Hurdan är Gud? / Tvivel? (1)

karlek.jpg

Man kan tvivla på Guds existens. Och varför tvivlar man? Jag tror att mycket av sanningen ligger i vårt mänskliga intellekt. Vi människor har ett begränsat förstånd. Jobs vers säger:“Kan väl du utrannsaka Guds djuphet eller fatta den Allsmäktiges fullkomlighet? Hög såsom himmelen är den – vad kan du göra? – djupare än dödsriket – vad kan du förstå?” /Job 11:7,8

Aposteln Paulus säger: “O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hurur ougrundliga äro icke hans domar och huru outrannsakliga hans vägar!” /Rom 11:33

Vi kan se en gränslös kärlek och nåd förenad med allmakt. Så mycket som det är nyttigt för oss att veta kan vi förstå.Mycket av det som behandlas i Bibeln är så djupa och betydelsefulla att vi med vårt mänskliga intellekt inte kan förklara eller fatta dem. Om vi har svårt att kunna se och fatta naturvärlden med alla dess kryp och djurens utseende och beteende, hur skall vi kunna fatta vem Gud är?

Gud har i sitt Ord gett oss bevis på vem han är. Varför skall vi då smula i sönder Bibeln och ifrågasätta det han sagt? Vi bör inte tvivla på hans ord eller på de bud han gett oss. Aposteln Paulus säger att det i Bibeln finns åtskilligt som är svårt för oss att förstå..De svårförstådda ställena i Bibeln är just väldiga bevis för Bibelns gudomliga ursprung. Varför inte ta det till sig?

Eftersom det finns tvivlare och det finns gudsförnekare som inte kan ta till sig Guds Ord, så förblir Bibeln hemligheter som inte tycks vara sanna. De förkastar därmed Guds Ord. Även de som är troende tvivlar ibland. Det finns en ond makt som kallas för Satan som vill förvilla och förmörka vårt sinne, att göra oss oemottagliga för en Gud som är Allvetande.

Om vi kunde få veta allt om Guds sanningar skulle vi sedan inte ha fler sanningar att tillgå. Det skulle inte vara nyttigt för oss att förstå allt eller uppnå alla mål, att inte ha mer att sträva efter. Vi skulle bli stillastående; Gud skulle inte längre stå högre än människan.

Hans Ords sanningar skall lysa för oss och vi kommer att bli allt klarare över hans mening med oss. Han har ju en plan färdig för varje människa på jorden.

Är du inte nyfiken på hans plan för just dig?

Människor avgudar ofta förnuftet och sätter det högre än Gud. Men om vi har barnets enkla tro och emottaglighet kommer Bibeln och dess sanningar att visas oss. Läs Bibeln, be Gud att uppenbara sina sanningar för dig. Bli en troende idag, och du skall få evig lön.

Fråga efter HERREN och hans makt, sök alltid hans ansikte. Ps. 105:4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.