epidemics (or fake epidemics) there is almost always a morass of conflicting reports and contradictory information. In such situations, it can be very difficult to get to the bottom of the matter and find the truth. The conflict stems from the different motivations of nations, governments and other interested groups. Essentially, there are 2 main motivations: the motivation to hype (exaggerate and use fear to grab attention, sell something, make a group look bad/incompetent, make people scared, make the public accept mandatory vaccination and martial law) and the motivation to downplay (cover up and hide the true extent of the damage, morbidity or mortality so as to appear competent and in control, to lessen possible anger, backlash or disorder).

Sometimes, these 2 motivations may drive the behavior of the same group, e.g. in the case of the Chinese Government, it has the motivation to hype (to get people afraid so they easily follow its draconian quarantine rules) and the motivation to downplay (so as to appear in the eyes of its people and the rest of the entire world to have the situation under control, to ensure saving face, credibility and a good reputation).

Final Thoughts on the Coronavirus 5G Connection

Governments around the world have experimented with bioweapons both on their own citizens and foreign citizens, and even sold that research to other governments for their own benefit (e.g. Japan’s notorious Unit 731 which developed bioweapons in China, only to hand over that research to the US after losing World War 2). See Bioweapons: Lyme Disease, Weaponized Ticks, Plum Island & More for a brief history of the USG’s usage of weaponized ticks which resulted in Lyme Disease. The evidence that COVID-19 is a bioweapon is overwhelming – and so is the evidence that 5G is involved to either cause the flu-like symptoms/pneumonia people have been experiencing, and/or to exacerbate the virulence of the virus by weakening people’s immune systems and subjecting them to pulsed waves of EMF to open up their skin to foreign DNA fragments (including viruses).

Remember, there are many NWO agendas accompanying the coronavirus. Remember too there was Chinese Government foreknowledge.

In this kinds of story, there are no major coincidences – only connections and conspiracies waiting to be uncovered.

Läs hela artikeln här:

/Maria HÄMTAT FRÅN: https://experimentlandet.blogg.se/2020/december/en-smart-varld-med-dumma-manniskor.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.