Archive | november 2007

Kärlek / Sprid kärlek

 dsc00158.JPG

Att tycka att kärlek är underbart, ja så gör vi nog alla. Jag tror att jag vet att den kärleken vi får från Gud är den finaste vi kan få. Med den i bagaget kan vi vara spridare av hans ord och av hans värme. Godhet och värme smittar… Nej man behöver inte vara frälst för att visa kärlek….

MEN

Man kan visa ännu större kärlek då man känner Gud, för den kärleken man får från honom gör att man blir mindre självisk och mer utgivande i kärlek. Kärleken sprider sig som ringar på vattnet, och de når längre än vi anar. Ingen kan oberörd komma i kontakt med de människor som älskar Gud och som har ett brinnande hjärta.

De vänliga orden, de vill vi alla höra de finns ju inom oss, och i dagens samhälle är det ett tufft klimat, där finns inte så mycket kärlek som det borde finnas. Kärlekens sådd spirar och blommar långt utanför din synkrets.

Vi nöts i vår vardag, kanske är livet trist för många i äktenskapen och i annan samvaro. Det finns så många kärlekens ord som så många människor behöver. Hjälp till att sprida kärleken som du har i ditt hjärta.

Att lyda Gud.

 dsc00086.jpg

Vem ska vi lyda och respektera? Det finns de som inte alls tänker på eller någonsin har tänkt på, att det finns en Gud och att man bör lyda det han ber oss om… Man lyssnar till sig själv och gör som man vill, det är det vanligaste beteenden hos en människa.

Men det finns de som tror på en evig och stor Gud, och de som gör så, de vill inget hellre än att lyda Gud. Jag tar med lite grand här….

5 Mos 8:1 uppmanar oss att lyda Guds bud. Det gäller på alla områden i livet.

Helhjärtat lydnad: Genom att älska honom före alla andra människor och före allt annat som kan fylla våra liv.

Med vår vilja: Genom att ge oss till honom utan förbehåll

Med förståndet: Genom att inse att allt vi är och allt vi har fått (begåvning, hälsa framgång) är gåvor från honom att använda till nytta och nöje enligt hans regler – inte våra egna

Med våra kroppar: Genom att erkänna att våra sinnen och kroppens alla funktioner är givna till oss av Gud för att vi ska kunna njuta och uppleva tilfredsställelse i tillvaron så som Gud ursprungligen hade tänkt.

Med våra pengar: Genom att förstå att allt vi äger ytterst kommer från honom och att vi är förvaltare och inte ägare.

Med vår tid: genom att bestämma oss för att tjänst för Gud och medmänniskor är det yttersta syftet för en människas liv.

Vår djupaste längtan är att bli fyllda inuti, tomrummet som vi kan känna som människor finns för att Gud vill komma in och fylla det. Pengar kan inte fylla det och inte ägodelar eller resor eller fantastiska liv med nöjen och annat kul…..

Adam / Människans synd

 adam-1.jpg

Vem var Adam? 

Alla människors förfader. Han var den första människan som Gud skapade. Tänk, att vara den första människan på jorden…

…han gick miste om rätt mycket …föräldrar,  barndom,gemenskap, familj och vänner.  Han fick en livspartner , Eva, och deras enhet var fullkomlig, oskyldig och öppen och helt fri från skam- och skuldkänslor. 

 Adam och Eva visste vad det var för regler som gällde i Edens trädgård, där de bodde, Adam måste ha berättat för Eva om Kunskapens träd, så hon visste alltså att det var förbjudet att äta av det trädet. Men… det gick som det gick…Adam åt av äpplet  som Eva bjöd på och hade i det ögonblicket hela skapelsens öde i vågskålen.

I detta ögonblick av uppror slogs hela Guds underbara och fullkomliga skapelse i spillror. Människan blev skild från Gud genom sitt begär att handla självständigt.

Men när det gällde människans synd hade Gud redan en plan i beredskap för att omintetgöra konsekvenserna av upproret. Bibeln berättar om hur denna plan sätts i verket och hur den till sist leder till att Gud själv kommer till jorden genom sin son, Jesus.

Gud skapade världen/ Budord

 dsc00033.jpg

Gud skapade världen, Gud skapade människorna…. Något som han också gjorde var att ge oss bud att hålla oss till, att följa. Mose fick budorden på stentavlor vid berget Sinai. Gud visade sitt folk lagens innebörd och betydelse, lagens syfte var att visa folket hur man i praktiken skulle leva ett heligt liv.

