Tag Archive | G Wilkerson

De som inte hört och inte tror- de är många

 Foto Maria/stad

 

HE MADE YOU NEW! 

Han har gett oss nytt liv i frälsningen. Här nedan kan du läsa en minipredikan av Gary Wilkerson om nödvändigheten och glädjen i att FÖRSTÅ vad Jesus gjort för den som  blivit frälst.

VARJE dag är en gåva och varje dag får vi tacka för Guds Barmhärtighet och Nåd över våra liv! Tänker Du på vad det nya livet egentligen innebär?  Det är inte en dans på rosor att vara en kristen men det är ett nytt liv att ta vara på, i medgång och motgång. Många människor är kvar som INTE  hört Evangelium.

 Läs Gary´s predikan. http://www.worldchallenge.org/en/node/22281?src=devo-email

Matt:10:22
Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
Mark 16:16
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
Joh 10:9
Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.
Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
Rom 5:9
När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.
 
name-graphics-maria-545505