Tag Archive | sermon

Synd. Vad är synd? Video. Predikan.Har du bekänt din synd? Har du vänt om?

Fotot Maria

Foto  Maria

*

Synd. Det vimlar av synd- överallt! Synd är så vanligt så att man snart inte vet att det ÄR synd man håller på med. Men Gud vet ju!
Man talar inte så ofta om synd, eller gör man det? Världen är ju hur syndig som helst. Den vräker ut sin synd för alla att hämta och använda sig utav! Men man talar inte om att det är synd som man bedriver. Nej allt är bara bra! eller? Nej, det är inte bra!
VARJE synd kommer en dag att uppenbaras på samma sätt som Judas synd blev uppenbar för hela världen. /Heskiel 5/

Ditt liv kan ödeläggas lika påtagligt som Jerusalem när murarna föll.

Synden angriper oss inifrån och när Guds tid är inne blir den uppenbar för alla. Tro aldrig att synd kan döljas. Förr eller senare kommer den fram.

Video: David Wilkerson – When Preachers Do Not Preach Against Sin (Pt. 1 of 4)

Vad är synd idag: Det är idag också synd att bryta mot Guds bud, att bryta mot det som han sagt är rätt och riktigt. Våld, mord, otrohet, sexuella synder,och mycket mycket mycket mer. Har man ett samvete och lyssnar till det så bör man veta vad som är rätt och fel. Älskar man Gud så lyder man och slipper synda lika lätt som en som inte tror på Herren.

Ps 36:2 I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon.

Ps 37:38 Men syndarna går alla under, de ogudaktigas framtid blir avskuren. / Hur vill du ha din framtid?

Ps 38:19 Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. /Har du bekänt din synd? kanske är din synd att INTE tro på Gud?

Ps 51:6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. /Erkänn inför Gud och vänd om.

Fler bibelställen som borde läsas:

Mos 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”
1 Mos 18:20 Sedan sade HERREN: ”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.
2 Mos 32:33 Men HERREN svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok.
Ps 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland
Ps 1:5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Ps 32:5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

 

Repent

 

 

 

Ett ankare i stormen. DW länk. HOPPET I JESUS, bibelord

 

Foto Maria

Foto Maria

*

AN ANCHOR IN THE STORM/ Ett ankare i stormen /  HOPP

I denna länk http://sermons.worldchallenge.org/en/node/27747?src=devo-email  kan du läsa om ankaret i stormen: Jesus och hoppet vi har i honom och frälsningen. Bibelorden är följande, ur Hebréerbrevet:

Hebr 6: 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

Hebr 6:19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hebr 6: 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

Hebr 6:18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger.

Hebr 10:35-36 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

*

Det handlar alltså inte om det hoppet om att allt ska bli bra och fredligt m m, som människor i gemen har i denna onda och förstörda värld, utan det handlar om den Jesus som de frälsta vänder sig till. Vänder du dig till Jesus i allt? Litar du på bibelordet? Sprider du hans ord?

 

God knows. /sermon /Gud känner oss utan och innan

Fotot Maria

Foto Maria

 

God knows- D Wilkerson sermon ca 35 min

Psalm 139

Song: It is well with my soul

http://sermons.worldchallenge.org/node/27236

 

Gud känner oss utan och innan, och ändå accepterar han och älskar oss. han är med oss i varje situation och i varje plåga och prövning. Han är där för att beskydda oss och leda oss, han vet allt om oss.

 

 

th_RosesDaisiesBouquet1

 

De som inte hört och inte tror- de är många

 Foto Maria/stad

 

HE MADE YOU NEW! 

Han har gett oss nytt liv i frälsningen. Här nedan kan du läsa en minipredikan av Gary Wilkerson om nödvändigheten och glädjen i att FÖRSTÅ vad Jesus gjort för den som  blivit frälst.

VARJE dag är en gåva och varje dag får vi tacka för Guds Barmhärtighet och Nåd över våra liv! Tänker Du på vad det nya livet egentligen innebär?  Det är inte en dans på rosor att vara en kristen men det är ett nytt liv att ta vara på, i medgång och motgång. Många människor är kvar som INTE  hört Evangelium.

 Läs Gary´s predikan. http://www.worldchallenge.org/en/node/22281?src=devo-email

Matt:10:22
Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
Mark 16:16
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
Joh 10:9
Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.
Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
Rom 5:9
När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.
 
name-graphics-maria-545505