Senare, under Jesu tid, hade de flesta fått en felaktig uppfattning om lagen. De trodde att den visade vägen till frälsning. Att lyda lagen i minsta detalj var inträdesbiljetten till evigt liv, trodde man. Men här visar Gud att lagen är en riktlinje för ett sunt liv, inte en metod att bli frälst. (2 Mos 20:1)

1.Guds bud säger: Tillbe inga andra gudar. 2 Mos 20:3

1.Jesus säger: Du ska bara tillbe Herren, din Gud och lyda honom.  Matt 4:10

2.Guds bud säger: Gör inga avgudar 2 Mos 20:4

2. Jesus säger: Varken ni eller någon annan kan tjäna två herrar. Luk 16:13

3. Guds bud säger: Missbruka inte Herrens namn. 2 Mos 20:4

3. Jesus säger:  “Men jag säger: “Avlägg över huvud taget inga eder! Om någon säger :”Himlen är mitt vittne!” så missbrukar han Guds tron i sina jordiska affärer.”  /Matt 5:34

4. Guds bud säger: Sabbaten är en helig dag och då får du inte arbeta. 2 Mos 20:8-10

4. Jesus säger: “Men kom ihåg att sabbaten skapades för människornas skull, och inte människorna för sabbatens skull. Och därför har Människosonen makt att bestämma vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra på sabbaten.” / Mark 2:27-28

5. Guds bud säger:  Hedra dina föräldrar. 2 Mos 20:12

5. Jesus säger: “Om ni älskar er far och er mor mer än ni älskar mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig. /Matt 10:37

6. Guds bud säger: Du ska inte döda.  2 Mos 20:13

6. Jesus säger:  “Om ni bara är arga på någon…hänger domen över er. / Matt 5:22

7. Guds bud säger: Du ska inte begå äktenskapsbrott. /2 Mos 20:14

7. Jesus säger: “Den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta./Matt 5:28

8. Guds bud säger: Du ska inte stjäla.  2 Mos 20:15

8. Jesus säger: “Om man tar ifrån dig skjortan så ge dem rocken också.”  / Matt 5:40

9. Guds bud säger: Du ska inte ljuga. 2 Mos 20:16

9. Jesus säger: “På domens dag kommer ni att få stå till svars för varje tomt ord ni talar.”  /Matt 12:36

10. Guds bud säger: Du ska inte vara avundsjuk /2 Mos 20:17

10. Jesus säger: “Akta er för habegäret!”  / Luk 12:15

Jesus sade: Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den.

Att gifta sig /Bibelns syn…

 anihearts8.gif

Att gifta sig är härligt och underbart, och många gifter sig. Men det är också skrämmande många som skiljer sig. Jag tror att det många gånger är så att man har fel uppfattning om vad äktenskap är, eller att man inte har Guds syn på äktenskapet. Lever man inte som en kristen är det lätt att välja fel partner eller att gifta sig för tidigt etc.. Därför skriver jag nu om vad Gud säger om äktenskap.

* Äktenskapet är Guds idé.    Läs i 1 Mos 2:18-24

* Överlåtelse, vilja och beslutsamhet är nödvändigt för ett lyckligt äktenskap.   Läs i 1 Mos 24:58-60

* Förälskelse är betydelsefull.  Läs i 1 Mos 29:10-11

* Ett äktenskap ska vara präglat av glädje  /Jer 7:34

* Äktenskapet är den bästa miljön för att fostra barn /Malaki 2:14-15

*Otrohet tar död på det förtroende som är grunden för varje sunt förhållande / Matt 5:32

*Äktenskapet är livsvarigt  / Matteus 19:6

*Inget annat än döden bör kunna skilja äkta makar åt /Rom 7:2-3

*Äktenskapets grund är kärlek uttryckt i handling, inte känslor  / Ef 5:21-23

* Äktenskapet är en bild på förhållandet mellan Kristus och församlingen / Ef 5:23-32

* Äktenskapet är gott och hedervärt / Heb 13:4

Det jag skrivit här ovanför är vad Gud anser, och tänk, jag håller med om detta. Jag är själv skild och sedemera omgift, men om jag vetat det jag fick veta senare i livet, och om jag hade varit en troende från första början hade jag gjort annorlunda.

