Tag Archive | Apg- Acts

..sedan han uppstått från de döda..Vittnen.

Gospel

Många människor som inte är troende eller inte vill tro eller närma sig Gud över huvud taget, vill gärna säga att Jesus inte uppstod, men vi har så många ord på att han uppstod från döden och skall komma igen. Nedan ser du några bibelord på just det att Jesus uppstod och att många många vittnen fanns till det. Vi som tror TVIVLAR inte för vi har Jesus Kristus i våra hjärtan och upplevelser som många inte kan förstå.

Apg 10:39. Vi kan själva vittna om allt vad han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem; likväl upphängde man honom på trä och dödade honom.
  Apg. 5:32.
40. Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom
bli uppenbar, 41. väl inte för allt folket, men för oss, som redan förut av Gud hade blivit utvalda till vittnen, och som åt och drack med honom, sedan han hade uppstått från de döda.
  Luk. 24:41. Joh. 21:10. Apg. 13:31. 42. Och han befallde oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.
  Apg. 17:31. Rom. 14:10, 12. 2 Kor. 5:10.
43. Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var
och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn.”
  Jer. 31:34. Mika 7:18. Apg. 15:9. Läs Jesaja 52:13-53:1, Hesekiel 36:25-26 om Jesus och hans förlåtelse

NamnlösMaria

 

 

 

 

Omvändelse. En gåva! ..ta emot frälsning

APG5

Att få bli omvänd, att FÅ bli frälst, det är en gåva! Att få hålla sig till Gud och göra hans vilja, kan det bli bättre? Detta kan få ske idag, men man vill inte?….. få veta om frälsning. Visar dig denna text ur Apostlagärningarna:

 

Apg 11:19-30

Rubrik:
Evangelium kommer till hednavärlden

Text: 19 De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar.
20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus.
21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.
22 Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia.
23 När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta.
24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren.
25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus.
26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.
27 Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiokia.
28 En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom Anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. – Den kom också under Claudius regering. –
29 Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judeen.
30 Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

*Budskapet spreds som en explosion över hela den då kända världen! Antiochia blev den stora basen för världsmission, och tittar vi på missionen idag så finns det en hel del att önska, vi lever i olika tider och för många är Jesus en fantasi eller en gestalt som man kan driva med eller förneka, precis som förr. Det händer goda saker också men de är tyvärr alltför få….men vi ber att människor skall få komma till tro!*/

logo  Maria