Det som gör att jag förstår Guds tankar är bl a att jag bad Gud om en ny man, jag bad att han skulle vara en kristen varm människa och ta hand om mig, efter alla år av sorg. Och vad hände: Inom en månad kom denne man in i mitt liv. Gud var med och hörde bön.

I många äktenskap är det mycket slitningar och många barn far illa. De som drabbas värst är ju barnen, då föräldrar inte kan samsas. Det är en stor sorg. Och i samhället i övrigt kan vi se hur många skilsmässobarn som far illa. Därför: Om alla dessa hade varit verkligt kristna och tänkt såsom Gud gör, hade mycket av elakheter och hemskheter kunnat undvikas. Hela samhället idag är genomsyrat av otro, tragik, mord och annat. Det skulle inte vara så om människor hade haft respekt och vördnad för varandra, och velat leva ett rättfärdigt liv, såsom Gud vill.

Jag skulle vilja ändra på så mycket och jag skulle vilja se mer av lyckliga äktenskap, där det ges i stället för tas. För det går att leva utan groll och strid. Detta är ett kort inlägg och allt jag vill säga ryms inte, men har du frågor eller undrar så skriver du ett mail eller en kommentar, jag lovar att svara på dina synpunkter.

Berättar om Mose /Till Farao

 

Mose var en gudsman. Mose skulle återvända till Egypten, för att möta sitt livs utmaning. Mose satte sin hustru och sina söner på en åsna och började resan till Egypten. I handen hade han Guds stav.

Mose höll hårt i sin herdestav när han gav sig av mot Egypten. Staven var hans trygghet och ett bevis på Guds närvaro och makt. I stunder av tvivel och osäkerhet behöver en del av oss något som stöder och styrker. Till hjälp i svåra prövningar har Gud gett oss löften i sitt Ord och goda förebilder i Bibelns troshjältar. Detta ska varje kristen ta reda på.

Mose och Aron hade ett tufft uppdrag att slutföra…De gick för att träffa Farao. “Vi har ett budskap till dig från Herren, Israels Gud”, sa de. “Herren säger: Släpp mitt folk, så att de kan bege sig ut i öknen för att där fira högtid och tillbe mig.”

“Jaså, på det sättet”, svarade Farao. “Men vem är då Herren, eftersom jag skulle rätta mig efter honom och släppa Israel? Jag känner inte honom och tänker inte låta Israel lämna landet.”

Men Aron och Mose stod på sig: Hebreernas Gud har uppenbarat sig för oss” förklarade de. “Vi måste vandra tre dagsresor ut i öknen och offra till Herren, vår Gud. Om vi inte lyder honom kommer vi att dö genom svärd eller pest.”

Farao lyssnade inte på Mose och Aron därför att han varken kände eller hade någon respekt för Gud. De som inte känner Gud är inte motiverade att lyssna till hans Ord eller hans budbärare. Men precis som Mose och Aron måste vi vara uthålliga. Mose var åttio år vid denna tid och Aron var åttiotre.

Ibland kan vi få det tuffare, bara för att vi lyder. Kanske blir det värre omkring oss för att vi visar att vi vill lyda Gud. Det är nog så att den som står upp för det goda i en ond värld, får det väldigt hett om öronen.  Vi kans utsättas för svårigheter och lidanden, förtryck och misslyckanden.

Vi skall veta:

1. Prövningar testra vårt tålamod och utvecklar vår karaktär.

Vi lär oss att: Lita på att Gud gör det som är bäst för oss.

2. Att under alla förhållanden prisa Gud.

3. Att komma ihåg att Gud aldrig överger oss.

4. Att vara uppmärksamma på hans plan för våra liv.

Mose lydde Gud, Mose var Guds sändebud. Som kristna i världen representerar vi Gud, ett annat folk och lever annorlunda.

*Var inte rädda för människors hån, frukta inte deras smädelser.* / Jes 51:7

Kristus Jesus

 irchgr14.gif

Jesus.   *Han var föraktad, utan värde i våra ögon.* /Jes 53:3

Ja så var det då, och så är det nu, av olika orsaker. Han skulle få lida för alla människors synder, och han gav villigt sitt liv. Kunde de som levde på Gamla Testamentets tid förstå innebörden av att Jesus dog för mänsklighetens synd och tog det straff som egentligen var avsett för oss?

 

Gud drog undan slöjan till framtiden och lät folket på Jesaja tid få en glimt av det lidande som skulle drabba den kommande Messias  och den förlåtelse och befrielse detta lidande skulle föra med sig för alla människor.

När vi kommer till Jesus Kristus och blir omvända i våra hjärtan börjar vi till en del förstå allt detta som Messias faktiskt gjorde. MEN det är så många människor som över huvud taget inte vill ta del av det evangelium som är hans. Liv död och uppståndelse och ett evigt liv dessutom: ger han oss, som vill tro.

 

Dikter /Språkvinter

 blinkies_i0002181.gif

Välkommen

Dikter tycker jag om, både att skriva och att läsa andras dikter. Därför tar jag med en dikt av min vän Lennart Pernestrand, denna kommer från hans bok: Språkvinter

 
*jag bränner mitt ljus*

 

 
jag bränner mitt ljus från två håll

på mitten dör jag

det finns inga bitar för omstöpning

men när röken lyfter sin slinga

är mitt innersta

samlat hos Gud. /LePe

 Man kan leva sitt liv snabbt och lätt, fort. Man kan också leva för att leva för Gud. Jag tror att Lennart vet att den dagen då allt en gång är slut, när man levt färdigt, då finns tryggheten hos och i Gud.

 

**Men genom Guds nåd är jag vad jag är.* /1 Kor 15:10

 

/Maria

Jag tror också att när man levt färdigt och ägnat sitt liv åt att vara med Gud, i Gud, då är allt samlat, färdigt, och värdigt-  i Gud och med Gud

Att gråta äkta tårar /uthållighet

dsc00580.jpg

Vår store Gud gör stora under…Ja så börjar jag inlägget här idag,  för jag vet att det är sant.  Man kan be och gråta för de människor som drabbas av sorgliga saker, och att aldrig bli uttröttad är stort. Att se varje dag som en ny möjlighet att få se hans storhet, det är stort för mig.

 

Att gråta äkta tårar; att så att säga så med tårar och skörda med jubel, det är mäktigt.

 

Ska vi se resultat av våra böner, får vi, måste vi, vara uthålliga, och inte ge upp efter några bönestunder. Det finns alltid människor som behöver våra tankar, böner och omsorg. Vi får inte ge upp  utan vara envisa och uthålliga i bönen. Vi vet att Gud hör bön, och att han kommer att svara oss. Det står så i hans ord.

 

*Men alla som flyr till dig skall fröjdas och alltid jubla…/Ps 5:12

 

Därför att den kristne vet att Gud gör under, slutar den aldrig att be och tacka Gud för bönesvar och omsorg.

 

Har du tänkt på att vända dig till Jesus då livet är svårt?

 

Har du tänkt på att han kan hjälpa dig att få rätsida på det du är ledsen och förtvivlad över?

 

Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare…/Ps 95:6

 

Kända sånger / Himmelen

 vit-som-sno.jpg

En sång kommer här om vad som väntar i himlen. Jag är barnslig nog att tro på Guds ord och en evighet där ovan…

 

1.Det blir något för barnen att få, För de barn som i Herranom dö. De få kronor av guld, de få harpor också, De få kläder så vita som snö.

Kör: Det blir något att få; Det blir något för barnen att få I den himmelska stad, Där var tunga är glad, Där blir något för barnen att få.

2. De få vandra omkring uppå gator av guld, De få sjunga med änglarna där, De få skåda Guds Lamm, som tog bort deras skuld, De få se honom, såsom han är.

3.De få dricka ur strömmen, som går från Guds tron, De få njuta evinnerlig tröst. De få sjunga Guds ära i jublande ton, De få vila vid Frälsarens bröst.

/Okänd amerikansk förf.

 

Ja tänk att en gång få vara där, i himlen att skåda Guds Lamm, som dog för oss och tog bort vår synd och skam. En kärlek så stor känner jag för Jesus, Frälsaren.

 

Jesu död /Korset väntar

hgehgregrjg.JPG

Många är de som funderar på om det verkligen är sant att Jesus levt och dött och uppstått. Den som är troende och har Jesus i sitt hjärta kan inte tvivla på dessa saker.

Det står i Joh 12:23-36 om Människors tvivel och vad Jesus själv säger skall hända och varför. Jag tar med den texten från Joh här:

“Jesus svarade att tiden var inne att han skulle återvända till sin härlighet i himlen, och han tillade: ” Jag måste dö precis som vetekornet faller i jorden och dör. Om jag inte dör kommer jag att förbli ensam som ett enda sädeskorn.

Men min död kommer att skapa många nya vetekorn, en rik skörd av nya liv.

Den som älskar sitt liv mer än något annat ska förlora det, men den som utan förbehåll ger det till Gud ska vinna det och få evigt liv.

Nu känner jag stor ångest. Men jag kan ju inte be:

“Far, rädda mig från det som ligger framför mig”? Nej, det är ju därför jag har kommit. Far, låt ditt namn bli upphöjt och ärat!”

Då hördes en röst från himlen som sa:

 “Jag har redan låtit det ske, och genom din död ska jag låta det ske igen.”

När folket hörde rösten trodde några av dem att det var åskan , medan andra menade att en ängel hade talat till honom.

 Sedan sa Jesus till dem:

“Rösten hördes för er skull, inte för min. Tiden för världens dom är nu inne. Det är dags för Satan, världens furste, att bli utkastad. Och när jag har lyfts upp på korset ska jag dra alla till mig.”

Han sa detta för att göra klart för dem hur han skulle dö.

“Dö”, undrade folket. “Vi trodde att Messias skulle leva i evighet och aldrig dö. Varför säger du att han ska dö? Vilken Messias talar du egentligen om?

Jesus svarade: “Mitt ljus ska lysa för er ännu en liten tid. Vandra i det medan ni kan, och gå dit ni vill gå innan mörkret kommer för då är det för sent att hitta vägen. Använd er av ljuset medan det finns. Då kommer ni att bli ljusbärare.”

Sedan Jesus hade sagt detta gick han bort och gömde sig för dem.

*********

Jesus visste att korset väntade, och han var rädd och orolig. Han visste att han måste ta på sig hela världens synd, och att detta skulle skilja honom från Fadern. Han ville slippa gå igenom denna fruktansvärda död, men han visste att Gud hade sänt honom för just detta, att dö för vår synd och i vårt ställe. Därför säger han nej till sina egna önskningar för att lyda Fadern och ge honom ära. En situation som hans kommer vi aldrig att ställas inför, men vi är kallade till samma lydnad. Vad Fadern än ber oss om ska vi göra för att ära hans namn.

Kristus Jesus / Sonen

Marias-2737

Hur kan vi veta att Jesus är Guds Son? Ja den frågan är det många som ställer sig. Hjärtat i en troende talar om att det är så, men om man nu inte är troende då är det naturligtvis en rätt svår fråga.

Det står i 1 Joh brev 5:9 så här:

 

*Om ni tror att Jesus är Kristus, Guds Son och er Frälsare, då är ni Guds barn. Och alla som älskar Fadern älskar också hans barn. Därför kan ni få reda på hur mycket ni älskar Guds barn- era bröder och systrar i Herren- genom att se hur mycket ni älskar och lyder Gud.

 

Att älska Gud innebär att göra vad han säger till oss, och det är egentligen inte alls svårt, för allt som kommer från Gud övervinner världen. Vi kan besegra världen genom vår tro.

 

Ingen kan vinna denna kamp utan att tro att Jesus verkligen är Guds Son. Vi vet att han är det för Gud bekräftade det när Jesus döptes och när han gick för att möta döden. Ja, både vattnet i dopet och blodet på korset vittnar om honom. Och den helige Ande, som alltid är sann, säger det också.

 

Vi har alltså tre vittnen:

den helige Andes röst i våra hjärtan, rösten från himlen vid Kristi dop och blodet på korset. Och de säger alla samma sak:

 

att Jesus Kristus är Guds Son. Vi accepterar ju vittnesmål av människor i våra domstolar. Skulle vi då inte tro Gud när han vittnar om att Jesus är hans Son? Alla som tror honom vet inom sig att det är sant. Den som inte tror vad Gud säger om sin Son påstår ju faktiskt att Gud ljuger.

 

Vad är det då Gud har sagt?

 

Jo, han har gett oss evigt liv och att det livet finns i hans Son. Den som i tro lever i gemenskap med Guds Son han har därför livet, men den som inte tror på Sonen har inte livet.*

 

Gud deklarerade klart och tydligt vid två tillfällen att Jesus var hans Son:

1. Vid dopet,  se Matt 3:16-17

2. Vid förvandlingen på berget   se Matt 17:5

 

Alla som tror på Guds Son har evigt liv. Jesus är allt vi behöver för att få det. Det eviga livet är inget vi går och väntar på- det har redan börjat i dem som tror. Vi kan inte förtjäna det, det är en gåva, och vi behöver inte vara oroliga för att bli lurade på den eftersom gåvan är från Gud och har hans garanti.